Unitatea Legală de Infracțiune

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26205
Mărime: 145.31KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDIU: DREPT

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1

UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 3

1.1 Generalităţi privind infracţiunea 3

1.2 Unitatea de infracţiune şi pluralitatea de infracţiuni 5

1.3 Importanţa stabilirii caracterizării exacte a faptei ca unitate de infracţiune sau pluralitate de infracţiuni 7

CAPITOLUL 2

ASPECTE GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACŢIUNE 11

2.1 Noţiunea de unitate de infracţiune 11

2.2 Necesitatea studiului unităţii infracţionale 11

2.3 Forme ale unităţii de infracţiune 13

2.4 Unitatea naturală de infracţiune şi formele sale 13

2.5 Unitatea legală de infracţiune 15

CAPITOLUL 3

ASPECTE GENERALE PRIVIND UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE 17

3.1 Conceptul de unitate legală 17

3.2 Formele unităţii legale 18

CAPITOLUL 4

INFRACŢIUNEA CONTINUATĂ – FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE 19

4.1 Noţiunea de infracţiune continuată 19

4.2 Latura obiectivă a infracţiunii continuate 20

4.2.1 Elementul material 21

4.2.1.1 Pluralitatea de acţiuni sau inacţiuni 21

4.2.1.2 Pluralitatea de acţiuni sau inacţiuni să fie săvârşită de aceeaşi persoană 26

4.2.2 Rezultat infracţional unic 28

4.2.3 Legătura de cauzalitate 30

4.3 Latura subiectivă a infracţiunii continuate 31

4.3.1 Unitatea de rezoluţie infracţională 32

4.4 Felurile şi formele infracţiunii continuate 35

4.4.1 Felurile infracţiunii continuate 35

4.4.2 Formele infracţiunii continuate 38

4.5 Infracţiuni ce nu pot fi săvârşite în mod continuat 39

4.6. Pedepsirea infracţiunii continuate 39

4.6.1 Pedeapsa pentru infracţiunea continuată săvârşită de persoana fizică 40

4.6.2 Pedeapsa pentru infracţiunea continuată săvârşită de persoana juridică 43

4.6.3 Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată 43

CAPITOLUL 5

INFRACŢIUNEA COMPLEXĂ - FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE 45

5.1 Noţiunea de infracţiune complexă 45

5.2 Latura obiectivă a infracţiunii complexe 46

5.2.1 Elementul material 46

5.2.2 Urmarea socialmente periculoasă 47

5.2.3 Legătura de cauzalitate 48

5.3 Latura subiectivă a infracţiunii complexe 48

5.4 Formele infracţiunii complexe 50

5.5 Pedeapsa pentru infracţiunea complexă 55

5.6 Probleme speciale legate de infracţiunea complexă 56

CAPITOLUL 6

INFRACŢIUNEA PROGRESIVĂ - FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE 57

CAPITOLUL 7

INFRACŢIUNEA DE OBICEI - FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE 60

CONCLUZII 62

BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

INTRODUCERE

Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni sau inacţiuni care formează prin voinţa legii (mens o voluntas legis), o unitate infracţională legală, deoarece sunt grupate în conţinutul unei infracţiuni, cu un rezultat unic deşi fiecare în parte prezintă conţinutul distinct al aceleaşi infracţiuni.

Aşadar, unitatea legală de infracţiune este o creaţie a legiuitorului, în sensul că două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni care fiecare în parte ar putea constitui infracţiuni distincte sunt considerate o singură infracţiune.

Fiecare dintre aceste acţiuni sau inacţiuni pot să constituie câte o infracţiune distinctă, însă prin voinţa legiuitorului acestea sunt întrunite în conţinutul unei singure infracţiuni realizându-se o unitate infracţională legală.

Indiferent de natura complexă, obiectivă şi subiectivă a acţiunii sau inacţiunii infracţionale, pentru a reprezenta o unitate legală de infracţiune va trebui să existe şi voinţa concretă a legiuitorului pentru reglementarea juridică a acestei forme de unitate legală de infracţiune.

Lipsa voinţei legiuitorului de reglementare juridică a acestei forme de unitate de infracţiune determină existenţa unei pluralităţi de infracţiuni.

