Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

Licență
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 26748
Mărime: 131.65KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea
Este o lucrare de licenta, sustinuta la facultatea de drept Universitatea din Bucuresti. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

PLAN 1

INTRODUCERE 2

Capitolul I

ASPECTE ISTORICE ALE CIVILIZAŢIEI EUROPENE CA PREMISE ALE IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ, PÂNĂ ÎN ANUL 1952 4

Secţiunea I

Perioada antică 4

Secţiunea a II-a

Evul Mediu şi Epoca Modernă, până în anul 1900 6

§ 1. Civilizaţia europeană în Evul Mediu 6

§ 2. Civilizaţia europeană în Epoca Modernă 7

§ 3. Experienţe ale unor Uniuni instituţionalizate în spaţiul european 8

§ 4. Proiecte privind ideea de unitate europeană 10

Secţiunea a III-a

Ideea europeană între 1900 şi 1945 12

Secţiunea a IV-a

Construcţia europeană între 1945 şi 1952 15

§ 1. Planul Marshall 16

§ 2. Uniunea Europei Occidentale (U.E.O.) 17

§ 3. Congresul de la Haga şi apariţia Consiliului Europei 17

§ 4. Declaraţia Schuman 18

Capitolul al II-lea

NAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA UNIUNII EUROPENE

DIN 1952 PÂNĂ ÎN PREZENT 20

Secţiunea I

Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene 20

§ 1. CECO/CECA 20

§ 2. CEE şi EURATOM 21

§ 3. Problema fuziunii Comunităţilor Europene 23

Secţiunea a II-a

Actul Unic European 24

Secţiunea a III-a

Tratatul de la Maastricht 26

§ 1. Cetăţenia unională 27

§ 2. Uniunea economică şi monetară (UEM) 28

§ 3. Uniunea politică 28

§ 4. Personalitatea juridică a UE 29

§ 5. Importanţa Tratatului de la Maastricht 29

Secţiunea a IV-a

Tratatul de la Amsterdam 30

§ 1. Obiectivele generale ale Uniunii, potrivit Tratatului de la Maastricht modificat prin Tratatul de la Amsterdam 32

§ 2. Transparenţa, subsidiaritatea, ierarhia şi tipologia deciziilor 33

§ 3. Politica externă şi de securitate comună 35

Secţiunea a V-a

Tratatul de la Nisa 36

§ 1. Majoritatea calificată în cadrul Consiliului 36

§ 2. Numirea preşedintelui şi a membrilor Comisiei 37

§ 3. Carta drepturilor fundamentale 38

Capitolul al III-lea

TRATATUL CONSTITUŢIONAL 39

Secţiunea I

Necesitatea adoptării unei Constituţii europene 39

Secţiunea a II-a

Premisele şi etapele elaborării Proiectului de Tratat

instituind o Constituţie pentru Europa 41

Secţiunea a III-a

Natura juridică a Constituţiei Europene 43

Secţiunea a IV-a

Ce aduce nou Tratatul Constituţional? 46

§ 1. Personalitatea juridică a Uniuii Europene (art. I-7) 47

§ 2. Cetăţenia Uniunii şi drepturile fundamentale 47

§ 3. Clarificarea competenţelor 49

§ 4. Principiul subsidiarităţii 50

§ 5. Procedura legislativă 51

§ 6. Acţiunea externă a Uniunii 52

Capitolul al IV-lea

UNIUNEA EUROPEANĂ – FEDERAŢIE SAU CONFEDERAŢIE? 53

Secţiunea I

Federalismul european 53

§ 1. Aspecte generale 53

§ 2. Evoluţia modelului Uniunii 55

A. Actul Unic European stabileşte bazele Modelului 55

B. Tratatul de la Maastricht şi apariţia Uniunii 56

C. Tratatul de Amsterdam şi dezvoltarea modelului 57

D. Tratul de la Nisa şi consolidarea Modelului 57

Secţiunea a II-a

Uniunea Europeană – mai mult decât o organizaţie, dar mai puţin decât un stat 57

Secţiunea a III-a

De la Confederaţie la Federaţie 60

Secţiunea a IV-a

Federalism versus Confederalism 61

Secţiunea a V-a

Caracterul sui generis al Uniunii Europene 66

CONCLUZII 67

LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ 69

I. Cursuri, tratate, monografii (în limba română) 69

II. Cursuri, tratate, comentarii, monografii (în alte limbi decât limba română) 70

III. Reviste de specialitate 71

IV. Legislaţie 71

V. Alte surse (site-uri) 72

CUPRINS 73

Extras din document

INTRODUCERE

Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene rămâne ce a a identităţii sale. Europa lui Jean Monnet era orientată către un scop politic, chiar dacă a fost ulterior deturnată pe o cale economică. Mitul „Statelor Unite ale Europei” pare însă astăzi depăşit. Pentru a atrage adeziunea populaţiei din statele membre, UE ar trebui să-şi afişeze natura sa politică şi să-şi anunţe finalitatea. Pare mai mult decât evident că perioada unei Europe implicite este demult depăşită. Ca atare, este nevoie să se înţeleagă care sunt astăzi raţiunile de a fi ale procesului de integrare, de vreme ce nu mai e vorba de a uni ţări care au în comun trecutul carolingian sau cultura latină, ci ţări din Europa Centrală şi de Est, cu tradiţii şi evoluţii istorice complet diferite.

