Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 19461
Mărime: 7.25MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giurma Ion

Cuprins

MEMORIU JUSTIFICATIV pag. 3

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI

1.Resursele de apă pag. 6

1.1.Resursele de apă teoretice si tehnic utilizabile pag. 6

1.2. Prelevările de apă pag. 8

2. Ape de suprafaţă pag. 9

2.1. Starea râurilor interioare pag. 9

2.2. Starea lacurilor pag. 13

2.3. Starea fluviului Dunărea pag. 15

3. Ape subterane pag. 16

4.Ape uzate – surse şi grad de epurare pag. 19

CAPITOLUL II CAUZE CARE POT GENERA POLUĂRI ACCIDENTALE

1. Generalităţi pag. 21 1.1. Principalii poluanţi ai apelor şi efectele acestora pag. 23 1.2. Principalele surse de poluare pag. 26

2. Clasificarea cauzelor care duc la producerea poluărilor accidentale pag. 27

CAPITOLUL III PLAN DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

1.Generalităţi pag. 38

2. Plan de prevenire şi combatere a efectelor poluărilor accidentale pag. 39

CAPITOLUL IV LEGISLAŢIE-SANCŢIUNI

1. Legislaţie pag. 52

2. Sancţiuni pag. 61

CAPITOLUL V CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE ŞI MODUL DE INTERVENŢIE

1. Poluarea cu cianuri pe râul Siret pag. 62

1.1. Prezentarea bazinului hidrografic Siret pag. 62

1.2. Măsuri la sursa de poluare pag. 65

1.3. Măsuri pentru diminuarea concentraţiilor poluanţilor pe râurilor Şomuzu Mare şi Siret pag. 66

1.4. Monitorizarea evoluţiei şi deplasării undei de poluare. pag. 67

1.5. Concluzii pag. 70

2. Poluarea accidentală cu produs petrolier pe râul Ozana pag. 70

3. Poluarea accidentală cu produs uleios, pe râul Moldova pag. 72

4. Poluarea cu uleiuri minerale a râului Nicolina şi Bahlui pag. 74

CONCLUZII pag. 77

BIBLIOGRAFIE pag. 79

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană sau adăpost.La început modificările au fost puţin importante, fiind acceptabile pentru mediu, în ultimele decenii însă, aceste modificări sunt vizibile la scară din ce în ce mai mare mergând până la dimensiuni planetare.

Problema principala este aceea că omul încearcă să-şi impună voinţa adaptând mediul nevoilor sale, rezultatele nefiind cele dorite.

Cercul vicios al agresiunii omului asupra mediului înconjurător

Poluarea apelor reprezintă conform Convenţiei Internaţionale privind situaţia apelor din Europa (Geneva 1961), o modificare directă sau indirectă a compoziţiei sau stării apelor unei surse oarecare, ca urmare a activităţii umane, în aşa măsura încât ele devin mai puţin adecvate tuturor sau numai unora din utilizările pe care le pot căpăta în stare naturală.

În 1970 dimensiunea globală a poluării a devenit realitate, iar în 1973 la Conferinţa de la Stockholm (1972), Comunitatea Europeana a adoptat primul din programele de acţiune în domeniul mediului (1973-1977) prin care s-au stabilit principiile si priorităţile ce vor ghida politica comunitară în viitor. Programul de acţiune în domeniul mediului a fost extins si actualizat în 1977, 1983 şi 1992. Dintre principiile din programele de acţiune ulterioare sunt de reţinut:

•prevenirea este mai buna decat remedierea;

•principiul “poluatorul plăteşte”, costul prevenirii si refacerii pagubelor aduse mediului trebuind suportat de către cel care polueaza;

•protecţia mediului este o responsabilitate a tuturor, fiind astfel necesară educaţia publicului.

Chiar daca legislaţia de protecţie a mediului a devenit tot mai severă s-a observat o degradare continuă a mediului şi anume:

•în domeniul apelor s-au observat ameliorări in ceea ce priveşte sursele punctuale de poluare a apelor interioare; s-a observat o creştere a poluării provenite de la sursele difuze (îndeosebi agricultura) ce ameninţă calitatea apelor, producând eutrofizarea apelor dulci şi poluarea mărilor;

•degradarea solurilor, datorită activităţilor industriale, a utilizării excesive a nitraţilor şi a nămolurilor în agricultură, a practicilor intensive prin utilizarea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a ierbicidelor;

•creşterea cantităţii de deşeuri menajere şi industriale şi neutilizarea corespunzătoare a posibilităţilor de reciclare şi refolosire.

