Poluarea datorată transporturilor aeriene

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25255
Mărime: 4.19MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Noțiuni generale privind transporturile aeriene 5

1.1. Definirea și impactul transporturilor asupra umanității

1.2. Cerinţele impuse transporturilor

1.3. Clasificarea transporturilor

1.4. Transportul aerian

1.4.1 Elementele componente ale avionului

1.4.2 Materiale componente ale avionului

1.4.3 Clasificarea aeronavelor

1.4.4 Organizarea activităţii aviaţiei civile

1.4.5 Organizarea transportului de mărfuri cu aeronave

1.4.6 Aterizarea și decolarea aeronavelor civile. Aeroportul

1.4.7 Traficul aerian

1.4.8 Evoluţia transportului aerian în România, în U.E. și în lume

CAP. 2 Poluarea mediului

2.1 Definiţii privind poluarea mediului

2.2 Surse de poluare

2.3 Clasificări ale poluării

2.4 Poluarea atmosferei

2.4.1 Poluarea aerului și sănătatea omului

2.5 Poluarea apelor

2.6 Poluarea solului

2.7 Poluarea sonoră

2.8 Poluarea radioactivă

2.9 Efecte complexe ale poluării mediului

2.9.1 Efectul de seră și schimbările climatice

2.9.2 Subţierea stratului de ozon

2.9.3 Schimbările climatice

2.9.4 Ploile acide

2.9.5 Smogul

2.10 Legislația românească versus cea europeană privind poluarea datorată transporturilor

2.10.1 Elemente de legislație românească privind poluarea datorată transporturilor

2.10.2 Elemente de legislație europeană privind poluarea datorată transporturilor

CAP. 3 Poluarea provocată de transporturile aeriene

3.1. Poluare fizico-chimică a atmosferei datorată transporturilor aeriene

3.2 Combustibili utilizaţi în transportul aerian și impactul acestora asupra mediului

3.3 Iradierea, virusurile și zborul

3.4 Poluarea prin zgomot și vibraţii datorate transporturilor aeriene

3.5 Studiu de caz privind poluarea generată de transporturile aeriene

Concluzii 62

Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantităţii de bunuri ce puteau fi transportate au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport.

Transporturile aeriene sunt o componentă importantă a transporturilor internaţionale. Ele acoperă o arie de comerţ în care aeronavele sunt angajate pentru a transporta pasageri, mărfuri și poştă. Companiile de transport aerian operează servicii pe rute aeriene locale, regionale şi internaţionale. Ele constituie cea mai dinamică modalitate de transport.

Primele avioane au apărut la începutul sec XX, când fraţii Orville şi Wilbur Wright au realizat primul zbor cu aeroplanul în 1903. Louis Bleriot a fost primul pilot care a traversat Canalul Mânecii, în 1909, iar Charles Lindbergh a realizat prima traversare a Atlanticului, singur și fără escală, în 1927. La ora actuală s-a ajuns ca cel mai mare avion de pasageri din lume aflat în producție de serie și primul avion de mare capacitate cu două punți complete pentru pasageri să fie avionul Airbus A380, un avion cvadrimotor, care oferă zboruri de mare distanță, de până la 15700 km, avionul fiind certificat pentru operațiuni cu până la 880 pasageri, deși în mod tipic transportă numai 420 - 620 pasageri, în funcție de dorința companiei proprietare. 25 % din avion este făcut din materiale compozite, precum fibră de carbon. Se folosesc și aliaje de aluminiu care pot fi sudate, eliminând necesitatea utilizării niturilor. Airbus A380 are o lungime de 73 m, înălțimea de 24,1 m, o anvergură a aripilor de 79,8 m, o masă proprie de 276,8 tone și masa maximă autorizată de 560 tone. El atinge o viteză de 0,89 Mach. Ca avion de alt tip decât cel de pasageri, cel mai mare din lume este Antonov An-225 Mriya, care este un avion de transport militar strategic. Acest avion are lungimea de 84 m, înălțimea de 18.1 m, anvergura aripilor de 88.4 m și masa maximă (cu încărcătură) de greutate maximă de 640 de tone, iar viteza de croazieră între 750–850 km/h.

Activitatea de transport aerian a cunoscut o importantă dezvoltare determinată de creşterea economică, de intensificarea schimbului internaţional de mărfuri, de turismul internaţional. Mijloacele de transport aerian posedă mai multe caracteristici specifice, şi anume: rapiditate, convertibilitate, oportunitate, confort, siguranţă, accesibilitate și economicitate.

Pe de altă parte, avioanele și infrastructura necesară acestora, incluzând fabricarea, materialele folosite, aeroporturile și funcționarea avioanelor, de la consumul de combustibil și până la gazele eliminate prin arderea acestora, dar și zgomotul motoarelor și vibrațiile induse de acestea, toate induc afectarea mediului înconjurător într-o măsură foarte mare, comparativ cu celelalte mijloace de transport, după cum se arată în Fig. I.1 și I.2. De exemplu, extinderea aeroportului Heathrow din Marea Britanie a cunoscut numeroase piedici după ce Curtea Supremă a țării a impus reducerea poluării aerului ca fiind una dintre principalele sale priorități.