Tocmai acesta este scopul prezentei lucrări, şi anume analiza Uniunii Europene, din perspectiva naturii sale juridice, astfel cum aceasta a evoluat din antichitate şi până în prezent.

Lucrarea este structurată pe patru capitole.

Cel dintâi, intitulat analizează evoluţia istorică a civilizaţiei europene, ca premisă a ideii de unitate europeană, în perioda cuprinsă între antichitate şi momentul semnarii Tratatului de la Paris din 1952. Principalele chestiuni asupra cărora se insistă sunt următoarele: ideea de unitate a civilizaţiei europene în politica Imperiului roman; imperiul carolingian şi deplasare a centrului politic şi de civilizaţie; formarea statelor suverane în paralel cu supravieţuirea ideii de unitate civilizaţională; experienţe şi proiecte ale unor Uniuni instituţionalizate în spaţiul european în Evul Mediu şi epoca Modernă; decăderea produsă de primul război mondial; relansarea ideii de unitate europeană în perioada interbelică şi posbelică, până la momentul 1952.

Al doilea capitol analizează tratatele de instituire şi a celor modificatoare, în scopul identificării şi dezvoltării următoarelor aspecte: observarea evoluţiei Comunităţilor europene de la stadiul de entităţi internaţionale cu scop economic şi transformarea lor treptată în entităţi politice; evoluţia instituţiilor Comunităţilor; natura juridică conferită Comunităţilor prin tratate.

Al treilea capitol prezintă o analiză a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa din următoarele puncte de vedere: necesitatea adoptării unei Constituţii europene; premisele şi etapele Proiectului de Tratat constituţional; natura juridică a Constituţiei europene; noutăţile introduse prin prevederile Tratatului constituţional şi evoluţia naturii juridice a Uniunii Europene.

În ultimul capitol, intitulat “Uniunea Europeană – Federaţie sau confederaţie?”, se încearcă găsirea unui răspuns concret la întrebarea “ce natură juridică are Uniunea Europenă?”. În această ordine de idei, problemele analizate pot fi sintetizate dupa cum urmează: geneza şi specificitatea conceptului de federalism european; comparaţii între ceea ce este în prezent Uniunea Europeană şi caracteristicile clasice, potrivit dreptului internaţional public, ale organizaţiilor internaţionale, respectiv ale federaţiilor confederaţiilor; concluzii cu privire la natura juridica a Uniunii Europene.

Capitolul I

ASPECTE ISTORICE ALE CIVILIZAŢIEI EUROPENE

CA PREMISE ALE IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ,

PÂNĂ ÎN ANUL 1952

Civilizaţia europeană îşi are originea în Antichitatea păgână şi creştină. Menţinută în Occident, această tradiţie a făcut din Europa o comunitate de civilizaţie pe care divizările politice nu au putut-o altera nici în perioada Evului Mediu, nici în Epoca Modernă. Această comunitate de civilizaţie a subzistat până când Europa a cunoscut cea mai grea divizare, în secolul al XIX-lea şi prima jumatate a secolului al XX-lea. Vom analiza ideea de unitate europeană debutând cu sursa acesteia, apoi vom continua cu dezvoltarea din perioada Evului Mediu şi Epocii Moderne, pentru a încheia cu precizarea aspectelor specifice secolului al XIX-lea şi prima jumatate a secolului al XX-lea, până în anul 1952.

Preview document

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 1
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 2
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 3
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 4
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 5
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 6
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 7
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 8
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 9
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 10
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 11
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 12
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 13
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 14
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 15
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 16
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 17
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 18
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 19
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 20
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 21
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 22
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 23
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 24
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 25
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 26
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 27
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 28
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 29
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 30
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 31
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 32
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 33
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 34
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 35
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 36
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 37
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 38
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 39
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 40
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 41
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 42
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 43
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 44
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 45
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 46
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 47
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 48
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 49
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 50
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 51
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 52
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 53
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 54
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 55
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 56
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 57
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 58
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 59
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 60
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 61
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 62
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 63
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 64
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 65
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 66
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 67
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 68
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 69
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 70
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 71
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 72
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 73
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 74
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 75
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Uniunea Europeana - Federatie sau Confederatie.doc

Alții au mai descărcat și

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Introducere Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată...

Construcția Europeană

Introducere Termenul de Europa are o etimologie controversată, unii atribuindu-i o origine semitică, alţii una celtică sau grecească . Cert este...

Istoria Ideii de Europa

1. Introducere Istoria ideii de Europa înseamnă de fapt istoria unităţii Europei. Esenţa ideii de „Europa unită” a găsit un nesperat izvor de...

Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare

CAPITOLUL 1 Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost...

Subsidiaritatea în Dreptul Internațional și Dreptul Comunitar

Parafrazând un distins doctrinar (R. Kovar), am putea spune că subsidiaritatea „intrigă, divizează, deranjează: din cauza singularităţii sale”....

Ai nevoie de altceva?