Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 24712
Mărime: 90.58KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. DREPTUL LA FILIAŢIE AL COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI 5
 3. 1. Precizări privind evoluţia reglementării filiaţiei 5
 4. 2. Dreptul la filiaţie şi noţiunea de familie în accepţiunea art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului 8
 5. CAPITOLUL II. 20
 6. ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE PENTRU STABILIREA PATERNITĂŢII 20
 7. COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI 20
 8. 1. Interzicerea paternităţii copilului din afara căsătorie în concepţia Codului Civil de la 1864 20
 9. 2. Principiul liberei cercetări a paternităţii copilului din afara căsătoriei în concepţia Codului familiei 21
 10. 3. Principiul liberei cercetări a paternităţii copilului din afara căsătoriei în concepţia Noului Cod civil 22
 11. 4. Aspecte de procedură civilă 23
 12. 4.1. Precizări prealabile 23
 13. 4.2. Titularul dreptului la acţiune 24
 14. 4.3. Calitatea de pârât 28
 15. 4.4. Instanţa competentă pentru soluţionarea acţiunii 29
 16. 4.5. Termenul de prescripţie extinctivă 29
 17. 4.6. Probaţiunea paternităţii copilului din afara căsătoriei 40
 18. 4.7. Înregistrarea hotărârii 46
 19. 5..Unele efecte juridice ale hotărâii judecătoreşti 46
 20. CONCLUZII 52
 21. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din licență

INTRODUCERE

Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care include elemente de ordin social, cultural şi religios, elemente care şi-au pus de-a lungul timpului amprenta asupra soluţiilor juridice în materie.

În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm paternitatea copilului din afara căsătoriei, din punct de vedere legislativ, doctrinar şi jurisprudenţial. Lucrarea este structurată pe două capitole, divizate în secţiuni şi subsecţiuni, în care analizăm, pe rând dreptul la filiaţie al copilului prin prisma consacrării sale legislative şi a accepţiunii art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi una dintre cele două căi de stabilire a paternităiţii copilului din afara căsătoriei, şi anume hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii în stabilirea paternităţii.

Analiza se realizează prin raportare la dispoziţiile Noului Cod civil, făcând apel, în acelaşi timp şi la prevederile Codului familiei, care au reglementat deceni la rând instituţia filiaţiei. Pe plan internaţional, statutul juridic al copilului din afara căsătoriei este reglementat de dispoziţiile următoarelor instrumente: Convenţia Adunării Generale a O.N.U. cu privire la drepturile copilului din 1989, Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975, la care a aderat şi România prin Legea nr. 101/1992

Copilul din afara căsătoriei are dreptul nelimitat de a-şi stabili filiaţie, fără nici o îngrădire de termen de prescripţie extinctivă, are dreptul de a purta numele de familiei al tatălui, de a-l moşteni pe acesta în condiţii de egalitate cu copilul din căsătorie, are dreptul la întreţinere, dreptul la legături personale etc.

CAPITOLUL I.

DREPTUL LA FILIAŢIE AL COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI

1. Precizări privind evoluţia reglementării filiaţiei

În sensul strict al cuvântului, filiaţia este raportul care leagă pe copil de părinţii săi; acest raport este imediat, căci el uneşte în mod direct pe copil cu tatăl şi mama. Într-un înţeles mai generic, filiaţia este sinonimă cu descendenţa; ea uneşte în mod succesiv pe toate persoanele care coboară dintr-un autor comun, filiaţia înfăţişându-se ca un element important al stării civile, care contribuie să determine personalitatea juridică a unei persoane.

Privită din perspectiva copilului, filiaţia exprimă pentru o persoană calitatea de copil al anumitor părinţi, în timp ce privită din partea părinţilor filiaţia ne indică calităţile corelative de mamă şi tată ale acestora, denumite maternitate şi paternitate. Acest raport între mamă sau tată, pe de o parte, şi copil, pe de altă parte, este urmarea directă a faptului material al procreaţiei, care nu este deloc în legătură cu existenţa familiei.

Filiaţia produce efecte civile de o importanţă fundamentală, legea trebuie să dea posibilitatea celor interesaţi să stabilească precis legătura dintre copii şi părinţi, legătură din care izvorăsc atât drepturi cât şi obligaţii. După cum persoana s-a născut sau a fost concepută în timpul căsătoriei ori în afara căsătoriei filiaţia este din căsătorie sau din afara căsătoriei. Este o filiaţie din căsătorie când naşterea sau conceperea copilului a avut loc în timpul căsătoriei, cu menţiunea că nu interesează valabilitatea actului juridic al căsătoriei; iar filiaţie din afara căsătoriei avem atunci când „fie părinţii celui în cauză nu erau căsătoriţi între ei la data concepţiei sau la data naşterii copilului fie, deşi copilul s-a născut cu statutul de copil din căsătorie, filiaţia sa paternă prezumată a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă”.

