Sistemul Bancar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 31194
Mărime: 139.51KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Florin
Este vorba despre sistemul bancar, atat cel romanesc cat si cel european. Cum a fost infiintat, din ce este cuprins si cum functioneaza.A fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept din Galati ca lucrare de licenta

Cuprins

Capitolul I. Sistemul Bancar Internaţional

1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale 1

1.1.1. Reglementare, obiective, sarcini 2

1.1.2. Banca Centrală Europeană şi funcţiile acesteia 3

1.1.3. Relaţiile B.C.E. cu alte organisme 10

1.2. Instituţii financiare internaţionale 11

1.2.1. Fondul Monetar Internaţional 11

1.2.2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 17

1.2.3. Banca Europeană de Investiţii 20

1.3. Poziţia României în sistemul financiar internaţional 23

Capitolul lI. Sistemul Bancar şi de Credit din România

2.1. Sistemul european şi cel din România – prezent şi perspective 28

2.2. Sistemul bancar din România 31

2.2.1. Perspective în dezvoltarea sistemului bancar român 34

2.3. Societăţi comerciale bancare – instituţii de credit 35

2.4. Caracteristicile şi funcţiile societăţii comerciale bancare 39

2.4.1. Caracteristicile societăţii comerciale bancare 39

2.4.2. Funcţiile societăţii comerciale bancare 43

2.4.3. Funcţii noi - asigurarea informaţiilor financiare 45

2.5. Activităţi permise şi activităţi interzise băncilor 46

2.5.1. Activităţi interzise băncilor 46

2.5.2. Activităţi permise băncilor 48

Capitolul III. Banca Naţională a României

3.1. Repere istorice 52

3.1.1. Înfiinţarea 52

3.1.2. Primele iniţiative 54

3.2. Rolul şi funcţiile B.N.R. 56

3.3. Funcţioanarea actuală a Băncii Naţionale a României 61

3.3.1. Conducerea şi guvernatorul B.N.R. 63

3.3.2. Situaţia financiară a B.N.R. 64

3.3.3. Acte emise de Banca Naţională a României 65

3.3.4. Secretul profesional bancar 66

Cpaitolul IV. Responsabilitatea Bancară –Raspunderea Juridică 69

4.1. Răspunderea civilă 70

4.2. Răspunderea administrativă 73

4.3. Contravenţii în materia răspunderii juridice de trezorerie 75

4.4. Răspunderea penală 76

Concluzii 84

Bibliografie 86

Extras din document

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN

1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale

Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus din B.C.E. şi toate celelalte bănci centrale naţionale ale celor 27 de state membre. Aceasta reprezintă autoritatea monetară a zonei euro.

Noţiunea de Eurosistem. Eurosistemul reprezintă sistemul de coordonare monetară, de menţinere a stabilităţii preţurilor, format din B.C.E. şi băncile centrale ale statelor membre U.E. care au adoptat euro ca monedă oficială.

Termenul „Eurosistem” defineşte B.C.E. şi băncile centrale/naţionale ale statelor care au aderat la zona euro (în care circulă euro). Este vorba în prezent de 16 state: Belgia, Irlanda, Germania, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia, Slovenia, Cipru, Malta, Slovacia. Pe lângă acestea, 4 "micro-state", prin acordurile monetare încheiate cu vecinii lor, sunt şi ele ataşate la zona euro : Andora, Monaco, San Marino şi Vatican.

S.E.B.C. are o sferă mai largă decât Eurosistem, deoarece cuprinde şi băncile centrale ale statelor membre ale U.E. care nu au trecut la adoptarea monedei euro.

Constituire. Pentru a constitui B.C.E., responsabilă de moneda euro, negociatorii Tratatului de la Maastricht au opatat pentru un organism independent, de tip federal, pe linia celor care există în S.U.A. sau Germania. Iniţiatorii îşi propuneau ca S.E.B.C. să fie format din băncile centrale naţionale ale statelor membre şi Banca Centrală Europeană – B.C.E. Organele de decizie ale B.C.E. şi ale S.E.B.C. urmau să fie Directoratul şi Consiliul Guvernatorilor.

La data de 13 octombrie 1998, B.C.E. a definit ceea ce ea considera că presupune stabilitatea preţurilor. În măsura în care acest obiectiv nu ar fi îndeplinit, S.E.B.C. ar trebui să susţină politicile generale ale Uniunii.

S.E.B.C. îşi exercită prerogativele de la 1 ianuarie 1999. În 1999 a avut loc introducerea monedei unice europene în 11 din cele 16 state membre de la acea dată. A gestionat folosirea în paralel a monedelor naţionale şi a monedei euro, în perioada 1999-2001, iar din anul 2002 încetarea folosirii treptate a monedelor naţionale în favoarea generalizării euro.

Astfel, s-au creat mai multe zone:

a) Eurosistemul, care cuprinde statele în care circulă moneda euro;

b) S.E.B.C., care cuprinde Eurosistemul şi se extinde pe teritoriul acestuia, chiar în ţările care nu au dorit să treacă la moneda euro;

c) S.E.B.C. şi ţările care vor trece la moneda euro (noii membri).

1.1.1. Reglementare, obiective, sarcini

Sistemul European al băncilor Centrale şi Banca Centrală Europeană au fost constituite în virtutea art. 4A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Acestea îşi îndeplinesc sarcinile şi îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu dispoziţiile Tratatului şi ale Statului, conţinut în Protocolul 3 al Trataului Uniunii Europene.

Astfel , la data de 1 ianuarie 1999, Uniunea Economică şi Monetară a intrat în cea de-a treia etapă, odată cu apariţia Sistemului European al Băncilor centrale în locul Institutului Monetar European (IME).

În conformitate cu art. 106 parag. 1 din Tratul Comunităţii Europene, Sistemul European al Băncilor Centrale, este compus din Banca Centrală Europeană şi din băncile centrale ale statelor membre.

Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale este menţinerea stabilităţii preţurilor conform art. 105 parag. 1 din Tratatul Comunităţii Europene.

De asemenea, S.E.B.C. sprijină politicile economice generale din Comunitate, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii prevăzute în art. 2 din Tratat:

- dezvoltare armonioasă şi echilibrată a activităţilor economice;

- o creştere durabilă şi neinflaţionistă care să respecte mediul;

- un grad înalt de convergenţă a performanţelor economice.

Sistemul Euorpean al Băncilor Centrale acţionează în virtutea principiilor economiei de piaţă, în care concurenţa este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor comunitare.

Sarcinile fundamentale ale Sistemului European al Băncilor Centrale sunt prevăzute în art. 105 parag. 2 din tratatul CE astfel:

- definirea şi implentarea politicii a UE;

- desfăşurarea operaţiunilor de schimb pentru Euro în raport cu monedele necomunitare;

- păstrarea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre – nu se aduce atingere deţinerii şi gestionării de către guvernele statelor membre de fondurilor de rulment în valută;

- promovarea bunei funcţionări a sistemului de plăţi.

