Timpul de odihnă al salariaților

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 26322
Mărime: 106.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere.4

Capitolul I.6

Consideraţii generale privind timpul de odihnă.6

I.1. Noţiune.6

I.2. Importanţa reglementării timpului de muncă şi a timpului de odihnă.8

I.3. Clasificare.10

I.4. Cauza stabilirii inadecvate a timpului de muncă.10

Capitolul II.13

Concediul de odihnă formă a timpului liber.13

II.1. Dreptul la concediul de odihnă.13

II.2. Scurt istoric al reglementării concediului de odihnă.14

II.3. Durata concediului de odihnă (de bază).18

II.4. Concediul suplimentar de odihnă.19

II.5. Condiţiile dobândirii şi exercitării dreptului la concediu de odihnă.21

II.6. Programarea concediului de odihnă.24

II.7. Indemnizaţia de concediu.26

II.8. Efectuarea concediului.32

II.9. Întreruperea concediului.33

Capitolul III.36

Timpul de odihnă.36

III.1. Noţiune.36

III.2. Pauza de masă şi repausul zilnic.37

III.3. Pauza de alăptare.37

III.4. Repausul săptămânal.39

III.5. Sărbătorile legale.39

III.6. Prevederi speciale cu privire la timpul de muncă şi cerinţele specifice de odihnă.45

Capitolul IV.50

Alte concedii şi zile libere.50

IV.1. Zile libere plătite.50

IV.2. Concediile fără plată.51

Capitolul V.52

Prevederi speciale prevăzute de directivele europene privind timpul de odihnă.52

V.1. Prevederi speciale din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru şi odihnă.52

V.2. Timpul de muncă al tinerilor prevăzut de Directiva nr. 94/33/CE.55

V.2.1. Timpul de muncă al tinerilor.55

V.2.2. Munca de noapte.57

V.2.3. Pauza de masă.59

V.2.4. Timpul de odihnă.59

Concluzii.62

Bibliografie.67

Extras din document

Introducere

O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem, este „legea celor trei de opt” - „adică opt ore de muncă, opt ore de timp liber, opt ore de odihnă".

De fapt, problema constă în lipsa unor soluţii concrete şi legale pentru normarea adecvată a muncii. De aceea, propunem un astfel de model stabilit prin negocieri colective pentru cadrele didactice universitare bugetare; se ştie complexitatea normei universitare compusă din norma didactică şi norma de cercetare. Astfel, ar prinde viaţă reală şi principiul „pentru muncă egală sau de valoare egală, plată egală". în general, o cerere de valorificare în acest sens de către lucrător, în instanţă, încă este privită ca o încălcare a obligaţiei de respect faţă de „patron", obligaţie datorată de către „dezrobit”, potrivit dreptului roman. Oferind modelul normării muncii cadrelor didactice dorim să venim şi în sprijinul angajatorilor, patronilor din ziua de azi.

În domeniul ştiinţelor economice munca a fost sau nu calificată ca fiind o marfă. În general, răspunsul la această problemă este destul de ambiguu.

Spre deosebire de această viziune, în Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii se specifică expres că munca nu reprezintă o marfă. Într-adevăr, Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii dă o calificare corectă pentru că, spre deosebire de orice marfă, munca este :

- inseparabilă de persoana umană;

- imposibil să fie păstrată, înmagazinată de către o persoană iar dacă se încearcă utilizarea ei la un moment ulterior, forţa de muncă va fi alta, nu aceeaşi;

- imposibil să fie sporită cantitativ, fără a se afecta însăşi substanţa biologică a persoanei în cauză, putând fi însă sporită calitativ, în calitate de capital uman, spre exemplu prin perfecţionare profesională;

- greu deplasabilă, chiar în condiţiile globalizării, din cauza legăturii persoanei cu familia sa, cu ţara în care s-a născut şi al cărui cetăţean este;

- nu este determinata în principal de legea cererii şi a ofertei, ci de legile demografice, ca total al persoanelor apte de muncă.

Deci , nefiind o marfă, chiar dacă prin ipoteză legiuitorul ar reglementa munca sub un aspect sau altul ca şi pe o marfă, reglementările respective nu vor fi aplicabile, deoarece, conform Constituţiei României, dacă este vorba despre drepturile omului, prevalează normele internaţionale, înlăturându-le pe cele de drept intern, care le-ar contraveni.

Munca se poate presta fie în afara unor raporturi juridice de muncă fie în cadrul unor raporturi juridice de muncă. Dreptul munci nu cuprinde însă în obiectul său munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă.

