Toate licentele din domeniul Ecologie

 • Studiul privind folosirea apelor uzate dupa epurare

  Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă prin natural lor efecte nocive asupra sănătăţii şi mediului. Prin această definiţie se constată ca cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului înconjurător o poartă omul, poluarea fiind consecinţa activităţii mai ales social – economice a acestuia. Poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a...

 • Aspecte Privind Poluarea Apei de Fantana cu Nitrati si Nitriti din Localitatile Rurale Situate in Judetul Botosani, 2007-2011

  INTRODUCERE În condiţiile în care calitatea apelor constituie o problemă prioritară pe plan mondial, iar singura sursă de ape nepoluate o reprezintă rezervorul de ape subterane, menţinerea acestei rezerve reprezintă o condiţie vitală pentru omenire. Apele subterane sunt o sursă importantă, deoarece spre deosebire de apele de suprafaţă, ele sunt de regulă mai puţin sau deloc poluate şi pot fi potabilizate cu măsuri minimale, uneori doar cu dezinfecţie sau chiar fără prelucrare. Volumul de...

 • Studii si Cercetari Privind Imbunatatirea Parametrilor Instalatiei de Valorificare a Zgurei de Otelarie de la CS Ispat Sidex SA Galati

  CAPITOLUL 1 SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII ZGURELOR SIDERURGICE ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE Progresul tehnic în metalurgie a condus spre utilizarea aşa numitelor tehnologii curate, diferenţa dintre o astfel de tehnologie şi una obişnuită constând în scăderea până aproapa de zero a cantităţii de substanţe poluante, inclusiv cea a deşeurilor. Conceptul de “haldă zero” reprezintă un scop abstract, scopul realist fiind minimizarea continuă a haldelor prin găsirea unei tehnologii de...

 • Statie de Epurare Biologica a Apelor Uzate Menajere

  REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă ridicată. Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor moderne de epurare dorite. Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. Lucrarea de...

 • Evaluarea Impactului Asupra Mediului pentru Investitia Extinderea Retelei de Alimentare cu Apa in Localitatile Putna si Ivancesti, Judetul Vrancea

  INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit proiect/ politică de dezvoltare asupra mediului, printr-o abordare sistematică, reproductibilă, interdisciplinară, care include studierea alternativelor existente de reducere şi management a impactului Pe termen scurt, prin EIM se urmărește îmbunătăţirea proiectului din punct de vedere al consideraţiilor legate de mediu; asigurarea că resursele...

 • Prelucrarea Statistica a Datelor Meteorologice

  INTRODUCERE Analiza mediului a devenit o obsesie a societății actuale, interesată de asigurarea unui viitor accesibil și confortabil, dar și de prevederea și combaterea evenimentelor naturale și tehnogene cu potențial distructiv pe termen scurt, mediu și lung (Wright si Boorse 2011) [4]. Mediul este o structură hibridă şi multipolară, ce cuprinde realităţi naturale şi umane, relaţionate printr-un câmp de forţe chimice, fizice, socioeconomice şi biotice, ce participă la formarea unei stări...

 • Aplicatia Conventiei Ramsar in Romania

  INTRODUCERE În contextul actual al prioritizarii acțiunilor de conservare a mediului înconjurător în detrimentul celor de reducere a suprafeței acestuia și de schimbare a peisajului sunt din ce în ce mai încurajate înțelegerile internaționale de aliniere a tuturor statelor într-un demers de protejare a ariilor naturale. Unele dintre cele mai afectate teritorii naturale de-a lungul timpului au fost zonele umede ( ex : Lacul Aral ), acestea sunt foarte sensibile la schimbarile antropice de...

 • Protejarea din Punct de Vedere Ecologic al Suprafetelor Ocrotite din Judetul Vrancea

  Introducere Omul, încă de la începuturile existenţei sale, s-a dezvoltat într-o strânsă legătură cu natura. Treptat, pe măsura evoluţiei, de la omul primitiv la cel modern din zilele noastre, pentru nevoile sale a utilizat resursele naturale în vederea asigurării mijloacelor de trai, determinând perturbări asupra habitatelor, modificări ale structurii ecosistemelor şi sărăcirea florei şi faunei sălbatice. Gradul modificărilor şi alterarilor asupra naturii a sporit continuu, în aceiaşi...

