Teoria Distincta a Dreptului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Teoria Distincta a Dreptului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 86 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Roxana-Daniela Păun

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR
1. Conţinutul dreptului afacerilor
2. Obiectul dreptului afacerilor
2.1. Obiectul şi câmpul afacerilor
2.2. Caracteristicile unei operaţiuni, activităţi, pentru a fi considerate o afacere
3. Noţiunea şi utilitatea dreptului afacerilor în sistemele naţionale de drept
4. Caracteristicile dreptului afacerilor
4.1 Caracteristicile fundamentale ale obiectului dreptului afacerilor
5. Principiile dreptului afacerilor
I. Principiul libertăţii în comerţ
II. Principiul aparenţei în comerţ
III. Principiul caracterului oneros al afacerilor comerciale
IV. Principiul concurenţei loiale şi normale
V. Principiul promovării drepturilor consumatorului
6. Regimul juridic al intermedierii în dreptul afacerilor
6.1. Contractul internaţional de mandat comercial
6.2. Contractul internaţional de comision
6.3. Intermedierea în dreptul anglo-saxon
6.4. Dreptul aplicabil intermedierii de comerţ internaţioal
7. Evoluţia dreptului afacerilor în România
7.1. Codul comercial român din 1887 şi celelalte legiuri scrise
7.2. Clasificarea uzurilor
Capitolul II. RAPORTURILE ŞI IZVOARELE DREPTULUI AFACERILOR
1. Raporturile dreptului afacerilor cu alte discipline
I. Raportul dreptului afacerilor cu ştiinţele economice
II. Raportul dreptului afacerilor cu ştiinţele juridice
2. Asemănări şi deosebiri între dreptul afacerilor şi alte discipline
3. Izvoarele dreptului afacerilor
3.1. Clasificarea izvoarelor dreptului afacerilor
4. Izvoarele şi codificarea dreptului afacerilor
1. Izvoarele interne
2. Izvoare internaţionale
3. Codificarea Dreptului
CAPITOLUL III. ROLUL CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE ŞI DE AFACERI
1. Sediul materiei
2. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri în perioada 2005-2008
2.1. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la politică fiscală
2.2. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la dezvoltarea pieţelor financiare
2.3. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la combaterea corupţiei
2.4. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la eliminarea barierelor administrative în dezvoltarea afacerilor
2.5. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la consolidarea mediului de afaceri
2.6. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la politica de concurenţă
2.7. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la politică în domeniul IMM-urilor si cooperaţiei
2.8. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la piaţa muncii
2.9. Direcţii de perfecţionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la fundamentarea deciziilor guvernamentale pentru îmbunătăţirea reglementărilor în domeniul mediului de afaceri
3. Oportunităţi şi provocări pentru comerţul şi dezvoltarea firmelor în Europa extinsă
3.1. Efecte ale lărgirii UE, asupra comunităţii de afaceri
3. Domenii de acţiune pentru Guvernele naţionale, pentru îmbunătăţirea capacităţii

Extras din document

INTRODUCERE

Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă de dreptul comercial, de dreptul comerţului internaţional şi de alte discipline cu relevanţă în dreptul afacerilor (dreptului muncii, dreptului administrativ, dreptului civil, procesual civil, penal şi procesual penal).

Elementele dreptului afacerilor sunt analizate în complexitatea relaţiilor de afaceri şi a mediului de afaceri în ansamblul său, cuprinzând şi elemente esenţiale de concurenţă în afaceri, protecţie a consumatorului ca beneficiar al efectelor relaţiilor de afaceri, toate abordate şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Obiectul afacerilor este constituit de către raporturile juridice patrimoniale, care au un caracter voliţional şi patrimonial, precum şi de comercialitate şi internaţionalitate. Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în funcţie de sistemul adoptat de legiuitor.

