Traficul și consumul ilicit de droguri

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 22584
Mărime: 95.03KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 6

Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal 6

Secțiunea II. Legislația română 7

Secțiunea III. Aspecte de drept comparat 10

CAPITOLUL II. INFRACȚIUNEA DE TRAFIC ȘI CONSUM ILICIT DE DROGURI 13

Secțiunea I. Aspecte generale 13

Secțiunea II. Obiectul juridic 14

Subsecțiunea I. Obiectul juridic generic al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 14

Subsecțiunea II. Obiectul juridic special al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 14

Subsecțiunea III. Obiectul material al infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri 15

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 18

Subsecțiunea I. Subiectul activ 18

Subsecțiunea II. Subiectul pasiv 18

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 18

Subsecțiunea I. Latura obiectivă 18

Subsecțiunea II. Latura subiectivă 22

Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 23

CAPITOLUL III. INFRACȚIUNEA DE TRAFIC DE DROGURI 24

Secțiunea I. Conținutul legal al infracțiunii de trafic internațional de droguri 24

Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii de trafic internațional de droguri 24

A. Obiectul juridic principal 24

B. Obiectul juridic special 24

C. Obiectul material 25

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii de trafic internațional de droguri 25

A. Subiectul activ 25

B. Subiectul pasiv al infracțiunii 25

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv al infracțiunii de trafic internațional de droguri 26

A. Latura obiectivă 26

B. Latura subiectivă 28

Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 28

CAPITOLUL IV. CONSUMUL ILICIT DE DROGURI 30

CAPITOLUL V. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A UNEI LOCAȚII SAU TOLERAREA CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 32

Secțiunea I. Conținutul legal 32

Secțiunea II. Obiectul juridic 32

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 32

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv al infracțiunii 33

Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 33

CAPITOLUL VI. FURNIZAREA DE INHALANȚI CHIMICI TOXICI CĂTRE UN MINOR 34

Secțiunea I. Conținutul legal 34

Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 34

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 34

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 35

Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 35

CAPITOLUL VII. ÎNDEMNUL LA CONSUMUL ILICIT DE DROGURI 36

Secțiunea I. Conținutul legal 36

Secțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 36

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 36

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 37

Secțiunea V. Forme, modalități, regim sancționator 37

CAPITOLUL VII. UTILIZAREA DROGURILOR SUB CONTROL MEDICAL 38

Secțiunea I. Prescrierea ilicită a drogurilor de mare risc 38

Subsecțiunea I. Conținutul legal 38

Subsecțiunea II. Obiectul juridic al infracțiunii 38

Subsecțiunea I. Obiectul juridic principal 38

Subsecțiunea II. Obiectul juridic secundar 38

Subsecțiunea III. Obiectul material al infracțiunii 39

Subsecțiunea IV. Subiecții infracțiunii 39

Subsecțiunea V. Conținutul constitutiv 40

Subsecțiunea VI. Forme, modalități și regim sancționator 41

CAPITOLUL IX. ADMINISTRAREA ILICITĂ A DROGURILOR DE MARE RISC 42

Secțiunea I. Conținutul legal 42

Secțiunea II. Obiectul juridic 42

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 44

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 44

Subsecțiunea I. Latura obiectivă 44

Subsecțiunea II. Latura subiectivă 45

Subsecțiunea III. Forme, modalități, regim sancționator 46

CAPITOLUL X. INFRACȚIUNEA DE ORGANIZARE, CONDUCERE SAU FINANȚARE A INFRACȚIUNILOR LA REGIMUL DROGURILOR 47

Secțiunea I. Conținutul legal 47

Secțiunea II. Obiectul juridic 47

Secțiunea III. Subiecții infracțiunii 48

Secțiunea IV. Conținutul constitutiv 49

Subsecțiunea I. Latura obiectivă 49

Subsecțiunea II. Latura subiectivă 50

Subsecțiunea III. Forme, modalități, regim sancționator 50

CAPITOLUL XI. CAUZE SPECIFICE DE AGRAVARE ŞI DE ATENUARE A REGIMULUI SANCŢIONATOR ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR LA REGIMUL DROGURILOR ŞI PRECURSORILOR 51

Secţiunea I. Cauze specifice de agravare 51

Secţiunea II. Cauze specifice de nepedepsire și atenuare a regimului sancționator 55

CAPITOLUL XI. COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI PRECURSORI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL 60

Secțiunea I. Aspecte privind urmărirea și judecarea infracțiunilor 60

Secțiunea II. Utilizarea investigatorilor sub acoperire 63

Secțiunea III. Livrări supravegheate și procurarea drogurilor 70

Secțiunea IV. Confiscarea specială și distrugerea drogurilor confiscate 72

Subsecțiunea I. Distrugerea drogurilor confiscate 74

Subsecțiunea II. Confiscarea sumelor de bani obținute din vânzarea drogurilor 75

CAPITOLUL XII. CONCLUZII 77

Extras din document

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal

O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate.

Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent.

Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a unor substanțe a fost cunoscută atât în antichitate, cât și în prezent. Prin urmare, traficul și consumul unor atare substanțe care creează în organismul uman reacții toxice sau curative, după caz, nu este o noutate pentru societatea contemporană, ba din contră.

Cu toate acestea, consecințele unor atare fapte, de trafic și consum de astfel de substanțe au fost diferite de-a lungul timpului și, în funcție de consecințele produse asupra unei societăți, legiuitorul român și nu numai, a înțeles să includă în sfera ilicitului penal faptele de trafic și consum ilicit de droguri.

Primele legiuiri care făceau referire la utilizarea otrăvii și prin care era interzisă circulația ilicită a substanțelor toxice au fost Cartea românească de învățătură de la pravilele împărătești a lui Vasile Lupu, Letopisețul Țării Moldove de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat.

În România, în prezent consumul de droguri sub control național, fără prescripție medicală este interzis. Legiuitorul nu îl incriminează în mod direct ca infracțiune de sine-stătătoare ci, ceea ce incriminează este cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc sau de mare risc, pentru consumul propriu, fără drept, faptă sancționată indifferent de cantitatea deținută.

Legiuitorul însă a înțeles să aplice sancțiuni mai blânde deținătorii dependenți de droguri care le folosesc per se, față de acei deținători care le vor trafica.

Cu alte cuvinte, în legislația românească legiuitorul s-a axat mai mult pe politica criminalizării drogurilor, având ca scop eliminarea consumului de droguri prin intimidarea consumatorilor cu pedepse penale. Din punctul nostru de vedere, o astfel de atitudine din partea legiuitorului nu prezintă rezultate pe termen lung, deoarece acest rol preventiv pe care îl joacă pedeapsa penală în acest caz nu conduce în nici un caz la renunțarea la consumul de droguri.

Cu alte cuvinte, scopul scontat de legiuitor, deși este unul de dorit pe viitor, nu poate fi atins prin mijloacele alese.

În prezenta lucrare vom proceda la prezentarea în detaliu a infracțiunilor de trafic și consum illicit de droguri, precum și la câteva aspecte procesuale cu privire la aceste infracțiuni, urmând ca în final să concluzionăm cu privire la tema în discuție.

Secțiunea II. Legislația română

În România, deși consumul de droguri sub control național, fără prescripție medicală este interzis, legiuitorul nu îl incriminează în mod direct, ca infracțiune distinctă.

Cu toate acestea, legiuitorul a prevăzut sancțiuni mai blânde pentru deținătorii de droguri per se, iar pentru cei care dețin drogurile în vederea traficării, a considerat că se impugn sancțiuni mult mai drastice.

Cu toate acestea, în doctrina de specialitate română un argument în favoarea dezincriminării deținerii de droguri per se este oferit de dispozițiile Convenției Unice a Stupefiantelor din 1961.

Această Convenție instituie o excepție în favoarea țărilor semnatare în sensul că atunci când sunt săvârșite infracțiuni referitoare la regimul drogurilor, care …au fost comise de personae care utilizează în mod abuziv stupefiante, părțile vor putea, în loc să le condamne sau să pronunțe împotriva lor o sancțiune penală, sau ca pedeapsă complementare la condamnare sau a sancțiunii penale, să supună aceste persoane la măsuri de tratament, educative, de post-cură, de readaptare și de reintegrare socială.

O parte a doctrinei a considerat că incriminarea consumului de droguri este sancționat implicit prin sancționarea cultivării, fabricării și cumpărării, în scopul consumului propriu, apreciind că nu se poate susține că o activitate mai puțin gravă să constituie infracțiune, iar o alta mai gravă să nu fie considerată infracțiune.

