Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

Licență
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 26748
Mărime: 131.65KB (arhivat)
Publicat de: Isabela Olteanu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea
Este o lucrare de licenta, sustinuta la facultatea de drept Universitatea din Bucuresti. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. PLAN 1
 2. INTRODUCERE 2
 3. Capitolul I
 4. ASPECTE ISTORICE ALE CIVILIZAŢIEI EUROPENE CA PREMISE ALE IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ, PÂNĂ ÎN ANUL 1952 4
 5. Secţiunea I
 6. Perioada antică 4
 7. Secţiunea a II-a
 8. Evul Mediu şi Epoca Modernă, până în anul 1900 6
 9. § 1. Civilizaţia europeană în Evul Mediu 6
 10. § 2. Civilizaţia europeană în Epoca Modernă 7
 11. § 3. Experienţe ale unor Uniuni instituţionalizate în spaţiul european 8
 12. § 4. Proiecte privind ideea de unitate europeană 10
 13. Secţiunea a III-a
 14. Ideea europeană între 1900 şi 1945 12
 15. Secţiunea a IV-a
 16. Construcţia europeană între 1945 şi 1952 15
 17. § 1. Planul Marshall 16
 18. § 2. Uniunea Europei Occidentale (U.E.O.) 17
 19. § 3. Congresul de la Haga şi apariţia Consiliului Europei 17
 20. § 4. Declaraţia Schuman 18
 21. Capitolul al II-lea
 22. NAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA UNIUNII EUROPENE
 23. DIN 1952 PÂNĂ ÎN PREZENT 20
 24. Secţiunea I
 25. Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene 20
 26. § 1. CECO/CECA 20
 27. § 2. CEE şi EURATOM 21
 28. § 3. Problema fuziunii Comunităţilor Europene 23
 29. Secţiunea a II-a
 30. Actul Unic European 24
 31. Secţiunea a III-a
 32. Tratatul de la Maastricht 26
 33. § 1. Cetăţenia unională 27
 34. § 2. Uniunea economică şi monetară (UEM) 28
 35. § 3. Uniunea politică 28
 36. § 4. Personalitatea juridică a UE 29
 37. § 5. Importanţa Tratatului de la Maastricht 29
 38. Secţiunea a IV-a
 39. Tratatul de la Amsterdam 30
 40. § 1. Obiectivele generale ale Uniunii, potrivit Tratatului de la Maastricht modificat prin Tratatul de la Amsterdam 32
 41. § 2. Transparenţa, subsidiaritatea, ierarhia şi tipologia deciziilor 33
 42. § 3. Politica externă şi de securitate comună 35
 43. Secţiunea a V-a
 44. Tratatul de la Nisa 36
 45. § 1. Majoritatea calificată în cadrul Consiliului 36
 46. § 2. Numirea preşedintelui şi a membrilor Comisiei 37
 47. § 3. Carta drepturilor fundamentale 38
 48. Capitolul al III-lea
 49. TRATATUL CONSTITUŢIONAL 39
 50. Secţiunea I
 51. Necesitatea adoptării unei Constituţii europene 39
 52. Secţiunea a II-a
 53. Premisele şi etapele elaborării Proiectului de Tratat
 54. instituind o Constituţie pentru Europa 41
 55. Secţiunea a III-a
 56. Natura juridică a Constituţiei Europene 43
 57. Secţiunea a IV-a
 58. Ce aduce nou Tratatul Constituţional? 46
 59. § 1. Personalitatea juridică a Uniuii Europene (art. I-7) 47
 60. § 2. Cetăţenia Uniunii şi drepturile fundamentale 47
 61. § 3. Clarificarea competenţelor 49
 62. § 4. Principiul subsidiarităţii 50
 63. § 5. Procedura legislativă 51
 64. § 6. Acţiunea externă a Uniunii 52
 65. Capitolul al IV-lea
 66. UNIUNEA EUROPEANĂ – FEDERAŢIE SAU CONFEDERAŢIE? 53
 67. Secţiunea I
 68. Federalismul european 53
 69. § 1. Aspecte generale 53
 70. § 2. Evoluţia modelului Uniunii 55
 71. A. Actul Unic European stabileşte bazele Modelului 55
 72. B. Tratatul de la Maastricht şi apariţia Uniunii 56
 73. C. Tratatul de Amsterdam şi dezvoltarea modelului 57
 74. D. Tratul de la Nisa şi consolidarea Modelului 57
 75. Secţiunea a II-a
 76. Uniunea Europeană – mai mult decât o organizaţie, dar mai puţin decât un stat 57
 77. Secţiunea a III-a
 78. De la Confederaţie la Federaţie 60
 79. Secţiunea a IV-a
 80. Federalism versus Confederalism 61
 81. Secţiunea a V-a
 82. Caracterul sui generis al Uniunii Europene 66
 83. CONCLUZII 67
 84. LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ 69
 85. I. Cursuri, tratate, monografii (în limba română) 69
 86. II. Cursuri, tratate, comentarii, monografii (în alte limbi decât limba română) 70
 87. III. Reviste de specialitate 71
 88. IV. Legislaţie 71
 89. V. Alte surse (site-uri) 72
 90. CUPRINS 73

