Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 26267
Mărime: 1019.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere .6

Capitolul I – Legislaţia privind eliminarea deşeurilor solide municipale.8

Capitolul II – Depozitarea controlată a deşeurilor solide municipale.10

II.1 Proiectarea depozitelor de deşeuri.10

II.2 Alegerea amplasamentului.10

II.3 Construirea depozitelor de deşeuri.11

II.4 Calea de acces şi sistemul de pază şi supraveghere.12

II.5 Echipamentul de cântărire.12

II.6 Drumurile interioare.13

II.7 Impermiabilizarea depozitelor de deşeuri.13

II.8 Realizarea sistemului de drenare şi evacuare a levigatului.15

II.9 Instalaţiile pentru colectarea şi evacuarea gazului de depozit.17

Capitolul III – Producerea gazului de depozit.20

III.1 Ce este biogazul (gazul de depozit).20

III.2 Producerea şi valorificarea biogazului.23

III.3 Perspectivele utilizării biogazului în Europa. .27

III.4 Procesul chimic de producere a biogazului-metanizarea. .30

III.5 Noţiuni teoretice folosite la studiul digestiei anaerobe.32

Capitolul IV – Determinarea ratei de producere a gazului de depozit.36

IV.1 Generarea biogazului de la depozitele de deşeuri solide municipale.36

IV.2 Estimarea emisiei de metan de la depozitele de deşeuri.38

Capitolul V – Valorificarea gazului de depozit.41

V.1 Epurarea gazului de depozit.41

V.2 Stocarea gazului de depozit.43

V.3 Valorificarea biogazului în motoare cu ardere internă.44

V.4 Valorificarea biogazului în turbine cu gaze.52

V.5 Valorificarea biogazului în cazan.54

Capitolul VI – Indicatori specifici pentru studiul valorificării gazului de depozit.56

VI.1 Definirea indicatorilor specifici producerii şi valorificării biogazului.56

VI.2 Valorile indicatorilor specifici pentru filierele analizate.59

VI.3 Relaţiile între indicatorii specifici.67

Capitolul VII – Analiza tehnică şi eficienţa economică a valorificării gazului de

depozit prin cogenerare.69

VII.1 Analiza tehnică a valorificării biogazului prin cogenerare.69

VII.2 Analiza eficienţei economice a valorificării biogazului prin cogenerare.80

Capitolul VIII – Exemple de calcul.89

VIII.1 Ipoteze de calcul.89

VIII.2 Exemplul de calcul : filiera ape uzate.90

Capitolul IX – Aplicaţii din România.95

IX.1 Pentru cazul României.95

IX.2 Pentru cazul Marii Britanii.98

Concluzii.101

Bibliografie .103

Extras din document

INTRODUCERE

STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT

Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a deşeurilor urbane, industriale sau agricole. Metodele de obţinere a acestuia sunt cunoscute de mult timp, însă exploatările de biogaz s-au dezvoltat doar la sfârşitul anilor ’70, urmare a celei de-a doua crize energetice. Scopul principal pentru realizarea acestor obiective a fost valorificarea energetică. În timp, efectele benefice asupra mediului au căpătat, de asemenea, o importanţă deosebită în decizia privind demararea unui astfel proiect de tratare a deşeurilor. Proiectul constă într-o tratare unitară a filierelor de producere a deşeurilor generatoare de biogaz, împreună cu sistemele de valorificare energetică a acestuia prin cogenerare. Tratarea deşeurilor a devenit, în timp, o problemă de importanţă strategică pentru orice autoritate regională sau naţională, din punctul de vedere al poluării mediului. Eliminarea conţinutului poluant se face cu un anumit consum de energie.

În acelaşi timp, prin acest proces se poate recupera o parte din potenţialul energetic al deşeurilor, în general, sub formă de gaz. Scopul acestei lucrări este de a studia care este oportunitatea valorificării în instalaţiile de cogenerare a biogazului astfel produs. Intuitiv, cazul este favorabil cogenerării, deoarece asigură simultan şi în acelaşi loc, atât combustibilul necesar, cât şi consumul de energie electrică şi termică. Inedit, faţă de soluţiile de cogenerare clasice, este faptul că debitul de “ combustibil” este limitat. Întregul mod de calcul al eficienţei proiectelor de cogenerare pe biogaz este supus acestei restricţii.

Se numeşte filieră de producere a biogazului ansamblul sursă de deşeuri – tratare a deşeurilor, elementele fundamentale care permit obţinerea acestui tip de gaz. Nu din orice tip de poluant se poate produce biogaz. Doar materiile organice conţinute în deşeuri oferă această posibilitate. Procesul chimic de transformare a materiilor organice în biogaz se numeşte fermentare (digestie) anaerobă. El se desfăşoară cu ajutorul unui număr de bacterii anaerobe care distrug componenţa organică a deşeurilor, transformând-o în biogaz. Acesta nu este singurul procedeu de eliminare a materiilor organice. Tratarea aerobă a deşeurilor se face cu ajutorul unui alt tip de bacterii, consumatoare de oxigen. În esenţă procesul aerob oxidează materiile organice, ducând la formarea dioxidului de carbon şi a apei. Timpul în care se distruge poluantul conţinut în deşeu este mult mai scurt faţă de fermentarea anaerobă, dar nu apare posibilitatea valorificării produşilor de reacţie.

