Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 27967
Mărime: 97.09KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania

1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice

1.2. Cadrul principal de actiune si implicare in procesul bugetar

1.2.1. Principii si reguli bugetare

1.3. Elaborarea proiectelor de bugete publice

1.3.2. Intocmirea lucrarilor pregatitoare privind proiectele de bugete publice

1.3.3. Elaborarea propriu-zisa a proiectelor de bugete publice

1.4. Aprobarea (adoptarea) bugetelor publice

1.5. Executia bugetelor publice

2. Fundamentarea indicatorilor bugetari

2.1. Fundamentarea veniturilor bugetare

2.1.1. Metodologie, proceduri si elemente tehnice definitorii in asezarea si calculul veniturilor bugetare

2.1.2. Cuantificarea previzionala a veniturilor bugetare

2.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2.1. Metodologie si proceduri privind fundamentarea indicatorilor de cheltuieli in bugetele publice

2.2.2. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2.3 Particularitati in fundamentarea cheltuielilor bugetare (pe categorii de bugete publice, ramuri, domenii social – economice si institutii implicate)

3. Executia prevederilor bugetare

3.1. Asezarea, calculul, varsarea si plata veniturilor bugetare

3.1.1. Incasarea veniturilor bugetare

3.1.2. Urmarirea si controlul veniturilor bugetare

3.1.3. Procedura fiscala

3.1.3.1. Constatarea materiei de impunere

3.1.3.2 Titlurile de creanta fiscala si contestarea lor

3.1.3.3 Modificarea obligatiilor bugetare

3.1.3.4 Modalitati speciale de stingere a obligatiilor fiscale

3.1.3.5 Executarea silita a creantelor bugetare

3.2. Executia cheltuielilor bugetare.

3.2.1. Elemente si notiuni specifice executiei cheltuielilor bugetare.

3.2.2. Finantarea bugetara a cheltuielilor publice

3.2.3. Utilizarea creditelor bugetare

3.2.4. Plati pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finantelor Publice

3.3. Incheierea exercitiului bugetar

Bibliografie selectiva

Extras din document

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania

1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice

BUGETELE PUBLICE

D.p.d.v. al continutului economic=relatii economice banesti ce apar in procesul repartitiei valorii nou create (venitului national)datorita constituirii si repartizarii de fonduri centralizate (la si de la dispozitia statului si a unitatilor administrativ teritoriale) pt. a satisface nevoi generale publice la nivel central si local.

D.p.d.v. al instrumentelor economico-financiare de actiune=balante financiare operative unde relatiile specifice se regasesc sub forma de indicatori ai finantelor publice, separat, pentru venituri si separat, pentru cheltuieli.

In planul interactiunii dintre cele doua pozitii de abordare a bugetelor publice se poate afirma existenta unor raporturi de determinare si de influentare cu consecinte in circulatia si administrarea banului public generat de nevoi, cerinte si trebuinte ale colectivitatilor umane aflate in anumite situatii de ordin social, economic, cultural, educativ etc.

D.p.d.v. al relatiilor economice specifice=fac parte din baza economica a societatii si determina structura si configuratia balantelor financiare operative unde, sunt concretizate sub forma de venituri si respectiv de cheltuieli.

Ca balante financiare pot influenta relatiile specifice producand modificari in cadrul acestora.

Relatiile bugetare concretizate in indicatori de venituri si indicatori de cheltuieli in balante financiare se produc intre stat si unitatile administrativ teritoriale, pe de o parte, si „partenerii” lor pe de alta parte adica agentii economici (societati comerciale, regii autonome, organizatii cooperatiste etc), institutiile publice si populatia (potrivit cu o anumita structura socio-demografica).

Implicarea in gestiunea banului public revine institutiilor statului specializate in acest sens si celor care au calitatea de contribuabili sau pe cea de consumatori de fonduri publice stabilindu-se raspunderi si competente, in timp si spatiu, pe tot traseul mijloacelor banesti reflectat cu ajutorul bugetelor publice.

1.2. Cadrul principal de actiune si implicare in procesul bugetar

1.2.1. Principii si reguli bugetare

PRINCIPIILE BUGETARE:

UNIVERSALITATEA BUGETARA=atat veniturile cat si cheltuielile se includ in totalitate in bugetele publice si sunt redate in sume brute.

NEAFECTAREA VENITURILOR BUGETARE=este principiu distinct care prevede ca veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.

PUBLICITATEA=este prezenta in legislatia specifica pentru care se foloseste sensul de transparenta a sistemului bugetar prin: dezbaterea publica a proiectelor de buget (cu prilejul aparitiei acestora); dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor; publicarea acestor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora in Monitorul Oficial; mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului (cu exceptia informatiilor si documentelor nepublicabile, prevazute de lege).

UNITATEA BUGETARA=indicatorii bugetari de venituri si de cheltuieli sunt cuprinsi intr-un singur document pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.Veniturile retinute si utilizate in sistem extrabugetar sub diverse forme si denumiri, se introduc in bugetul de stat, urmand principiile si regulile acestuia, cu anumite exceptii (veniturile proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale etc.).Veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si ale Fondului special al drumurilor publice se introduc in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala

ANUALITATEA=veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an care corespunde cu exercitiul bugetar.Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar, in contul unui buget, apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.

SPECIALIZAREA BUGETARA=Veniturile si cheltuielile se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatie potrivit cu subdiviziunile clasificatiei bugetare.

UNITATEA MONETARA=Toate operatiunile bugetare sunt exprimate in moneda nationala.

Preview document

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 1
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 2
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 3
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 4
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 5
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 6
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 7
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 8
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 9
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 10
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 11
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 12
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 13
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 14
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 15
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 16
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 17
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 18
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 19
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 20
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 21
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 22
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 23
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 24
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 25
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 26
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 27
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 28
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 29
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 30
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 31
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 32
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 33
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 34
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 35
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 36
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 37
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 38
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 39
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 40
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 41
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 42
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 43
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 44
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 45
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 46
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 47
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 48
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 49
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 50
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 51
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 52
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 53
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 54
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 55
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 56
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 57
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 58
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 59
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 60
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 61
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 62
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 63
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 64
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 65
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 66
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 67
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 68
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 69
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 70
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 71
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 72
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 73
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 74
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 75
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 76
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 77
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 78
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 79
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 80
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 81
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 82
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 83
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 84
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 85
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 86
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 87
Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale

INTRODUCERE Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul autonomiei locale. Autonomia locală fiind...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Bugetele Locale

Capitolul.I. Bugetele locale 1.1. Conceptul de buget local Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în...

Execuția bugetului de stat

1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul...

Ai nevoie de altceva?