Toate licentele din domeniul Ecologie

 • Metode de Investigare a Gradului de Poluare al Siturilor Industriale si Tehnicile de Reabilitare ale Acestora

  Epiderma vie a Pământului Solul este un corp viu minunat. El reprezintă suportul vieţii omeneşti şi a bunăstării. Acesta oferă ancorare rădăcinilor, reţine apa îndeajuns ca plantele să se poată folosi de ea, şi stochează nutrienţii care menţin viaţa – în lipsa acestor calităţi Pământul ar fi la fel de steril ca şi planeta Marte. Solul este mediul de viaţă pentru nenumărate microorganisme, ce desfăşoară multiple transformări biochimice, începând de la fixarea azotului atmosferic până la...

 • Sisteme de Aerare in Statia de Epurare a Apelor Uzate

  ABSTRACT Oxygenated water is a process transfer of gas mass in the water mass at water treatment in the biological stage. The process can rely on the air oxygen , the ozonized air or directly on pure oxygen. In the last decade we tried to resolved the problem of rehabilitation of treatment station by adopting the air aeration szstem with fine bubbles, providing a reduction of energy consumption by 30% compared to the average bubble aeration system. From aeration systems, currently...

 • Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500

  Capitolul I Noțiuni introductive 1.1 Marea Neagră- Generalități Conform definiției lansate de Biroul Hidrografic Internațional în anul 1952, unanim acceptată în prezent, Oceanul Planetar (World Ocean, Ocean Mondial,Weltmeer) este totalitatea oceanelor, mărilor mediterane si mărilor marginale de pe Terra. Oceanele sunt bazine de dimensiuni mari situate între continente, cu fundul dezvoltat pe crustă oceanică și pe crustă continentală, în care există circulație majoră de suprafață, verticală...

 • Relatia Caracteristici Biochimice si Fiziologice

  ,,Plantele medicinale fie că se exprimă prin rădăcini, rizomi, bulbi, tije, ramuri frunze, flori sau fructe reprezintă în esenţă forţele benefice ale cosmosului’’ (dr.Arcadie Percek) INTRODUCERE Utilizarea plantelor medicinale pentru vindecarea unor afecţiuni la om datează din timpuri foarte vechi, preistorice cînd omul (trăind în mijlocul naturii şi luptînd prin diferite mijloace pentru a-şi cîştiga existenţa) a sesizat că anumite plante erau bune pentru hrană, altele pentru vindecarea...

 • Tratarea Apelor Uzate de la SC Intfor SA Galati

  CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au făcut din Tamisa un râu mort ce degaja miros pestilenţial, încât în geamurile parlamentului au trebuit atârnate cârpe îmbibate cu clorură de calciu. Abia atunci s-a trecut la realizarea de staţii de epurare. Tot în Anglia s-au pus bazele monitoringului. Parametrul "consum biochimic de oxigen" CBO5 a fost...

 • Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului

  Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea asupra faptului că reducerea poluării mediului trebuie să fie o prioritate mondială. România este parte la Convenţia- Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994 şi la Protocolul de la Kyoto la această Convenţie, protocol ratificat prin Legea nr. 3/2001. Obiectivele cunoscute în domeniu arată clar...

 • Reducerea Poluarii Aerului Datorata Sistemelor de Incalzire

  Introducere Problematica complexă a mediului a urcat sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice, însumând un volum impresionant de idei, întrebări, controverse interdisciplinare, argumente, care au conturat necesitatea unei abordări globale. Dezvoltarea actuală a ştiinţei şi tehnicii, a cunoaşterii, permite ca în analiza raporturilor dintre om şi natură să se evidenţieze nu numai locul real şi obiectiv al omului în natură, ci şi locul real şi obiectiv al naturii în viaţa omului...

 • Regenerarea Padurii prin Lucrari de Reimpadurire

  Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica Botosani si sa se elaboreze proiectul de executie al lucrarilor de interventie pe cale artificiala de la instalarea culturilor si pâna la realizarea starii de masiv, din unitatile de cultura forestiera situate în unitatrea de productie analizata. Introducere Padurile de stejar sunt deosebit de importante din punct de vedere economic cât si al...

 • Rolul Impozitelor Indirecte in Formarea Resurselor Bugetare ale Statului

  Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil datorata potrivit legii bugetului de stat de catre persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda. Impozitul are caracter universal ca o consecinta a suveranitatii statului si el este o institutie de drept publica fara de care nu se poate concepe...

Pagina 5 din 5