Toate licentele din domeniul Ecologie

 • Raportul Existent intre Activitatile Sectorului Medical si Protectia Mediului Arealului International

  CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU 1.1.Consideraţii generale Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii internaţionale, state care se află într-o permanentă interdependenţă, tocmai datorită relaţiilor ce se creează între ele. Acest fapt determină atât trăsăturile generale, cât şi particularităţile dreptului internaţional. Dar dreptul intern reglementează relaţiile sociale din cadrul statului,...

 • Organizatii Mondiale, Regionale si Subregionale cu Atributii in Domeniul Protectiei Mediului

  INTRODUCERE Marile probleme ale lumii de azi nu pot fi rezolvate în mod unilateral, numai de către unele state, datorită faptului că problemele cu care ne confruntăm au un caracter transfrontalier, afectând concomitent mai multe state. În cadrul unor activităţi precum comerţul internaţional, protecţia mediului, lupta împotriva SIDA, ori chear în cazul unui conflict armat , pentru a putea găsi soluţii acceptabile pentru toate părţile implicate şi care totodată să conducă şi la o eficientizare...

 • Contributii la Cunoastere Avifaunei de pe Acumularile Jijioarei

  Din cele mai vechi timpuri păsările au fost un model de urmat pentru oameni, începând de la cromatica penajului lor, armonia glasului şi zborul care a constituit modelul creaţiilor aeronautice. Vecinătatea apelor a fost mereu populată de numeroase specii de păsări, ele trâind în preajma primelor comunităţi umane ce s–au dezvoltat în apropierea cursurilor de apă. Omul a urmărit dintotdeauna zborul păsărilor şi a fost impresionat de glasurile lor şi de felul în care îşi construiesc cuibul....

 • Contributii la Cunoasterea Avifaunei din Bazinul Mijlociu al Siretului

  Păsările au fost și sunt un model de urmat pentru om încă din cele mai vechi timpuri. Cromatica impresionantă a penajului, armonia glasului lor, comportamentul unic în lumea vie și nu în ultimul rând și cel mai important, zborul toate constituie modele importante pentru om și pentru dezvoltarea lui ca specie. Lucrarea de față reprezintă lucrare de licență cu tema Contribuții la cunoașterea avifaunei din Bazinul Mijlociu al Siretului. Am ales această temă de cercetare pentru a contribui la...

 • Tehnici de Protectie a Mediului

  CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod deosebit, în cadrul politicii agricole şi a urmărit, în special, rezolvarea problemelor degradări fizice . Reglementările în acest domeniu au vizat controlul adaosurilor de substanţe organoclorurate în produsele agricole, utilizarea pesticidelor sau erbicidelor în raport cu condiţiile locale de mediu, protejarea solurilor împotriva contaminării cu...

 • Politici si Strategii de Protectie a Mediului

  INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi ani până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor...

 • Programul Operational Sectorial de Mediu

  INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al anului 2006 a fost elaborată versiunea preliminară a POS Mediu, în paralel cu finalizarea primelor variante ale CSNR şi ale celor şapte PO. În luna martie 2006 a avut loc o întâlnire la nivel de Director/Secretar de Stat, între reprezentanţii Comisiei Europene şi ai administraţiei din România, prilej cu care autorităţile române au prezentat...

 • Incidenta Parazitara a Viermelui de Galbeaza la Ovinele si Bovinele din Galati

  INTRODUCERE Lumea vie este reprezentată printr-o mare bogăţie de specii, mai simplu sau mai complex structurate, intre care există o multitudine de tipuri de relaţii, unele mai simple, uşor de descifrat, altele mai subtile, mai complicate şi pentru a căror descifrare au fost necesare eforturi umane şi materiale considerabile. Printre aceste vieţuitoare, lumea paraziţilor constituie o categorie de organisme interesante, nu numai din punct de vedere practic dar şi teoretic. Particularitatea...

 • Teste Ecotoxicologice cu Lintita pentru Evaluarea Toxicitatii unor Metale

  Introducere Termenul ֦ Ecotoxicologie ֞ este compus din următoarele două părți: ֦ echos ֞ care provine de la termenul grecesc ֦ oïkos ֞ care a evoluat în literatura științifică românească împreună cu ֦ logos ֞ și a dat termenul de ecologie; și partea a doua a termenului care este ֦ toxicologie ֞. Cele două părți denumesc cele două științe prin a căror întrepătrundere a luat naștere ֦ Ecotoxicologia ֞. Putem defini ecotoxicologia ca fiind știința de graniță dintre ecologie și toxicologie,...

 • Proiectarea Instalatiei de Reducere a Emisiei de SO2 de la Arderea Gazului de Cocs intr-o Instalatie cu Turbina cu Gaze

  1.LEGISLAŢIA PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE INSTALAŢIILOR DE ARDERE Prin Ordinul Nr. 462 din 01.07.1993 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului au fost stabilite “Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei” şi “Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare”. În “Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei” sunt incluse: - norme de limitare preventivă generală a emisiilor de poluanţi în atmosferă; - norme de...

 • Gestionarea Deseurilor in Orasul Sannicolau Mare

  Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea hranei, recipiente de plastic, ambalaje, ziare, materiale textile, deşeuri de grădină, componente metalice, iar, mai nou, chiar aparatură electrocasnică scoasă din uz, autoturisme şi multe altele. Aceste resturi cărora li se spune în mod curent “deşeuri urbane” sau “deşeuri municipale” trebuie colectate, transportate, depozitate, neutralizate astfel...

 • Promovarea Activitatii de Inovare in Colectarea Deseurilor pe Valea Casinului

  INTRODUCERE Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor, instituţiilor şi altor organizaţii. Eficienţa activităţilor ce se desfăşoară într-o organizaţie este strâns legată, chiar direct determinată de managementul creativităţii, de curajul de a părăsi unele rutine devenite ineficiente şi de a risca introducerea altora. Astăzi se pune problema, care din strategiile creativităţii sau a îmbunătăţirii...

 • Contributia Uniunii Europene in Materie de Mediu

  INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite în numeroasele medii ale societăţii umane. Oamenii de ştiinţă, economiştii, juriştii, politicienii, slujitorii artelor, sensibilizaţi de importanţa covârşitoare a imperativului de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, reliefează anumite aspecte ale mediului, care, de fapt, este unic. Termenul de mediu...

 • Agricultura Ecologica si Rolul Ei in Dezvoltarea Rurala in Conceptia Dezvoltarii Durabile

  Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul. Omul, prin diferite masuri în activitatile sale de transformare a naturii poate îndruma dezvoltarea organismelor vii de pe planeta în doua directii:1 1. Prima directie, în care parazitismul este într-o crestere continu, dezordinea informatilor crescând ceea ce atrage dupa sine efort si cheltuieli în crestere continua ca sa dezvolte controlul si...

 • Poluarea si Clima in Galati

  INTRODUCERE Cuvântul climã provine din limba greacã (,,klima’’ - înclinația Soarelui) şi este definitã ca regimul multianual al totalitãții proceselor şi fenomenelor meteorologice ce caracterizeazã starea fizicã a atmosferei într-un anumit loc. Clima are efecte profunde asupra evoluției peisajelor terestre, dinamicii reliefului, şi asupra tuturor formelor de viațã de pe Pãmânt (microorganisme, plante, insecte, animale, pãsãri şi oameni) deoarece aceasta reprezintã o sursã de energie...

Pagina 3 din 5