Securitatea și Santataea în Munca

Licență
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 12813
Mărime: 7.50MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere .2

Capitolul I. Securitatea şi sănătatea în muncă

1.1 Noţiuni generale .3

1.2 Cadru legislativ.4

1.3 Obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor privind protecţia muncii.6

1.4 Comitetul de securitate şi sănătate in muncă.7

Capitolul II Prezentarea generală a firmei SC Antibiotice SA

2.1 Prezentarea firmei .10

2.2 Analiza disgnostic a sistemului de management si a principalilor indictori economico financiari .13

2.2.1 Analiza subsistemului metodologic.13

2.2.2 Analiza subsistemului decizional.15

2.2.3. Analiza subsistemului informaţional.20

2.2.4 Analiza subsistemului organizatoric.23

2.2.5 Diagnosticul economico financiar.25

Capitolul III. Sanatatea şi securitatea în munca in cadrul SC Antibiotice SA

3.1 Politici şi proceduri.33

3.2 Instructaj.34

3.3 Percepţia angajaţilor despre sănătatea în muncă.38

Capitolul IV. Propuneri de îmbunătăţire a politicilor şi practicilor cu privire la sănătatea şi securitatea în munca în cadrul SC Antibiotice SA.42

Concluzii.43

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Introducere

În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au evoluat o data cu intensificarea eforturilor de dezvoltare economica, sociala si morala si, cu certitudine, si în functie de nivelul de civilizatie atins, respectiv de respectul pe care fiecare tara l-a acordat drepturilor fundamentale ale omului, între care şi cel la protectie în munca.

Securitatea socială nu trebuie privită numai o activitate, sau ca o preocupare a statelor, ci ea trebuie privită şi ca un ansamblu de norme juridice, care reglementează măsurile de protecţie, specificul lor, beneficiarii acestora.

Am ales această temă deoarece consider că dezvoltarea şi creşterea economic nu se poate produce fără activitatea unor oamnei sănătoşi. Securitatea şi sănătatea în mucă sunt foarte importante pentru orice angajator care îşi doreşte să obţină profit. Orice societate comercială care protejează sanatatea angajaţilor va obţine profit prin activitatea eficientă a salariatilor .

Lucrarea este împărţită în patru capitole.

În primul capitol am prezentat noţiuni teoretice despre securitatea şi sănătatea în muncă. În acest capitol am prezentat noţiuni despre managementul sănătăţii şi securităţii muncii, despre cadrul legislativ care asigură securitatea şi sănătatea în muncă, despre obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor privind protecţia muncii, şi despre comitetul de securitate şi sănătate în muncă. În al doilea capitol am prezentat societatea SC Antibiotice SA, sistemul de management al acesteia şi analiza economică a scocietăţii. În al treilea capitol am prezentat sănătatea şi securitatea în munca in cadrul SC Antibiotice SA. Am evidenţiat politica şi procedurile utilizate de societate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii pentru protecţia angajaţilor, instructajul periodic pe care societatea îl face pentru angajaţi şi percepţia angajaţilor despre importanţa sănătăţii şi securităţii condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea. În capitolul patru am prezentat Propuneri de îmbunătăţire a politicilor şi practicilor cu privire la sănătatea şi securitatea în munca în cadrul SC Antibiotice SA. Am încheiat lucrarea prin prezentarea concluziilor pe baza analizei teoretice şi practice prezentate în lucrare.

Capitolul I. Securitatea şi sănătatea în muncă

1.1 Noţiuni generale

Sistemul managementului şi securităţii muncii este ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi al relaţiilor de management al securităţii şi sănătăţii muncii, 絜în vederea obţinerii nivelului dorit de securitate şi sănătate în muncă .

Obiectivul principal al securităţii şi sănătăţii în muncă este de a elimina toate accidentele şi îmbolnăvirile profesionale prin prevenirea producerii acestora.

Pe lângă acest obiectiv principal întâlnim şi alte obiective pe care le voi prezenta mai jos:

• eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecinţelor potenţiale la sursă,

• eliminarea sau modificarea împrejurărilor favorizante în vederea scăderii probabilităţii de producere a unui eveniment nedorit (accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, incidente periculoase)

• prevederea de măsuri şi mijloace adecvate pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă.

Caracteristicile sistemul managementului şi securităţii muncii fac referire la precizie, organizare sistematică, realism, completitudine, adresarea precisă a fiecărui nivel de decizie, înregistrarea completă, flexibilitate şi integralitate.

a) precizia - va indica foarte clar care sunt obiectivele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

b) organizarea sistematică – componentele trebuie conexate într-o schemă coerentă, uşor de înţeles şi de aplicat

c) realism - trebuie să fie adaptat particularităţilor organizaţiei, problemelor sale specifice de securitate şi sănătate în muncă, resurselor materiale şi umane de care se dispune, specificului său istoric şi cultural.

d) completitudine - va acoperi toate activităţile şi întregul personal al organizaţiei.

e) adresarea precisă fiecărui nivel de decizie - va fi conceput şi realizat astfel încât fiecare nivel de managerial din organizaţie să fie implicat direct, cu propriile sale sarcini şi responsabilităţi. El trebuie să prevadă foarte clar cine are nevoie, de ce informaţie şi în ce moment.

f) înregistrarea completă - trebuie conceput şi realizat astfel ca să asigure înregistrarea în scrisă a tuturor datelor şi acţiunilor. Acest aspect va trebui avut în vedere pe toată durata proiectării sistemului

g) flexibilitate - trebuie să fie capabil să răspundă rapid şi corespunzător modificărilor tehnice şi organizatorice apărute în organizaţie. El trebuie să asigure un proces dinamic de adaptare şi înnoire

h) Integralitate - să fie cât mai mult integrat sistemelor de management existente deja în organizaţie şi să fie conceput astfel încât să permită integrarea ulterioară a altor/cu alte sisteme de management care vor fi implementate.

Preview document

Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 1
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 2
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 3
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 4
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 5
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 6
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 7
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 8
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 9
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 10
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 11
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 12
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 13
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 14
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 15
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 16
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 17
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 18
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 19
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 20
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 21
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 22
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 23
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 24
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 25
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 26
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 27
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 28
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 29
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 30
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 31
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 32
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 33
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 34
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 35
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 36
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 37
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 38
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 39
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 40
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 41
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 42
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 43
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 44
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 45
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 46
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 47
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 48
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 49
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 50
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 51
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 52
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 53
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 54
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 55
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 56
Securitatea și Santataea în Munca - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Securitatea si Santataea in Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Te-ar putea interesa și

Relatia dintre Logistica si Functiunea de Personal

- RESURSE UMANE - I. Continutul si importanta functiunii de resurse umane pentru activitatea unei organizatii Managementul resurselor umane...

Ai nevoie de altceva?