Se va numi lanţ de valorificare a biogazului suma etapelor necesare pentru obţineraea energiei electrice şi termice pe baza acestuia: producerea biogazului, stocarea, filtrarea şi valorificarea prin cogenerare a acestuia.

Pentru a se înţelege clar diferenţa dintre noţiunele de filieră de producere a biogazului şi lanţul de valorificarea a biogazului, în figura 3.1 se prezintă o diagramă cuprinzând etapele de bază ale întregului proces de producere şi valorificare a biogazului.

CAPITOLUL I

LEGISLAŢIA PRIVIND ELIMINAREA DEŞEURILOR SOLIDE MUNICIPALE

Legislaţia privind gestionarea deşeurilor este bogată. În februarie 2008 la nivel european acquis-ul comunitar cuprindea 29 de directive ale Comisiei Europene.Pentru aderarea la Uniunea Europeană România a trebuit să implementeze în legislaţia sa aceste directive. Principalele directive sunt:

● Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile

• Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase (modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE)

• Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (modificată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/12/CE)

• Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor

• Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

• Directiva Consiliului 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

• Directiva Consiliului 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

• Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

• Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate (modificată de Directiva Consiliului 87/101/CEE)

• Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

• Directiva Comisiei 93/86/CE privind etichetarea bateriilor

• Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

• Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în particular a solurilor când se utilizează nămoluri provenite din epurare în agricultură

În februarie 2008, dintre cele 29 directive, 21 erau complet transpuse în legislaţia românească, 3 erau transpuse parţial, iar 5 încă nu erau transpuse. În total un număr de 116 acte legislative transpuneau aceste directive: legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de urgenţă ale guvernului şi ordine emise de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD, fost Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – MMGA, fost Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului – MAPM), Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF, fost Ministerul Economiei şi Comerţului – MEC) şi Ministerul Transporturilor (MT, fost Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor – MTCT).Actual această transpunere este completă.

În Republica Moldova programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere a fost elaborat în conformitate cu stipulările art. 28 al Legii cu privire la deşeurile de producţie şi menajere nr. 1347–XIII din 9 octombrie 1997, fiind aprobată ulterior prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 606 din 28 iunie 2000.

Preview document

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 1
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 2
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 3
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 4
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 5
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 6
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 7
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 8
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 9
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 10
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 11
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 12
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 13
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 14
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 15
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 16
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 17
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 18
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 19
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 20
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 21
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 22
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 23
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 24
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 25
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 26
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 27
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 28
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 29
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 30
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 31
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 32
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 33
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 34
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 35
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 36
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 37
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 38
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 39
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 40
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 41
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 42
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 43
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 44
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 45
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 46
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 47
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 48
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 49
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 50
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 51
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 52
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 53
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 54
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 55
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 56
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 57
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 58
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 59
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 60
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 61
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 62
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 63
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 64
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 65
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 66
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 67
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 68
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 69
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 70
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 71
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 72
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 73
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 74
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 75
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 76
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 77
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 78
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 79
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 80
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 81
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 82
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 83
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 84
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 85
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 86
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 87
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 88
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 89
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 90
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 91
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 92
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 93
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 94
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 95
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 96
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 97
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 98
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 99
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 100
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 101
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 102
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 103
Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Depozitarea Controlata a Deseurilor Solide Municipale.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului

Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea...

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării Privind Incinerarea Deșeurilor

Capitolul I 1. Prezentarea generala a industriei 1.1 Introducere Orice activitate umană este generatoare de deşeuri. Orice deşeu produs ca...

Obtinerea Biogazului

Cap. 1. Scurt istoric Primele explicaţii ştiinţifice referitoare la gazele combustibile apar spre sfârşitul secolului al XVII-lea, perioadă în...

Instalații pentru reciclarea deșeurilor - depozitare deșeuri

1. Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Te-ar putea interesa și

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Municipiul Târgoviște

Scurt istoric al oraşului Municipiul Târgovişte este reşedinţa judeţului Dâmboviţa din anul 1968. Atestarea documentară apare târziu, într-un...

Deteriorarea Stratului de Ozon - Studiu de Impact

Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai...

Gestionarea Deșeurilor Obținute prin Arderea altor Deșeuri Solide

INTRODUCERE Deşeurile în societatea actuală reprezintă produse ce rezultă în cantităţi din ce în ce mai mari din activitatea umană şi care, dacă...

Procesarea Deșeurilor Solide

1. Structura deseurilor solide Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a...

Proiectarea unei Statii de Transfer cu Banda

1. Descrierea generală a proiectului 1.1 Tema de proiectare Staţie de transfer cu componentă de sortare -Judeţul Alba 1.2 Beneficiarul...

Ai nevoie de altceva?