Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 22502
Mărime: 136.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

1. Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament.

Vom prezenta, pe parcursul lucrării, noţiunile de egalitate de şanse şi egalitate de tratament şi vom face distincţia între cele două noţiuni.

Importanţa pe care o acordă instituţiile care veghează la bunul mers al Uniunii Europene egalităţii de şanse şi egalităţii de tratament este atestată de faptul că anul 2007 a fost declarat Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi.

S-a dorit atunci, printre altele, creşterea gradului de conştientizare a dreptului la egalitate şi nediscriminare, celebrarea diversităţii şi egalităţii şi promovarea unei societăţi bazate pe o mai mare coeziune.

Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul la un tratament egal, indiferent de sexul acestora, de rasă, de originea etnică, de religie sau de orientare sexuală. Cetăţenii români, în urma apartenenţei României la Uniunea Europeană, beneficiază de acelaşi tratament egal, în conformitate cu legislaţia europeană.

Vom prezenta în această lucrare criteriile de discriminare în materia raporturilor de muncă şi vom arăta cum este reglementată egalitatea de şanse şi tratament la nivel internaţional (la nivelul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie – OIM, la nivelul Consiliului Europei, prin Carta Socială, şi la nivelul Uniunii Europene – prin directivele trasate).

Egalitatea de şanse este un principiu fundamental pe care se constituie dreptul social european. Principiul nediscriminării este prezent în acte precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii etc.

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, adoptat de Consiliul Uniunii Europene din 11 iulie 2006, certifică egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi asigură luarea de măsuri de către statele membre ale Uniunii Europene şi de către Comisia Europeană pentru a fi prevenite discriminările de orice fel (bazate pe sex, rasă, origine etnică, religie, orientare sexuală etc).

Considerăm că egalitatea de şanse este unul din elementele primordiale pentru respectarea Dreptului Muncii, crearea de avantaje unei persoane pentru obţinerea unui loc de muncă reprezentând un act de injustiţie. A-i facilita unei persoane, prin diverse mijloace, obţinerea unui loc de muncă ce nu este potrivit cu aptitudinile şi competenţele acesteia reprezintă crearea unui prejudiciu persoanei care este calificată din toate punctele de vedere pentru exercitarea acelei munci într-un mod profesionist.

O societate care se ghidează după alte principii, nu după cele ale competenţei şi meritocraţiei, nu este o societate capabilă să genereze progres. Privarea unei persoane care este îndreptăţită prin prisma studiilor şi a experienţei la obţinerea unui post de muncă şi oferirea acelui post unei persoane care nu este pregătită pentru a se achita corespunzător de sarcinile postului respectiv duce, în cele din urmă, la rezultate mai slabe din punct de vedere economic pentru întreprinderea sau compania care îl angajează pe cel mai puţin competent. Multiplicarea acestei practici la scară largă duce la o economie mai puţin performantă. Iată de ce identificarea cazurilor de nerespectare a principiului egalităţii de şanse şi sancţionarea lor este deosebit de importantă.

Preview document

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 1
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 2
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 3
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 4
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 5
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 6
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 7
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 8
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 9
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 10
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 11
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 12
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 13
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 14
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 15
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 16
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 17
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 18
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 19
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 20
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 21
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 22
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 23
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 24
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 25
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 26
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 27
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 28
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 29
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 30
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 31
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 32
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 33
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 34
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 35
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 36
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 37
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 38
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 39
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 40
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 41
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 42
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 43
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 44
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 45
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 46
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 47
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 48
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 49
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 50
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 51
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 52
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 53
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 54
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 55
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 56
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 57
Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Teoria si Jurisprudenta Europeana in Materia Egalitatii de Sanse si Tratament.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurările sociale de sănătate în România

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Reglementari Internationale Prinvind Drepturile Femeii

Capitolul I Scurt istoric Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Terrei, li s-a rezervat dintotdeauna, şi în anumite zone...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Introducere Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată...

Activitatea Consiliului Europei

I.Cadrul istoric Consiliul Europei este intemeiat in 1946 fiind o organizatie internationala avand 46 de state-membre din regiunea europeana....

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

În Carta de fundamentare a ONU (articolul 55) se menţionează că oamenii au drepturi şi libertăţi egale indiferent de apartenenţa rasială, sexuală,...

Analiza Comparativa dintre Politica Sociala din Romania si Germania Privind Sistemul de Sanatate

INTRODUCERE Termenul de politicǎ socialǎ se referǎ la activitǎțiile desfǎșurate prin intermediul statului (strategii, programe, proiecte,...

Ai nevoie de altceva?