Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 8 fișiere: doc, docx, ppt
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 24652
Mărime: 6.44MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PANAITESCU VIOREL
Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Energetica

Cuprins

Capitolul I Notiuni introductive

1.1 Marea Neagră- Generalităti 6

1.1.1 Asezarea si dimensiunile Mării Negre 9

1.1.2 Bazinul hidrografic 13

1.1.3 Clima 25

1.1.4.Geologia si geofizica Mării Negre 28

Capitolul II Impactul poluării asupra mediului marin

2.1 Factori ce influentează poluarea Mării Negre. Surse de poluare 31

2.2. Protectia mediului în Marea Neagră 39

2.3 Parametri ce indică gradul de calitate al apei Mării Negre 49

2.4 Metode de prevenire a poluării 55

Capitolul III Studiu statistic si experimental

3.1 Descrierea multiparametrului PCD 6500 59

3.2. Amplasarea punctelor de măsurare 67

3.3. Starea litoralului si a zonei costiere 83

3.2.1. Procese costiere 83

3.2.2. Nivelul mării 84

3.3. Starea ecosistemului marin –Indicatori fizico-chimici 86

3.3.1. Indicatori generali 86

3.3.2. Indicatori de contaminare 86

3.3.3. Indicatori de eutrofizare 89

3.3.4. Indicatori de contaminare 90

CONCLUZII 93

Bibliografie 95

Extras din document

Capitolul I Noțiuni introductive

1.1 Marea Neagră- Generalități

Conform definiției lansate de Biroul Hidrografic Internațional în anul 1952, unanim acceptată în prezent, Oceanul Planetar (World Ocean, Ocean Mondial,Weltmeer) este totalitatea oceanelor, mărilor mediterane si mărilor marginale de pe Terra.

Oceanele sunt bazine de dimensiuni mari situate între continente, cu fundul dezvoltat pe crustă oceanică și pe crustă continentală, în care există circulație majoră de suprafață, verticală și de adâncime, și care prezintă interacțiuni intense acvatoriu-atmosferă. Sunt cunoscute unanim trei oceane: Pacific, Atlantic și Indian.

Mările mediterane sunt bazine cu dimensiuni mai mici decât ale oceanelor, situate între continente, separate de oceanul alăturat prin una sau mai multe strâmtori, cu fundul dezvoltat pe crustă continentală și pe crustă oceanică, cu circulație de suprafață locală, cu interacțiuni moderate mare-atmosferă. După dimensiuni sunt mări mediterane mari (M. Mediterană, Mediterana Americană, Mediterana Austral-Asiatică) și mediterane mici ( M. Baltică, M. Roșie). Mările mediterane sunt alcătuite dintr-un număr variabil de bazine, mai mult sau mai puțin deschise față de bazinul principal, legate între ele prin schimburi de apă. Din acest punct de vedere, în cadrul mărilor mediterane sunt identificate bazine deschise (de exemplu, M. Alboran, M. Tireniană, M. Adriatică , M. Ionică, din Mediterana Europeană) și bazine semiînchise (de exemplu, M. Egee, M. Neagră, M. Marmara, din aceeași Mediterană Europeană).

Mările marginale sunt bazine larg deschise față de oceanul alăturat, cu fundul dezvoltat mai ales pe crustă continentală, multe fiind mări de șelf, având relații strânse cu oceanul lângă care se află.

Mările semiînchise sunt mări racordate la marele sistem global care este Oceanul Planetar printr-o strâmtoare sau printr-o succesiune de strâmtori și bazine de dimensiuni mici.

Oceanul Planetar este un un sistem global dinamic și foarte complex care integrează funcționarea a patru subsisteme: bazinul cu relieful său dezvoltat pe litosferă, acvatoriul, biosfera și subsistemul socio-economic.

Sistemul Oceanului Planetar este cuplat cu atmosfera, împreună cu care formează un suprasistem a cărui structură și funcționare asigură menținerea unui mediu propice vieții pe planeta noastră.

