Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 24914
Mărime: 94.95KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Nicola
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I PERSPECTIVELE DREPTULUI MEDIULUI ÎN AREALUL INTERNAŢIONAL 6
 3. 1.1. Tehnici de protecţie a mediului 6
 4. 1.2. Evoluţia reglementărilor internaţionale cu privire la relaţiile dintre om şi natură 8
 5. 1.3. Conceptele care reglementează raportul dintre oameni şi mediu 10
 6. CAPITOLUL II AFIRMAREA STRATEGIILOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI 12
 7. 2.1. Instrumente pragmatice de conturare a strategiilor dreptului mediului 12
 8. 2.2. Elementele definitorii ale strategiilor mondiale în domeniul mediului 17
 9. 2.3. Contribuţia conferinţei de la Rio de Janeiro la dezvoltarea dreptului internaţional al mediului 22
 10. CAPITOLUL III DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 24
 11. 3.1. Dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător protejat 24
 12. 3.2. Specificul strategiilor în domeniul mediului 32
 13. 3.3. Semnificaţiile principiilor fundamentale în domeniul mediului din perspectiva elementului de extraneitate 48
 14. 3.4. Principiul cooperării internaţionale în soluţionarea problemelor conservării mediului 49
 15. STUDIU DE CAZ – PROPUNERE DE LEGE FERENDA PRIVIND NOI PRINCIPII DE DREPT INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI 57
 16. Concluzii 60
 17. Bibliografie 61
 18. Anexa 1 Definirea unor termeni 63
 19. Anexa 2 Abrevieri 65

Extras din licență

INTRODUCERE

Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia fiecare dintre cele trei elemente se condiţionează şi se influenţează reciproc. Mediul şi sănătatea umană constituie condiţii absolut indispensabile şi necesare desfăşurării oricărui proces de dezvoltare; în acelaşi timp, dezvoltarea influenţează, fie pozitiv, fie negativ, cele două elemente.

Procesul dezvoltării economice antrenează schimbarea mediului natural în două modalităţi: întâi prin faptul că utilizează factorii de mediu în calitatea lor de resurse (regenerabile sau neregenerabile), iar în al doilea rând prin aceea că noxele, subprodusele, deşeurile generate de activităţile umane şi deversate în mediu, afectează într-o măsură mai mare sau mai mică, uneori ireversibil, echilibrul ecologic.

Cu aceste cuvinte, dezvoltarea economică implică un cost extern, suportat de mediul înconjurător, ale cărui dimensiuni, din ce în ce mai evidente în ultimii ani, dacă nu sunt corect considerate şi evaluate, pun sub semnul întrebării viabilitatea pe termen lung a însuşi procesului în sine.

Însoţită de efecte perverse cum sunt cele ale poluării factorilor de mediu, dezvoltarea necontrolată conduce, astfel, la deteriorarea mediului înconjurător şi o dată cu aceasta, a sănătăţii populaţiei, punând în pericol însăşi existenţa umanităţii.

Expunerea unei părţi însemnate a locuitorilor la efectele nocive ale emisiilor provenite din activităţile economice conduce la îmbolnăviri grave, soldate de cele mai multe ori cu decese, afectând capacitatea biologică de reproducere a fiinţei umane şi punând în pericol viitorul umanităţii.

Aceste consecinţe nefaste pentru viitorul omenirii sunt favorizate de expansiunea economică rapidă, de explozia demografică, de exploatarea fără discernământ a resurselor naturale şi de producerea deşeurilor nerecuperabile şi nedegradabile.

Putem spune că omenirea traversează o adevărată criză a mediului, prin reducerea biodiversităţii, prin afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii.

În acest sens, Carta OMS subliniază că “ menţinerea sănătăţii şi bunăstării necesită un mediu înconjurător propice şi armonios în care toţi factorii fizici, psihologici, sociali şi estetici îşi au locul bine definit. Mediul va trebui, în această situaţie, să fie tratat drept resursă în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi bunăstării”.

CAPITOLUL I

PERSPECTIVELE DREPTULUI MEDIULUI ÎN AREALUL INTERNAŢIONAL

1.1. Tehnici de protecţie a mediului

Recunoaşterea rolului pe care îl are mediul şi sănătatea pentru dezvoltarea şi pentru înseşi existenţa planetei a condus la reconsiderarea acestei problematici, circumscrisă în noul concept de dezvoltare durabilă.

