Politici și Strategii de Protecție a Mediului

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18117
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Publicat de: Florentina C.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sima Cristiana

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE pag 2
 3. CAPITOLUL I – POLITICA DE MEDIU
 4. 1.1. Efectele schimbărilor în economie asupra mediului pag 6
 5. 1.2. Managementul implementării politicii de mediu pag 9
 6. 1.3. Mijloace şi instrumente ale politicii de mediu pag 13
 7. 1.3.1. Instrumente financiar – economice pag 16
 8. 1.3.2. Instrumente social – comunicative pag 19
 9. 1.3.3. Fondul pentru mediu pag 21
 10. CAPITOLUL II – STRATEGII DE PROTECŢIE A MEDIULUI
 11. 2.1. Necesitatea unei strategii de mediu pag 24
 12. 2.2. Elemente generale în strategia de protecţie a mediului înconjurător pag 26
 13. 2.3. Strategii ale politicii de mediu pag 29
 14. 2.3.1. Strategia dezvoltării durabile pag 30
 15. 2.3.2. Strategia POS Mediu pag 33
 16. 2.3.3. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE) pag 37
 17. 2.3.4. Realizări în activitatea de armonizare a acquis-ului de mediu pag 41
 18. CAPITOLUL III – POLITICA INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIUL
 19. PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN ROMÂNIA
 20. 3.1. Investiţii în domeniul protecţiei mediului în perioada 2007- 2010 pag 45
 21. 3.2. Cheltuieli la nivel naţional pentru protecţia mediului în ultimii 3 ani pag 52
 22. 3.3. Perspective privind protecţia mediului în România în perioada 2010-2015 pag 55
 23. CONCLUZII pag 58
 24. BIBLIOGRAFIE pag 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi ani până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. Importanţa sa nu este datorată anvergurii fondurilor alocate (care nu depăşesc fondurile de care dispun politica regională sau politica agricolă) ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a Uniunii Europene, aspectele de protecţie a mediului fiind considerente obligatorii ale celorlalte politici comunitare. Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal al câmpului său de acţiune – adică prin preocuparea pentru natură ca moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare politica de mediu este permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului, aşa cum apar ele în urma evenimentelor internaţionale precum summit-urile de la Rio (1992) şi Johanesburg (2002), a protocolului de la Kyoto, etc. În plus, această conectare la şi implicare în progresele internaţionale de mediu transformă Uniunea Europeană în promotor global al dezvoltării durabile.

Prin lucrarea intitulată „Politici şi strategii de protecţie a mediului” mi-am propus să identific diferite concepte, principii economice care intervin în problematica atât de vastă a economie mediului, respectiv a dezvoltării durabile, să prezint instrumentele economice dar şi pe cele financiare care sunt utilizate în politica de mediu atât pe plan internaţional cât şi în România.

Protecţia mediului constituie astfel un element esenţial al dezvoltăţii durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen lung. Totuşi, pentru multe ţări în curs de dezvoltare, această temă este un lux pornind de la obiectivele economice propuse, deoarece nu dispun de sumele necesare efectuării unor investiţii importante pentru repararea pagubelor aduse mediului. De menţionat însă efortul făcut de ţările din Europa de Est pentru repararea efectelor poluării industriale şi urbane asupra atmosferei, apei, etc.

Bineînţeles că o creştere economică corelată cu o protecţie adecvată a resurselor naturale şi de mediu sunt obiective compatibile. Însă, dacă resursele sunt afectate pentru protecţia mediului, ele nu vor mai fi disponibile pentru alte obiective ale colectivităţii. Este, deci, important ca protecţia mediului să fie considerată alături de alte obiective ale colectivităţii, şi nu separat.

În realitate, un număr mare de ţări folosesc o combinare a instrumentelor de acţiune ce include reglementări, ajutoare financiare, taxe, redevenţe, permise negociabile. De aceea, se apreciază faptul că este necesară conştientizarea oamenilor, în scopul opririi sau stagnării creşterii economice pentru a salva mediul. Acest fapt, consider că nu se poate realiza decât prin renunţarea la unele avantaje şi prin modificarea mentalităţii. Şi acest lucru se poate obţine prin renunţarea la ideea potrivit căreia omul este stăpânul naturii, neavând nici o responsabilitate faţă de ea.

În contextul actual, politicile sectoriale, atât naţionale, cât şi internaţionale, vor trebui reexaminate în lumina principiilor “utilizator – plătitor” şi “poluator - plătitor”, de aşa manieră încât integritatea costurilor bunurilor şi serviciilor considerate să fie suportat de cei care beneficiază de acestea, fiind urmărită compatibilitatea politicilor macroeconomice, având grijă să se asigure o expansiune economică compatibilă cu dezvoltarea durabilă.