Bibliografie

A. Tratate, monografii, cursuri

1. Baconi Daniela și alții, Abuzul și toxicodependența. Mecanisme, manifestări, tratament, legislație, Ed. Medicală, București, 2008;

2. Boroi Alexandru, Drept penal. Parte generală, Ed. C.H. Beck, Buc., 2008;

3. Chelaru Eugen, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H.Beck, Buc., 2007;

4. Crișu Anastasia, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Buc., 2011;

5. Diaconu Gheorghe, Drept penal, Parte generală, Ed. Lumina Lex, București, 2010;

6. Diaconescu Horia, Drept penal. Parte specială, Vol. I, Ed. All Beck, București, 2005;

7. Dima Tudor, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001;

8. Drăgan Jenică, Substanțe chimice esențiale și precursori, Ed. Ministerului de Interne, București, 1995;

9. Gârbuleț Ion, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009;

10. Hotca Mihai Adrian, M. Dobrinoiu, Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, ed. C.H.Beck, Buc., 2008;

11. Mateuț Gheorghiță, Protecția martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în fața organului procesual penal, Ed. Lumina Lex, Buc., 2003;

12. Neagu Ion, Tratat de procedură penală.Parte generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

13. Neagu Ion, Tratat de procedură penală. Parte specială, Ed. Universul Juridic, Buc., 2010;

14. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;

15. Valeria Sabău Georgeta, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

B. Reviste de specialitate

1. Dima Tudor, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009;

2. Dima tudor, A.G.Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista Dreptul nr. 2/2008;

3. Dima Tudor, Neagu C., Precursorii și traficul ilicit de droguri, Revista de drept penal nr. 1/2003;

4. Herghelegiu Liviu, Investigatori sub acoperire, în Revista de drept penal nr. 2/2005;

5. Hărăstășeanu Angela, O. Predescu, Investigatorul sub acoperire. Rolul instanțelor de judecată privind activitatea acestuia, Revista Dreptul nr. 5/2004;

6. Lașcu Laura Codruța, Investigatorul acoperit, în Revista de drept penal nr. 3/2002;

7. Lașcu Laura Codruța, Investigatorul acoperit- o nouă instituție introdusă prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de drept penal nr. 3/2002;

8. Pașca V., Forme noide pluralitate de infractori, în Revista de drept penal nr. 1/2006;

9. Turianu Corneliu, Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Revista Dreptul nr. 1/2002;

Preview document

Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 1
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 2
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 3
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 4
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 5
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 6
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 7
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 8
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 9
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 10
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 11
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 12
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 13
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 14
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 15
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 16
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 17
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 18
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 19
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 20
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 21
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 22
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 23
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 24
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 25
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 26
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 27
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 28
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 29
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 30
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 31
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 32
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 33
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 34
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 35
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 36
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 37
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 38
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 39
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 40
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 41
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 42
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 43
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 44
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 45
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 46
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 47
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 48
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 49
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 50
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 51
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 52
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 53
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 54
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 55
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 56
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 57
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 58
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 59
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 60
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 61
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 62
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 63
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 64
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 65
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 66
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 67
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 68
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 69
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 70
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 71
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 72
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 73
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 74
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 75
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 76
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 77
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 78
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 79
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 80
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 81
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 82
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 83
Traficul și consumul ilicit de droguri - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Traficul si consumul ilicit de droguri.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Infracțiuni privind regimul drogurilor - Legea 143 pe 2000

1. Analiza infracțiunilor reglementate În încercarea de a defini conceptul de drog, observăm că nu există o definire unanim acceptată. Însă în...

Furtul simplu și furtul calificat - analiză comparativă

CAPITOLUL I-CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1. 1-Referinte istorice si element de drept comparat 1.Evolutia...

Te-ar putea interesa și

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Campanie de Informare

INTRODUCERE Trăim într-o societate în permanentă schimbare şi odată cu evoluţia acesteia asistăm la o schimbare de percepţie asupra traficului şi...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Prevenirea și Combaterea Consumului și Traficului Ilicit de Droguri

Capitolul I. Consideraţii generale în domeniul dependenţei I.1. Scurt istoric privind apariţia şi folosirea drogurilor Tentaţia de a ajunge la...

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri

INTRODUCERE Trăim într-o societate care se schimbă din ce în ce mai repede. Nu mai avem timp să ne cunoaştem pe noi înşine pentru că trebuie să...

Ai nevoie de altceva?