Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19073
Mărime: 109.34KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Tomescu
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Capitolul I: Noţiunea, obiectul și principiile urmǎririi penale. Actele de cercetare penalǎ. Acte de urmǎrire penalǎ 1
 2. 1.1. Noţiunea, obiectul și principiile urmaririi penale 1
 3. 1.2 Acte de cercetare penalǎ. Acte de urmǎrire penalǎ 3
 4. Capitolul II: Organele cu atribuţii ȋn faza de urmǎrire penalǎ și competenţa acestora 5
 5. 2.1. Competenţa organelor de cercetare penalǎ 5
 6. 2.2. Competenţa procurorului 6
 7. 2.2.1.Compeța procurorului in efectuarea urmăririi penale 6
 8. 2.2.2.Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala 8
 9. Capitolul III : Desfǎșurarea urmǎririi penale 11
 10. 3.1 Sesizarea organelor de urmǎrire penalǎ 11
 11. 3.1.1. Plângerea 11
 12. 3.1.2 Plângerea prealabilă 12
 13. 3.1.3 Denunțul 13
 14. 3.1.4 Sesizarea din oficiu 14
 15. 3.1.5 Alte modalități de sesizare 14
 16. 3.2 Actele premergǎtoare ȋnceperii urmǎririi penale 15
 17. 3.2.1 Noțiunea și limitele actelor premergătoare 15
 18. 3.2.2 Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire 17
 19. 3.3 Începerea urmǎririi penale 18
 20. 3.3.1 Noțiune.Condiții.Acte procesuale prin care se începe urmărirea penală 18
 21. 3.3.2 Confirmarea începerii urmăririi penale 20
 22. 3.3.3 Neînceperea urmăririi penale 21
 23. 3.4 Efectuarea cercetǎrii penale 23
 24. 3.4.1. Efectuarea cercetării penale față de învinuit 23
 25. 3.4.2.Efectuarea cercetării penale față de inculpat 24
 26. 3.4.3.Extinderea cercetării penale 26
 27. 3.5 Suspendarea și reluare urmǎririi penale 27
 28. 3.5.1 Suspendarea urmăririi penale 27
 29. 3.5.2 Reluarea urmăririi penale 28
 30. 3.5.2.1.Reluarea urmăririi penale după suspendare 28
 31. 3.5.2.2.Restituirea cauzei de instanța de judecată în vederea refacerii
 32. urmaririi penale 28
 33. 3.5.2.3.Redeschiderea urmăririi penale 29
 34. Capitolul IV: Finalizarea urmǎririi penale 30
 35. 4.1.Terminarea urmǎririi penale 30
 36. 4.1.1.Considerații generale privind terminarea urmăririi penale 30
 37. 4.1.2 Terminarea urmăririi penale fără punerea în mișcare a acțiunii penale 30
 38. 4.1.3.Terminarea urmăririi penale cu acțiunea penală pusă în mișcare 31
 39. 4.2. Prezentarea materialului de urmǎrire penalǎ 32
 40. 4.3. Trimiterea ȋn judecatǎ 35
 41. 4.3.1.Considerații generale privind trimiterea în judecată 35
 42. 4.3.2. Verificarea lucrărilor urmăririi penale 35
 43. 4.3.3. Rezolvarea cauzelor de către procuror 36
 44. 4.3.3.1.Considerații generale privin rezolvarea cauzelor de către procuror.36
 45. 4.3.3.2. Trimiterea în judecată 36
 46. 4.3.3.3. Netrimiterea în judecată 38
 47. 4.3.3.4. Restituirea cauzei sau trimiterea cauzei în vederea completării
 48. sau refacerii urmăririi penale 39
 49. 4.3.3.5.Trimirea cauzei la organul competent să efectueze urmărirea
 50. penală 39
 51. Concluzii 41
 52. Bibliografie 46

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE.

ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ

1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE

Tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârșit o infracțiune se realizează de către instanțele judecătorești, în urma desfășurării unui ansamblu de activități care alcătuiesc procesul penal.Instanțele judecătorești nu sunt, însă singurele organe judiciare care au atribuții pe parcursul procesului penal; ele sunt ajutate de organele de urmărire penală, a căror activitate o precedă pe cea a instanțelor și care strâng probe pentru a dovedi existența infracțiunii, pentru a-l identifica pe făptuitor și a constata dacă este cazul să se dispună trimiterea în judecată. Prin urmare, aplicarea sancțiunii corespunzătoare normei penale încălcate presupune parcurgerea unui proces penal1.