În acest context, putem aprecia că România a făcut progrese şi paşi importanţi în implementarea politicilor de mediu dar şi în realizarea unor strategii la nivel naţional care să coreleze politicile de mediu cu celelalte tipuri de politici.

CAPITOLUL I

POLITICA DE MEDIU

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii, drept urmare, protecţia mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât şi la scară globală.

În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor naturale relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic, impunând găsirea unor soluţii pentru ameliorarea acestei situaţii, în condiţiile unei dezvoltării durabile.

Politica de mediu este concepută ca formă a politicii generale a statului, având ca sarcină stabilirea strategiilor, obiectivelor şi priorităţilor, metodelor şi mijloacelor implicate în acţiunile desfăşurate pe plan naţional în scopul prevenirii şi combaterii poluării, a conservării şi dezvoltării durabile a mediului.

Reprezetând o politică specială (atât la nivel naţional cât şi inţernational), politica de mediu înseamnă în acelaşi timp şi evaluarea siţuatiilor reale ale mediului, constatarea influenţelor negative asupra mediului, stabilirea instituţionalizată a măsurilor necesare organelor statale în protejarea şi conservarea mediului, precum şi stabilirea sistemelor de sancţionare în caz de poluare şi a cuantumului sancţiunilor aplicabile. Politica de mediu este strâns legată şi condiţionată de politica economică, administrativ-financiară şi legislativă, corelaţie ce se bazează pe o cointeresare naţională şi internaţională întrucat reprezintă deopotrivă relaţii teoretice şi relaţii practice concrete. Sarcinile politice de proţectie a mediului sunt diferite şi complexe, principala răspundere a politicii mediului revenind guvernelor fiecărei ţări precum şi autoritaţilor naţionale şi locale de specialitate.

Cele trei Conferinţe naţionale de proţectie a mediului au stabilit principalele sarcini politice de protecţie a mediului pentru statele participante. Asfel, la puţin timp după prima Conferinţă a O.N.U. asupra mdiului, Comisia Europeană a propus elaborarea unui program de acţiune în acest domeniu, care recunoaşte necesitatea şi legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului. Cu timpul se dezvoltă progresiv un drept comunitar al mediului care în prezent cuprinde peste 200 directive şi regulamente în domeniul protecţiei mediului.

Preview document

Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 1
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 2
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 3
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 4
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 5
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 6
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 7
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 8
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 9
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 10
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 11
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 12
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 13
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 14
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 15
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 16
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 17
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 18
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 19
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 20
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 21
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 22
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 23
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 24
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 25
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 26
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 27
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 28
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 29
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 30
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 31
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 32
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 33
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 34
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 35
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 36
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 37
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 38
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 39
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 40
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 41
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 42
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 43
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 44
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 45
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 46
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 47
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 48
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 49
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 50
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 51
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 52
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 53
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 54
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 55
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 56
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 57
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 58
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 59
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 60
Politici și Strategii de Protecție a Mediului - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Politici si Strategii de Protectie a Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Forme neconvenționale de energie

1.1 Introducere De la vechii greci ne-a rămas minunata legendă despre titanul Prometeu, care a răpit cerurilor focul şi l-a adus oamenilor. Nu...

Aspecte de mediu la o instalație de producere a biodieselului

Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea...

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Dezvoltarea durabilă - strategii - politici de mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Soluții energetice alternative - biomasă

CAPITOLUL I : INTRODUCERE 1.1 PROBLEMELE ACTUALE ALE OMENIRII Societatea de astăzi este marcată de secolul vitezei pe care omul cu mâna lui l-a...

Protecția mediului

1.Motivarea alegerii domeniului ‘’protectia mediului’’ Am ales domeniul ‘’protectia mediului’’ pentru ca in prezent este unul dintre cele mai mari...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Strategii de dezvoltare turistică a localității Bârsana

I. STUDIU EXPLORATORIU PRIVIND CADRUL NATURAL, ECONOMIC ȘI SOCIAL AL LOCALITĂȚII CÂRLIBABA, JUD. SUCEAVA 1. Aspecte privind cadrul natural În...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Instituții - politică de mediu

Partea I - Politica de mediu in Uniunea Europeana I. Evoluţia politicii de mediu Repere cronologice în ceea ce priveşte politica de mediu la...

Ai nevoie de altceva?