Preview document

Sistemul Bancar - Pagina 1
Sistemul Bancar - Pagina 2
Sistemul Bancar - Pagina 3
Sistemul Bancar - Pagina 4
Sistemul Bancar - Pagina 5
Sistemul Bancar - Pagina 6
Sistemul Bancar - Pagina 7
Sistemul Bancar - Pagina 8
Sistemul Bancar - Pagina 9
Sistemul Bancar - Pagina 10
Sistemul Bancar - Pagina 11
Sistemul Bancar - Pagina 12
Sistemul Bancar - Pagina 13
Sistemul Bancar - Pagina 14
Sistemul Bancar - Pagina 15
Sistemul Bancar - Pagina 16
Sistemul Bancar - Pagina 17
Sistemul Bancar - Pagina 18
Sistemul Bancar - Pagina 19
Sistemul Bancar - Pagina 20
Sistemul Bancar - Pagina 21
Sistemul Bancar - Pagina 22
Sistemul Bancar - Pagina 23
Sistemul Bancar - Pagina 24
Sistemul Bancar - Pagina 25
Sistemul Bancar - Pagina 26
Sistemul Bancar - Pagina 27
Sistemul Bancar - Pagina 28
Sistemul Bancar - Pagina 29
Sistemul Bancar - Pagina 30
Sistemul Bancar - Pagina 31
Sistemul Bancar - Pagina 32
Sistemul Bancar - Pagina 33
Sistemul Bancar - Pagina 34
Sistemul Bancar - Pagina 35
Sistemul Bancar - Pagina 36
Sistemul Bancar - Pagina 37
Sistemul Bancar - Pagina 38
Sistemul Bancar - Pagina 39
Sistemul Bancar - Pagina 40
Sistemul Bancar - Pagina 41
Sistemul Bancar - Pagina 42
Sistemul Bancar - Pagina 43
Sistemul Bancar - Pagina 44
Sistemul Bancar - Pagina 45
Sistemul Bancar - Pagina 46
Sistemul Bancar - Pagina 47
Sistemul Bancar - Pagina 48
Sistemul Bancar - Pagina 49
Sistemul Bancar - Pagina 50
Sistemul Bancar - Pagina 51
Sistemul Bancar - Pagina 52
Sistemul Bancar - Pagina 53
Sistemul Bancar - Pagina 54
Sistemul Bancar - Pagina 55
Sistemul Bancar - Pagina 56
Sistemul Bancar - Pagina 57
Sistemul Bancar - Pagina 58
Sistemul Bancar - Pagina 59
Sistemul Bancar - Pagina 60
Sistemul Bancar - Pagina 61
Sistemul Bancar - Pagina 62
Sistemul Bancar - Pagina 63
Sistemul Bancar - Pagina 64
Sistemul Bancar - Pagina 65
Sistemul Bancar - Pagina 66
Sistemul Bancar - Pagina 67
Sistemul Bancar - Pagina 68
Sistemul Bancar - Pagina 69
Sistemul Bancar - Pagina 70
Sistemul Bancar - Pagina 71
Sistemul Bancar - Pagina 72
Sistemul Bancar - Pagina 73
Sistemul Bancar - Pagina 74
Sistemul Bancar - Pagina 75
Sistemul Bancar - Pagina 76
Sistemul Bancar - Pagina 77
Sistemul Bancar - Pagina 78
Sistemul Bancar - Pagina 79
Sistemul Bancar - Pagina 80
Sistemul Bancar - Pagina 81
Sistemul Bancar - Pagina 82
Sistemul Bancar - Pagina 83
Sistemul Bancar - Pagina 84
Sistemul Bancar - Pagina 85
Sistemul Bancar - Pagina 86
Sistemul Bancar - Pagina 87
Sistemul Bancar - Pagina 88
Sistemul Bancar - Pagina 89
Sistemul Bancar - Pagina 90
Sistemul Bancar - Pagina 91
Sistemul Bancar - Pagina 92
Sistemul Bancar - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Abrevieri.doc
  • Cuprins.doc
  • prima pagina.doc
  • Sistemul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Bancar

1.Drept bancar-ramura a dreptului privat: definitia,importanta,locul dreptului bancar in sistemul de drept. Notiunea de drept bancar apare cu o...

Te-ar putea interesa și

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

I N T R O D U C E R E Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare,...

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Sistemul Bancar și Privatizarea Sistemului Bancar

INTRODUCERE Procesul de privatizare a fost unul îndelungat şi lent în ţările din Europa Centrală şi de Est şi implicit în România. Privatizarea a...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Prezentarea sistemului bancar românesc - Banca Comercială Carpatica

Partea I – Prezentarea sistemului bancar Cap.1 : Sistemele bancare contemporane şi particularităţile acestora Sistemele bancare moderne sunt...

Sistemul Bancar din Ungaria

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL BANCAR UNGAR 1.1 Scurt istoric al sistemului bancar din Ungaria La începutul secolului al XIX-lea, Ungaria era condusă de...

Monografie Asupra Sistemului Bancar din Elvetia

I. SISTEMUL BANCAR ELVEŢIAN 1.1 Descrierea sistemului bancar elveţian Secretul băncilor elveţiene are mare legătură cu neutralitatea tradiţională...

Organizarea si Functionarea Institutiilor de Credit

1. Introducere Realizand acest referat, intitulat „Organizarea si functionarea sistemelor bancare”, am incercat sa abordam de o maniera integrala...

Ai nevoie de altceva?