Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 31639
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Extras din document

Introducere

Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri.

Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea hranei, recipiente de plastic, ambalaje, ziare, materiale textile, deşeuri de grădină, componente metalice, iar, mai nou, chiar aparatură electrocasnică scoasă din uz, autoturisme şi multe altele. Aceste

resturi cărora li se spune în mod curent “deşeuri urbane” sau “deşeuri municipale” trebuie colectate, transportate, depozitate, neutralizate astfel încât să perturbe cât mai puţin mediul pentru generaţia noastră şi pentru cele viitoare.

Managementul deşeurilor devine din ce în ce mai acut, o preocupare a cetăţenilor şi a autorităţilor locale din toate zonele ţării cu cât, aruncarea la întâmplare a deşeurilor în spaţii neamenajate special, pe parcursul multor ani, a condus la un impact periculos asupra mediului înconjurător.

În ţările occidentale preocupările pentru această componentă socio-economică îşi află originile cu câteva decenii în urmă. La ora actuala, sistemele occidentale de reglementări în domeniu şi, mai ales, structurile diversificate de implementare a reglementărilor, structuri ce includ toate componentele societăţii civile îşi pun baza pe acţiunea şi conştiinţa cetăţenilor, au condus la educarea acestora în spiritul protejării resurselor naturale şi a mediului.

Capitolul 1.Analiza critică a cunoaşterii

1.1.Generalităţi

1.1.1.Definirea noţiunilor din sistemul de gestionare a deşeurilor

Ciclu de viaţă al produsului = perioada cuprinsă între data de fabricaţie a unui produs şi data la care acesta devine deşeu

Colectarea deşeurilor = strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor în vederea transportului lor (de exemplu către amplasamentele de eliminare sau valorificare)

Compostare = descompunere, respectiv recompunere biologică a resturilor organice, în condiţii aerobe

Concept de gospodărire a deşeurilor = un concept pentru planificarea îndepărtării deşeurilor

Conceptele integrate de gospodărire a deşeurilor = se caracterizează prin luarea în considerare a tuturor opţiunilor de gospodărire a deşeului din punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric. Se realizează o comparare a variantelor de îndepărtare.

Depozit de reziduuri = amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv spaţii interne de depozitare a deşeurilor în care un producator de deşeuri execută propria eliminare de deşeuri, un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor.

Deşeu = orice substanţă şi orice obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia ori obligaţia să le arunce.

Deşeu organic = conţinutul în substanţe organice care pot fi descompuse biologic (de exemplu resturi organice de la bucătărie, din grădină) al deşeului urban

Deşeu periculos = deşeu descris în Articolul 16, §1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 78/2000- concretizează denumirea de „deşeu periculos” prin furnizarea compoziţiilor şi a potenţialului reactiv.

Deşeuri cu substanţe dăunătoare = reziduuri încărcate cu substanţe dăunătoare, care ar putea crea probleme în procesul de îndepărtare, salubrizare.

Deşeuri din ambalaje = ambalajele sunt produse realizate din anumite materiale în scopul manevrării, protejării, livrării şi al prezentării mărfurilor, care se pot întinde de la materia primă până la produsul finit şi care sunt predate de către producător utilizatorului. Şi articolele de unică folosinţă trebuie considerate ambalaje.

Deşeuri din construcţii = moloz, reziduuri de pe şantierul de construcţii,materiale din excavări ale pământului, decapări de drumuri.

Deşeuri din grădini şi parcuri = deşeuri verzi vegetale în cantităţi mari, generate pe

terenurile cu grădini, parcuri şi cimitire, ca şi pe spaţiile verzi de la marginea drumurilor.

Deşeuri generate în pieţe = resturi de fructe sau legume şi ambalaje care nu mai pot fi valorificate.

Deşeuri din procesul de producţie = deşeuri generate în industrie, întreprinderi sau alte instalaţii, care nu sunt deşeuri urbane, dar care totuşi pot fi salubrizate ca şi deşeurile urbane,conform tipului, potenţialului periculos şi comportamentului reactiv.

Deşeuri farmaceutice = medicamente nefolosite, care fac parte din gunoiul menajer.

Deşeuri generate de industrie = asimilabile cu deseurile menajere, generate în întreprinderi meşteşugăreşti, magazine, întreprinderi de prestări servicii, spaţii publice şi industrie, în măsura în care pot fi, după tip şi cantitate, salubrizate împreună cu gunoiul menajer.

Deşeuri stradale = deşeu specific căilor de circulaţtie publică, provenit din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţtiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe

solide din atmosferă.

Deşeuri municipale = deşeuri menajere şi alte deşeuri care prin natură sau compoziţie sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor.

Gospodărire (management) al deşeurilor = colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor inclusiv supravegherea zonelor de deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

Gunoi menajer = deşeuri din gospodării individuale, colectate regulat de către cei care se ocupă de salubrizare sau de un terţ angajat pentru acest lucru - în recipiente speciale, transportate şi predate spre salubrizare.

Preview document

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 1
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 2
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 3
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 4
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 5
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 6
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 7
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 8
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 9
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 10
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 11
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 12
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 13
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 14
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 15
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 16
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 17
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 18
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 19
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 20
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 21
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 22
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 23
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 24
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 25
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 26
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 27
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 28
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 29
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 30
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 31
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 32
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 33
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 34
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 35
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 36
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 37
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 38
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 39
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 40
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 41
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 42
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 43
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 44
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 45
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 46
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 47
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 48
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 49
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 50
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 51
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 52
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 53
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 54
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 55
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 56
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 57
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 58
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 59
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 60
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 61
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 62
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 63
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 64
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 65
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 66
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 67
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 68
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 69
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 70
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 71
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 72
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 73
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 74
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 75
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 76
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 77
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 78
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 79
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 80
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 81
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 82
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 83
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 84
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 85
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 86
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 87
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 88
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 89
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 90
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 91
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 92
Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Cuprins Licenta.doc
  • Gestionarea Deseurilor in Orasul Sannicolau Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII ZGURELOR SIDERURGICE ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE Progresul tehnic în metalurgie a condus spre...

Gestionarea Deșeurilor Nepericuloase din Municipiul Moinești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de...

Gestionarea Deșeurilor în România

INTRODUCERE Salubrizarea reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă Romania în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta...

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova

Ce se doreşte? Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, firma SC. Adrepol S.R.L îşi propune implementarea...

Metode moderne de monitorizare a proceselor industriale

I. DESCRIERE PRODUS ȘI METODĂ DE MONITORIZARE: Salamul de vara este un preparat din carne, cu structura eterogena, care face parte din grupa...

Ai nevoie de altceva?