Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22439
Mărime: 208.34KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea 1. Eco-globalizarea

Secţiunea 2. Aspectele privind supravegherea calităţii mediului pe plan internaţional

Secţiunea 3. Impactul asupra dreptului internaţional al mediului

CAPITOLUL II. CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIE DE MEDIU

Secţiunea 1. Situaţia în Uniunea Europeană

Secţiunea 2. Necesitatea şi premisele cooperării europene în materie de mediu.

Secţiunea 3. Problemele protecţiei mediului în Europa şi imperativul cooperării regionale.

CAPITOLUL III. CADRUL INTERNAŢIONAL PRIVIND PROBLEMELE GLOBALE DE MEDIU

Secţiunea. 1. Conferinţele mondiale din domeniul protecţiei mediului şi documentele adoptate

Sectiunea. 2 .Baza legală

Sectiunea.3.Programele de acţiune pentru mediu - cadrul general de implementare a politicii de mediu

Sectiunea .4. Programul de promovare a ONG-urilor active în domeniul protecţiei mediului

CAPITOLUL IV. COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ EUROPEANĂ PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMELOR GLOBALE DE MEDIU

Secţiunea 1. Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE/ONU)

Secţiunea 2. Consiliul Europei

Secţiunea 3. Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economică (OCDE)

CONCLUZII

BIBIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite în numeroasele medii ale societăţii umane.

Oamenii de ştiinţă, economiştii, juriştii, politicienii, slujitorii artelor, sensibilizaţi de importanţa covârşitoare a imperativului de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, reliefează anumite aspecte ale mediului, care, de fapt, este unic.

Termenul de mediu rămâne, totuşi, o noţiune generală, dificil de sintetizat într-o definiţie care să satisfacă pe toată lumea.

Există, însă, în mod obişnuit, două sensuri diferite pe care le îmbracă expresia “mediul”. O primă accepţiune, izvorâtă din ştiinţele naturii şi aplicată societăţii umane, deci o abordare ecologică (ansamblul de elemente şi echilibre de facto care condiţionează viaţa unui grup biologic); cealaltă accepţiune, care este datorată limbajului arhitecţilor şi urbaniştilor şi care se referă la zona de contact între spaţiul construit şi mediul natural (deci între spaţiul artificial şi cel natural).

Aceste două accepţiuni ale noţiunii de mediu nu lasă, desigur, indiferentă calificarea sa din punct de vedere juridic. Aşadar, până în prezent nu putem afirma că mediul se bucură de o calificare juridică sau de un statut juridic unanim acceptat.

Creaţie a doctrinei, a jurisprudenţei şi a reglementărilor juridice convenţionale sau legale, noţiunea de mediu cunoaşte o relativă varietate şi înregistrează, totodată, o evoluţie.

Astfel, pentru Comunităţile europene mediul reprezintă ansamblul elementelor care, în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, ambianţa şi condiţiile vieţii oamenilor, astfel cum există sau cum sunt percepute .

Subliniind caracterul dinamic al dispoziţiilor legislative (dreptul pozitiv), trebuie să punem în evidenţă atât rolul doctrinei în fundamentarea noţiunii, cât şi rolul creator al jurisprudenţei, care au contribuit la definirea mediului.

În dreptul italian, prima definiţie a mediului, dată în mod formal de Legea nr.349/1986, a provocat o amplă dezbatere în doctrina juridică. Pentru a interpreta cât mai exact conţinutul noţiunii de mediu, Curtea Constituţională (Decizia nr.210 din 28 mai 1987) a declarat că există o tendinţă a legiuitorului de a parveni la o concepţie unitară care cuprinde toate resursele naturale şi culturale, precizând: “Mediul înseamnă conservarea, gestionarea raţională şi ameliorarea condiţiilor mediului natural (aer, apă, sol şi toate celelalte componente), existenţa şi conservarea patrimoniului genetic terestru şi acvatic, a tuturor speciilor vegetale şi animale care vieţuiesc în mediu în stare naturală şi, în fine, fiinţa umană cu toate manifestările sale”.

