Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 23651
Mărime: 137.93KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cap. I Ce este ştiinţa mediului – Probleme – soluţii. 1

I. Principii, ecologia 1

1. Structura ecosistemelor 1

2. Funcţiile ecosistemului 3

2.1. Funcţia energetică 3

2.1.1. Fluxul energetic 4

2.2. Funcţia de circulaţie a materii. 4

2.2.1. Circuitul carbonului în natură 5

2.2.2. Circuitul azotului în natură 5

2.2.3. Circuitul fosforului 5

2.2.4. Circuitul apei în natură 5

2.2.5. Circulaţia substanţelor organice în natură 6

2.3. Funcţia de autoreglare 6

2.3.1. Reglarea biodemografică 6

2.3.2. Reglarea biogeochimică 6

3. Evoluţia şi dinamica ecosistemelor 7

4. Degradarea ecosistemelor 7

4.1. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune 8

4.2. Deteriorarea prin supraexploatare a resurselor biologice 8

4.2.1. Defrişarea pădurilor 8

4.2.2. Suprapăşunatul 8

4.2.3. Supraexploatarea faunei terestre 9

4.2.4. Supraexploatarea resurselor oceanice 9

4.3. Deteriorarea prin introducerea de noi specii în ecosistem 10

4.4. Deteriorarea prin construcţii de baraje şi canale..10

4.5. Deteriorarea ecosistemelor prin poluare 10

4.5.1. Poluare naturală 11

4.5.2. Poluare artificială 11

5. Aplicarea principiilor ecologice 12

5.1.Legislaţia internaţională de mediu 15

I. Principii fundamentale în mediul internaţional 15

II. Principii şi norme specifice ce stau la baza legislaţiei internaţionale de mediu 16

5.2. Legislaţii de mediu în România 17

I. Principii de bază 17

II. Principii decizionale 19

Cap. II. Impactul uman asupra calităţii mediului 20

2.1. Politici economice 20

2.2. Mediul şi dezvoltarea durabilă 22

2.3. Educaţia mediului 25

Cap. III. Reglementări pentru protecţia mediului: Pe plan naţional şi pe plan mondial. Legi şi rezoluţii 27

1. Problematica aproximării 28

1.1. Ce este aproximarea? 28

1.2. Care este scopul aproximării legislaţiei de mediu? 28

1.3. Care este termenul limită privind aproximarea 29

2. Rolul guvernelor în procesul de aproximare 29

2.1. Ce este cerut de legislaţia U.E.? 29

2.2. Alegerea şi Conţinutul Măsurilor Naţionale 30

2.3. Autoritatea sau autorităţile componente 32

2.4. Instituţii, administrare şi finanţare 32

2.5. Implementarea legislaţiei 32

2.6. Consultarea grupurilor interesate şi a indivizilor...33

2.7. Etape în aproximarea legislaţiei U.E 33

3. Aproximarea şi formele legii Uniunii Europene privind mediul 35

3.1. Rolul Tratatului Comunităţii Europene în procesul de aproximare 35

3.2. Directive 35

3.3. Regulamente 36

3.4. Decizii 38

3.5. Rolul Curţii Europene de Justiţie 39

4. Principiile Transpunerii 39

4.1. Poate folosi un guvern măsuri administrative nemandatorii pentru a atinge scopurile directivei? 39

4.2. Este necesară adoptarea unei noi legislaţii? 40

4.3. Se transpun termenii exacţi ai directivei în legislaţia naţională? 40

4.4 Poate folosi guvernul sancţiuni pentru transpunerea directivelor în cadrul legilor naţionale? 40

4.5. Ţările pot adopta standarde de mediu mai severe? 41

4.6. Are guvernul discreţie totală cu privire la desemnarea zonelor geografice în cadrul directivelor de mediu? 42

4.7. Se poate aplica aproximarea regulamentelor? 43

Legislaţia orizontală 45

A.1. Studiul de impact 47

A.2. Accesul la informaţie 50

A.3. Raportarea privind Implementarea Directivelor de Mediu 50

A.4. Agenţia Europeană a Mediului 51

A.5. LIFE 51

Extras din document

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii.

PRINCIPII ECOLOGICE

1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR.

Ecologia ca ramura sinbiologica de cercetare si viziune asupra viului, constituie un domeniu al stiintelor despre viata care are din ce in ce mai multa importanta. Pe de o parte, ofera baza teoretica necesara intregului ansamblu de preocupari ale societatii indreptate in directia ocrotirii naturii si protectiei mediului ambiant, iar pe de alta parte, ea are o valoare metodologica uriasa in orientarea multor ramuri ale cercetarii fundamentale si aplicative din domeniul vast al biologiei, spre o viziune sintetica, relationara asupra sistemelor vii.

