Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 27499
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Nichifor Olteanu
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP. I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND SURSELE INDIVIDUALE DE APROVIZIONARE CU APĂ DIN MEDIUL RURAL 4
 3. 1.1. Alimentarea cu apă în localităţile rurale 4
 4. 1.1.1. Surse de apă din mediul rural 4
 5. 1.1.2. Caracteristici privind pânza freatică 15
 6. 1.1.3. Poluarea apelor subterane 19
 7. 1.2. Calitatea apei de fântână în România şi influenţa asupra sănătăţii 23
 8. 1.2.1 Parametri de calitate ai apei potabile 25
 9. 1.2.2 Intoxicaţiile cu nitraţi 31
 10. 1.2.3 Măsuri de protecţie sanitară a fântânilor 37
 11. CAP. II DESCRIEREA ZONEI LUATE ÎN STUDIU 42
 12. 2.1. Scurtă descriere geografică 42
 13. 2.2 Unităţi hidrostructurale 47
 14. 2.2.1 Acvifere situate deasupra nivelului de bază 47
 15. 2.2.2 Acvifere situate sub nivelul de bază 49
 16. 2.2.3 Acvifere freatice antecuaternare 50
 17. 2.2.4 Acvifere aluvionare 50
 18. CAP. III INVESTIGAŢII PROPRII EFECTUATE 53
 19. 3.1. Materiale şi metode de investigaţie cu descrierea metodei de determinare 53
 20. 3.1.1 Determinarea nitraţilor 54
 21. 3.1.2 Determinarea nitriţilor 57
 22. 3.2 Rezultatele investigaţiilor efectuate 60
 23. 3.2.1 Date statistice privind cazurile de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa de fântână din localităţile rurale situate în judeţul Botoşani, în perioada 2007-2011 60
 24. 3.2.2 Concentraţia de nitraţi şi nitriţi din apa de fântână în perioada 2007-2011 88
 25. CONCLUZII 101
 26. BIBLIOGRAFIE 103

Extras din licență

INTRODUCERE

În condiţiile în care calitatea apelor constituie o problemă prioritară pe plan mondial, iar singura sursă de ape nepoluate o reprezintă rezervorul de ape subterane, menţinerea acestei rezerve reprezintă o condiţie vitală pentru omenire.

Apele subterane sunt o sursă importantă, deoarece spre deosebire de apele de suprafaţă, ele sunt de regulă mai puţin sau deloc poluate şi pot fi potabilizate cu măsuri minimale, uneori doar cu dezinfecţie sau chiar fără prelucrare.

Volumul de apă conţinut într-o anumită formaţiune geologică depinde de procentul de spaţii libere într-un anumit volum de rocă, element definit ca porozitate. Nu toată apa conţinută în aceste spaţii este disponibilă. Procentul care poate fi drenat sub influenţa gravitaţiei este productivitatea specifică. În solul şi roca aproape de suprafaţă, spaţiile libere sunt umplute parţial cu aer şi parţial cu apă, ceea ce se defineşte ca zonă nesaturată. Ea se întinde de la zero metri (băltire la suprafaţă) uneori până la zeci de metri adâncime sau chiar mai mult. Spre adânc, toate spaţiile sunt pline de apă, reprezentând zona saturată. Dacă săpăm până aici o fântână/puţ, apa se adună înăuntru şi se stabilizează la un nivel numit nivel freatic. În zona nesaturată, mişcările apei sunt de regulă pe verticală, timpul de rezidenţă variind de la zero la câteva zeci de ani. Apa de regulă curge prin straturile respective ale subsolului, în funcţie de permeabilitatea acestora, care e dată de numărul şi dimensiunile porilor din rocă şi nivelul lor de interconectare.

Straturile de roci suficient de poroase pentru a stoca apă şi suficient de permeabile pentru a permite curgerea de cantităţi de apă ce pot renta a fi exploatate economic se numesc acvifere. Apa ce se scurge prin ele iese uneori la suprafaţă pe cale naturală, în izvoare, devenind apă de suprafaţă sau uneori trece în apele de suprafaţă sub oglinda acestora, ca izvoare submerse (în râuri, lacuri sau chiar în ocean). Dispersia se petrece în acvifere atât datorită difuziei moleculare, cât şi curgerii mecanice şi are o mare importanţă legată de răspândirea în acvifer a eventualilor poluanţi.

Cea mai veche captare de apă subterană din judeţul Botoşani datează dinaintea primului război mondial şi a fost executată cu scopul de a asigura apa potabilă oraşului Botoşani: dren în lunca Siretului la Bucecea, 1931 ( proiectat de Scarlat Vîrnav).

În zonele rurale alimentarea cu apă trebuie să îndeplinească condiţiile unei scheme simple cu investiţii şi cheltuieli de exploatare reduse. Se iau în considerare pentru alimentarea cu apă în zonele rurale sursele subterane din care se pot lua anual aproximativ 10,1 miliarde m3apă/an.

