Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19073
Mărime: 109.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I: Noţiunea, obiectul și principiile urmǎririi penale. Actele de cercetare penalǎ. Acte de urmǎrire penalǎ 1

1.1. Noţiunea, obiectul și principiile urmaririi penale 1

1.2 Acte de cercetare penalǎ. Acte de urmǎrire penalǎ 3

Capitolul II: Organele cu atribuţii ȋn faza de urmǎrire penalǎ și competenţa acestora 5

2.1. Competenţa organelor de cercetare penalǎ 5

2.2. Competenţa procurorului 6

2.2.1.Compeța procurorului in efectuarea urmăririi penale 6

2.2.2.Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala 8

Capitolul III : Desfǎșurarea urmǎririi penale 11

3.1 Sesizarea organelor de urmǎrire penalǎ 11

3.1.1. Plângerea 11

3.1.2 Plângerea prealabilă 12

3.1.3 Denunțul 13

3.1.4 Sesizarea din oficiu 14

3.1.5 Alte modalități de sesizare 14

3.2 Actele premergǎtoare ȋnceperii urmǎririi penale 15

3.2.1 Noțiunea și limitele actelor premergătoare 15

3.2.2 Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire 17

3.3 Începerea urmǎririi penale 18

3.3.1 Noțiune.Condiții.Acte procesuale prin care se începe urmărirea penală 18

3.3.2 Confirmarea începerii urmăririi penale 20

3.3.3 Neînceperea urmăririi penale 21

3.4 Efectuarea cercetǎrii penale 23

3.4.1. Efectuarea cercetării penale față de învinuit 23

3.4.2.Efectuarea cercetării penale față de inculpat 24

3.4.3.Extinderea cercetării penale 26

3.5 Suspendarea și reluare urmǎririi penale 27

3.5.1 Suspendarea urmăririi penale 27

3.5.2 Reluarea urmăririi penale 28

3.5.2.1.Reluarea urmăririi penale după suspendare 28

3.5.2.2.Restituirea cauzei de instanța de judecată în vederea refacerii

urmaririi penale 28

3.5.2.3.Redeschiderea urmăririi penale 29

Capitolul IV: Finalizarea urmǎririi penale 30

4.1.Terminarea urmǎririi penale 30

4.1.1.Considerații generale privind terminarea urmăririi penale 30

4.1.2 Terminarea urmăririi penale fără punerea în mișcare a acțiunii penale 30

4.1.3.Terminarea urmăririi penale cu acțiunea penală pusă în mișcare 31

4.2. Prezentarea materialului de urmǎrire penalǎ 32

4.3. Trimiterea ȋn judecatǎ 35

4.3.1.Considerații generale privind trimiterea în judecată 35

4.3.2. Verificarea lucrărilor urmăririi penale 35

4.3.3. Rezolvarea cauzelor de către procuror 36

4.3.3.1.Considerații generale privin rezolvarea cauzelor de către procuror.36

4.3.3.2. Trimiterea în judecată 36

4.3.3.3. Netrimiterea în judecată 38

4.3.3.4. Restituirea cauzei sau trimiterea cauzei în vederea completării

sau refacerii urmăririi penale 39

4.3.3.5.Trimirea cauzei la organul competent să efectueze urmărirea

penală 39

Concluzii 41

Bibliografie 46

Extras din document

CAPITOLUL I

NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE.

ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ

1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE

Tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârșit o infracțiune se realizează de către instanțele judecătorești, în urma desfășurării unui ansamblu de activități care alcătuiesc procesul penal.Instanțele judecătorești nu sunt, însă singurele organe judiciare care au atribuții pe parcursul procesului penal; ele sunt ajutate de organele de urmărire penală, a căror activitate o precedă pe cea a instanțelor și care strâng probe pentru a dovedi existența infracțiunii, pentru a-l identifica pe făptuitor și a constata dacă este cazul să se dispună trimiterea în judecată. Prin urmare, aplicarea sancțiunii corespunzătoare normei penale încălcate presupune parcurgerea unui proces penal1.

Procesul penal reprezintă ansamblul activităților reglementate de lege, desfășurate de organele judiciare cu participarea părților și a altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod complet a infracțiunilor și tragerii la răspundere penală a făptuitorilor, astfel încât să se asigure ordinea de drept, precum și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor.

