Terorism Informatic

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 41869
Mărime: 202.68KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Suciu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAP. 1 INFRACȚIUNILE INFORMATICE ÎN CUPRINSUL SOCIO-POLITIC ACTUAL 7
 2. 1.1 Terorismul – Evoluție, definiţii, trăsături 7
 3. 1.2 Cunoașterea fenomenului „informatica’’ 10
 4. 1.3 Dimensiunea terorismului informatic în spaţiul virtual 13
 5. 1.4 Începutul şi evoluția Internetului 15
 6. 1.5 Ideea de infrastructură informaţională 17
 7. 1.6 Serviciile societăţii informaţionale 18
 8. 1.7 Teoria informaţiei – Caracterizare generala 19
 9. 1.8 Tipuri de informaţii în spatiul virtual 20
 10. 1.9 Comunicarea, cale de transmitere a informaţiilor 21
 11. 1.10 Comunicarea prin intermediul PC- ului 23
 12. 1.11 Comunicarea on-line - retele sociale 24
 13. 1.12 Diversiunea informationala. Comunicare sau conflict? 24
 14. 1.13 Securitatea informaţiei, element de bază al comunicării în Internet 25
 15. 1.14 Vulnerabilităţi in informatica, problema permanenta. Pericolele socializarii. 26
 16. CAP. 2 EXPLICAȚII ALE FENOMENULUI TERORIST DIN SPAȚIUL VIRTUAL, ÎN ACCEPȚIUNEA GENERALĂ 28
 17. 2.1 Ascensiunea terorismului. Agresiunea cibernetică 28
 18. 2.2 Tipare şi teorii explicative ale fenomenului de violenţă 30
 19. 2.3 Surse de influenţare a agresivităţii 32
 20. 2.4 Devianţa în spaţiul virtual 33
 21. 2.4.1 Teoria studierii sociale 33
 22. 2.4.2 Teoria dezordinii sociale 33
 23. 2.4.3 Haosul social 34
 24. 2.4.4 Teoria oportunitatii diferenţiale 35
 25. 2.4.5 Teoria asociaţiilor diferenţiale 36
 26. 2.4.6 Conflictele culturale 36
 27. 2.4.7 Teoria gruparilor infractionale 36
 28. 2.4.8 Idei referitoare la gruparile de hackeri 37
 29. 2.5 Cercetarea sociologică a infractionalitatii virtuale prin prisma www 38
 30. 2.6 Analiza comunicatelor teroriste în ciberspaţiu 39
 31. CAP. 3 PREVENIREA, CERCETAREA ŞI COMBATEREA INFRACTIUNILOR 41 CIBERNETICE
 32. 3.1 Ideea de infractiune informatica 41
 33. 3.2 Reprezentarea grafica si sociala a terorismului virtual 44
 34. 3.2.1 Pirateria software 45
 35. 3.2.2 Accesul neautorizat 46
 36. 3.2.3 Blocarea sistemelor informatice prin virusare 47
 37. 3.2.4 Utilizarea frauduloasa a mijloacelor de plată electronice 48
 38. 3.2.5 Tranzacţiile ilicite realizate prin intermediul internetului 50
 39. 3.2.6 Înşelăciunile virtuale 51
 40. 3.2.7 Încadrarea juridica a infractiunilor din ciberspatiu 52
 41. 3.3 Forme ale terorismului în spatiul cibernetic 52
 42. 3.3.1 Publicitate şi propagandă 54
 43. 3.3.2 Comunicare, comandă şi control 55
 44. 3.3.3 Materialele informaţionale utilizate in activitatile teroriste 58
 45. 3.3.4 Înrolarea şi susținerea financiară 60
 46. 3.4 Principii generale ale investigaţiilor cibernetice 61
 47. 3.5 Sisteme informaţionale şi informatice 63
 48. 3.6 Aspecte de ordin tehnic privind structura internetului 64
 49. 3.6.1 Motoarele de căutare 65
 50. 3.6.2 Browsere-le web 65
 51. 3.6.3 Firewall-ul 66
 52. 3.6.4 Serverele proxy 66
 53. 3.6.5 E – mail – ul 67
 54. 3.6.6 Protocoalele de reţea 67
 55. 3.7 Managementul Probelor Digitale. e – Evidence 67
 56. CAP. 4 PERCEPŢIA PUBLICĂ, CA FENOMEN, A TERORISMULUI CIBERNETIC 72
 57. 4.1 Alegerea tipului de cercetare, orientarea metodologică şi stabilirea ipotezei de lucru 72
 58. 4.2 Percepţia publică a terorismului cibernetic. Conţinut. 72
 59. 4.3 Percepţia terorismului cibernetic în rândul specialiştilor. 80
 60. CAP. 5 CONCLUZII 87
 61. 5.1 Sinteza rezultatelor obţinute 87
 62. 5.2 Propuneri şi recomandări 89

