Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20988
Mărime: 515.09KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Sevastian Cercel
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. INTRODUCERE .5
 2. CAPITOLUL I.
 3. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE ȘI EVOLUȚIA EI
 4. 1.1. Noțiunea capacității civile a persoanei fizice ...13
 5. 1.2. Elementele și vocația capacității civile a persoanei fizice ...15
 6. 1.3. Caracterele juridice generale ale capacității de folosință 18
 7. CAPITOLUL II.
 8. CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ ȘI CAPACITATEA DE EXERCIȚIU
 9. A PERSOANEI FIZICE
 10. 2.1. Introducere în studiul capacității civile a persoanei fizice.
 11. Clasificarea capacității civile ..25
 12. 2.2. Aspecte generale privind noțiunea capacității de folosință a
 13. persoanei fizice ...26
 14. 2.3. Caracterele juridice ale capacității de folosință și conținutul lor .27
 15. 2.4. Îngrădirile capacității de folosință a persoanei fizice ..28
 16. 2.5. Regula dobândirii de la data nașterii ...29
 17. 2.6. Conținutul capacității de folosință a persoanei fizice .31
 18. 2.7. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice 32
 19. CAPITOLUL III.
 20. NOȚIUNI GENERALE DESPRE CAPACITATEA DE EXERCIȚIU A
 21. PERSOANEI FIZICE
 22. 3.1. Noțiunea și caracterele capacității de exercițiu a persoanei fizice ...37
 23. 3.2. Lipsa capacității de exercițiu a persoanei fizice ...39
 24. 3.3. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de exercițiu...40
 25. Reprezentarea minorului
 26. 3.4. Actele juridice premise minorului. Regimul unor acte ale minorului.
 27. Leziunea ..41
 28. 3.5. Încetarea stării juridice a lipsei capacității de exercițiu 42
 29. 3.6. Capacitatea de exercițiu a minorului care a implinit vârsta de
 30. 14 ani (restrânsă). Noțiune, început, conținut, încetare ...43
 31. 3.7. Capacitatea de exercițiu deplină ...53
 32. CAPITOLUL IV.
 33. JURISPRUDENȚĂ 54
 34. CONCLUZII ...66
 35. BIBLIOGRAFIE .70

Extras din licență

INTRODUCERE

În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului juridic civil. În prezenta materie, regula ori principiul îl constituie capacitatea de a încheia acte juridice, incapacitatea reprezentând excepție.

Tema ,,Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului’’ este o temă importantă care tratează particularitățile capacității civile a minorului.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, iar fiecare capitol studiază aspecte importante cu privire la capacitatea civilă a minorului.

Capitolul I ,,CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE ȘI EVOLUȚIA EI’’ prezintă noțiunea capacității civile a persoanei fizice, elementele și vocația capacității civile a persoanei fizice, precum și caracterele juridice generale ale capacității de folosință.

Destinatarul oricărui drept este omul. Această concepție apare din punctul de vedere al dreptului pozitiv ca produsul unei lente cuceriri a vieții sociale.

Ca atare, în orice stadiu de dezvoltare al unei societăți, noțiunea de personalitate constituie, nu o creație a naturii, ci un concept juridic izvorât ca toate conceptele juridice, din experiența vieții sociale, și supus ca atare acestei aprecieri colective, acelor limitări și reglementări care au caracteristica ordinii juridice, adică a normelor de drept pozitiv.

Capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului juridic civil.1

Analizând noțiunea de persoană fizică din perspectiva dreptului modern, putem spune că aceasta exprimă „calitatea omului de a fi subiect de drept civil”.

În general, capacitatea juridică exprimă posibilitatea de a fi subiect de drept și de a avea drepturi și obligații, fiind o „însușire esențială și inerentă a persoanei fizice, in calitatea ei de membru al societății’’.

Pentru ca ființa umană să dobândească calitatea de subiect de drept, este suficient să existe, aceasta nefiind condiționată nici de existența discernământului, nici de puterea de a deosebi binele de rău, licitul de ilicit, moralul de imoral.

Ca atare, egalitatea tuturor persoanelor presupune faptul că și o persoană alienată mintal și un minor, sunt persoane fizice și, prin urmare au și capacitate juridică.

Prin capacitatea de folosință se înțelege aptitudinea generală și abstractă a unei persoane de a avea drepturi și obligații.

Capacitatea de exercițiu este capacitatea persoanei de a îndeplini acte juridice prin care își exercită drepturile și își asumă obligații.

De asemenea, conform unei definiții elaborate de doctrină, capacitatea civilă de exercițiu a persoanei fizice este acea parte a capacității civile care constă în aptitudinea persoanei fizice de a dobândi și exercita drepturi subiective civile, precum și de a-și asuma și executa obligații civile, prin încheierea de acte juridice civile.2

Premisele capacității civile de exercițiu a persoanei fizice sunt existența capacității civile de folosință și a discernământului, adică existența puterii individului de a realiza care sunt consecințele juridice ale manifestării sale de voință. Această premisă se apreciază în raport cu vârsta, dar și cu starea sănătății mentale.