 • Reabilitarea si Modenizarea Statiei de Epurare Curtea de Arges

  INTRODUCERE: Protecţia resurselor de apă Resursele teoretice de apă ale ţării noastre, incluzând râurile interioare şi apele subterane disponibile, sunt evaluate la aproximativ 40 mld. m³/an, dar în regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 mld. m³/an, din cauza flutuaţiilor de debite ale râurilor. Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune este de aproximativ 8 miliarde m³/an. Raportat la populaţia actuală a ţării rezultă că resursa...

 • Indicatori de Calitate ai Apei Uzate Orasenesti de la Statia de Epurare Targu Frumos

  Introducere Ca urmare a creşterii demografice, a industrializării, se constată o creştere a consumului de apă pentru diferite folosinţe. După folosire apa are caracteristici fizice, chimice şi biologice modificate faţă de compoziţia ei iniţială.Aceste caracteristici sunt conferite de prezenţa unor substanţe (ex. metale grele, coloranţi, detergenţi, azot, fosfor) care rezultă din procesele tehnologice industriale, activitatea casnică, agricultură şi alte activităţi. Se observă o variaţie în...

 • Degradarea Stratului de Ozon

  INTRODUCERE Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Aceasta a început să se degradeze, deoarece a fost mult timp exploatată fără milă, iar acum, tot omului îi revine misiunea de a repara tot ceea ce a stricat. Prin urmare, trebuie să facem tot posibilul să conservăm toate resursele pe care Pământul ni le oferă, considerate resurse inepuizabile, deoarece, prin intervenţia noastră, a oamenilor, în încercarea de a ne face...

 • Influenta Pesticidului Decis Asupra unor Indici Fiziologici la Rana Ridibunda, Bufo Bufo, Bobina Variegata

  REZUMAT Pesticidele sunt agenţi folosiţi pentru a distruge dăunători ca insecte, buruieni, fungi, bacterii, rozătoare etc. Termenul de pesticide include insecticide, erbicide, dezinfectanţi, substanţe fumigene şi de întreţinerea lemnului. Aceşti compuşi au un rol vital în controlul dăunătorilor din agricultură, industrie, casă şi gradină la nivel global. Ele au abilitatea de a reduce gradul de înmulţire a dăunătorilor. Datorită costului redus şi a calităţii mai bune a bunurilor şi...

 • Studiu asupra Acizilor Chimici Prezenti in Atmosfera pe Baza PH-ului Apelor Pluviale

  INTRODUCERE Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim ordin pentru conducerea societăţii. Poluarea industrială cu substanţe toxice crează premisa trecerii acestor substanţe în apele subterane sau de suprafaţă, ca şi în culturile vegetale , cu influenţe deosebite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor. Activităţile industriale poluează solul în primul rând prin depozitare inadecvată a deşeurilor solide rezultate din procesele...

 • Proiectarea unei Secvente Tehnologice de Tratare a Apelor Uzate Provenite din Industria Textila

  Cap. 1. Tema de proiectare Să se proiecteze o instalaţie pentru tratarea apelor uzate textile cu un conţinut de colorant Oranj II (vopsea cu legatură azo,Nitrogen dublu legat cu Nitrogen) de 2 ∙ 10-5 M. Se dau următoarele date necesare pentru proiectare: Debitul de influent: 50 m3/h Grad de epurare : η= 0,85; Compoziţia iniţială a influentului: C0 = 2∙ 10-5 M; CBO5 = 400 mg/l; CCOCr = 500 mg/l Regimul de lucru: continuu; pH-ul iniţial: 6; Temperatura iniţială a influentului: 20 oC;...

 • Studii si Cercetari Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale in Statii de Epurare de Capacitate Mica

  Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare. Creşterea consumurilor de apă atrage însă după sine şi mărimea pericolului de impurificare a surselor naturale de apă, respectiv agravarea stării de murdărire a acestora datorită evacuărilor de ape industriale [3]. Evacuarea apelor uzate industriale în emisari sau în reţeaua de canalizare necesită o serie de studii şi cercetari suplimentare, în...

Pagina 2 din 5