Toate licentele din domeniul Ecologie

 • Gestionarea Durabila a Deseurilor Urbane Solide, Gestionarea si Conditiile de Depozitare a Deseurilor Urbane Solide

  INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care ameninţa lumea contemporana. Intelegerea proceselor si fenomenelor care determina starea mediului implica drepturi dar si responsabilitati.Solutionarea disfunctionalitatilor implica o abordare sectoriala a mediului , dar si una integrata Dezvoltarea durabila are intenţia de a reflecta politica si strategia pentru dezvoltare economica si sociala...

 • Dreptul Mediului

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al evoluției înconjurător În natură toate sunt legate de toate. Aceste enunț surprinde faptul că ecosfera se prezintă ca o amplă și complicată rețea de legături reciproce, că intre diferitele organisme vii, între specii, populații, indivizi și mediul lor fizico-chimic există nenumărate raporturi de interdependență. Se întâlnesc în structura ecosferei unități funcționale de bază ce sunt alcătuite din componente aflate în interacțiune,...

 • Tehnici de Protectie a Mediului in Romania

  Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte în cadrul sistemului juridic, dreptul mediului depăşind stadiul unor simple dezvoltări în cadrul ramurilor naţionale. Termenul de mediu a fost întalnit înaca din secolul al XIX în sens biologic, ca ambianţă naturală a vieţuitoarelor; ulterior, el a apărut în domeniul geografic şi era definit ca spaţiul locului şi influenţat de către om. Din...

 • Economia si Managementul Deseurilor in Suceava

  INTRODUCERE Motivarea alegerii temei În actualul context mondial, în care problemele de mediu sunt din ce în ce mai vizibile, problema deşeurilor urbane şi nu numai, interesează din ce în ce mai mult autorităţile locale şi centrale, dar şi simplii cetăţeni. Prejudiciile aduse mediului şi, implicit, stării de sănătate a populaţiei face din gestionarea deşeurilor o problemă de interes major. Astfel, rezolvarea cât mai eficientă a acestei probleme ar trebui să devină o prioritate pentru orice...

 • Impactul Antropic asupra Padurilor din Romania - Studiu de Caz Defrisarile din Judetul Neamt

  Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale si animale este în pericol! În lucrarea de faţă îmi propun să subliniez importanţa vitală a pădurilor şi necesitatea diminuării sau în cel mai bun caz contracararea tăierilor masive a arborilor precum şi eficienţa măsurilor de prevenire a exploatării forestiere excesive pe raza localităţii Putna. Preşedintele S.U.A., Theodore Roosevelt, la...

 • Instalatia de Tratare a Apei Necesara pentru Alimentarea Cazanelor

  Sa se proiecteze o instalatie de tratare a apei necesarã pentru alimentarea cazanelor,în urmãtoarele conditii: - Sã asigure parametrii de calitate a apei de alimntare conform normelor in vigoare; - Sã asigure un debit de apã suficient pentru alimentarea cazanelor; - Sa aibã dimensiuni de gabarit reduse; - Sa fie simplã din punct de vedere constructiv; - Sã aiba pret de cost minim. MEMORIU JUSTIFICATIV Tema prezentului proiect o constituie realizarea unei instalatii de tratare a apei de...

 • Prevenirea si Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultura

  INTRODUCERE Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional. Orice tulburare care apare în structura şi funcţiile unui organism, sub influenţa unui agent patogen sau de altă natură, urmată de modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice,...

 • Tehnologii Agroambientale si Calitatea Solurilor

  INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. Pentru o cunoaştere completă şi sistematică a fondului funciar al ţării şi a construcţiilor, cadastrul general realizează evidenţa acestuia atât calitativ, cantitativ cât şi juridic....

 • Depozitarea Controlata a Deseurilor Solide Municipale

  INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a deşeurilor urbane, industriale sau agricole. Metodele de obţinere a acestuia sunt cunoscute de mult timp, însă exploatările de biogaz s-au dezvoltat doar la sfârşitul anilor ’70, urmare a celei de-a doua crize energetice. Scopul principal pentru realizarea acestor obiective a fost valorificarea energetică. În timp, efectele benefice asupra mediului au...

 • Actiuni Intreprinse pe Plan Mondial pentru Realizarea Echilibrului Ecologic si al Unei Dezvoltari Durabile

  CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de cercetare si viziune asupra viului, constituie un domeniu al stiintelor despre viata care are din ce in ce mai multa importanta. Pe de o parte, ofera baza teoretica necesara intregului ansamblu de preocupari ale societatii indreptate in directia ocrotirii naturii si protectiei mediului ambiant, iar pe de alta parte, ea are o valoare metodologica...

 • Instalatie de Epurare Recuperativa a Apelor de Spalare din Industria Acoperirilor Metalice

  1.1. Tema de proiectare Să se proiecteze o instalaţie de epurare recuperativă a apelor de spălare din industria acoperirilor metalice în faza de cuprare cu un conţinut între 1-8 g/L de care sa aiba o capacitate de epurare 5 /8h. Se vor folosi răşini schimbatoare de ioni metalici. Tipurile de răşină folosite sunt: - cationică de forma - anionică de forma 1.2. Date iniţiale : - Capacitatea de producţie:5 /8h; - Debit : 0.625 /h ; - Regimul de lucru: continuu; - Echipamente ce...

 • Gestiunea Fenomenelor de Poluare Accidentala a Resurselor de Apa

  MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană sau adăpost.La început modificările au fost puţin importante, fiind acceptabile pentru mediu, în ultimele decenii însă, aceste modificări sunt vizibile la scară din ce în ce mai mare mergând până la dimensiuni planetare. Problema principala este aceea că omul încearcă să-şi impună voinţa adaptând mediul nevoilor sale, rezultatele nefiind cele...

 • Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutica

  CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în receptori naturali. Se dau următoarele date : A. Debite de calcul: Qzi , med = 0,27 m3/s Qzi , max = 0,30 m3/s Qorar , min =0,24 m3/s Qorar , max =0,32 m3/s B. Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare: Solide in suspensie: Ci(SS) = 400 mg/l Substante organice: CBO5 = 2000 mg/l CCOCr = 3900 mg/l Fenoli: 60 mg/l...

 • Caractere Ecologice Generale ale Lacului Dracsani

  Introducere “Forţele care controleazǎ compoziţia speciilor, diversitatea, dinamica şi stabilitatea unui ecosistem rǎmân unul din cele mai mari mistere ale ştiinţei moderne.” (D. Tilman 1996) Ecosistemele acvatice sunt frecvent supuse unor perturbări imprevizibile. Începând cu aglomerările umane care deversează în râuri ape uzate, deseori fără a fi supuse unor procese de decantare şi epurare, continuând cu contribuţia tot mai variată a industriei, care elimină numeroşi compuşi chimici,...

 • Studiu Asupra Lucrarilor de Reconstructie Ecologica a Siturilor Industriale Neutilizate si Poluate

  Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă de dezvoltare cu orice preţ a condus la diferite probleme create mediului. Lipsa de măsură, preocuparea ardentă pentru producţii şi randamente record , lăcomia, capcanele inteligenţei egoiste şi ale orgoliului, absenţa, uneori, a înţelepciunii şi a prevederii, au făcut să se tulbure grav echilibrul milenar al naturii, să se calce legile acesteia, să...

Pagina 4 din 5