Dar decizia Curţii Constituţionale Italiene cea mai cunoscută în materie (din 30 decembrie 1987) şi care dă o definiţie juridică mult mai precisă, în care se regăsesc şi ecourile doctrinei, afirmă: “Mediul este considerat ca un bun imaterial unitar cu diferitele sale componente, fiecare dintre ele putând constitui, separat, un obiect de protecţie; dar toate, în ansamblul lor, constituie o unitate”. Curtea explică în continuare că mediul este protejat deoarece este o condiţie care defineşte calitatea vieţii, el constituind habitatul natural în care omul trăieşte şi activează, fiind absolut necesar colectivităţii. Protecţia mediului se impune, de altfel, înainte de orice, prin dispoziţii constituţionale (art.32 din Constituţia Italiană).

Această idee este susţinută şi de doctrina belgiană care caută să definească mediul ca pe o constatare elementară având în vedere că fiecare specie vie - fie că este vegetală, animală sau umană - are nevoie de condiţii naturale fundamentale care să-i garanteze existenţa şi dezvoltarea. Este, deci, mediul fizic sau biologic - mediul înconjurător - în care poate găsi aceste condiţii necesare.

Tot asemenea, Maurice Kamto , analizând dreptul mediului în Africa, subliniază faptul că nu există o definiţie generală unanim admisă în dreptul pozitiv. Unele texte naţionale dând definiţii parţiale sau limitate la un obiectiv precis, nu se ajung, totuşi, la o definiţie globală.

Aşa cum remarcă M. Kamto, în acel moment Proiectul de Pact Internaţional privind Mediul şi Dezvoltarea (Comisia U.I.C.N.) propunea o definiţie generală în cadrul art.1 al acestuia prevăzând că "se înţelege prin mediu materia în ansamblul său, resursele naturale, inclusiv patrimoniul cultural şi infrastructura umană indispensabilă activităţilor social-economice".

Preview document

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 1
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 2
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 3
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 4
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 5
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 6
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 7
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 8
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 9
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 10
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 11
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 12
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 13
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 14
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 15
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 16
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 17
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 18
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 19
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 20
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 21
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 22
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 23
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 24
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 25
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 26
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 27
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 28
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 29
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 30
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 31
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 32
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 33
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 34
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 35
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 36
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 37
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 38
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 39
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 40
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 41
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 42
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 43
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 44
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 45
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 46
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 47
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 48
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 49
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 50
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 51
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 52
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 53
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 54
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 55
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 56
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 57
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 58
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 59
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 60
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 61
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 62
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 63
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 64
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 65
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 66
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 67
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 68
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 69
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 70
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 71
Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Contributia Uniunii Europene in Materie de Mediu.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor...

Impactul Autostrăzilor asupra Mediului

INTRODUCERE România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor internaţionale de transport, care leagă atât...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Studiu de impact asupra mediului pe tronsonul de autostradă Mizil - Cornu din Județul Prahova

1. DATE GENERALE 1.1 Informatii despre titularul proiectului Titularul proiectului este Consiliul Judetean Prahova cu sediul in B-dul Republicii,...

Te-ar putea interesa și

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Politica de mediu a Uniunii Europene

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct...

Uniunea Economică și Monetară

INTRODUCERE Euro este moneda nou creata a Uniunii Europene si a devenit moneda oficiala la 1 ianuarie 1999. Aceste tari : Austria, Belgia, Cipru,...

Contribuția Uniunii Europene la Rezolvarea Problemelor Globale de Mediu

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1. Eco-globalizarea Pentru a fi în măsură de a răspunde la o nouă datare a ordinii lumii, dreptul...

Rolul administrației locale în aplicarea politicii europene de mediu

INTRODUCERE Polemica referitoare la protecţia mediului a devenit un subiect de interes comunitar şi a prins contur din punct de vedere legislativ...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Debutul procesului de integrare europeana a avut loc într-o perioada în care mediul nu constituia o preocupare la nivel de politici...

Politica de Mediu în România și Uniunea Europeană

De ce am ales această temă Încep aceste rânduri prin a-mi motiva alegerea în ceea ce priveşte tema referatului. În primul rând mi s-a părut un...

Dezvoltarea Durabila a Comunitatilor Rurale

Dezvoltarea durabila este cea care urmareste nevoile prezentului,fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile...

Ai nevoie de altceva?