Fig. I.1 Poluarea indusă de transporturile aeriene

(http://www.airportwatch.org.uk/2015/05/gacc-response-to-airports-commission-gatwick-runway-could-breach-eu-pollution-law/)

Fig. I.2 Emisiile echivalente de dioxid de carbon pentru diferite mijloace de transport

(http://www.sightline.org/maps-and-graphics/climate-co2bymode/)

Datorită importanței subiectului transportului aerian ca utilitate a omului, dar și ca generator de poluare a mediului, am ales să studiez legătura dintre acest tip de transport și poluare.

Lucrarea de licență este compusă din 3 capitole.

Ȋn capitolul întâi sunt abordate noţiunile generale privind transporturile în general și transportul aerian în special, în România și în lume, dându-se definițiile esențiale dezvoltării subiectului, precum și clasificări ale transporturilor, după mai multe criterii.

Ȋn cel de-al doilea capitol este dezvoltat subiectul poluării mediului la modul general. Sunt identificate principalele cauze ale poluării datorate transporturilor. Astfel, sunt trecute în revistă substanţele poluante, care o dată ajunse în troposferă, se menţin o perioadă variabilă, care poate fi de la câteva zile la câţiva ani, în funcţie de reactivitatea lor şi condiţiile meteo-climatice, dând naştere la numeroase reacţii chimice. Legislația aferentă transporturilor și poluării produse de acestea sunt, de asemenea, sintetizate în acest capitol.

Ȋn cel de-al treilea capitol este abordată tema poluării datorate transporturilor aeriene.

Capitolul 1

Noțiuni generale privind transporturile aeriene

1.1 Definirea și impactul transporturilor asupra umanității

Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societății omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti.

Aspectele economice ale activităţii membrilor societăţii privesc relaţiile acestora cu natura și societatea în care trăiesc şi muncesc. Producţia bunurilor materiale necesare existenţei oamenilor şi creşterii nivelului lor de trai este îndreptată spre desprinderea anumitor obiecte din mediul lor natural și prelucrarea, transformarea acestora în diverse bunuri menite să satisfacă trebuinţele oamenilor (hrană, îmbrăcăminte,încălţăminte ş.a.).

Pe de altă parte, resursele naturale nu sunt distribuite uniform pe teritoriul unei ţări și nici pe planeta noastră. Zăcămintele minerale, cum sunt cele de minereuri feroase şi neferoase, de cărbuni etc. se găsesc cu precădere în anumite ţări și zone ale globului, dar lipsesc complet în alte zone. Unele localităţi pot avea resurse naturale care să satisfacă principalele trebuinţe ale omului în materie de hrană, dar pot fi lipsite de resursele necesare altor activităţi de producţie. Ȋntre aceste extreme, caracteristica generală este aceea că în diverse zone resursele naturale sunt limitate și nu pot satisface din plin toate cerinţele producţiei. Materiile prime necesită la rândul lor prelucrarea, transformarea lor în produse intermediare şi produse finite. Minereul de fier trebuie topit şi transformat în oţel și fontă, apoi trebuie prelucrat în diverse forme. Grâul trebuie transformat în făină și pâine, în alte produse de panificaţie, iar lina trebuie transformată în fire, în ţesături și îmbrăcăminte.

Nu întotdeauna procesele de prelucrare intermediară şi finală se desfăşoară în zonele de extracţie a materiilor prime, deşi aceasta ar fi de dorit. Cauzele sunt multiple şi ţin de politica economică, de încadrare a ţărilor în diviziunea internaţională a muncii, de dezvoltarea ştiinţei și tehnicii etc. Fără transport, producţia bunurilor materiale ar fi fost condamnată sa se limiteze strict la resursele existente pe plan local, iar exploatarea acestora ar fi fost determinată exclusiv de cerinţele satisfacerii nevoii sociale pe plan local (Alpopi, C., 2008).

Bibliografie

1. Alexa C., Transporturi internaționale, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

2. Ackrill, P.A., Further Development of a Design Tool for Traffic Management, Transport Management Research Centre, 1997.

3. Aviation Environment Federation, All set for take off? Aviation emissions to soar under Airports Commission proposals, 16 June 2015.

4. Butnaru A., Transportations and international insurances of goods, Publishing House of the Foundation România de Mâine, Bucharest, 2002.