Extras din licență

INTRODUCERE

Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele furnizate şi prin sugestiile aplicative în contextul cunoaşterii, prevenirii şi combaterii terorismului din România.

Primul capitolul, „INFRACȚIUNILE INFORMATICE ÎN CUPRINSUL SOCIO-POLITIC ACTUAL”, prezintă evoluţia, trăsăturile şi noile tendinţe de manifestare ale terorismului, aspecte fundamentate pe geneza şi mecanismele de dezvoltare a reţelei internet.

Argumentele conţinute în lucrare arată faptul că terorismul în sine a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor din zonele ocupate şi, de-a lungul timpurilor, s-a manifestat sub toate formele posibile, de la terorismul peşterii la terorismul virtual, în funcţie de gradul de civilizaţie la care a ajuns omenirea, prin mijloacele avute la dispoziţie peste tot în lume. Mijloacele au fost mereu altele, esenţa a rămas însă aceeaşi: înfricoşare, distrugere, ucidere. Încă din primul capitol al lucrării se deschide orizontul cercetării sociologice printr-un studiu analitic al activităţilor entităţilor teroriste în spaţiul cibernetic, cu un uşor accent pe comunităţile de hackeri, din zona cărora provin în prezent principalele ameninţări la adresa securităţii. Este, de asemenea abordată latura motivaţională, revendicativă a acestora, componenta care determină lansarea atacurilor cibernetice, având conotaţii politice sau urmărind influenţarea unor instituţii guvernamentale sau internaţionale, în luarea unor decizii.

Aceste elemente sunt completate de o serie de analize în ceea ce priveşte teoria informaţiei, comunicarea acesteia mediată de reţelele de computere, ce definesc infrastructura informaţională, servicii sociale oferite ce pot fi afectate de menifestările teroriste, precum şi o serie de elemente în ceea ce priveşte securitatea informaţiei şi vulnerabilităţile acesteia.

În cadrul capitolului II al lucrării, „EXPLICAȚII ALE FENOMENULUI TERORIST DIN SPAȚIUL VIRTUAL, ÎN ACCEPȚIUNEA GENERALĂ”, pe baza unor modele şi teorii explicative, se incearca o nouă provocare în cercetarea violenţei şi anume agresivitatea cibernetică. Totodată se identifică o serie de surse de influenţare a agresivităţii, completate de teorii sociologice explicative ale devianţei, transpuse în perimetrul spaţiului cibernetic.

Totodată analiza terorismului cibernetic, prin prisma web-ului ca instrument de cercetare sociologică a surselor deschise, oferă posibilitatea înţelegerii manifestării fenomenului la adevăratele sale cote.

Capitolul III, „PREVENIREA, CERCETAREA ŞI COMBATEREA INFRACTIUNILOR CIBERNETICE” se constituie într-un puternic instrument aflat la îndemâna acelora chemaţi să prevină, cerceteze şi să combată fraudele informatice, în general şi actele de terorism cibernetic, în particular. Prin demersul ştiinţific, se identifică locul terorismului cibernetic în perimetrul delictelor informatice, printr-o analiză pertinentă a acestuia, inclusiv prin abordarea intersectării utilităţii spaţiului virtual cu interesele entităţilor teroriste, în ceea ce priveşte acţiunile de propagandă, recrutare, finanţare, comunicare, comandă şi control la distanţă a acestora.

În capitolul IV „PERCEPŢIA PUBLICĂ A FENOMENULUI TERORISMULUI CIBERNETIC ” sunt completate demersurile ştiinţifice lansate în precedentele capitole printr-un studiu al percepţiei publice asupra terorismului cibernetic.

