Tortură

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20226
Mărime: 77.46KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

I Noţiuni generale. Particularităţi 4

1.1. Istoricul apariţiei fenomenului de tortură 4

1.2. Definirea torturii

1.2.1. Elementele esenţiale 8

1.2.2. Deosebirea de alte tratamente rele 9

1.3. Aspecte ce ţin de aplicarea torturii 12

II. Reglementările juridice privind prevenirea şi combaterea torturii 17

2.1. Reglementările juridice internaţionale 17

2.1.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) 18

2.1.2. Convenţia Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CEPT) 20

2.1.3. Convenţia împotriva Torturii şi altor pedepse s-au tratamente cu cruzime sau degradante (CAT) 23

2.1.4. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO) 24

2.1.5. Alte documente internaţionale privind interzicerea prevenirea şi combaterea torturii 28

2.2. Reglementările juridice interne (în Republica Moldova) 33

2.2.1. Constituţia Republicii Moldova 34

2.2.2. Alte acte normative 36

III. Cazuri de aplicare a torturii şi mecanismele de prevenire şi combatere a ei 42

3.1. Unele exemple a cazurilor de aplicare a torturii 43

3.2. Mecanismele de prevenire şi combatere a torturii 49

3.2.1. Mecanismele interne (în Republica Moldova) 50

3.2.2. Mecanismele internaţionale 56

ÎNCHEIERE 64

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului „Tortură”.

Făcînd cunoştinţă cu diverse materiale, cazuri şi date statistice, am fost indignat de faptul că o mare parte a reprezentanţilor statului (colaboratori ai poliţiei, penitenciarelor ş.a.) aplică tortura.

Subiectul respectiv se impune prin actualitate, majoritatea conştientizînd existenţa lui şi tratîndu-l cu indiferenţă. Unii chiar justifică aplicarea torturii fie parţial, fie în întregime, însă pînă în momentul în care se confruntă personal cu ea. În prezent, tortura s-a transformat într-o metodă ordinară, într-un mod evident prin care persoanele oficiale ale statului îşi ating scopul propus.

Acest dur act se aplică des în scopul obţinerii unor informaţii, mărturisiri, cât şi a pedepsirii sau intimidării persoanelor, provocându-le dureri, suferinţe de natură fizică sau psihică.

Ne-am propus să facem un pas spre elucidarea fenomenului „Tortură”, pentru a încerca de a învinge această mentalitate, această înţelegere rudimentară a sarcinilor şi metodelor aplicate pentru atingerea lor, pe care trebuie să le îndeplinească reprezentanţii statului.

Acest efort este determinat în primul rând de necesitatea, dar şi de dorinţa de a oferi celor interesaţi în prevenirea şi combaterea actelor de tortură, un util şi eficient instrument de lucru.

Lucrarea este divizată în trei compartimente (capitole).

• În primul capitol găsim răspunsul la întrebarea ce înseamnă “tortură”? Este important de a pătrunde în esenţa noţiunii de tortură (ce are elementele şi particularităţile sale), pentru a nu o confunda cu alte fapte dăunătoare, - asemeni autorilor unor articole din ziarele “Democraţia” (nr.1, din 2001) sau “Flux” (nr.35(266), din 2000), unde s-a făcut referire la aşa-zisa “tortură în familie”, cu o asemenea tratare nu putem fi, deoarece în cazul torturii este necesară prezenţa

unui subiect special şi anume a unui reprezentant al statului, potrivit ar fi numită – “violenţă în familie”.

• Capitolul doi include cele mai valoroase acte normative internaţionale şi interne privind interzicerea torturii, prevenirea şi combaterea ei, cât şi racordarea legislaţiei din ţara noastră la cea internaţională. Important este faptul existenţei bazei juridice (pe plan universal, regional şi naţional în scopul respectării valorilor general-umane prin interzicerea prevenirii şi combaterii torturii.

• În capitolul trei sunt reflectate cazuri monstruoase de folosire a torturii în diferite ţări, cât şi cazuri examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Comitetului de Prevenire a Torturii. Tot aici sunt prezentate referiri la mecanismele internaţionale şi cele interne de jurisdicţie şi control, abilitate în prevenirea şi combaterea torturii informaţiile date vor fi utile pentru a cunoaşte de care mecanisme se poate prevala în cazul în care s-a încălcat norma ce prevede “interzicerea aplicării torturii”.

Analizând sursele în materie de Drepturi ale Omului, în special ceia ce ţine de fenomenul “tortură”, pe lângă acte normative, literatură, am recurs la folosirea informaţiilor din reţeaua computerizată Internet, precum şi publicaţiilor organismelor internaţionale (cum ar fi OSCE, Consiliul Europei ş.a.), materialelor ONG-urilor internaţionale (cum ar fi Amnistia Internaţională, Asociaţia de prevenire a Torturii, Consiliului internaţional de Reabilitare o Victimelor Torturii, ş.a.), cât şi a celor naţionale (cum ar fi Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Legea pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova ş.a.). Sursele folosite în lucrarea dată sunt publicate în limba rămână şi traduse în română, din limbile: rusă, engleză.