Regulile referitoare la capacitatea civilă de exercițiu se referă numai la încheierea actelor juridice civile. Totuși, în materie delictuală, prezintă relevanță numai existența discernământului. De exemplu, lipsa discernământului la săvârșirea unei fapte va antrena lipsa vinovăției.

Bibliografie

I. TRATATE, CĂRȚI:

1. Gabriel BOROI, Carla Alexandra ANGHELESCU, Curs de drept civil. Parte generală. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2012.

2. Gabriel BOROI, Liviu STĂNCIULESCU, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012.

3. Sevastian CERCEL, Introducere în dreptul civil, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006.

4. Ion DOGARU, Sevastian CERCEL, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura All Beck, București, 2003.

5. Ion DOGARU, Sevastian CERCEL, Drept civil. Parte generală, Editura C.H. Beck, București, 2007.

6. Pompil DRĂGHICI, Vali Ileana NIȚĂ, Mădălin- Savu TICU, Teoria generală a obligațiilor. Spețe și jurisprudență, Editura Sitech, Craiova, 2007.

7. Ion FILIPESCU, Dreptul civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Editura Actami, București, 1996.

8. J.M. De la MOUTE, Ľ acte juridique unilateral, Sirey, Paris, 1961.

9. E. MOLCUȚ, Drept civil. Aplicații practice, Editura Universul Juridic, București, 2011.

10. Irina Olivia POPESCU, Drept civil. Materie pentru anul I (Sinteze de teorie, teste de verificare), Editura Universul Juridic, București, 2009.

11. Jean- Etienne Marie PORTALIS, Droit civil, Sirey, Paris, 1971.

12. Titus PRESCURE, Roxana MATEI, Drept civil. Parte generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2012.

13. Gabriela RĂDUCAN, Maius VOINEAG, Carolina Maria NIȚĂ, Ana Maria MIHAI, Teste grilă pentru concursuri și examene, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2012.

14. Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 10 éd., Précis, Dalloz, 2009.

15. Viorel TERZEA, Noul cod civil, Volumul I (articolele 1-1163), Adnotat cu doctrina și jurisprudența, Editura Universul Juridic, București, 2011.

16. Petrică TRUȘCĂ, Andrada Mihaela TRUȘCĂ, Drept civil. Parte generală, Editura Universul Juridic, București, 2012.

17. Carmen Tamara UNGUREANU, Drept civil. Parte generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2012.

18. Carmen Tamara UNGUREANU, Drept civil. Parte generală. Persoanele, ediția aII-a, Editura Hamangiu, București, 2013.

II. ACTE NORMATIVE:

1. Noul Cod civil. Comentariu pe articole, articolele 1-2664, Colectiv de autori (Fl.A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, MACOVEI), Editura C.H. Beck, București, 2012.

2. Noul Cod civil, Studii și comentarii, volumul I, Colectiv de autori, coordonator (Marilena Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2012.

III. ARTICOLE, REVISTE DE SPECIALITATE:

1. Considerații teoretice privitoare la fundamentul juridic al persoanei fizice, ”Revista de drept comercial” nr.7-8/1999.

2. Probleme actuale privitoare la principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice, ”Revista de drept comercial” nr.10/2000.

3. Unele considerații cu privire la specificul capacității de exercițiu a persoanei juridice, ,,Revista Română de Statistică’’, nr. 12/2009.

IV. SITE-URI INTERNET:

1. http://www.juridice. ro

2. http://www.legeaz.net

3. http://legeaz.net/spete-civil/

Preview document

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 1
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 2
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 3
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 4
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 5
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 6
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 7
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 8
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 9
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 10
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 11
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 12
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 13
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 14
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 15
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 16
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 17
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 18
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 19
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 20
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 21
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 22
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 23
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 24
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 25
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 26
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 27
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 28
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 29
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 30
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 31
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 32
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 33
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 34
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 35
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 36
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 37
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 38
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 39
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 40
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 41
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 42
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 43
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 44
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 45
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 46
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 47
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 48
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 49
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 50
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 51
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 52
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 53
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 54
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 55
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 56
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 57
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 58
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 59
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 60
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 61
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 62
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 63
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 64
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 65
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 66
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 67
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 68
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 69
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 70
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 71
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 72
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 73
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 74
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 75
Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Studiu de caz privind capacitatea civila a minorului.pdf

Alții au mai descărcat și

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Încheierea căsătoriei în legislația română

INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Fiducia în lumina noului cod civil

Reglementarea fiduciei în Noul Cod Civil Introducere. Fiducia cunoaşte pentru prima oară o reglementare în noul Cod Civil (art.773-791),...

Ai nevoie de altceva?