Procesul penal reprezintă ansamblul activităților reglementate de lege, desfășurate de organele judiciare cu participarea părților și a altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod complet a infracțiunilor și tragerii la răspundere penală a făptuitorilor, astfel încât să se asigure ordinea de drept, precum și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor.

Pentru a se asigura stricta reglementare legală a activităților procesuale, s-a impus o riguroasă sistematizare a acestora, obținută prin structurarea procesului penal pe mai multe faze:urmărirea penală, judecata și punerea în executare a hotărârii definitive. Fiecare din aceste faze este delimitată prin anumite acte procesuale și în cadrul fiecăreia dintre aceste faze își exercită atribuțiile anumite categorii de organe judiciare.

Așadar, urmărirea penală este prima fază a procesului penal și constă în ansamblul activităților desfășurate de organele de urmărire penală în vederea strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, identificarea infractorilor și la stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată;

Urmărirea penală este o fază procesuală distinctă cu rol bine definit, necesitatea ei decurgând din faptul că majoritatea faptelor penale nu pot fi dovedite prin probe preconstituite și, în cele mai multe cazuri, autorii sunt inițial necunoscuți2. De aceea, s-a impus înființarea unor organe judiciare specializate, care să desfășoare activități premergătoare judecății pentru descoperirea și adunarea probelor necesare soluționării cauzei precum și pentru identificarea făptuitorului (atunci când procesul penal a fost declanșat fără a fi cunoscut făptuitorul).

Urmărirea penală are două etape procesuale:cercetarea penală (cînd sunt strînse probele) și rezolvarea cauzei de către procuror3.

Ca regulă, procesul penal cunoaște faza urmăririi penale,excepție făcând cazul în care instanța procedează la extinderea procesului penal cu privire la alte fapte și persoane, când instanța se va pronunța și cu privire la acestea chiar dacă pentru aceste fapte și persoane nu a fost efectuată urmărirea penală.

Obiectul urmăririi penale îl constituie:

- strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor,la identificarea autorilor și la stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora; organele de urmărire penală trebuie să strângă atât probe în acuzarea cât și în apărarea învinuitului sau inculpatului și să lămurească cauza sub toate aspectele;

- evaluarea probelor strânse pentru a se constata dacă este cazul să se dispună punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului sau o soluție de netrimitere în judecată.

Pe lângă principiile fundamentale ale procesului penal (legalitatea și oficialitatea procesului, aflarea adevărului, rolul activ, garantarea libertății persoanei,respectarea demnității umane,prezumția de nevinovăție, garantarea dreptului la apărare), pentru urmărirea penală pot fi desprinseși o serie de reguli de bază, specifice acestei faze a procesului penal, respectiv:

- caracterul nepublic al urmăririi penale; ca excepție există și acte de urmărire penală la care poate participa publicul într-o anumită măsură (de pildă participarea martorilor asistenți la diferite procedee probatorii);

- caracterul necontracdictoriu al urmăririi penale; ca excepție există și „insule”4 de contradictorialitate în cursul urmăririi penale (de exemplu dezbaterea propunerii de arestare preventivă a învinuitului sau inculpatului);

Preview document

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 1
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 2
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 3
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 4
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 5
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 6
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 7
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 8
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 9
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 10
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 11
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 12
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 13
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 14
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 15
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 16
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 17
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 18
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 19
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 20
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 21
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 22
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 23
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 24
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 25
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 26
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 27
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 28
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 29
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 30
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 31
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 32
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 33
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 34
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 35
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 36
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 37
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 38
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 39
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 40
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 41
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 42
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 43
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 44
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 45
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 46
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 47
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 48
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 49
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 50
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 51
Urmărirea penală - prima fază a procesului penal - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Acțiunea Penală

ACŢIUNEA PENALĂ 1. Noţiune Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate –...

Te-ar putea interesa și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Noțiunea și ordinea efectuării acțiunii de urmărire penală

Notiunea şi ordinea efectuarii acţiunii urmaririi penale Introducere În literatura de specialitate numerosi autori au subliniat necesitatea si...

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I ISTORICUL URMARIRII PENALE SECTIUNEA I ASPECTE GENERALE Privit din perspective istorice ca fiind un litigiu dintre victima si...

Ai nevoie de altceva?