I. NOŢIUNI GENERALE. PARTICULARITĂŢI

1.1. Istoricul apariţiei fenomenului de tortură

Orice încercare de a justifica cutare sau cutare formă de tortură creează imediat un precedent extrem de periculos. Asemenea justificări, pe care le auzim şi astăzi destul de frecvent, şi nu numai din gura militarilor sau a reprezentanţilor organelor de ordine, sunt explicate prin necesitatea de a-l face pe presupusul vinovat să-şi recunoască vina. Orice perspectivă de interzicere a torturii este periclitată de prezenţa oricărei forme de cruzime, pe care opinia publică o justifică fie parţial, fie în întregime. Indiferent de împrejurări şi vremuri, cruzimea poate degenera cu uşurinţă în aplicarea torturii, iar toleranţa faţă de o anumită formă de tortură sau aprobarea ei poate duce fără mari probleme la proliferarea altor forme de tortură, adesea şi mai teribile.

În forma cea mai simplă şi răspândită, tortura reprezintă o modalitatea accesibilă, practică, simplă şi aducătoare de satisfacţie, de a te răzbuna de a-ţi face dreptate. Anume în această tendinţă de răzbunare, caracteristică oricăror forme de tortură, rezidă cheia aplicării lor în scopul demonstrării atât a setei de putere din partea unei persoane anume, cât şi a atotputerniciei şi dominaţiei autoritare din partea statului. Principala justificare a torturilor, indiferent de proporţiile şi cruzimea lor, venea din partea celor aflaţi la putere, care prin intermediul torturilor încercau să restrângă la maximum libertatea individuală a omului, să nimicească din faşă orice lăstar de gândire independentă şi să asigure faimoasa “disciplină”. Orice încercare, oricât de timidă de a te împotrivi voinţei, dogmelor şi convingerilor puterii, era reprimată cu cruzime Statul şi Biserica, purtând război împotriva trădării, pe de o parte, şi ereziei, pe de alta, considerau că tortura constituie cel mai puternic, eficace şi la îndemână instrument de luptă. Astfel,

Preview document

Tortură - Pagina 1
Tortură - Pagina 2
Tortură - Pagina 3
Tortură - Pagina 4
Tortură - Pagina 5
Tortură - Pagina 6
Tortură - Pagina 7
Tortură - Pagina 8
Tortură - Pagina 9
Tortură - Pagina 10
Tortură - Pagina 11
Tortură - Pagina 12
Tortură - Pagina 13
Tortură - Pagina 14
Tortură - Pagina 15
Tortură - Pagina 16
Tortură - Pagina 17
Tortură - Pagina 18
Tortură - Pagina 19
Tortură - Pagina 20
Tortură - Pagina 21
Tortură - Pagina 22
Tortură - Pagina 23
Tortură - Pagina 24
Tortură - Pagina 25
Tortură - Pagina 26
Tortură - Pagina 27
Tortură - Pagina 28
Tortură - Pagina 29
Tortură - Pagina 30
Tortură - Pagina 31
Tortură - Pagina 32
Tortură - Pagina 33
Tortură - Pagina 34
Tortură - Pagina 35
Tortură - Pagina 36
Tortură - Pagina 37
Tortură - Pagina 38
Tortură - Pagina 39
Tortură - Pagina 40
Tortură - Pagina 41
Tortură - Pagina 42
Tortură - Pagina 43
Tortură - Pagina 44
Tortură - Pagina 45
Tortură - Pagina 46
Tortură - Pagina 47
Tortură - Pagina 48
Tortură - Pagina 49
Tortură - Pagina 50
Tortură - Pagina 51
Tortură - Pagina 52
Tortură - Pagina 53
Tortură - Pagina 54
Tortură - Pagina 55
Tortură - Pagina 56
Tortură - Pagina 57
Tortură - Pagina 58
Tortură - Pagina 59
Tortură - Pagina 60
Tortură - Pagina 61
Tortură - Pagina 62
Tortură - Pagina 63
Tortură - Pagina 64
Tortură - Pagina 65
Tortură - Pagina 66
Tortură - Pagina 67
Tortură - Pagina 68

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Drepturile Omului în Spațiul Islamic

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Reglementarea Dreptului Penal Comparat si Roman in Materia Torturii si a Tratamentelor Degradante

Fenomenul atroce al practicarii torturii, cu urmari devastatoare asupra victimelor, a determinat comunitatea internationala sa adopte masuri care...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Dimensiunea Europeană a Drepturilor Omului

I. Noţiuni generale privind drepturile omului La momentul actual, respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice...

Te-ar putea interesa și

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Tehnologia preparării torturilor

Torturile sunt preparate de cofetarie prezentate la bucata,simple sau supraetajate si comercializate la kilogram. Torturile sunt executate, de...

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

1. Aplicarea Articolului 3 în context 1.1. Detenţia Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului...

Reglementarea Dreptului Penal Comparat si Roman in Materia Torturii si a Tratamentelor Degradante

Fenomenul atroce al practicarii torturii, cu urmari devastatoare asupra victimelor, a determinat comunitatea internationala sa adopte masuri care...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Tortul pe bază de foi doboș și foi de ruladă

Argument În cultura română clasică, torturile erau servite la zile de naştere speciale, şi cu toate acestea torturile din trecut se aseamănă...

Tortura între Natural și Pozitiv

I. Introducere Să presupunem că într-un stat american, pe fondul înmulţirii actelor teroriste interne, se adoptă o lege conform căreia tortura ar...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Ai nevoie de altceva?