Formele unităţii legale de infracţiune consacrate de Codul penal şi legile speciale sunt:

- infracţiunea continuată

- infracţiunea complexă

- infracţiunea de obicei

- infracţiunea progresivă.

Unitatea legală de infracţiune reprezintă o temă deosebit de importantă în domeniul dreptului penal, motiv pentru care am ales să abordez această problematică.

Lucrarea este structurată în 7 capitole astfel:

CAPITOLUL 1 "UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI" pune accent pe definirea infracţiunii şi pe faptul că printre instituţiile penale care se află în strânsă corelaţie atât cu instituţia infracţiunii, cât şi cu răspunderea şi sancţiunile de drept penal o constituie pluralitatea de infracţiuni şi implicit unitatea de infracţiune. Un punct important tratează importanţa stabilirii caracterizării exacte a faptei ca unitate de infracţiune sau pluralitate de infracţiuni.

CAPITOLUL 2 "ASPECTE GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACŢIUNE" tratează aspectele privind clarificarea noţiunii de unitate de infracţiune, necesitatea studiului unităţii infracţionale, forme ale unităţii de infracţiune, unitatea naturală de infracţiune şi formele sale, unitatea legală de infracţiune.

CAPITOLUL 3 "ASPECTE GENERALE PRIVIND UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE" tratează conceptul de unitate legală şi formele unităţii legale.

CAPITOLUL 4 "INFRACŢIUNEA CONTINUATĂ – FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE" tratează aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea continuată, cu toate elementele sale, punând accent pe latura obiectivă şi latura subiectivă a infracţiunii, felurile şi formele infracţiunii continuate, infracţiunile care nu pot fi săvârşite în mod continuat şi pedepsirea infracţiunii continuate.

CAPITOLUL 5 prezintă "INFRACŢIUNEA COMPLEXĂ -FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE" şi pune accent pe noţiunea de infracţiune complexă, elementele infracţiunii complexe, formele infracţiunii complexe, pedeapsa pentru infracţiunea complexă şi probleme speciale legate de infracţiunea complexă.

CAPITOLUL 6 prezintă "INFRACŢIUNEA PROGRESIVĂ – FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE".

CAPITOLUL 7 prezintă "INFRACŢIUNEA DE OBICEI – FORMĂ A UNITĂŢII LEGALE DE INFRACŢIUNE".

CAPITOLUL 1

UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI

1.1 Generalităţi privind infracţiunea

Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa, în jurul lor gravitând toate prevederile legii penale .

Codul Penal Român a consacrat în art. 17 definiţia generală a infracţiunii, ca fiind „faptă care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. Examinându-se conceptul de infracţiune se constată că este un fenomen complex care îmbracă mai multe aspecte: material, social-istoric şi juridic .

Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

Ea produce consecinţe deosebite din punct de vedere juridic, antrenând răspunderea penală care constituie forma cea mai severă a răspunderii juridice.

Faptele de pericol social sunt prevăzute în norme juridice şi dacă sunt săvârşite, atrag răspunderea penală, infracţiunea devenind în felul acesta o categorie juridică .

Prin definirea noţiunii generale de infracţiune, legiuitorul nostru pune în evidenţă aspectele: material, uman, social, moral-politic şi juridic ale acesteia, conferă cu alte cuvinte conceptului general de infracţiune un caracter realist, ştiinţific .

De asemenea, prin definirea infracţiunii se stabileşte regula de drept potrivit căreia orice faptă care va fi incriminată trebuie să întrunească trăsăturile caracteristice care o deosebesc de alte fapte (contravenţii, abateri) care pot fi combătute prin alte mijloace nepenale.

Noţiunea de infracţiune dată prin dispoziţiile art. 17 Cod penal, reprezintă o maximă generalizare la care s-a ajuns prin abstragerea trăsăturilor fiecărei fapte prevăzute în partea specială a codului penal .

În noţiunea de infracţiune se reţine ceea ce este esenţial pentru faptă:

- peri¬colul social,

- vinovăţia şi

- prevederea în lege.