În zonele rurale oamenii îşi iau apa pentru nevoi gospodăreşti din surse subterane. Din acest motiv în ultimii ani studiile au fost îndreptate spre incidente legate de contaminarea apelor subterane şi măsuri pentru protecţia calităţii apei din aceste surse.

În condiţiile actuale aproximativ 80% din locuitorii din zonele rurale folosesc pentru alimentarea cu apă stratul freatic neprotejat împotriva poluării chimice şi bacteriologice. Principalele surse de poluare sunt infiltraţiile şi scurgerile din fosele septice, grajduri, ape menajere precum şi utilizarea unei chimizări necontrolată în agricultură.

Poluanţii care pot ajunge la pânza freatică pot fi: nitraţi, nitriţi, fosfor, săruri de fier, plumb, cupru, aluminiu precum şi poluanţi de origine bacteriană.

Termenii cheie care reprezintă esenţa prezentei lucrări sunt: fântâni, poluare, nitraţi.

Tema lucrării se încadrează într-o tematică de actualitate referitoare la cunoaşterea efectelor poluării surselor individuale de aprovizionare cu apă din mediul rural asupra sănătăţii populaţiei, precum şi necesitatea respectării măsurilor de protecţie sanitară pentru aceste surse.

CAPITOLUL I: CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND SURSELE INDIVIDUALE DE APROVIZIONARE CU APĂ DIN MEDIUL RURAL

1.1 Alimentarea cu apă în localităţile rurale

1.1.1 Surse din mediul rural

Captarea surselor subterane se poate realiza cu:

• puţuri săpate - sisteme de alimentare cu apa cu capacităţi relativ reduse;

• fronturi de captare cu puţuri forate;

• sistemul de colectare prin pompare

• drenuri.

In cele ce urmează se va face o descriere a principalelor elemente constitutive ale fiecărui sistem în parte pentru captarea apei subterane .

Puţuri săpate

Sunt construcţii din beton slab armat, cu secţiune de obicei circulară, având diametrul de 1 - 3 m executate în cheson. Se utilizează pentru captări de mai mică importanţă şi pentru un număr de puţuri relativ mic, deoarece execuţia lor este destul de complicată şi uneori nesigură. Sunt recomandate în straturi acvifere la adâncime mică (< 10 m) cu permeabilitate ridicată.

În tronsoanele de cheson care vor sta în apă se lasă goluri de 25 x 31 cm, în care se amplasează ulterior barbacane prefabricate. Pe timpul lansării, golurile sunt acoperite la interior cu panouri de lemn pentru a evita intrarea nisipului şi a reduce cantitatea de apă care intră în puţ. După ajungerea puţului la cotă şi turnarea saltelei de închidere, de circa 50 cm grosime (în unele cazuri poate lipsi - dacă stratul este format din argilă), barbacanele se pot debloca. Deblocarea se face manual după un epuizment prealabil şi trebuie avut grijă să se facă deblocarea tuturor barbacanelor. In caz contrar, poate scădea mult suprafaţa de intrare în puţ şi deci pot apare afuieri ca urmare a creşterii locale a vitezei de intrare a apei în barbacanele libere.

Bibliografie

1. Berca Constantin – „Apa şi sănătatea: Apa potabilă, ape minerale, hidroterapia”, Editura Ceres, Bucureşti, 1994

2. Berilă I., Zamfir G. - „Igienă” , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

3. Bucureşteanu Maria, Rădoane Maria, Popescu Teodosiu Gabriela - „Bazinul hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă”, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, 2008;

4. Cădere R. – „Studiu hidrogeologic de sinteză pentru teritoriul RSR” - CSA-ISCH. Studii de hidrogeologie, Bucureşti, 1964

5. Castany G. – „Prospecţiunea şi exploatarea apelor subterane”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1972

6. Constantinescu F. Gh., Pascu M.R., Marcu V., Gavriş M. – „Studiu hidrogeologic de sinteză privind teritoriul RSR” – Sesiunea 20 ani ISPIF, Bucureşti, 1973

7. Constantinescu F. GH. – „Alimentările cu apă din România”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980

8. Coteţ P. – „Geomorfologia României”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1973

9. Mancaş G. - „Adverse health effects associated with methemoglobinemia in children” („Efecte adverse asupra sănătății asociate cu methemoglobinemie la copii”), J. Med. Prev. 2002, 10(1)

10. Mihăilescu V. – „Podişurile şi câmpiile României”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969

11. Niculescu M. – „Contribuţii la cunoaşterea apelor de adâncime din Ţinutul cuprins între Siret şi Prut”, Revista Hidrologie, Gospodărirea apelor şi Meteorologie, vol. X/2, Bucureşti, 1965

12. Nimigeanu V. – „Câmpia Moldovei. Studiu geografico-economic”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1985

