Toate licentele din domeniul Ecologie

 • Gestionarea integrata a deseurilor in sectorul 6 Bucuresti

  INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de care avem nevoie devin tot mai rare. Economia UE folosește anual 16 tone de materiale pe cap de locuitor, dintre acestea, 6 tone devin deșeuri, jumătate din ele ajungând la gropile de gunoi iar multe state membre se bazează încă pe depozitele de deșeuri, chiar dacă acestea nu...

 • Reconstructia ecologica a ariei naturale protejate Balta Comana

  INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României, Uniunea Europeană și-a întregit patrimoniul natural și cultural prin intermediul celor 5 regiuni biogeografice: alpină, continentală, pontică, panonică, stepică, fiind singura țară membră UE în care sunt prezente 5 regiuni biogeografice. Lucrarea de față își propune prezentarea stării actuale a ecosistemelor acvatice, în special a celor aflate în...

 • Valoarea silviculturala a padurii Suici, judetul Arges

  INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică dintre om și pădure s-a trecut cu timpul la relația societate-pădure. Evoluția societății umane, cu tot ceea ce presupune ea - de la apariția și dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea urbană, a rețelelor de drumuri, a navigației a impus o nouă relație cu pădurea, care devenea o resursă iar lemnul o marfă de folos iar creșterea consumului de lemn...

 • Studiu de fezabilitate a investitiei la S.C. Embro S.R.L.

  Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii unui câştig (schimbarea unei sume prezente, certe pe speranţa obţinerii unor venituri mai mari, dar probabile). Într-un sens restrâns, contabil, investiţia reprezintă o cheltuială efectuată în vederea achiziţionării unor active cu valoare ridicată şi de folosinţă îndelungată. În concepţia modernă a gestiunii financiare a întreprinderii,...

 • Studiul fondului de protectie si productia arboretelor

  INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o grupare deasă de arbori care trăiesc în strînsă interdependență între ei şi cu celelalte plante şi animale. Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale, care contribiue la dezvoltarea ţării noastre, atît prin materia primă, masa lemnoasă pe care o furnizează, cît şi prin influenţele favorabile pe care le exercită asupra mediului...

 • Studii privind poluarea apelor de suprafata in zonele cu activitati petroliere

  1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor. Materialale sau energia introduse în mediul ambiant sunt numite poluanti atunci cand sunt folosite în concentraţii ce depăsesc anumite limite şi care au efecte dăunatoare asupra sănatătii omului sau produc dezechilibre ecologice. Poluarea apelor este deteminată de următoarele grupe de agenţi: a) poluarea apelor datorată agenţilor biologici...

 • Evaluare ecotoxicologica prin intermediul biotestelor a litoralului romanesc al Marii Negre

  Ecosistemele prezintă particularități diferite care determină un anumit comportament al substanței toxice în interacțiunea acesteia cu organismele și biotopul respectiv, ceea ce necesită Accentuarea stresului asupra mediului a dus la dezvoltarea a numeroase teste biologice și proceduri pentru evaluarea impactului substanțelor toxice. Creșterea abilității de a măsura efectele toxice a conștientizat faptul că, într-un eșantion sau serie de eșantioane, colectate din aceeași zonă, nu există...

 • Poluarea datorata transporturilor aeriene

  Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantităţii de bunuri ce puteau fi transportate au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Transporturile aeriene sunt o componentă importantă a transporturilor internaţionale. Ele acoperă o arie de comerţ în care aeronavele sunt angajate pentru a transporta pasageri,...

 • Rezervatia Naturala Gura Dobrogei

  1.Generalitati privind aria protejata ,,Gura Dobrogei" Dobrogea, una din cele 16 regiuni administrativ-teritoriale ale Romaniei, ocupa partea de sud-est a tarii. In latitudine teritoriul ei se desfasoara pe aproape 2o, intre punctele extreme Chilia Veche (45o 25' latitudine nordica) si Limanu (43o 46' latitudine nordica). Dobrogea este situata pe aceeasi latitudine cu sudul Frantei, nordul Italiei, Crimeea si nordul Caucazului. In longitudine este cuprinsa intre 27o 12' longitudine...

 • Evolutia si perspectiva pietei produselor agroalimentare ecologice in Romania

  INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente proaspete, autentice şi gustoase, care respectă, în acelaşi timp, ciclul de viaţă al sistemelor. Departamentul SUA pentru Agricultură a stabilit pentru agricultura ecologică următoarea definiţie: “Agricultura ecologică este un sistem de producţie care evită sau exclude utilizarea îngrăşămintelor sintetice, a pesticidelor, a regulatorilor de...

 • Evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente in municipiul Ramnicu Valcea

  INTRODUCERE În introducerea lucrării de faţă s-a urmărit prezentarea scopului acestui studiu şi a importanţei temei alese, a motivării structurii studiului şi oferirii unui curs logic subiectului ales,precum şi relevării modalităţii de atingere a obiectivelor şi a motivelor pentru care am avut aceste opţiuni. Alegerea unui studiu pentru evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente în municipiul Rm. Vâlcea – se constituie ca un argument în sine pentru un studiu inovator de...

 • Studiul profilului ecologic care caracterizeaza ecosistemul viticol Stoenesti

  INTRODUCERE Ecologia sistemelor antropice viticole se ocupă cu implementarea în viticultură a legilor şi a principiilor ecologice. Acest lucru este necesar deoarece viţa-de-vie este o plantă multi-anuală, iar plantaţia în sine are caracter de monocultură. Producţia asigurată de o plantaţie viticolă este variabilă calitativ şi cantitativ fiind supusă influenţei factorilor din biotopul şi din biocenoza viticolă. În cadrul ecosistemului viticol, omul intervine ca factor reglator prin...

 • Analiza cost-beneficiu in protectia mediului din cadrul firmei Lafarge

  INTRODUCERE Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un set de decizii personale, tocmai pentru că anticipează într-un mod foarte realist o serie de aspecte originale referitoare la analiza cost-beneficiu, spre exemplu formula ,, Metoda mea este aceea de a împărţi printr-o Linie o Foaie în două Coloane, scriind deasupra uneia Pro şi deasupra celeilalte Contra”, poate ilustra ,,chintesenta ACB”,...

 • Risipa alimentara si implicatii asupra mediului

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială, dar şi politică a unei ţări, regiuni sau/şi în plan global. Având diferite dimensiuni de abordare, categoria securităţii alimentare, în sensul accesului economic şi fizic relativ liber al consumatorilor către aceste produse (într-un volum necesar şi un asortiment bogat), poate fi prezentată ca o tratare de bază. În plan global, esenţa problemei...

 • Managementul apelor din Romania

  INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi esenţial pentru existenţa umană, existenţa unei forme de viaţă sau actualul echilibru al planetei pe care trăim. Până nu demult a existat convingerea că omenirea va dispune de infinite resurse de apă, dar realitatea ultimelor decenii şi în special a ultimilor ani, a dovedit în chip alarmant că resursele de apă dulce de pe glob nu sunt deloc inepuizabile....

Pagina 1 din 5