Soluționarea Conflictelor de Interese

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 30409
Mărime: 177.66KB (arhivat)
Publicat de: Lia Dragomir
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Gheorghe
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 2. 1.1 Dreptul muncii – ramură şi ştiinţă a dreptului.5
 3. 1.2 Noţiunea de conflict şi tipuri de conflicte.6
 4. 1.3 Scurt istoric al conflictelor de interese.14
 5. 1.4 Definiţia, Subiectele şi Obiectul conflictului de interese.20
 6. 1.4.1 Definiţie.20
 7. 1.4.2 Subiecte.22
 8. 1.4.3 Obiect.30
 9. 1.5 Caracterele juridice ale conflictelor de interese.31
 10. 1.6 Premisele declanşării conflictelor de interese.33
 11. CAPITOLUL II – CONCILIEREA CONFLICTELOR DE INTERESE
 12. 2.1 Definiţia concilierii.42
 13. 2.2 Noţiune.43
 14. 2.3. Trăsăturile concilierii.45
 15. 2.4. Procedura concilierii.47
 16. 2.4.1 Sesizarea.47
 17. 2.4.2 Desemnarea participanţilor.49
 18. 2.5 Rezultatul concilierii.51
 19. CAPITOLUL III – MEDIEREA CONFLICTELOR DE INTERESE
 20. 3.1 Definiţia medierii.54
 21. 3.2 Trăsăturile medierii.59
 22. 3.3 Procedura de mediere.61
 23. 3.4 Rezultatul medierii.63
 24. CAPITOLUL IV: ARBITRAJUL CONFLICTELOR DE INTERESE
 25. 4.1 Definiţia arbitrajului.65
 26. 4.2 Procedura arbitrajului.69
 27. 4.3 Rezultatul arbitrajului conflictelor de interese.73
 28. CAPITOLUL V – GREVA – FORMA CEA MAI GRAVĂ DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR DE INTERESE
 29. 5.1 Noţiune şi reglementare.76
 30. 5.2 Caracteristicile grevei.78
 31. 5.3 Condiţii de declanşare.80
 32. CAPITOLUL VI – ASPECTE DE DREPT COMPARAT
 33. 6.1 Normele internaţionale ale muncii şi conflictele de muncă.86
 34. 6.2 Soluţionarea conflictelor de muncă în China.88
 35. 6.3 Soluţionarea conflictelor de muncă în Franţa.89
 36. 6.4 Aspecte de drept comparat: S.U.A, Germania, Chille.94
 37. 6.4 Soluţionarea conflictelor de muncă în Republica Argentiniană.95
 38. CONCLUZII.97
 39. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.100

Extras din licență

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI

Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a dreptului, fiind legat de viaţa, existenţa şi bunăstarea oamenilor. Sub incidenţa lui intră salariaţii, dar şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă ori se pregătesc pentru a dobândi o profesie sau meserie (ucenicii etc.).

Libertatea muncii este garantată prin: Constituţie art. 41 alin. 1: “Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit”, prin Declaraţia Universală a drepturilor omului art. 23 pct. 1: “Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile si satisfăcătoare de muncă, precum si la ocrotirea impotriva şomajului” şi prin Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale art. 6, pct. 1: Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept” .

În doctrina românească recentă “Dreptul muncii este acea ramură de drept care reglementează raporturile juridice ce se nasc, se modifică şi se sting în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă si a contractului colectiv de muncă, precum şi raporturile juridice conexe acestora” .

Denumirea de drept al muncii, desemnează şi disciplina sau ramura ştiinţelor juridice care studiază următoarele norme: relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, controlul aplicării legislaţiei muncii şi conflictele de muncă. Conflictele de muncă sunt definite atât de Codul Muncii cât si prin Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.

1.2. NOŢIUNEA DE CONFLICT ŞI TIPURI DE CONFLICTE

Perspectiva socială. În timpurile când societăţile se compuneau din familii extinse sau unităţi tribale, relaţiile dintre acestea erau caracterizate de un grad mai mare de implicare socială, de colaborare între membrii grupurilor. După această perioadă istorică a civilizaţiei umane relaţiile sociale şi structurarea acestora au cunoscut o schimbare radicală.