13. Pascu Mircea - „Apele subterane din România”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983;

14. Popa M. – „Concepte şi tendinţe privind poluarea mediului înconjurător”, Editura Quo Vadis, Cluj – Napoca, 2001

15. Ujvari I. – „Geografia apelor României”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

16. Vasilov M., Mancaş G - „Relationship betweren children health and enviromental exposure to nitrite and nitrates: a review of epidemiological investigations” („Raportul între sănătatea copiilor și expunerea de mediu la nitriţi și nitrați: o revizuire a investigațiilor epidemiologice”), J. Med. Prev. 1999; 7(1):67-23

17. Vasilov M. - „Poluarea apei cu substanţe azotoase – efecte acute şi cronice asupra organismului”, Editura Fundaţiei Altius Academi, Iaşi, 2000

18. Vasilov M. - „Trend of methemoglobinemia cases in Eastern Romania” („Tendința cazurilor de methemoglobinemie în Estul României”), J. Med. Prev. 2001, 9(2): 11-19

19. Vlaicu B. – „Igienă şi ecologie a mediului”, Editura Eurobit, Timişoara, 1998

20. Nicoleta Delia Vieru, Paul Vieru - „Poluarea surselor de apă subterane folosite pentru alimentarea municipiilor reşedinţă de judeţ ale Moldovei” - Seminarul geografic “D. Cantemir” nr.25/2005

21. EPTISA – „Metodologia de evaluare a riscurilor pentru sănătate” – Asistenţă pentru pregătirea implementări cerinţelor Directivei privind calitatea apei pentru consumul uman, PHARE 2006/018-147.03.03/05.06;

22. EPTISA - „Gestionarea calităţii apei potabile şi apei de îmbăiere”, vol. 3 – „Supravegherea şi inspecţia sanitară a apei potabile”, PHARE 2006/000-586.04.13.02;

23. Directiva nr. 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

24. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial nr. 875 din 12 decembrie 2011, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004

25. Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din 30 iunie 2004

26. Hotărârea nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată în Monitorul Oficial nr. 526 din 25 octombrie 2000

27. Hotărârea nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei si distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 669 din 26 iulie 2004

28. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 3 iulie 1997

29. SR ISO 7890-3/2000 privind determinarea nitraţilor

...

Preview document

Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 1
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 2
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 3
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 4
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 5
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 6
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 7
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 8
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 9
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 10
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 11
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 12
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 13
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 14
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 15
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 16
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 17
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 18
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 19
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 20
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 21
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 22
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 23
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 24
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 25
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 26
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 27
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 28
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 29
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 30
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 31
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 32
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 33
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 34
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 35
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 36
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 37
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 38
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 39
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 40
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 41
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 42
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 43
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 44
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 45
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 46
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 47
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 48
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 49
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 50
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 51
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 52
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 53
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 54
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 55
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 56
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 57
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 58
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 59
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 60
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 61
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 62
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 63
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 64
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 65
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 66
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 67
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 68
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 69
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 70
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 71
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 72
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 73
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 74
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 75
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 76
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 77
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 78
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 79
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 80
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 81
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 82
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 83
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 84
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 85
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 86
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 87
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 88
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 89
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 90
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 91
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 92
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 93
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 94
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 95
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 96
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 97
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 98
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 99
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 100
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 101
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 102
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 103
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 104
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 105
Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011 - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Privind Poluarea Apei de Fantana cu Nitrati si Nitriti din Localitatile Rurale Situate in Judetul Botosani, 2007-2011.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Riscul Prezenței Nitriților și Nitraților în Apele de Fântână din Podișul Județului Suceava

ÎNCADRARI GENERALE Ca resursa naturala fundamentala pentru desfasurarea tuturor proceselor biologice din natura, apa are o importanta deosebita...

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Monitorizarea Caliții Apei Potabile în Stația Santamăria Orlea

CAPITOLUL I APA CA MEDIU DE VIAŢĂ Prin mediu înconjurător se înţeleg totalitatea influenţelor externe care acţionează asupraunui organism sau...

Caracterizarea resurselor de apă

Apa este cu certitudine, prin geneza si evolutie, o resursa naturala, vitala pentru existenta vietii pe terra, vulnerabila si limitata în timp si...

Apa Potabilă

Apa este cel mai important şi tipic compus chimic identificat la suprafaţa pământului, cel mai important aliment şi nu poate fi înlocuit. Aceste...

Caliatea Apelor Subterane

Apele subterane provin din precipitaţiile care se înfiltrează în pământ, sau infiltraţiile de apă din albia apelor curgătoare şi stătătoare (râuri,...

Variația de nitriți și nitrați din apele freatice

CAPITOLUL I ARGUMENT Deşi acoperă trei pătrimi din suprafaţa globului şi constituie 75% din ţesuturile vii, apa constituie totuşi o resursă...

Ai nevoie de altceva?