Extras din licență

INTRODUCERE

Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene rămâne ce a a identităţii sale. Europa lui Jean Monnet era orientată către un scop politic, chiar dacă a fost ulterior deturnată pe o cale economică. Mitul „Statelor Unite ale Europei” pare însă astăzi depăşit. Pentru a atrage adeziunea populaţiei din statele membre, UE ar trebui să-şi afişeze natura sa politică şi să-şi anunţe finalitatea. Pare mai mult decât evident că perioada unei Europe implicite este demult depăşită. Ca atare, este nevoie să se înţeleagă care sunt astăzi raţiunile de a fi ale procesului de integrare, de vreme ce nu mai e vorba de a uni ţări care au în comun trecutul carolingian sau cultura latină, ci ţări din Europa Centrală şi de Est, cu tradiţii şi evoluţii istorice complet diferite.

Tocmai acesta este scopul prezentei lucrări, şi anume analiza Uniunii Europene, din perspectiva naturii sale juridice, astfel cum aceasta a evoluat din antichitate şi până în prezent.

Lucrarea este structurată pe patru capitole.

Cel dintâi, intitulat analizează evoluţia istorică a civilizaţiei europene, ca premisă a ideii de unitate europeană, în perioda cuprinsă între antichitate şi momentul semnarii Tratatului de la Paris din 1952. Principalele chestiuni asupra cărora se insistă sunt următoarele: ideea de unitate a civilizaţiei europene în politica Imperiului roman; imperiul carolingian şi deplasare a centrului politic şi de civilizaţie; formarea statelor suverane în paralel cu supravieţuirea ideii de unitate civilizaţională; experienţe şi proiecte ale unor Uniuni instituţionalizate în spaţiul european în Evul Mediu şi epoca Modernă; decăderea produsă de primul război mondial; relansarea ideii de unitate europeană în perioada interbelică şi posbelică, până la momentul 1952.

Al doilea capitol analizează tratatele de instituire şi a celor modificatoare, în scopul identificării şi dezvoltării următoarelor aspecte: observarea evoluţiei Comunităţilor europene de la stadiul de entităţi internaţionale cu scop economic şi transformarea lor treptată în entităţi politice; evoluţia instituţiilor Comunităţilor; natura juridică conferită Comunităţilor prin tratate.

Al treilea capitol prezintă o analiză a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa din următoarele puncte de vedere: necesitatea adoptării unei Constituţii europene; premisele şi etapele Proiectului de Tratat constituţional; natura juridică a Constituţiei europene; noutăţile introduse prin prevederile Tratatului constituţional şi evoluţia naturii juridice a Uniunii Europene.

