Spionajul în Legislația Penală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20843
Mărime: 143.29KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moraru Victor
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA DREPT PENAL ȘI CRIMINLOGIE

Cuprins

LISTA ABREVIERILOR.3

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE SPIONAJ.7

1. Spionajul caracteristica generală.8

2. Spionajul ca infracțiune contra securității statului.12

3. Drepturile, libertățile omului și spionajul.14

CAPITOLUL II. CONȚINUTUL INFRACȚIUNII DE SPIONAJ.18

1. Conținutul legal al infracțiunii de spionaj.19

1.1 Obiectul și latura obictivă, subiect și latura subiectivă a infracțiunii de spionaj.20

2. Formele, modalitățile și sancțiunile infracțiunii.24

3. Aspecte comune infracțiunilor contra siguranței statului în RM.29

3.1 Trădarea de patrie.31

3.2 Divulgarea secretului de stat.36

3.3 Pierdera documentelor ce conțin secret de stat.39

3.4 Uzurparea puterii de stat.43

4 .Aspecte de drept comparat privind infracțiunile contra securității statului la nivel internațional.47

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.53

BIBLIOGRAFIE.56

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o infracțiune reglemetată în toate statele lumii, fiind văzută ca o faptă ce reprezintă o mare amenințare la adresa siguranței naționale și internaționale.

Spionajul este o infracțiune asociată cu divulgarea secretului de stat unui stat srăin, trecerea de partea dușmanului, uzurparea puterii de stat și alte fapte incriminate în legislație. În pofida sancțiunilor prevăzute de lgislație, numărul persoanelor care o practică nu a fost redus.

Sistemul nostru de drept a adoptat concepția moralistă asupra dreptului care susține că justiția se realizează prin drept și morală. Mircea Djuvara scria că ’’Morala are ca obiect aprecierea faptelor interne de conștiință a intențiilor omenești, pe cînd dreptul are ca obiect aprecierea faptelor externe ale persoanelor, în relațiile lor cu alte persoane.'' Morala apare și ca un criteriu de verificare a corespondenței dreptului pozitiv cu dreptatea, dreptul pozitiv trebuind să se construiască în temeiul unor scopuri morale, normele juridice care contrazic principiile morale fiind injuste ( lex injusta non est lex).

Spionajul, considerat cea mai veche profesie din lume , se fundamentează pe o deosebită, importanță dobîndită secole la rînd un exemplu de netăgăduit în această privință îl reprezintă destrămarea imperiului sovietic și căderea precipitată a regimurilor comuniste din Europa de Sud Est. Certătătorii din diferite epoci au întreprins numeroase încercări de a defini clar și amplu noțiunea și scopul spionajului care ar cuprinde trăsăturile ei cracteristice indiferență, caracterul sistematic. Cum s-a dovedit , definirea spionajului este o speță forte complictă, datorită schimbării periodice a atitudinii societății față de cea mai veche profesie din lume care este reglementată în toate statele lumii dar totodată și invizibilă pentru cei care o practică. Pînă în prezent în literatura de specialitate nu exista o unitate de viziuni cu privire la definirea infracțiunii de spionaj. Nici legislațiile statelor straine nu conțin reglementări juridice clare care ar defini spionajul, sancțiunile aplicate pentru săvîrșirea infracțiunii, și scopurile acestuia.

După prăbușirea Imperiului Sovietic și adoptarea Declarației de Independență de către Republica Moldova la 27 august 1991, infracțiunii de spionaj nu i sa acordat practic nici o atenție, deși în Codul Penal al RM este prevăzută răspunderea pentru sustragerea sau culegerea de informații ce constituie secret de stat. Însă o deosebită atenție a acordat infracțiunii de spionaj doctrina.

Actualitatea temei investigate se fundamentează pe importanța deosebită pe care a căpătat-o această infracțiune în ultimii ani, astfel încît conoașterea îndeaproape a acesteia este utilă în prezenta societate. Se poate deci anticipa că scopul principal al lucrări de față este tocmai acela de a prezenta publicului intersat date cît mai exacte și interesante privnd activitatea agenților de informații de la presupusa lor apariție și pînă în prezent, a împlinirilor și a deziluziilor acelora care au fost chemați să slujească cu abnegație și onoare țara chiar dacă era inamică. Totodată la nivel național și internațional infracțiunea de spionaj nu este mediatizată sau analizată în comparație cu alte componențe de infracțiune.

