Viciile și Efectele Posesiei

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21814
Mărime: 74.32KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Lista de abrevieri h p. 3

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE

Sectiunea a I a

Istoric p. 4

Sectiunea a II a

Definitie Elemente constitutive p. 7

Sectiunea a III a

Teorii asupra posesiei p. 9

Sectiunea a IV a

Posesia si detentia precara p. 10

Sectiunea a V a

Dobândirea , pierderea , dovada posesiei p. 11

Sectiunea a VI a

Calitatile posesiei p. 14

A. Posesia sa fie continua p.15

B. Posesia sa fie neîntrerupta p. 16

C. Posesia sa fie publica p. 17

D. Posesia sa fie netulburata p. 17

E. Posesia sa fie exercitata sub nume de proprietar p. 17

F. Posesia sa fie neechivoca p. 18

CAPITOLUL II VICIILE POSESIEI

Sectiunea a I a

Discontinuitatea p. 20

Sectiunea a II a

Clandestinitatea p. 22

Sectiunea a III a

Violenta p. 24

Sectiunea a IV a

Echivocul p. 27

Sectiunea a V a

Precaritatea p. 31

Sectiunea a VI a

Intervertirea precaritatii p. 34

CAPITOLUL III EFECTELE POSESIEI

Sectiunea a I a

Importanta Clasificare p. 41

Sectiunea a II a

Posesia creeaza o prezumtie de proprietate p. 42

Sectiunea a III a

Dobândirea fructelor de catre posesorul de buna credinta

I. Notiunea de fructe si producte Clasificare p. 44

II. Cine are dreptul sa dobândeasca fructele p. 45

III. Conditiile dobândirii fructelor lucrului posedat de catre posesor p. 47

IV. Posesorul de buna credinta p. 47

V. Titlul posesorului p. 48

VI. Dovada bunei credinte. Momentul în care trebuie sa existe buna

credinta Încetarea bunei credinte p.49

VII. Modul dobândirii fructelor p. 50

VIII. Justificarea dobândirii fructelor p. 52

IX. Situatia posesorului de rea credinta p. 53

X. Situatia în cazul proprietatii publice p. 54

XI. Efectele coposesiei în materia fructelor civile p. 55

Sectiunea a IV a

Apararea posesiei prin actiunile posesorii

A. Notiune justificarea actiunilor posesorii p. 56

B. Evolutia actiunilor posesorii p. 57

C. Caracterele juridice ale actiunilor posesorii p. 60

D. Actiunile posesorii si drepturile reale p. 61

E. Felurile actiunilor posesorii p. 62

F. Calitatea procesuala activa într-o cerere posesorie p. 66

CONCLUZII p. 69

ANEXE p. 74

Extras din document

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca regalitatii exista un întins domeniu public „ ager publicus” , pe care statul roman îl dadea în folosinta , în schimbul unei arenzi , persoanelor particulare , mai ales patricienilor . Asadar, asupra ogorului public aflat în proprietatea statului roman, exista o posesie privata în folosul cetatenilor.

O asemenea posesie nu a fost ocrotita din punct de vedere juridic la început, fiind privita ca un simplu raport de fapt , situat în afara dreptului.

Cu timpul s-a simtit nevoia ca posesiunea asupra ogorului public sa fie ocrotita.

Mai întâi între posesorii ogorului public au aparut diferite neîntelegeri cu privire la hotarele parcelelor pe care le stapâneau, întrucât acestea nu erau statornice. În al doilea rând , paturile sarace pretindeau un drept de folosinta asupra ogorului public, deoarece patricienii începusera sa subconcedeze o parte din terenurile primite de la stat clientilor lor.

Statul roman putea revoca oricând folosinta acordata patricienilor care, la rândul lor , puteau revoca subconcedarile facute clientilor, însa, adesea, acestia refuzau sa paraseasca terenurile.

Datorita acestui fapt s-a simtit necesitatea crearii unui mijloc juridic, asazisul „interdicta”, prin care stapânirea de fapt a posesorului ogorului era ocrotita, desi acestia nu erau proprietari.

Interdictele erau masuri de politie administrativa, întemeiate pe puterea de comanda a magistratului, în vederea respectarii unor situatii de fapt, anterior dobândite .

În functie de protectia juridica de care se bucura, de efectele pe care le producea sau de obiectul asupra caruia purta, posesia putea fi :

- possesio ad interdicta ; este posesia care se bucura de protectia juridica prin intermediul interdictelor.

- possesio ad usucapionem ; are ca efect dobândirea proprietatii prin uzucapiune daca, în afara posesiunii sunt întrunite si celelalte conditii ale uzucapiunii.

- possesio injusta ; posesia în acest caz este vicioasa cu o anumita persoana ce are ca efect ridicarea protectiei posesiunii fata de persoana în cauza.

- possesio juris ; posesia unui drept ; daca la început romanii au considerat ca numai lucrurile corporale pot fi posedate, mai târziu, au admis ca si dreptul de servitute poate fi posedat, iar mai târziu ideea posesiunii s-a generalizat.

Dreptul roman socoteste posesori pe cei ale caror interese, datorita pozitiei lor sociale meritau a fi ocrotite.

Din aceasta categorie faceau parte: proprietarii, creditorii gajisti, posesorii de buna credinta care se credeau proprietari, cei de rea credinta care au dobândit ilegal un bun strain, arendasii pe termen lung al caror drept era modelat dupa cel al proprietarilor.

Legea romana nu recunostea calitatea de posesori arendasilor pe termen scurt, chiriasilor, comodatarilor, etc. si în consecinta nu le ocrotea stapânirea lor, cunoscuta sub numele de detentie.

Facând parte din paturile mai nevoiase ale populatiei, aceste persoane nu erau aparate pe calea interdictelor, deoarece o asemenea ocrotire ar fi daunat drepturilor proprietarilor .

Preview document

Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 1
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 2
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 3
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 4
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 5
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 6
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 7
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 8
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 9
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 10
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 11
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 12
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 13
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 14
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 15
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 16
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 17
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 18
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 19
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 20
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 21
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 22
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 23
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 24
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 25
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 26
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 27
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 28
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 29
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 30
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 31
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 32
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 33
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 34
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 35
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 36
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 37
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 38
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 39
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 40
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 41
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 42
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 43
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 44
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 45
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 46
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 47
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 48
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 49
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 50
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 51
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 52
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 53
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 54
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 55
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 56
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 57
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 58
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 59
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 60
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 61
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 62
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 63
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 64
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 65
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 66
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 67
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 68
Viciile și Efectele Posesiei - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Viciile si Efectele Posesiei.doc

Alții au mai descărcat și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Posesia în Dreptul Roman

1. Posesia în Dreptul Roman 1.1. Noțiuni generale. Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana...

Contractul - Izvor Principal de Obligații

INTRODUCERE Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Ai nevoie de altceva?