Pentru a se asigura stricta reglementare legală a activităților procesuale, s-a impus o riguroasă sistematizare a acestora, obținută prin structurarea procesului penal pe mai multe faze:urmărirea penală, judecata și punerea în executare a hotărârii definitive. Fiecare din aceste faze este delimitată prin anumite acte procesuale și în cadrul fiecăreia dintre aceste faze își exercită atribuțiile anumite categorii de organe judiciare.

Așadar, urmărirea penală este prima fază a procesului penal și constă în ansamblul activităților desfășurate de organele de urmărire penală în vederea strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, identificarea infractorilor și la stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată;

Urmărirea penală este o fază procesuală distinctă cu rol bine definit, necesitatea ei decurgând din faptul că majoritatea faptelor penale nu pot fi dovedite prin probe preconstituite și, în cele mai multe cazuri, autorii sunt inițial necunoscuți2. De aceea, s-a impus înființarea unor organe judiciare specializate, care să desfășoare activități premergătoare judecății pentru descoperirea și adunarea probelor necesare soluționării cauzei precum și pentru identificarea făptuitorului (atunci când procesul penal a fost declanșat fără a fi cunoscut făptuitorul).

Urmărirea penală are două etape procesuale:cercetarea penală (cînd sunt strînse probele) și rezolvarea cauzei de către procuror3.

Ca regulă, procesul penal cunoaște faza urmăririi penale,excepție făcând cazul în care instanța procedează la extinderea procesului penal cu privire la alte fapte și persoane, când instanța se va pronunța și cu privire la acestea chiar dacă pentru aceste fapte și persoane nu a fost efectuată urmărirea penală.

Obiectul urmăririi penale îl constituie:

- strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor,la identificarea autorilor și la stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora; organele de urmărire penală trebuie să strângă atât probe în acuzarea cât și în apărarea învinuitului sau inculpatului și să lămurească cauza sub toate aspectele;

- evaluarea probelor strânse pentru a se constata dacă este cazul să se dispună punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului sau o soluție de netrimitere în judecată.

Pe lângă principiile fundamentale ale procesului penal (legalitatea și oficialitatea procesului, aflarea adevărului, rolul activ, garantarea libertății persoanei,respectarea demnității umane,prezumția de nevinovăție, garantarea dreptului la apărare), pentru urmărirea penală pot fi desprinseși o serie de reguli de bază, specifice acestei faze a procesului penal, respectiv:

- caracterul nepublic al urmăririi penale; ca excepție există și acte de urmărire penală la care poate participa publicul într-o anumită măsură (de pildă participarea martorilor asistenți la diferite procedee probatorii);

- caracterul necontracdictoriu al urmăririi penale; ca excepție există și „insule”4 de contradictorialitate în cursul urmăririi penale (de exemplu dezbaterea propunerii de arestare preventivă a învinuitului sau inculpatului);

Preview document

Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 1
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 2
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 3
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 4
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 5
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 6
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 7
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 8
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 9
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 10
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 11
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 12
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 13
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 14
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 15
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 16
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 17
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 18
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 19
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 20
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 21
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 22
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 23
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 24
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 25
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 26
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 27
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 28
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 29
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 30
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 31
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 32
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 33
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 34
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 35
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 36
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 37
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 38
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 39
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 40
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 41
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 42
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 43
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 44
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 45
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 46
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 47
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 48
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 49
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 50
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 51
Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Acțiunea Penală

ACŢIUNEA PENALĂ 1. Noţiune Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate –...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Răspunderea Internațională Penală

INTRODUCERE Legislaţiile penale naţionale ale tuturor statelor consacră principiul fundamental potrivit căruia infracţiunea este singurul temei al...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Te-ar putea interesa și

Elemente de Drept Penal și Procedură Penală

Unitatea de învatare nr. 1 NOtIUNI GENERALE Cuprinsul unitatii: 1.1. Dreptul penal ca ramura a dreptului 6 1.2. Generalitati privind stiinta...

Ascultarea Invinuitului sau Inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Continuarea Procesului Penal în Caz de Amnistie

The controversy of the juridical doctrine was the project or introduction of the article 13 of the Code of Penal Procedure concerning the...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Drept Penal Partea Generala

PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei §1 Definiţia procesului...

Drept Penal

Unitatea de învăţare nr. 1 INTRODUCERE Cuprinsul unităţii: 1.1 Partea specială a dreptului penal...............................................5...

Ai nevoie de altceva?