Capitolul I

Consideraţii generale privind timpul de muncă

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

I.1. Noţiune

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă stabilite prin contractul individual de muncă, fişa postului, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern şi dispoziţiile obligatorii ale conducătorului unităţii (sub rezerva legalităţii lor) .

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regula, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnica a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.

Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioada de repaus de 24 de ore.

Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.

Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

Bibliografie

A. Legislaţie

1. Constituţia României;

2. Codul muncii;

3. Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru;

4. Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 – codul muncii.

B. Cursuri, tratate, monografii

1. Beligrădeanu Şerban, Legislaţia muncii, comentată, voi. XL (vol. 2/2001), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

2. DEX - Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold. Bucureşti, 2009

3. Gîlcă Costel, Drept comunitar al muncii, transpunerea în dreptul muncii român, Editura Rosseti, Bucureşti, 2012

4. Ştefănescu Traian Ion, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

5. Ştefănescu Traian Ion, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

6. Ţiclea Alexandru, Tratat de Dreptul Muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

7. Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, 2011;

8. Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, ed. a-IX-a, actualizată, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2015.

C. Reviste de specialitate

1. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, prima cameră, cauza C-124/05, Hotărârea din 6 aprilie 2006, în „Curierul Judiciar” nr. 6/2006;

2. Curtea de justiţie. Ordonanţa din 21 februarie 2013 - cauza C-194/12, în „Revista română de dreptul muncii nr. 8/2013;

3. Miheş Cristina, Documente recente ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii în „Revista română de dreptul muncii” nr. 2/2006;Popescu Radu Răzvan, Prevederi referitoare la sărbătorile legale, în „Revista română de dreptul muncii”nr. 8/2011;

4. Ştefănescu Ion Traian – Impactul globalizării asupra dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale: Perspectivă europeană, în „Dreptul” nr. 4/2008;

5. Ţiclea Alexandru, Dreptul la concediu de odihnă in cazul incapacităţii de muncă potrivit Curţii Europene de Justiţie, în „Revista română de dreptul muncii”, nr. 8/2012;

6. Ţiclea Alexandru, Restituirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă efectuat (II), în „Revista română de dreptul muncii" nr. 4/2004

7. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, prima cameră, cauza C-124/2005, Hotărârea din 6 aprilie 2006, în .Curierul Judiciar" nr. 6/2006;

D. Adrese web

1. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=18&idb;

2. http://www.codulmuncii.ro/titlul_3_1.html;

3. http://www.contabilsef.md/index.php?l=ro;

4. http://www.euroavocatura.ro/dictionar/151/Timp_de_odihna;

5. http://www.iprotectiamuncii.ro/legi/codul-muncii.pdf;

Preview document

Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 1
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 2
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 3
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 4
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 5
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 6
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 7
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 8
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 9
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 10
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 11
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 12
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 13
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 14
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 15
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 16
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 17
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 18
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 19
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 20
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 21
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 22
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 23
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 24
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 25
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 26
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 27
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 28
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 29
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 30
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 31
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 32
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 33
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 34
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 35
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 36
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 37
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 38
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 39
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 40
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 41
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 42
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 43
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 44
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 45
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 46
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 47
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 48
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 49
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 50
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 51
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 52
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 53
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 54
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 55
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 56
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 57
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 58
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 59
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 60
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 61
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 62
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 63
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 64
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 65
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 66
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 67
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 68
Timpul de odihnă al salariaților - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Timpul de odihna al salariatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Modificarea contractului individual de muncă

Сɑрitοlul I. Сοndiții gеnеrɑlе сu рrivirе lɑ nοțiunеɑ și vɑliditɑtеɑ сοntrɑсtului individuɑl dе munсă Сοntrɑсtul individuɑl dе munсă еstесɑdrul...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Te-ar putea interesa și

Salariul - Venit Fundamental Stimulativ al Fortei de Munca

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Sanatatea si Siguranta in Munca

Capitolul I 1.1 Noţiunea dreptului muncii Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca...

Model Informational pentru Gestiunea Resurselor Umane intr-o Unitate Economica

INRODUCERE Accessul este un program care se ocupa cu baza de date.Programele care se ocupa cu bazele de date poarta denumirea de sisteme de...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Organizarea Contabilitatii Datoriilor si Creantelor cu Personalul si Asigurarile Sociale la Petrom Service

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND RELATIA INTREPRINDERII CU PERSONALUL 1.1 Notiuni generale, recunoasterea si evaluarea veniturilor salariale...

Clauzele Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Contractul individual de muncă. Definiţie: Articolul 10 din Codul Muncii dă o definiţie mai complexa contractului individual de muncă definindu-l...

Ai nevoie de altceva?