Licențele din domeniul Ecologie

Amenajarea unei zone verzi în Curtea de Argeș

INTRODUCERE Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de acesta, sunt importante nu numai parcurile și grădinile publice prezente într-un oraș, spații frecventate mai degrabă la sfârșitul săptămânii, ci și scuarurile, spațiile... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș

INTRODUCERE Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de acestea. Sunt importante nu numai parcurile și grădinile publice prezente într-un oraș, spații frecventate mai degrabă la sfârșitul săptămânii, ci și scuarurile,... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Climatul urban și spațiile verzi

INTRODUCERE Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții și stării de sănătate a populației. De aceea, în ultima vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spații verzi, în special în zonele urbane cele mai... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de care avem nevoie devin tot mai rare. Economia UE folosește anual 16 tone de materiale pe cap de locuitor,... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României, Uniunea Europeană și-a întregit patrimoniul natural și cultural prin intermediul celor 5 regiuni biogeografice: alpină, continentală, pontică, panonică, stepică, fiind... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Valoarea silviculturală a pădurii Suici, județul Argeș

INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică dintre om și pădure s-a trecut cu timpul la relația societate-pădure. Evoluția societății umane, cu tot ceea ce presupune ea - de la apariția și dezvoltarea... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de fezabilitate a investiției la S.C. Embro S.R.L.

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii unui câştig (schimbarea unei sume prezente, certe pe speranţa obţinerii unor venituri mai mari, dar probabile). Într-un sens restrâns, contabil, investiţia reprezintă o... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o grupare deasă de arbori care trăiesc în strînsă interdependență între ei şi cu celelalte plante şi animale. Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale, care... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor. Materialale sau energia introduse în mediul ambiant sunt numite poluanti atunci cand sunt folosite în concentraţii ce depăsesc anumite limite şi care au efecte... citește mai departe

60 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluare ecotoxicologică prin intermediul biotestelor a litoralului românesc al Mării Negre

Ecosistemele prezintă particularități diferite care determină un anumit comportament al substanței toxice în interacțiunea acesteia cu organismele și biotopul respectiv, ceea ce necesită Accentuarea stresului asupra mediului a dus la dezvoltarea a numeroase teste biologice și proceduri pentru evaluarea impactului... citește mai departe

74 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantităţii de bunuri ce puteau fi transportate au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport.... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rezervația Naturală Gura Dobrogei

1.Generalitati privind aria protejata ,,Gura Dobrogei" Dobrogea, una din cele 16 regiuni administrativ-teritoriale ale Romaniei, ocupa partea de sud-est a tarii. In latitudine teritoriul ei se desfasoara pe aproape 2o, intre punctele extreme Chilia Veche (45o 25' latitudine nordica) si Limanu (43o 46' latitudine... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente proaspete, autentice şi gustoase, care respectă, în acelaşi timp, ciclul de viaţă al sistemelor. Departamentul SUA pentru Agricultură a stabilit pentru agricultura... citește mai departe

33 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente în municipiul Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În introducerea lucrării de faţă s-a urmărit prezentarea scopului acestui studiu şi a importanţei temei alese, a motivării structurii studiului şi oferirii unui curs logic subiectului ales,precum şi relevării modalităţii de atingere a obiectivelor şi a motivelor pentru care am avut aceste opţiuni.... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul profilului ecologic care caracterizează ecosistemul viticol Stoenești

INTRODUCERE Ecologia sistemelor antropice viticole se ocupă cu implementarea în viticultură a legilor şi a principiilor ecologice. Acest lucru este necesar deoarece viţa-de-vie este o plantă multi-anuală, iar plantaţia în sine are caracter de monocultură. Producţia asigurată de o plantaţie viticolă este variabilă... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview