Talhăria

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 26113
Mărime: 101.76KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cioia Pantelimon

Cuprins

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA

Secţiunea I

LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1

1. Cadrul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului 1

2. Patrimoniul - obiect al ocrotirii penale 5

- A. Noţiunea de patrimoniu 6

- B. Formele patrimoniului 8

Secţiunea II

PRECEDENTE LEGISLATIVE 11

1. Tâlhăria în Codul Penal de la 1864 11

2. Tâlhăria în Codul Penal de la 1936 11

3. Tâlhăria în Codul Penal de la 1968 13

4. Tâlhăria prevăzută în Codul Penal actual (Legea 140/1996) 15

Capitolul II

CONŢINUTUL LEGAL AL TÂLHĂRIEI

Secţiunea I

NOŢIUNE, CARACTERIZARE ŞI CONDIŢII PREEXISTENTE ALE TÂLHĂRIEI 20

1. Noţiune şi caracterizare 20

2. Conditii preexistente 23

- A. Obiectul infractiunii de talharie 23

- a. Obiectul juridic generic 23

- b. Obiectul juridic special 23

- c. Obiectul material 25

- B. Subiecţii infracţiunii de tâlhărie 27

Secţiunea II

CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL TÂLHĂRIEI 36

1. Latura obiectiva 36

- a. Elementul material 36

- b. Urmarea imediata 50

- c. Raportul de cauzalitate 50

2. Latura subiectiva 53

Secţiunea III

FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI 57

1. Forme 57

- a. Tentativa de talharie 57

- b. Consumarea infractiunii de talharie 60

- c. Epuizarea infractiunii de talharie 62

2. Modalitati 62

3. Sanctiuni 72

Capitolul III

ASPECTE PROCESUALE ŞI CRIMINOLOGICE

Sectiunea I

ASPECTE PROCESUALE 73

1. Aspecte procesuale privitoare la competenta 73

2. Competenta organului de urmarire penala 73

3. Competenta instantei de judecata 74

4. Aspecte procesuale privind compunerea instantei 76

Secţiunea II

ASPECTE CRIMINOLOGICE 76

Capitolul IV

CONCLUZII 80

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

TÂLHĂRIA

Secţiunea I

LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA

INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

1. Cadrul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului

Omul reprezintă suprema creaţie a lumii, care prin spiritul său neobosit, vrea să atingă perfecţiunea. În urmărirea acestui ţel, omul de cele mai multe ori işi domină inpulsurile sale inferioare.

Infracţiunile contra patrimoniului sunt acele infracţiuni care au ca obiect juridic relaţii sociale de ordin patrimonial. Desfăşurarea normală a relaţiilor sociale de ordin patrimonial, oricare ar fi acestea, constituie o condiţie de existentă a societăţii, de aceea faptele prin care se vatamă ori se pun in pericol aceste relaţii sunt fapte socialmente periculoase, împotriva cărora este necesară acţiunea represivă.

Analiza fenomenului infracţional pe linia faptelor cu violenţă arată că acest gen se menţine la un nivel ridicat. Din studiul situaţiei operative rezultă că în ultimul timp au intervenit elemente de noutate, fapt ce obliga pe oamenii legii să-şi perfectioneze continuu stilul şi metodele de muncă, pentru sporirea activitaţi de prevenire a genului de infracţiuni cu violenţa respectiv talhării şi a autorilor lor.

Legea penală apără, în general, toate relaţiile de ordin patrimonial, incriminând şi sancţionând faptele îndreptate împotriva acestora, prevăzând un regim sancţionator sever.

Dreptul penal, ramură a sistemului de drept, prin partea sa specială, reglementează lupta împotriva infracţionalitaţii chiar prin stabilirea acestor fapte, precum şi a sancţiunilor ce se aplică celor ce le săvarşesc. Intr-o alta formulare putem spune despre partea specială a dreptului penal ca deţine în totalitatea sa normele penale în care sunt stabilite faptele de pericol social ce constituie infracţiuni, precum şi sancţiunile ce se aplică celor ce le săvîrşesc, evidenţiindu-se în acest fel şi rolul activ al părţii speciale a dreptului penal.

Relaţiile sociale de ordin patrimonial constituie unul dintre domeniile importante ale structurii societaţii, fiind reflexul nemijlocit al relaţiilor de producţie, reliefand caracterul determinant al relaţiilor economice în procesul complex al evoluţiei oricarui tip de orînduire socială. Dreptul penal va interveni astfel pentru a asigura bună desfaşurare a relaţiilor patrimoniale dintre oameni, astfel încat să fie in deplin acord cu obiectivele pe care actuala etapa de dezvoltare a societaţii, la un moment dat, şi le propune.

Deşi patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, aparţinand unei persoane, în materia infracţiunilor, prin aceasta se inţelege în principal bunurile in materialitatea lor, la care se referă drepturile şi care permit titularului de patrimoniu să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile cu caracter economic.

Toate aceste infracţiuni constau în diferite atingeri aduse patrimoniului unei persoane şi anume în diferite schimbări ale situaţiei ori stări de fapt a bunurilor produse prin sustragerea, însuşirea, distrugerea, risipirea sau împiedicarea folosirii lor.

Ele împiedică realizarea drepturilor subiective care au ca obiect bunurile a căror situaţie de fapt a fost schimbată şi, prin săvârşirea lor, tulbură, împiedică sau chiar zădărnicesc desfăşurarea

normală a relaţiilor de ordin patrimonial. De aici, rezultă şi necesitatea ocrotirii penale a patrimoniului.