Obiectul cercetării îl reprezintă problemele în sfera dreptului penal privind lupta infracțiunilor cotra securității statului.

Importanța cercetării științifice realizate este determinată de ineficiența măsurilor aplicate la nivel național și internațional pentru prevenirea și combaterea infracțiunii de spionaj, precum și de necesitatea studierii experienței statelor străine în domeniul combaterii acestei infractiuni, întru identificarea măsurilor eficiente de prevenire și combatere a spionajului la nivel național.

Actualitatea temei abordate este condițonată de faptul că la noi în țară nu au fos întreprinse încercări de a efectua o analiză amplă a infracțiunii de spionaj, elaborate de către savanți din diferite perioade, a cauzelor și condițiilor care contribuie la răspunderea pentru fapta săvîrșită, precum și la elaborarea masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea spionajului la nivel internațional. În acest context, sunt importante studiile științifice întreprinse, prin care a fost investigată infracțiunea de spionaj în vederea perfectării cadrului normativ și elaborarea măsurilor de prevenire și contracarare. Printre autorii care au investigat sub diferite aspecte tema abordată, realizînd mai multe cercetări științifice în acest domeniu, menționez: Alexe V, Borovieka V. P., Corut P., Dezmaretz G., Ficeag B., Garz F., Ostrovski V, Hoy C., Payne R., Popov D., Simion T., Stefanescu P., Suvorov V., Volkman E., Wolton T., Brestoiu H., Tabacu C., Ștefãnescu P., Pelin M., Salinger P., Laurent E., Fontaine A., Jeffrey T. Richelson, Г.З. Анашкин, А.Е. Беляев, Д.И. Богатиков, И.А. Бушуев, В.А. Владимиров, А.С. Горелик, П.И. Гришаев, П.Ф. Гришанин, СВ. Дьяков, Л. Д. Ермакова, А.Э. Жалинский, Н.И. Загородников, Б.В. Здравомыслов, А.Н. Игнатов, А.А. Игнатьев, М.П. Карпушин, В.Ф. Кириченко, B.C. Клягин, Т.А. Костарева, В.И. Курляндский, В.М. Лебедев, В.В. Лунеев, М.П. Михайлов, А.В. Наумов, В.В. Сверчков, Н.Н. Смирнова, Е.А. Смирнов, Ю.В. Солопанов, etc.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în efectuarea unor cercetări științifice ample juridice și istorice a spionajului, elaborarea propunerilor legislative în vederea perfecționării normelor, care prevăd răspunderea pentru savîrșirea infracțiunii de spionaj, stabilirea particularităților și legităților fenomenelor cercetate în vederea fundamentării unui sistem eficient de prevenire și combatere a acesteia.

Bibliografie

1. Infracţiuni contra siguranţei statului. Prof Univ Gh. Diaconescu Bucuresti 1997

2. Ghidul spionului roman, Garz F. Ed. Obiectiv, Craiova 2001

3. Spionii de la Tel Aviv, Borovieka V. P.,Ed. Niculescu SRL, Buc. 1996

4. Istoria serviciilor secrete romanesti, de Stefãnescu Paul, Ed. Divers Press, 1994, Bucuresti.

5. Cinci milenii de razboi secret. O enciclopedie a spionajului, Alexandru Popescu, Editura Cartea de Scaun, 2013

6. CIA contra KGB. Secretele serviciilor secrete, Garz F., Ed. Obiectiv, Craiova 1999

7. România şi Frontul Secret, Cristan Troncota, Editura Elion, Bucureşti 2008

8. Infracțiuni contra păcii și securității omenirii, Alexei Barbăneagră, Chișinău 2005

9. Raspunderea international pentru violarea dreptului umanitar. Stelian Scaunas. – Bucuresti :Editura ALL BECK, 2002

10. Drept International penal. Vasile Cretu. - Bucuresti :Editura Societatii Tempus. Romania 1996

11. Totul despre spionaj, Dezmaretz G., Ed. Polirom, Iasi, 2002

12. Tehnici de manipulare, Ficeag B., Ed. Nemira, București 1996

13. Infracțiunea penală și culpabilitatea, N.Buzea, Iași 1994

14. Manual de Drept Penal, Partea Specială, Prof. Univ. Alexandru Borodac, Chișinău 2004

15. Drept penal. Partea Speciăl, Gheorghiţă Mateuţ, Bucureşti 1999

16. ’’Государственные преступления и государственная преступность’’, С. В. Дьяков, Москва 1999