Dreptul afacerilor este format dintr-un complex de norme, de natură variată, în compoziţia căruia intră numeroase dispoziţii de drept public, unele derogatorii de la dreptul civil, altele care dezvoltă normele acestuia, iar altele reprezentând creaţii proprii, care, în ansamblul lor, însă, reprezintă un tot, guvernat de principii generale şi concepte originale, ce îi conferă calitatea unui drept special.

Afacerea se caracterizează prin valorificarea unor disponibilităţi materiale, financiare, personale, atrase, ea presupune un consum de capital plasat pentru o mai bună exploataţie şi pentru o creştere netă cât mai substanţială.

Chiar dacă în 1993, data apariţiei volumului ,,Dreptul Afacerilor” nu se putea vorbi încă despre o ramură distinctă, aceasta a început să se contureze, pe măsură ce anii au trecut şi relaţiile de afaceri au început să se diversifice în contextul evoluţiilor pe piaţa muncii, a relaţiilor economico-financiare, a extinderii schimburilor comerciale într-un spaţiu geografic din ce în ce mai larg, a fenomenelor globalizării care afectează un număr din ce în ce mai mare de ţări. În contextul actual, în care elementele globalizării sunt prezente din ce în ce mai mult în viaţa fiecărui român, cetăţean european, studierea dreptului afacerilor reprezintă o necesitate şi oferă o imagine de ansamblu a mediului de afaceri, a normelor juridice şi economice care reglementeză domeniul, în perspectiva unei economii competitive şi performante.

Statutul dreptului afacerilor nu poate fi astăzi în România decât acela al unei ramuri de drept autonome, coexistenţa acesteia cu dreptul comercial fiind francez sau unul român, pare să fie rodul unei acute inapetenţe pentru sinteză, coerenţă şi sistematizare didactice.

Dreptul afacerilor trebuie, însă, să ofere celor care se pregătesc în profilul juridic şi în profilul economic, pentru a consilia, a monta şi a instrumenta în afaceri, viziunea şi perspectiva dreptului, ca normativitate juridică, asupra entităţilor, instituţiilor juridice şi a conduitelor reglementate, care sunt implicate în afaceri.

Dreptul afacerilor trebuie să articuleze noţiunile şi entităţile de factură juridică şi economică, să sesizeze comunicaţiile obligatorii şi funcţionale dintre acestea.

Lucrarea este structurată în trei capitole:

Capitolul I. Cuprinde şapte subcapitole despre conţinutul, obiectul, caracteristicile şi principiile dreptului afacerilor, noţiunea şi utilitatea dreptului afacerilor în sistemele naţionale de drept, cât şi despre regimul juridic al intermedierii în dreptul afacerilor şi evoluţia dreptului afacerilor în România.

În România, dreptul afacerilor are ca obiect normele juridice referitoare la actele de comerţ şi comercianţi. Ca şi normele dreptului civil, şi aceste norme juridice, aparţin dreptului privat.

Dreptul afacerilor poate fi definit ca fiind un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ, precum şi raporturile juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Caracteristicile fundamentale ale obiectului dreptului afacerilor se desluşesc, cu limpezime, din definirea obiectului acestuia, şi anume, caracterul voliţional, care rezidă din faptul că participanţii la activitatea de comerţ intern şi internaţional îşi stabilesc, potrivit voinţei lor proprii, drepturi şi obligaţii corelative în domeniul schimburilor, al cooperării tehnico-ştiinţifice şi economice, caracterul patrimonial care este conferit de acele raporturi patrimoniale, evaluabile în bani, care iau naştere între cei care iau parte la vehicularea mărfurilor, valorilor şi cunoştinţelor pe plan mondial şi care urmăresc obţinerea unui profit, caracterul comercial care este relevat de recurgerea la anumite criterii, în raport de definirea sa, în dreptul intern şi caracterul internaţional implică în această privinţă, obligatoriu, existenţa unuia sau a mai multor elemente de extraneitate.

Alte caracteristici ale dreptului afacerilor ar fi acelea că dreptul afacerilor nu este un drept autonom, este un drept original, multidisciplinar şi este un drept extrem de mobil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teoria Distincta a Dreptului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI