Sistemul Bancar

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Sistemul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 93 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tudor Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I. Sistemul Bancar Internaţional
1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale 1
1.1.1. Reglementare, obiective, sarcini 2
1.1.2. Banca Centrală Europeană şi funcţiile acesteia 3
1.1.3. Relaţiile B.C.E. cu alte organisme 10
1.2. Instituţii financiare internaţionale 11
1.2.1. Fondul Monetar Internaţional 11
1.2.2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 17
1.2.3. Banca Europeană de Investiţii 20
1.3. Poziţia României în sistemul financiar internaţional 23
Capitolul lI. Sistemul Bancar şi de Credit din România
2.1. Sistemul european şi cel din România – prezent şi perspective 28
2.2. Sistemul bancar din România 31
2.2.1. Perspective în dezvoltarea sistemului bancar român 34
2.3. Societăţi comerciale bancare – instituţii de credit 35
2.4. Caracteristicile şi funcţiile societăţii comerciale bancare 39
2.4.1. Caracteristicile societăţii comerciale bancare 39
2.4.2. Funcţiile societăţii comerciale bancare 43
2.4.3. Funcţii noi - asigurarea informaţiilor financiare 45
2.5. Activităţi permise şi activităţi interzise băncilor 46
2.5.1. Activităţi interzise băncilor 46
2.5.2. Activităţi permise băncilor 48
Capitolul III. Banca Naţională a României
3.1. Repere istorice 52
3.1.1. Înfiinţarea 52
3.1.2. Primele iniţiative 54
3.2. Rolul şi funcţiile B.N.R. 56
3.3. Funcţioanarea actuală a Băncii Naţionale a României 61
3.3.1. Conducerea şi guvernatorul B.N.R. 63
3.3.2. Situaţia financiară a B.N.R. 64
3.3.3. Acte emise de Banca Naţională a României 65
3.3.4. Secretul profesional bancar 66
Cpaitolul IV. Responsabilitatea Bancară –Raspunderea Juridică 69
4.1. Răspunderea civilă 70
4.2. Răspunderea administrativă 73
4.3. Contravenţii în materia răspunderii juridice de trezorerie 75
4.4. Răspunderea penală 76
Concluzii 84
Bibliografie 86

Extras din document

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN

1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale

Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus din B.C.E. şi toate celelalte bănci centrale naţionale ale celor 27 de state membre. Aceasta reprezintă autoritatea monetară a zonei euro.

Noţiunea de Eurosistem. Eurosistemul reprezintă sistemul de coordonare monetară, de menţinere a stabilităţii preţurilor, format din B.C.E. şi băncile centrale ale statelor membre U.E. care au adoptat euro ca monedă oficială.

Termenul „Eurosistem” defineşte B.C.E. şi băncile centrale/naţionale ale statelor care au aderat la zona euro (în care circulă euro). Este vorba în prezent de 16 state: Belgia, Irlanda, Germania, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia, Slovenia, Cipru, Malta, Slovacia. Pe lângă acestea, 4 "micro-state", prin acordurile monetare încheiate cu vecinii lor, sunt şi ele ataşate la zona euro : Andora, Monaco, San Marino şi Vatican.

S.E.B.C. are o sferă mai largă decât Eurosistem, deoarece cuprinde şi băncile centrale ale statelor membre ale U.E. care nu au trecut la adoptarea monedei euro.

Constituire. Pentru a constitui B.C.E., responsabilă de moneda euro, negociatorii Tratatului de la Maastricht au opatat pentru un organism independent, de tip federal, pe linia celor care există în S.U.A. sau Germania. Iniţiatorii îşi propuneau ca S.E.B.C. să fie format din băncile centrale naţionale ale statelor membre şi Banca Centrală Europeană – B.C.E. Organele de decizie ale B.C.E. şi ale S.E.B.C. urmau să fie Directoratul şi Consiliul Guvernatorilor.

La data de 13 octombrie 1998, B.C.E. a definit ceea ce ea considera că presupune stabilitatea preţurilor. În măsura în care acest obiectiv nu ar fi îndeplinit, S.E.B.C. ar trebui să susţină politicile generale ale Uniunii.

S.E.B.C. îşi exercită prerogativele de la 1 ianuarie 1999. În 1999 a avut loc introducerea monedei unice europene în 11 din cele 16 state membre de la acea dată. A gestionat folosirea în paralel a monedelor naţionale şi a monedei euro, în perioada 1999-2001, iar din anul 2002 încetarea folosirii treptate a monedelor naţionale în favoarea generalizării euro.

Astfel, s-au creat mai multe zone:

a) Eurosistemul, care cuprinde statele în care circulă moneda euro;

b) S.E.B.C., care cuprinde Eurosistemul şi se extinde pe teritoriul acestuia, chiar în ţările care nu au dorit să treacă la moneda euro;

c) S.E.B.C. şi ţările care vor trece la moneda euro (noii membri).

1.1.1. Reglementare, obiective, sarcini

Sistemul European al băncilor Centrale şi Banca Centrală Europeană au fost constituite în virtutea art. 4A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Acestea îşi îndeplinesc sarcinile şi îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu dispoziţiile Tratatului şi ale Statului, conţinut în Protocolul 3 al Trataului Uniunii Europene.

Astfel , la data de 1 ianuarie 1999, Uniunea Economică şi Monetară a intrat în cea de-a treia etapă, odată cu apariţia Sistemului European al Băncilor centrale în locul Institutului Monetar European (IME).

În conformitate cu art. 106 parag. 1 din Tratul Comunităţii Europene, Sistemul European al Băncilor Centrale, este compus din Banca Centrală Europeană şi din băncile centrale ale statelor membre.

Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale este menţinerea stabilităţii preţurilor conform art. 105 parag. 1 din Tratatul Comunităţii Europene.

De asemenea, S.E.B.C. sprijină politicile economice generale din Comunitate, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii prevăzute în art. 2 din Tratat:

- dezvoltare armonioasă şi echilibrată a activităţilor economice;

- o creştere durabilă şi neinflaţionistă care să respecte mediul;

- un grad înalt de convergenţă a performanţelor economice.

Sistemul Euorpean al Băncilor Centrale acţionează în virtutea principiilor economiei de piaţă, în care concurenţa este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor comunitare.

Sarcinile fundamentale ale Sistemului European al Băncilor Centrale sunt prevăzute în art. 105 parag. 2 din tratatul CE astfel:

- definirea şi implentarea politicii a UE;

- desfăşurarea operaţiunilor de schimb pentru Euro în raport cu monedele necomunitare;

- păstrarea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre – nu se aduce atingere deţinerii şi gestionării de către guvernele statelor membre de fondurilor de rulment în valută;

- promovarea bunei funcţionări a sistemului de plăţi.

Fisiere in arhiva (4):

  • Abrevieri.doc
  • Cuprins.doc
  • prima pagina.doc
  • Sistemul Bancar.doc

Alte informatii

Este vorba despre sistemul bancar, atat cel romanesc cat si cel european. Cum a fost infiintat, din ce este cuprins si cum functioneaza.A fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept din Galati ca lucrare de licenta