Bibliografie

Codul penal român

Noul Cod penal român

Cărţi

1. Basarab M., (1997), Drept penal. Partea generală, Vol. I, Bucureşti, Editura Lumina Lex

2. Basarab M., Paşca V., Mateuţ Gh., Butiuc C., (2007), Codul penal comentat, Vol I. Partea generală, Bucureşti, Editura Hamangiu

3 Boroi A. (2006), Drept penal. Partea generală, Bucureşti, Editura C. H. Beck

4. Boroi A., (2010), Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal, Bucureşti, Editura C. H. Beck

5. Bulai C., (1997), Manual de drept penal. Partea generală, Bucureşti, Editura All

6. Bulai C., Bulai B., (2007), Manual de Drept penal. Partea generală, Bucureşti, Editura Universul Juridic

7. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R.

(2003), Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, Vol. I, Ediţia a II-a, Editura Academiei Române, Bucureşti, Editura All Beck

8. Mirisan V., (2004), Drept penal partea generală, Bucuresti, Editura Lumina Lex

9. Mitrache C., (1998), Drept penal român. Partea generală, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa, Bucureşti

10. Mitrache C-tin, Mitrache C., (2006), Drept penal român, partea generală,

Bucuresti, Editura Universul juridic

11. Oancea I., (1995), Tratat de drept penal. Partea generală, Bucureşti Editura All,

12. Papadopol V., Pavel D., (1992), Formele unităţii infracţionale în dreptul penal român, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa

13 Pitulescu I., Medeanu T., (2006), Drept penal. Partea generală, Bucureşti Editura Lumina Lex

14. Popoviciu L. R., (2012), Răspunderea penală a minorului, Bucureşti Editura Prouniversitaria

15. Popoviciu L. R., (2011), Drept penal. Partea generală, Bucureşti, Editura Pro Universitaria

16. Tănăsescu I., Tănăsescu C., Tănăsescu G., (2002), Drept penal general, Bucureşti Editura All Beck

17. Zolyneak M., Michinici M. I., (1999), Drept penal. Partea generală, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea

18. Zolyneak M., Drept penal, (1992), Vol. II, Iaşi, Editura Chemarea

Capitol în carte/Articol/Studiu publicat în volume colective

1. Antoniu G., (1999), „Unitatea de infracţiune. Contribuţii”, în R.D.P. nr. 3/1999

2. Iordache M., (2007), „O privire comparativă asupra infracţiunii simple instantanee şi a infracţiunii continue”, în Dreptul nr. 12/2007

3. Paraschiv G., (2000), „Unitatea naturală de infracţiune. Reflecţii, în R.D.P. nr. 4/2000

4. Pascu I., „Unele reflecţii asupra infracţiunii progresive”, S.D.R. serie nouă 3-4, iulie-decembrie

Practică judiciară

www.scj.ro

Speţe nepublicate din practica tribunalului Bihor

Preview document

Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 1
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 2
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 3
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 4
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 5
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 6
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 7
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 8
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 9
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 10
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 11
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 12
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 13
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 14
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 15
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 16
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 17
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 18
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 19
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 20
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 21
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 22
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 23
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 24
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 25
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 26
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 27
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 28
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 29
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 30
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 31
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 32
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 33
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 34
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 35
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 36
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 37
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 38
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 39
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 40
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 41
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 42
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 43
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 44
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 45
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 46
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 47
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 48
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 49
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 50
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 51
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 52
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 53
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 54
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 55
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 56
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 57
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 58
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 59
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 60
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 61
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 62
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 63
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 64
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 65
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 66
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 67
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 68
Unitatea Legală de Infracțiune - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.docx
  • PAGINA DE GARDA.docx
  • Unitatea Legala de Infractiune.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă

CAPITOLUL I PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI Secţiunea I ASPECTE...

Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Obiectul Infractiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Infracțiunea

INFRACTIUNEA - NOTIUNE SI TRASATURI Potrivit art. 17 alin. 2 Cod penal, infractiunea constituie singurul temei al raspunderii penale. Notiunea...

Organizarea și exercitarea controlului faptic

1.Introducere Controlul este acțiunea de stabilire a exactității operațiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora,...

Drept Penal 2 Partea Generala

Cand este persoana juridica A Cand a aparut primul Cod penal C Cand exista praeterintentia ca C Cand exista concurs de infractiuni?C Cand...

Ai nevoie de altceva?