Privind prin prisma definițiilor de mai sus, Marea Neagră este o mare semiînchisă ( Semi-Enclosed Sea), componentă a Mării Mediterane (Mediterana Europeană sau Mediterana Eurafricană), de al cărui bazin principal se leagă prin mai multe strâmtori și bazine: Str. Bosfor, M. Marmara, Str. Dardanele și M. Egee.

Marea Neagră nu poate fi o mare continentală, deoarece:

-are bazinul dezvoltat atât pe crustă continentală, cât și pe crustă oceanică;

-morfologia bazinului este asemănătoare cu cea a bazinelor oceanice (este frecvent considerat un ocean miniatural), cu margini continentale și câmpie abisală;

-acvatoriul se află în relații active de schimb cu Marea Mediterană și prin aceasta cu restul Oceanului Planetar.

Marea Mediterană, cu bazinele sale componente, inclusiv Marea Neagră, reprezintă 43% din totalul suprafeței mărilor europene, fără a lua în calcul apele Oceanului Atlantic de Nord.

Nr. Crt. Marea Tipul mării Suprafața km² %

1 Mediterană Mare mediterană mare 2 971 000 43

2 Barents Mare marginală 1 440 000 21

3 Norvegiei Mare marginală 1 385 000 20

4 Nordului Mare marginală 575 000 8

Preview document

Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 1
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 2
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 3
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 4
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 5
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 6
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 7
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 8
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 9
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 10
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 11
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 12
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 13
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 14
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 15
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 16
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 17
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 18
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 19
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 20
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 21
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 22
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 23
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 24
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 25
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 26
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 27
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 28
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 29
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 30
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 31
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 32
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 33
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 34
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 35
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 36
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 37
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 38
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 39
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 40
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 41
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 42
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 43
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 44
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 45
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 46
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 47
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 48
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 49
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 50
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 51
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 52
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 53
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 54
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 55
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 56
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 57
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 58
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 59
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 60
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 61
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 62
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 63
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 64
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 65
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 66
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 67
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 68
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 69
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 70
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 71
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 72
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 73
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 74
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 75
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 76
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 77
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 78
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 79
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 80
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 81
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 82
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 83
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 84
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 85
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 86
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 87
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 88
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 89
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 90
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 91
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 92
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 93
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 94
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 95
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 96
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 97
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 98
Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500 - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Aspecte privind Evolutia Calitatii Apei Marii in Zona Mamaia Nord - Constanta cu Ajutorul Multiparametrului PCD 6500
  • capitolul 1..doc
  • capitolul 2..doc
  • capitolul 3..doc
  • Cerere cum ca nu e plagiata lucrarea Comanceanu Iulia.docx
  • cuprins..doc
  • introducere..doc
  • luciana111.ppt
  • UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI..doc

Alții au mai descărcat și

Tratarea Apelor Uzate de la SC Intfor SA Galati

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Prevenirea și Combaterea Poluării Marine Cauzate de Nave

Introducere În ultimile deceni ale secolului XX, poluarea oceanelor lumii a devenit o problemă de o importanţă internaţională deosebită. O mare...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea...

Metode de Combatere a Poluarii

1. Introducere Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Metode de Combatere a Surselor de Poluare a Aerului

Introducere Eliminarea prin procese chimice a poluanţilor din gazele reziduale presupune modificarea acestora prin reacţii chimice, astfel încât...

Poluarea cu Metale Grele

Ce este poluarea? Ce înţelegem prin “metale grele”? Oraşe poluate cu metale grele Poluarea este procesul de alterare a mediilor de viaţă biotice...

Poluarea Atmosferei, Hidrosferei și Solului

1.1.Poluarea fizică a atmosferei Are la bază cedarea dinspre diferite surse spre atmosferă a unor categorii şi cantităţi diferite de energie şi...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?