După 22 decembrie 1989, s-au produs mutaţii substantiale pe toate planurile vieţii romaneşti în procesul complex de trecere la o economie de piaţă. Puterea legislativă şi cea executivă, pentru realizarea în fapt a reformei economice, a asigurării libertaţilor cetaţeneşti, au procedat la elaborarea unor acte normative care să reglementeze unele relaţii ce s-au statornicit în Romania post-revoluţionară.

In legea penală s-au făcut intervenţii în sensul că au fost abrogate o serie de norme, care veneau în contradicţie cu respectarea unor drepturi cetaţeneşti, fiind prevăzute astfel noi dispoziţii cu caracter penal. Totodată unele legi extra penale adoptate după decembrie 1989, au dus la reconsiderarea unor concepte folosite de legiuitor în materie penala, ceea ce determină o noua reflectare asupra acestora.

Noile legi care au fost elaborate de puterea legislativă constituita democratic prin alegerile de la 20 mai 1990 au dus la modificarea formelor de proprietate pe care le-au avut în vedere legiuitorul de la 1969. De aceea, la aplicarea prevederilor din titlul al III-lea al părţii speciale a Codului Penal trebuie să ţinem cont de aceste realităţi şi cand vorbim despre infracţiunea de talhărie.

În încriminarea atingerilor aduse patrimoniului, legea ţine seama de caracterul ilicit al acţiunilor făptuitorului, iar nu de poziţia juridică a victimei, scopul incriminării fiind apărarea situaţiilor, de fapt ale bunurilor în sfera patrimonială.

Toate infracţiunile contra patrimoniului cuprind în structura lor o situaţie preexistentă pe care se grefează comiterea faptei. Aceasta constă într-o anumită situaţie de fapt în care se gaseşte bunul, situaţie care este modificată prin comiterea infracţiunii.

Preview document

Talhăria - Pagina 1
Talhăria - Pagina 2
Talhăria - Pagina 3
Talhăria - Pagina 4
Talhăria - Pagina 5
Talhăria - Pagina 6
Talhăria - Pagina 7
Talhăria - Pagina 8
Talhăria - Pagina 9
Talhăria - Pagina 10
Talhăria - Pagina 11
Talhăria - Pagina 12
Talhăria - Pagina 13
Talhăria - Pagina 14
Talhăria - Pagina 15
Talhăria - Pagina 16
Talhăria - Pagina 17
Talhăria - Pagina 18
Talhăria - Pagina 19
Talhăria - Pagina 20
Talhăria - Pagina 21
Talhăria - Pagina 22
Talhăria - Pagina 23
Talhăria - Pagina 24
Talhăria - Pagina 25
Talhăria - Pagina 26
Talhăria - Pagina 27
Talhăria - Pagina 28
Talhăria - Pagina 29
Talhăria - Pagina 30
Talhăria - Pagina 31
Talhăria - Pagina 32
Talhăria - Pagina 33
Talhăria - Pagina 34
Talhăria - Pagina 35
Talhăria - Pagina 36
Talhăria - Pagina 37
Talhăria - Pagina 38
Talhăria - Pagina 39
Talhăria - Pagina 40
Talhăria - Pagina 41
Talhăria - Pagina 42
Talhăria - Pagina 43
Talhăria - Pagina 44
Talhăria - Pagina 45
Talhăria - Pagina 46
Talhăria - Pagina 47
Talhăria - Pagina 48
Talhăria - Pagina 49
Talhăria - Pagina 50
Talhăria - Pagina 51
Talhăria - Pagina 52
Talhăria - Pagina 53
Talhăria - Pagina 54
Talhăria - Pagina 55
Talhăria - Pagina 56
Talhăria - Pagina 57
Talhăria - Pagina 58
Talhăria - Pagina 59
Talhăria - Pagina 60
Talhăria - Pagina 61
Talhăria - Pagina 62
Talhăria - Pagina 63
Talhăria - Pagina 64
Talhăria - Pagina 65
Talhăria - Pagina 66
Talhăria - Pagina 67
Talhăria - Pagina 68
Talhăria - Pagina 69
Talhăria - Pagina 70
Talhăria - Pagina 71
Talhăria - Pagina 72
Talhăria - Pagina 73
Talhăria - Pagina 74
Talhăria - Pagina 75
Talhăria - Pagina 76
Talhăria - Pagina 77
Talhăria - Pagina 78
Talhăria - Pagina 79
Talhăria - Pagina 80
Talhăria - Pagina 81
Talhăria - Pagina 82
Talhăria - Pagina 83
Talhăria - Pagina 84
Talhăria - Pagina 85
Talhăria - Pagina 86
Talhăria - Pagina 87
Talhăria - Pagina 88
Talhăria - Pagina 89
Talhăria - Pagina 90
Talhăria - Pagina 91
Talhăria - Pagina 92
Talhăria - Pagina 93
Talhăria - Pagina 94
Talhăria - Pagina 95
Talhăria - Pagina 96
Talhăria - Pagina 97
Talhăria - Pagina 98

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Tâlhărie - Infracțiune Continuată sau Pluralitate de Infracțiuni

Complexitatea infracţiunii de tâlhărie aduce în actualitate o serie de probleme controversate, mai ales cele privind forma continuată sau concursul...

Moduri de Operare și Factori Favorizanți ai Infracțiunii de Tâlhărie

Criminologia a fost văduvită în trecut ca ştiinţă ce studiază starea, dinamica şi cauzele criminalităţii în scopul elaborării măsurilor de...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Capitolul 1. Caracterizare generală a asigurărilor de bunuri sau a valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie şi acte de tâlhărie Asigurarea...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Considerații Generale privind Tâlhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Ai nevoie de altceva?