Conceptul de dezvoltare durabilă a devenit punctul central al dezbaterilor privind mediul şi dezvoltarea în 1987 prin publicarea raportului Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare “Our common future” numit şi raportul Brundtland.

Dezvoltarea economică şi sociala este strâns legată de apă. Lipsa apei, deteriorarea calităţii ei sau o cantitate prea mare necesită o abordare sectorială în gospodărirea apelor. În prezent gospodărirea apelor reprezintă o ramură a activităţii economice a fiecărei ţări, cu puternice implicaţii sociale urmărindu-se:

•asigurarea cu prioritate a apei pentru populaţie;

•asigurarea apei pentru agricultură;

•dezvoltarea strategiilor de dezvoltare economică prin reducerea consumurilor de apă, în special în zonele sărace în apă şi producerea unei cantităţi mai mici de deşeuri evacuate în apă;

•protejarea ecosistemelor vitale: terestre şi acvatice.

În 1992 la Dublin cu prilejul Conferinţei Internaţionale a Apei şi Mediului au fost formulate cele patru principii fundamentale ale GIRA (Gospodărirea Integrate a Resurselor de Apă):

•apa dulce este o ramură finită şi vulnerabilă, esenţială pentru susţinerea formelor de viaţă, asigurarea dezvoltării şi conservarea calităţii mediului;

•gospodărirea apelor trebuie să se bazeze pe o formă participativă, pe dialog între utilizatori, furnizori şi factorii politici la toate nivelurile;

•rolul femeii trebuie să devină mai important în gospodărirea resurselor de apă;

•apa este un bun economic.

La Rio de Janeiro în acelaşi an Agenda 21 adopta apa ca fiind definită ca un bun economic şi social.

Directiva Cadru pentru Apă adoptată în iulie 2000 la nivelul Comunităţii Europene stabileşte cadrul necesar realizării obiectivelor politicii durabile în domeniul apelor de suprafaţă şi a apelor subterane cu rolurile următoare:

- prevenirea deteriorării viitoare a ecosistemelor acvatice şi consolidarea stării acestora;

- promovarea dezvoltării durabile a resurselor de apă;

- reducerea progresivă a emisiilor de deşeuri în resursele de apă de suprafaţă;

- asigurarea reducerii progresive a poluării apelor subterane;

- limitarea efectelor inundaţiilor sau a secetelor.

Atât pentru apele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane se prevăd programe de monitorizare extrem de atent definite, pentru sesizarea modificărilor regimului cantitativ sau calitativ al resurselor de apă.

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei.Prin poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice si biologice ale apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane si care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care această utilizare este posibilă înainte de a interveni alterarea.Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare.Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se asigură condiţii necesare pentru consum.

Preview document

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 1
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 2
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 3
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 4
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 5
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 6
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 7
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 8
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 9
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 10
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 11
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 12
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 13
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 14
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 15
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 16
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 17
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 18
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 19
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 20
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 21
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 22
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 23
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 24
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 25
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 26
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 27
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 28
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 29
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 30
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 31
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 32
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 33
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 34
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 35
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 36
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 37
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 38
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 39
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 40
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 41
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 42
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 43
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 44
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 45
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 46
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 47
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 48
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 49
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 50
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 51
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 52
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 53
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 54
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 55
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 56
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 57
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 58
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 59
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 60
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 61
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 62
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 63
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 64
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 65
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 66
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 67
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 68
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 69
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 70
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 71
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 72
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 73
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 74
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 75
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 76
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 77
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 78
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 79
Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Fenomenelor de Poluare Accidentala a Resurselor de Apa.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Analiza fizico-chimică a apei naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică - agenția regională pentru protecția mediului

1.Prezentare generală a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Piteşti Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au fost reorganizate şi...

Studiul privind indicatorii necesari realizării planului de amenajare a teritoriului Județului Mureș

JUDETUL MURES I. CADRUL NATURAL 1. ASEZARE Judetul Mures este situat în zona central-nordică a tării în centrul Podisului Transivaniei, fiind...

Proiect de practică - Agenția Regională pentru Protecția Mediului, Pitești

1. Prezentare generală a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Piteşti Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au fost reorganizate...

Ai nevoie de altceva?