Analiza de conţinut a aduce în prim plan reflecţia fenomenului pe o serie de site-uri internaţionale, dar şi naţionale, fiind reliefate demersurile entităţilor care au dezvoltat programe de analiză şi studiu a fenomenului terorismului cibernetic, zona socioeconomică din care provin acestea, cu o serie de proiecţii în incidentele de criminalitatea informatică, raportate la nivel European. De asemenea pornind de la analiza de conţinut s-a reuşit conturarea unui profil criminologic al delicventului cibernetic, cuantificând în acelaşi timp ameninţările reale a actiunilor fiecărui tip de delicvent.

În cadrul capitolului sunt abordate şi analizate o serie de opinii ale unui vast spectru de specialişti, prin constituirea unor grupuri de lucru. Astfel subcapitolul dedicat prezintă o radiografie a părerilor acestora în ceea ce priveşte percepţia fenomenului terorismului cibernetic, cu accent pe palierul delimitării acestuia în spectrul delictelor informatice. Opiniile specialiştilor au încercat să sprijine demersul ştiinţific în a demonstra că terorismul cibernetic reprezintă o nouă formă de manifestare a terorismului.

În cadrul capitolului final, „CONCLUZII ” se face o pertinentă analiză a concluziilor obţinute în care se pledează, îndreptăţit, pentru necesitatea adoptării unei Strategii Naţionale de Securitate Cibernetică, ca un instrument esenţial în planificarea şi organizarea activităţilor de prevenire, investigare, cercetare şi combatere a fenomenului, care riscă să ia amploare pe zi ce trece. De asemenea se subliniează necesitatea completării legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi combaterea terorismului, astfel ca aceasta să se constituie într-un puternic instrument de luptă împotriva terorismului cibernetic.

CAPITOLUL 1

CAP. 1 INFRACȚIUNILE INFORMATICE ÎN CUPRINSUL SOCIO-POLITIC ACTUAL

1.1 Terorismul – Evoluție, definiţii, trăsături.

Rădăcinile terorismului se pierd undeva în istorie, iar realizarea unui studiu complet asupra apariţiei şi evoluţiei terorismului ar însemna practic parcurgerea întregii istorii a omenirii. De orice fel ar fi, terorismul s-a constituit întotdeauna într-un instrument al strategiei violenţei, duse până la limitele extreme.

Din punct de vedere istoric, terorismul a apărut în antichitate sub forma atentatului politic, considerat ca prima dintre practicile teroriste, iar în decursul vremii a marcat evoluţia şi istoria marilor imperii. Primele acte de terorism, concepute, planificate şi executate într-un plan tactic, se regăsesc în Orientul Antic, fiind atributul sectei “hasichim”, conducătorul acesteia Hassan Sabbach dirijând o serie de discipoli să se infiltreze la curţile diverşilor monarhi, să la cucerească încrederea, iar în urma ordinului primit să treacă la asasinarea suveranului, prin metode care să genereze panica şi haosul. Aceasta pare a fi originea asasinatelor de la Alamut care au zguduit califatul persan în secolul al XII – lea.

În decursul timpului tehnicile, metodele şi strategiile terorismului au evoluat căpătând tendinţe de fenomen. Au apărut, în consecinţă, în anii `70 deturnările curselor aeriene civile, în anii `80 au avut loc cu o frecvenţă din ce în ce mai mare explozii ale maşinilor capcană, pentru ca, începând cu anii `90 să ia amploare atentatele sinucigaşe.

După zona socio-economică unde acestea se produceau, prin exploatarea unor vulnerabilităţi sau resursele tehnologice ce puteau fi utilizate, au apărut clasificări şi împărţiri ale diferitelor forme de terorism: terorism aerian, terorism naval, terorism chimic, terorism biologic, terorism nuclear etc.

Bibliografie

A. STUDII, MONOGRAFII, TRATATE

1. Abraham Pavel, Codul penal al României, Editura Naţional Bucureşti 2002

2. Abraham Pavel, Justiţie penală, Editura Naţional Bucureşti 2001

3. Abraham Pavel, Tomiţă Mihaela, Justiţia restaurativă şi medierea victimă – infractor, Editura Concordia, Arad 2007

4. Abraham Pavel, Convenţii europene în materie penală, Editura Naţional Bucureşti 2001

5. Adrian V. Gheorghe, Analiza de risc şi de vulnerabilitate pentru infrastructurile critice ale societăţii informatice-societate a cunoaşterii, www.academiaromana.ro