În reglementarea Codului civil de la 1864, în vigoare până la adoptarea Codului familiei, în Titlul VII, „Paternitatea şi filiaţiunea” art. 286-308, se făcea distincţie între filiaţia legitimă, bazată pe căsătorie şi filiaţia naturală, consecinţa uniunii neconsacrate prin căsătorie, existând discriminare între copilul legitim şi cel natural atât în privinţa modului de stabilire a filiaţiei naturale cât şi în privinţa efectelor filiaţiei naturale.

În ce priveşte modul de stabilire a filiaţiei naturale, în Codul civil s-a instituit o discriminare inadmisibilă, după cum era vorba de stabilirea filiaţiei faţă de mamă sau stabilirea filiaţiei faţă de tată. Filiaţia naturală se putea determina în două moduri deosebite: prin recunoaştere voluntară sau prin recunoaştere forţată.

Bibliografie

O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Tratat de drept civil român. Vol. II. Persoanele, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007

Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentarii pe articole, vol.I Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Paraschiv Peţu, Starea civilă şi acţiunile de stare civilă, Editura Detectiv, Bucureşti, 2009

Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universal Juridic, Bucureşti, 2011

Gabriela Lupşan, Instituţia filiaţiei în dinamica dreptului românesc, în ”Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Gabriela Lupşan, Some Considerations Regarding the Reform in the Field of Civil Status Activity and Public Record, în Acta Universitatis Danubius. Administratio nr. 1/ 2009

Gabriela Lupşan Unele aspecte ale filiaţiei în cazul maternităţii de substituţie, în Dreptul, nr. 6/2004

Gabriela Lupşan, Irina Apetrei, Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării, în Dreptul, nr. 9/2001

S. Butureanu, G. Lupşan, O provocare interdisciplinară: reproducerea medical asistată, Editura Junimea, Iaşi, 2001

Alin Gheorghe Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti, Editura Universal Juridic, Bucureşti, 2011

Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007

Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Editura Universal juridic, Bucureşti, 2012

Alexandru Bacaci, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012

Roşu E., Dreptul familiei. Practică judiciară. Hotărâri CEDO, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

Filipescu A., Filiaţia firească şi filiaţia adoptivă, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

Bohotici I., Stabilirea, tăgăduirea şi contestarea paternităţii, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994

Flavius A. Baias, Modificări aduse Codului familiei prin Legea nr. 288/2007, în Dreptul, nr. 3/2008

T. Bodoaşcă, Examen de ansamblu şi observaţii critice privind familia şi căsătoria în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 11/2009

Preview document

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 1
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 2
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 3
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 4
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 5
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 6
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 7
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 8
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 9
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 10
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 11
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 12
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 13
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 14
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 15
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 16
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 17
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 18
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 19
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 20
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 21
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 22
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 23
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 24
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 25
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 26
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 27
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 28
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 29
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 30
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 31
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 32
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 33
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 34
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 35
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 36
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 37
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 38
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 39
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 40
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 41
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 42
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 43
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 44
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 45
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 46
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 47
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 48
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 49
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 50
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 51
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 52
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 53
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 54
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 55
Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Stabilirea Filiatiei Fata de Tata a Copilului din Afara Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Aspecte teoretice și practice privind stabilirea maternității

1.1. Definirea conceptului de filiaţie Problema apariţiei omului pe Terra poate fi abordata din cel puţin doua perspective complet diferite. Cea...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Filiația față de tatăl din afara căsătoriei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FILIAŢIEI 1.1. Definiţia şi felurile filiaţiei Filiaţia poate fi privită în ansamblu, ca o...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Filiația față de mamă și tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Stabilirea paternității

1. Aspecte introductive Paternitatea (filiatia fata de tata) consta in legatura juridica, bazata pe conceptie, care exista intre tata si copil....

Filiația față de tatăl din afara căsătoriei

NOŢİUNİ İNTRODUCTİVE Reproducerea populaţiei este una dintre cele mai importante condiţii ale existenţei şi dezvoltării societăţii. Dar procesul...

Ai nevoie de altceva?