Ecologia este o stiinta sau o disciplina a biologiei care se ocupa cu studiul sistemelor complexe alcatuite din sisteme biologice si mediul lor. De aici rezulta ca ecologia studiaza de fapt relatiile de interactiune intre viata si mediu. Ecologia nu se ocupa cu sistemul biologic individual, de organismul biologic individual, ci de sistemele alcatuite in comun de acestea. Deci, ecologia se ocupa cu studiul sistemelor supraindividuale, cum sint: populatia, biocenoza, ecosistemul si biosfera.

Populatia este, din punct de vedere ecologic un sistem de indivizi din aceeasi specie, situati in acelasi biotop. Populatia nu cuprinde indivizi din specii diferite.

Biocenoza este un sistem de populatii atasate de un anumit biotop. Populatiile de plante si animale dintr-o livada, deci toate populatiile de pomi, de plante ierboase, de animale, constituie un sistem, deoarece ele se afla intr-o interdependenta reciproca. Este un adevar elementar al ecologiei, si anume, ca nici un individ, nici o populatie nu poate trai izolata de mediu. Legatura cea mai simpla intr-o biocenoza este legatura intre doi indivizi sau intre doua populatii, numita biosistem. Intr-un biosistem, cei doi parteneri se conditioneaza reciproc, fiecare fiind dependent de celalalt in activitatile sale vitale sau cel putin, fiind influentat de celalalt.

Ecosistemul este un sistem complex alcatuit din biocenoza si biotop, adica din fragmentul de scoarta terestra populat si transformat de o biocenoza. Biocenoza de livada alcatuieste impreuna cu solul si apa din sol, cu stratul de aer de pe sol, un ecosistem. Deci, livada este un ecosistem.

Biosfera cuprinde toate ecosistemele de pe planeta noastra. Ea nu trebuie confundata cu invelisul viu al Pamintului, cu substanta vie urii, determina complexul din ecosfera si este sediul actiunilor si retroactiunilor lumii vii din mediul inconjurator. Ca parti ale naturii, ecosistemele sint unitati functionale si structurale generate de integralitatea biocenozelor si a biotopurilor (habitatelor). In realitate, in natura, biotopul si biocenoza se intrepatrund atit de puternic, de intim, incit separarea lor in spatiu este imposibila. De altfel, este de neconceput biotopul fara biocenoza si biocenoza fara biotop. Un spatiu abiotic nu este un biotop. Intr-un spatiu in care se afla substanta vie nu mai putem face o distinctie neta intre ele. O biocenoza fara biotop nu poate exista.

Ecosistemele sint unitati fundmentale functionale ale biosferei in care se realizeaza o corespondenta intre biotop si organismele vii care-l populeaza. Ecosistemul se caracterizeaza printr-un tip de interactiuni diferite intre biotop si substanta vie, prin circulatia, transformarea si pierderea energiei, printr-o structura spatiala definita.

Exemplu: o balta, o padure reprezinta unele ecosisteme. Ele poseda un fond de substante abiotice, pe care se intemeiaza procesele biologice. Fondul abiotic de substante chimice este cuprins intr-un ciclu local si mai mult sau mai putin autonom al circulatiei atomilor care trec din combinatii minerale in combinatii organice si invers.

Preview document

Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 1
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 2
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 3
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 4
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 5
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 6
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 7
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 8
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 9
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 10
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 11
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 12
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 13
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 14
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 15
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 16
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 17
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 18
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 19
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 20
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 21
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 22
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 23
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 24
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 25
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 26
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 27
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 28
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 29
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 30
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 31
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 32
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 33
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 34
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 35
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 36
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 37
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 38
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 39
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 40
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 41
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 42
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 43
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 44
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 45
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 46
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 47
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 48
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 49
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 50
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 51
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 52
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 53
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 54
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 55
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 56
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 57
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 58
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 59
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 60
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 61
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 62
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 63
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 64
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 65
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 66
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 67
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 68
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 69
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 70
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 71
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 72
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 73
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 74
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 75
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 76
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 77
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 78
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 79
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 80
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 81
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 82
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 83
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 84
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 85
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 86
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 87
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 88
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 89
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 90
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 91
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 92
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 93
Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Actiuni Intreprinse pe Plan Mondial pentru Realizarea Echilibrului Ecologic si al Unei Dezvoltari Durabile.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Conceptul de Biodiversitate

Argument Domeniul protecţiei mediului este definit de extensia practică a ecologiei în soluţionarea problemelor determinate de dezvoltarea...

Inventarierea Sistemelor Ecologice în Parcul Național Piatra Craiului

1 DESCRIEREA STADIULUI ACTUAL AL CUNOASTERII ÎN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL Este unanim recunoscut faptul ca pe întreg globul,...

Strategia de promovare locală și dezvoltare a turismului în cadrul Primăriei Bicaz

Oraşul Bicaz se află în judeţul Neamţ, Moldova, România. Are o populaţie de 8.428 locuitori şi o suprafaţă de 148,9 km². Localitatea Bicaz este...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Ai nevoie de altceva?