6. Agabrian Mircea, Analiza de conţinut, Editura Polirom, Iaşi 2006

7. Albert Ogien, Sociologia devianţei, Editura Polirom, Iaşi 2002

8. Amza Tudor, Criminologie teoretică, Bucureşti, Lumina Lex 2000

9. Amza Tudor, Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică, Bucureşti: Lumina Lex 2000.

10. Amza Tudor, Criminologie, Bucureşti, Lumina Lex 1998. Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 126

11. Amza Tudor, Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică, Bucureşti, Lumina Lex 2002

12. Andreescu Anghel, Niţă Dan, Terorismul – analiză psihologică, Editura Timpolis, Timişoara, 1999

13. Andreescu Anghel, 11 septembrie 2001 – provocarea secolului XXI în materie de terorism, Editura M.A.I., 2002

14. Andreescu Anghel, Terorism – diversionismul – o posibilă problemă de atingere a securităţii naţionale, Editura M.A.I., Bucureşti, 2001

15. Andreescu Anghel, Riscuri şi ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii naţionale, Editura M.A.I., 2000

16. Antoniu George, Dicţionar juridic penal, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976

17. Arădăvoaicei Gheorghe, Iliescu D, Niţă D., Terorism – Antiterorism – contraterorism, Editura Antet, Bucureşti,1998

18. Arădăvoaicei Gheorghe, Stancu V., Războaiele de azi şi de mâine, Editura Militară Bucureşti, 1999

19. Armstrong K. I., How Did This Happen? Terrorism and the New War, Aford, Public Affairs, 2001

20. Baccaria Cesare, Despre infracţiuni şi pedepse, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

21. Bainski Dusan, Război pe Internet, Editura Waldpress, Timisoara, 2004

22. Baltac Vasile, Vulnerabilitatea sistemelor în contextul Internet, www.softnet.ro

23. Banciu Dan, Control social şi sancţiuni sociale, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti 1992

24. Banciu Dan, Sociologie juridică, Ed. Hyperion XXI, 1995

25. Banciu Dan, Sociologie juridică. Probleme, domenii, cercetări, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

26. Banciu Dan, Internetul, criminalitatea şi dreptul, www.academiaromana.ro

27. Balaban Ghorghe, Securitatea şi dreptul internaţional. Provocări la început de secol XXI, Editura All Back, Bucureşti, 2006 Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 127

28. Barabasi A. L., Scale free characteristics of random networks: the topology of the world-wide web, Physica A, Elsevier Science B.V., 2000

29. Bădescu I., Istoria sociologiei: perioada marilor sisteme, Editura Porto-Franco, Galaţi 1994

30. Boncu Ştefan, Devianţă tolerată, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi 2000

31. Boudon R., Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997

32. Buneci Petre, Butoi Tudorel, Elemente socio-juridice de control social pe terenul devianţei speciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2004

33. Butoi Tudorel, Mitrofan N., Ydrenghea V., Psihologie judiciară, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., 1994

34. Buzărnescu, Ştefan, Doctrine Sociologice Comparate, Editura de Vest, Timişoara, 2007

35. Burzărescu Ştefan, Sociologia opiniei publice, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996

36. Carp Gheorghe, Terorismul internaţional, Rolul M.A.I. în prevenirea şi combaterea acestui flagel, Editura M.A.I.,Bucureşti, 2005

37. Chelcea Septimiu, Chestionarul în investigaţia sociologică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1975

38. Chelcea Septimiu, Cunoaşterea vieţii sociale. Fundamente metodologice, Editura Institutului Naţional de Informaţii, Bucureşti, 1995;

39. Chelcea Septimiu, Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Editura Universitatea Bucureşti, Bucureşti 1992

40. Chelcea Septimiu, Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti 2001

...