În ultimul capitol, intitulat “Uniunea Europeană – Federaţie sau confederaţie?”, se încearcă găsirea unui răspuns concret la întrebarea “ce natură juridică are Uniunea Europenă?”. În această ordine de idei, problemele analizate pot fi sintetizate dupa cum urmează: geneza şi specificitatea conceptului de federalism european; comparaţii între ceea ce este în prezent Uniunea Europeană şi caracteristicile clasice, potrivit dreptului internaţional public, ale organizaţiilor internaţionale, respectiv ale federaţiilor confederaţiilor; concluzii cu privire la natura juridica a Uniunii Europene.

Capitolul I

ASPECTE ISTORICE ALE CIVILIZAŢIEI EUROPENE

CA PREMISE ALE IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ,

PÂNĂ ÎN ANUL 1952

Civilizaţia europeană îşi are originea în Antichitatea păgână şi creştină. Menţinută în Occident, această tradiţie a făcut din Europa o comunitate de civilizaţie pe care divizările politice nu au putut-o altera nici în perioada Evului Mediu, nici în Epoca Modernă. Această comunitate de civilizaţie a subzistat până când Europa a cunoscut cea mai grea divizare, în secolul al XIX-lea şi prima jumatate a secolului al XX-lea. Vom analiza ideea de unitate europeană debutând cu sursa acesteia, apoi vom continua cu dezvoltarea din perioada Evului Mediu şi Epocii Moderne, pentru a încheia cu precizarea aspectelor specifice secolului al XIX-lea şi prima jumatate a secolului al XX-lea, până în anul 1952.

Preview document

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 1
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 2
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 3
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 4
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 5
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 6
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 7
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 8
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 9
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 10
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 11
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 12
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 13
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 14
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 15
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 16
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 17
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 18
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 19
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 20
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 21
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 22
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 23
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 24
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 25
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 26
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 27
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 28
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 29
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 30
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 31
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 32
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 33
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 34
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 35
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 36
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 37
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 38
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 39
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 40
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 41
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 42
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 43
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 44
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 45
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 46
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 47
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 48
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 49
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 50
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 51
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 52
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 53
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 54
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 55
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 56
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 57
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 58
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 59
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 60
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 61
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 62
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 63
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 64
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 65
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 66
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 67
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 68
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 69
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 70
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 71
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 72
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 73
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 74
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 75
Uniunea Europeană - Federație sau Confederație - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Uniunea Europeana - Federatie sau Confederatie.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Construcția Europeană

Introducere Termenul de Europa are o etimologie controversată, unii atribuindu-i o origine semitică, alţii una celtică sau grecească . Cert este...

Istoria Ideii de Europa

1. Introducere Istoria ideii de Europa înseamnă de fapt istoria unităţii Europei. Esenţa ideii de „Europa unită” a găsit un nesperat izvor de...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Te-ar putea interesa și

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

UE - istoric și evoluția procesului de integrare europeană

A fi sau a nu fi…in Uniunea European. Iata o intrebare la care fiecare stat, fiecare om are raspunsul sau personal. Dar ce este Uniunea Europeana?...

Dinamica și structura resurselor financiare publice ale UE

CAPITOLUL I PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ Uniunea Europeană este o organizaţie supranaţională a cărei misiune este de a organiza relaţiile...

Procesul de integrare în Europa - Uniunea Europeană

“Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi toate naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi...

Armonizarea Fiscală în Uniunea Europeană

Capitolul 1. Coordonate teoretice privind politica fiscală în Uniunea Europeană 1.1 Delimitări conceptuale privind fiscalitatea şi politica...

Dimensiunea istorică a UE

Analizata din perspectiva aparitiei, în timp, a ideii de unitate în spatiul european, este imposibil sa nu observam ca aceasta este plasata în mod...

Studiu comparativ privind uniunile de state

1. Structura de stat Structura de stat nu este altceva decât organizarea în ansamblu a puterii în raport cu teritoriul, ea indicându-ne dacă un...

Evoluția istorică a procesului de integrare europeană

Incepând cu sec.XIV, de la Pierre Dubois la Kant şi Bluntschli şi până astăzi, ideea de integrare europeană a fascinat şi preocupat literatura,...

Ai nevoie de altceva?