17. Угаловное право. Особенная часть под редакцией, Козаченко И. А., Москва 1998

18. Drept Penal Partea Specială, S.Brînză, V.Stati vol.2

19. Drept Penal Partea Specială Gh. Nistoreanu, Alexandru Boroi, Bucureşti 2002

20. Melman, Yossi: CIA Report on the Israely Intelligence: Utility and Cost-Effectivenes in Poliy

21. Dicţionar Explicativ al Limbii Române

22. CEDH, 1 iulie1961, Serie A nr.3, paragraf 14

23. CEDH,27 iunie 1968,Wemhoffc/Allemagne, Serie A nr.7, paragraf 5

24. CEDH,10 mai 2001, precit., paragraf147

25. Codul Penal al Republicii Moldova, 14.04.2009. Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195

26. Legea cu privire la secretul de stat 27.02.2009. Monitorul Oficial Nr. 45-46 art Nr : 123 în vigoare din 27.05.2009

27. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145

28. Monitorul Oficial Nr.45-46 art.123, in vigare : 27.05.2009 art.8

29. Monitorul oficial al RM nr.128-129/1012 din 13.09.2002

30. Monitorul Oficial Nr. 139-145 art Nr : 686 din 26.08.2011

31. Constituţia din 29.07.1994. Monitorul Oficial Nr. 1 în vigoare : 27.08.1994

32. Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 26 august 1789

33. Codul Penal Francez, versiunea din 27.03. 2014

34. Codul Penal al Federaţiei Ruse, din 13 iunie 1996, N 63-ФЗ

35. Codul Penal Român, din 24.07.2009, în vigoare de la 01.02.2014

36. CP al Federatiei Ruse. Comentariu M.Zertalo, 1997 art.591-592

37. Legea cu privire la cetăţenie a Federaţiei Ruse

38. http://ru.scribd.com/doc/93392414/Codul-Penal-Francez

39. http://admi.net/code/index-CPENALLL.html

40. http://www.legifrance.com/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19940101

41. http://legeaz.net/noul-cod-penal/

42. http://legalquest.ru/

43. http://alekssandr.jimdo.com/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/105-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B/

44. http://www.constcourt.md/public/files/file/informatie_utila/Comentariu_Constitutie.pdf

45. http://moldovacc.md/severin/codpenal.htm

46. http://www.publika.md/uzurparea-puterii-de-stat-constituie-cea-mai-grava-crima-impotriva-poporului_1365311.html

47. http://fr.ria.ru/world/20131204/199938942.html

Preview document

Spionajul în Legislația Penală - Pagina 1
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 2
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 3
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 4
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 5
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 6
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 7
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 8
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 9
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 10
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 11
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 12
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 13
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 14
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 15
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 16
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 17
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 18
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 19
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 20
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 21
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 22
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 23
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 24
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 25
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 26
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 27
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 28
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 29
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 30
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 31
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 32
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 33
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 34
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 35
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 36
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 37
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 38
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 39
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 40
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 41
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 42
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 43
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 44
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 45
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 46
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 47
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 48
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 49
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 50
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 51
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 52
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 53
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 54
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 55
Spionajul în Legislația Penală - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Spionajul in Legislatia Penala.docx

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării,...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj

Argumentum Lucrarea de faţă tratează infracţiunea de spionaj în dreptul penal român, plecând de la convingerea că această faptă reprezintă o mare...

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

INTRODUCERE În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Contractul de Know-How

INTRODUCERE Tradiţional, ştiinţa economică a considerat trei factori de producţie ca fiind de bază – natura, munca şi capitalul. Această triadă...

Protecția și securitatea informațiilor în sistemele de prelucrare a datelor financiar-contabile la SC Umaro SA

1.1. PREZENTAREA S.C. „UMARO” S.A. ROMAN a) Înfiinţare, statut. Societatea este continuatoarea domeniului de activitate al fostei Întreprinderi...

Drept Penal Partea Speciala

1. /3p. Partea speciala a codului penal are 10 titluri. a. adevarat b. fals 2. /3p. Partea speciala a codului penal reglementeaza recidiva. a....

Ai nevoie de altceva?