Definind dezvoltarea durabilă drept “un proces de transformare în care exploatarea resurselor, direcţia investiţiilor, orientarea tehnicilor şi schimbările instituţionale se desfăşoară în mod armonios”, Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare subliniază că realizarea acestor obiective va contribui la întărirea potenţialului economic prezent şi viitor, astfel încât să se poată răspunde mai bine nevoilor şi aspiraţiilor umanităţii.

Abordarea întregii politici de dezvoltare economico-socială prin prisma conceptului de dezvoltare durabilă – potrivit căruia se urmăreşte să se satisfacă nevoile actuale ale umanităţii fără a obstrucţiona pe cele ale generaţiei viitoare – capătă în acest sens noi valenţe.

În acelaşi timp, pentru ca dezvoltarea durabilă să se poată implementa trebuie să se adopte un mod de viaţă care să respecte limitele ecologice ale planetei, adică să nu prejudicieze ecosistemele naturale datorită cărora existăm: atmosfera, apa, solul, subsolul, flora şi fauna, etc.

Creşterea economică şi dezvoltarea antrenează inevitabil modificări în ecosisteme, dar politicile economice de dezvoltare trebuie să fie astfel concepute încât exploatarea resurselor regenerabile şi neregenerabile să fie condusă şi gestionată raţional, respectiv, să nu prejudicieze mediul natural şi factorul uman, nici în prezent, nici în viitor.

Aceste considerente devin cu atât mai importante cu cât amploarea fenomenelor de dezechilibru economic, ecologic şi social (în cazul de faţă poluarea şi impactul asupra sănătăţii umane) ca şi ordinea priorităţilor naţionale diferă de la o ţară la alta.

Sănătatea este un element esenţial al calităţii vieţii şi bunăstării, la care trebuie să aspire orice fiinţă umană pentru a se putea realiza plenar, pentru a trăi în condiţii de viaţă normale şi decente.

Această idee se regăseşte în primele documente de constituire a OMS (1948) cât şi în Carta elaborată în care se subliniază că “deţinerea celei mai bune stări de sănătate ce poate fi atinsă constituie unul din drepturile fundamentale ale oricărei fiinţe umane, indiferent de rasă, religie, opinii politice, condiţia sa economică sau socială”.

Preview document

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 1
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 2
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 3
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 4
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 5
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 6
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 7
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 8
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 9
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 10
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 11
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 12
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 13
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 14
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 15
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 16
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 17
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 18
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 19
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 20
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 21
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 22
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 23
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 24
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 25
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 26
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 27
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 28
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 29
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 30
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 31
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 32
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 33
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 34
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 35
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 36
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 37
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 38
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 39
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 40
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 41
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 42
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 43
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 44
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 45
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 46
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 47
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 48
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 49
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 50
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 51
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 52
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 53
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 54
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 55
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 56
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 57
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 58
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 59
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 60
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 61
Strategii Mondiale în Domeniul Mediului - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Strategii Mondiale in Domeniul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care...

România și Statutul Juridic al Dunării

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE REGULAMENTE,STATUT,CONFLICTE,NAVIGAŢIE REZUMAT România a sustinut punctul de vedere exprimat de...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Te-ar putea interesa și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Fundamentarea Strategiei de Piață a Hipermarketului Carrefour în Contextul Intrării pe Piața Românească

Introducere Întreprinderea nu trăieşte izolat. Fie că este vorba de marea întreprindere, care are un impact de netăgăduit asupra dezvoltării...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Activitatea de Marketing a Firmei Samsung

1. Introducere Samsung Group este o companie din Coreea de Sud, înființată în 1938, având ca obiect principal de activitate producția de produse...

Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor

1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile În anii 60, un prim semn de exclamare apare odată cu apariţia unor cărţi precum “Primăvara liniştită”...

Instituțiile Uniunii Europene și ale României ce se ocupă de problema protecției mediului

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul institutional al Uniunii Europene, stabilit de catre Tratate, are la baza "triunghiul institutional"...

Globalizarea și impactul ei asupra statelor

1. Definitia globalizarii Termenul “globalizare” a aparut la sfarsitul anilor '60 in teoria mijloacelor de comunicare in masa a profesorului...

Analiza Proiectelor Finanțate de Banca Mondială în România în Perioada 1990-2013

Capitolul 1: Banca Mondială 1.1. Structura Băncii Mondiale Înființată pe 1 iulie 1944 ca urmare a conferinței de la Bretton Woods, Banca Mondială...

Ai nevoie de altceva?