Preview document

Terorism Informatic - Pagina 1
Terorism Informatic - Pagina 2
Terorism Informatic - Pagina 3
Terorism Informatic - Pagina 4
Terorism Informatic - Pagina 5
Terorism Informatic - Pagina 6
Terorism Informatic - Pagina 7
Terorism Informatic - Pagina 8
Terorism Informatic - Pagina 9
Terorism Informatic - Pagina 10
Terorism Informatic - Pagina 11
Terorism Informatic - Pagina 12
Terorism Informatic - Pagina 13
Terorism Informatic - Pagina 14
Terorism Informatic - Pagina 15
Terorism Informatic - Pagina 16
Terorism Informatic - Pagina 17
Terorism Informatic - Pagina 18
Terorism Informatic - Pagina 19
Terorism Informatic - Pagina 20
Terorism Informatic - Pagina 21
Terorism Informatic - Pagina 22
Terorism Informatic - Pagina 23
Terorism Informatic - Pagina 24
Terorism Informatic - Pagina 25
Terorism Informatic - Pagina 26
Terorism Informatic - Pagina 27
Terorism Informatic - Pagina 28
Terorism Informatic - Pagina 29
Terorism Informatic - Pagina 30
Terorism Informatic - Pagina 31
Terorism Informatic - Pagina 32
Terorism Informatic - Pagina 33
Terorism Informatic - Pagina 34
Terorism Informatic - Pagina 35
Terorism Informatic - Pagina 36
Terorism Informatic - Pagina 37
Terorism Informatic - Pagina 38
Terorism Informatic - Pagina 39
Terorism Informatic - Pagina 40
Terorism Informatic - Pagina 41
Terorism Informatic - Pagina 42
Terorism Informatic - Pagina 43
Terorism Informatic - Pagina 44
Terorism Informatic - Pagina 45
Terorism Informatic - Pagina 46
Terorism Informatic - Pagina 47
Terorism Informatic - Pagina 48
Terorism Informatic - Pagina 49
Terorism Informatic - Pagina 50
Terorism Informatic - Pagina 51
Terorism Informatic - Pagina 52
Terorism Informatic - Pagina 53
Terorism Informatic - Pagina 54
Terorism Informatic - Pagina 55
Terorism Informatic - Pagina 56
Terorism Informatic - Pagina 57
Terorism Informatic - Pagina 58
Terorism Informatic - Pagina 59
Terorism Informatic - Pagina 60
Terorism Informatic - Pagina 61
Terorism Informatic - Pagina 62
Terorism Informatic - Pagina 63
Terorism Informatic - Pagina 64
Terorism Informatic - Pagina 65
Terorism Informatic - Pagina 66
Terorism Informatic - Pagina 67
Terorism Informatic - Pagina 68
Terorism Informatic - Pagina 69
Terorism Informatic - Pagina 70
Terorism Informatic - Pagina 71
Terorism Informatic - Pagina 72
Terorism Informatic - Pagina 73
Terorism Informatic - Pagina 74
Terorism Informatic - Pagina 75
Terorism Informatic - Pagina 76
Terorism Informatic - Pagina 77
Terorism Informatic - Pagina 78
Terorism Informatic - Pagina 79
Terorism Informatic - Pagina 80
Terorism Informatic - Pagina 81
Terorism Informatic - Pagina 82
Terorism Informatic - Pagina 83
Terorism Informatic - Pagina 84
Terorism Informatic - Pagina 85
Terorism Informatic - Pagina 86
Terorism Informatic - Pagina 87
Terorism Informatic - Pagina 88
Terorism Informatic - Pagina 89
Terorism Informatic - Pagina 90
Terorism Informatic - Pagina 91
Terorism Informatic - Pagina 92
Terorism Informatic - Pagina 93
Terorism Informatic - Pagina 94
Terorism Informatic - Pagina 95
Terorism Informatic - Pagina 96
Terorism Informatic - Pagina 97
Terorism Informatic - Pagina 98
Terorism Informatic - Pagina 99
Terorism Informatic - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Terorism Informatic.docx

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Terorismul

Introducere De ce această teamă? De ce această preocupare? În genere „consum” micile evenimente din jurul meu cum ar fi cele cotidiene, оn...

Aspecte specifice ale terorismului internațional la început de secol XXI

INTRODUCERE În ultima decadă a mileniului , climatul de securitate internaţional a suferit modificări extraordinare . Ani întregi de strategii şi...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Te-ar putea interesa și

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Terorismul în Dreptul Penal

Introducere Cine se gândeşte la terorism, poate vedea acest fenomen ca aparţinând exclusiv epocii moderne şi contemporane. Într-adevăr, datorită...

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Infracțiune și securitate în domeniul informatic

Introducere Fiecare perioada importanta a fost marcata de catre un eveniment semnificativ pentru acea epoca, incepand de la descoperirea focului...

Ai nevoie de altceva?