Odată cu creşterea populaţiei şi cu sfârşitul deciziilor luate în mod direct de comunitate, competiţia pentru teritorii şi proprietate (precum şi conflictele generate de această competiţie) a început să condiţioneze şi să schimbe în mod radical relaţiile sociale. În sistemele sociale care au urmat lupta pentru supravieţuire a devenit mai mult o chestiune personală sau de clasă şi mai puţin una a comunităţii în ansamblu.

Evoluţia acestor sisteme a condus după cum ştim la sclavagism, feudalism şi colonialism, precum şi la forme adverse de relaţii politice şi industriale caracteristice şi societăţii moderne din care facem parte. În acest fel conflictele de interese (personale şi de grup) au fost înrădăcinate în sistemul de relaţii sociale .

Complexitatea conflictelor ne conduce spre constatarea că este mult mai uşor să enumerăm situaţiile conflictuale (cum ar fi, de exemplu, grevele, procesele juridice, războaiele sau orice altă formă de confruntare), decât să dăm o definiţie a conflictului.

Conflictul poate avea aşadar, tot atâtea definiţii câte ocazii pentru a se intâmpla în mod real. Vom exemplifica această afirmaţie cu câteva definiţii:

• Dicţionarul Webster s descrie conflictul ca o “bătălie”, o competiţie a unor forţe oponente, o discordie, un antagonism între dorinţe şi instincte pe de o parte şi idealurile morale , religioase şi etice, de cealaltă parte” .

• M. Deutsch oferă următoarea definiţie a conflictului: “Un conflict apare atuncicând apar activităţi incompatibile. O acţiune care este incompatibilă cu o altă acţiune o poate obstrucţiona, interfera, influenţa pe aceasta din urmă, făcând-o mai puţin probabilă şi mai eficientă” .

• În opinia cercetătorului Fink, conflictul este definit astfel: o situaţie sau un

proces în care două sau mai multe entităţi sociale sunt unite de cel puţin o formă de relaţie psihologică antagonistă sau de cel puţin o forţă de interacţiune antagonistă” .

• Conflictul este, de asemenea, definit de către L. Coser “ca o luptă care

transcede valorile şi revendicările şi care este dusă cu scopul obţinerii resurselor şi puterii, o luptă în care scopurile oponenţilor sunt legate de neutralizarea, vatămarea sau eliminarea rivalului” .

• F. Baron, oferă la rândul său, următoarea definiţie a comflictului: “Conflictul este un aspect al tuturor fenomenelor naturale (…), o parte indispensabilă a vieţii, a schimbării, a creării de noi forme” .

• Putnam şi Poole ne oferă următoarea definiţie a conflictului: “ interacţiunea unor personae interdependente care percep opoziţia de scopuri, ţinte şi valori dintre ei şi ceilalţi şi care îi percep pe ceilalţi în calitate de oponenţi în realizarea acestor scopuri”.

Preview document

Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 1
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 2
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 3
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 4
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 5
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 6
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 7
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 8
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 9
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 10
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 11
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 12
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 13
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 14
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 15
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 16
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 17
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 18
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 19
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 20
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 21
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 22
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 23
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 24
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 25
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 26
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 27
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 28
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 29
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 30
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 31
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 32
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 33
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 34
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 35
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 36
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 37
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 38
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 39
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 40
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 41
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 42
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 43
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 44
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 45
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 46
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 47
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 48
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 49
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 50
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 51
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 52
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 53
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 54
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 55
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 56
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 57
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 58
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 59
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 60
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 61
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 62
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 63
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 64
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 65
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 66
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 67
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 68
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 69
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 70
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 71
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 72
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 73
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 74
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 75
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 76
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 77
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 78
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 79
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 80
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 81
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 82
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 83
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 84
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 85
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 86
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 87
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 88
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 89
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 90
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 91
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 92
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 93
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 94
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 95
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 96
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 97
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 98
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 99
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 100
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 101
Soluționarea Conflictelor de Interese - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Solutionarea Conflictelor de Interese.doc

Alții au mai descărcat și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Conflicetele de Munca

INTRODUCERE Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor de interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Conflictele de interese. Proceduri de soluționare

Declanşarea conflictelor de interese Conform regelementărilor în vigoare, un conflict de interese poate apărea numai cu ocazia negocierii...

Ai nevoie de altceva?