5. Caraiani G., Tratat despre transporturi, EdituraLumina Lex, Bucureşti, 2001.

6. Ciobanu, T., Dreptul transporturilor. Transportul terestru şi aerian, Editura Actami, Bucureşti, 2000.

7. Cristea I., O.C.Ionescu, V. Stanciu, Transportul aerian de pasageri și de marfă, Editura Tehnică, București, 1981.

8. Enache S., Ştefan C., Transporturile și asigurările, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003.

9. Fota C., International commercial contracts, Tipografia Universității din Craiova, 2003.

10. Jacobs, Noise: Baselines: Prepared for the Airports Commission, 2014.

11.Lăpăduşi M. L., Căruntu C., Transporturile aeriene: componentă a transporturilor internaţionale, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, 3, 353-368, 2009.

12. Mayerowitz Scott, Why airfare keeps rising despite lower oil prices, Assoc. Press Airlines Writer. Houston Chron., 17 November 2014.

13. Miedema H.M.E., Oudshoorn C.G.M., Annoyance from transportation noise: Relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals. Environ Health Perspect 2001;109:409-416.

14. Naşcu I., Principles of transportation economy, Editura Silvy, Bucureşti, 2001.

15. National Academy of Engineering, "5 Technology." Technology for a Quieter America. Washington, DC: The National Academies Press, 2010. doi:10.17226/12928

16. Nistor, N., Vasiliu C., Teoria traficului rutier și siguranţa circulaţiei, Institutul Politehnic, Bucureşti, 1977.

17. Sausen; Ivar Isaksen, Volker Grewe, Didier Hauglustaine, David S. Lee, Gunnar Myhre, Marcus O. KÖhler, Giovanni Pitari, Ulrich Schumann, Frode Stordal and Christos Zerefos, Robert (2005). "Aviation radiative forcing” , 2000.

18. Stancu I., Transportations, expeditions and international insurances, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

19. Vişan S., Mediul înconjurător. Poluare și protecţie, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

http://apmcj.anpm.ro/ro/emisii-industriale

http://aviationbenefits.org/environmental-efficiency/

http://ec.europa.eu/clima/policies

http://europa.eu/transport/modes/air/

http://geo.arc.nasa.gov/sge/jskiles/fliers/all_flier_prose/cirrusclouds_jensen/cirrusclouds_jensen.html

http://pubs.acs.org/doi/abs/

http://pubs.acs.org/doi/abs/

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es101325r

http://radiatii-nucleare.blogspot.ro/2012/05/efectele-radiatiilor-asupra-sanatatii.html

http://spie.org/newsroom/3764-global-radiative-forcing-from-contrail-induced-cloudiness

http://theconversation.com/airline-emissions-are-set-to-rise-and-people-are-threatening-to-sue-30774

http://www.aef.org.uk/

http://www.aef.org.uk/2016/01/12/new-report-finds-aircraft-noise-policies-put-the-health-of-over-one-million-people-at-risk/

http://www.aef.org.uk/2016/07/27/london-city-airport-expansion-approved/#

http://www.aef.org.uk/issues/air-pollution/#

http://www.airportwatch.org.uk/2015/05/gacc-response-to-airports-commission-gatwick-runway-could-breach-eu-pollution-law/

http://www.anpm.ro/

http://www.anpm.ro/ce-sunt-radiatiile

http://www.antiquetrader.com/antiques/antiques-americana/christies-electic-sale

http://www.calitateaer.ro/

http://www.civitasinitiative.eu/docs1/CIVITAS_II_Policy_Advice_Notes_02_Clean_Vehicles_RO.pdf

http://www.defence.gov.au/AircraftNoise/noise/Default.asp

http://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/intro

http://www.environmental-protection.org.uk/

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf

http://www.greeniacs.com/GreeniacsArticles/Automotive/Airplane-Emissions.html

http://www.icao.int/

http://www.mmediu.ro/

http://www.motherjones.com/environment/2015/06/aviation-charts

http://www.nytimes.com/2013/01/27/

http://www.scribd.com/doc/50530972/Impactul-Transporturilor-asupra-Aerului-Atmosferic

http://www.scritub.com/timp-liber/muzica/Sunetul222231118.php

http://www.sightline.org/maps-and-graphics/climate-co2bymode/

http://www.tehnium-azi.ro/

http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-externe/emisiile-de-gaze-fluorurate-cu-efect-de-sera_7336

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/153776/aviation-policy-framework.pdf

https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/24

https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/24/heathrow-13-terrified-prison-no-regret-danni-paffard

www.ecos-magazine.com/uploads/1/2/2/0/122036/poluarea_radioactiva.doc

Preview document

Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 1
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 2
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 3
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 4
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 5
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 6
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 7
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 8
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 9
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 10
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 11
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 12
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 13
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 14
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 15
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 16
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 17
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 18
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 19
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 20
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 21
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 22
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 23
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 24
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 25
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 26
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 27
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 28
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 29
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 30
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 31
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 32
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 33
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 34
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 35
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 36
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 37
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 38
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 39
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 40
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 41
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 42
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 43
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 44
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 45
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 46
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 47
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 48
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 49
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 50
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 51
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 52
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 53
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 54
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 55
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 56
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 57
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 58
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 59
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 60
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 61
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 62
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 63
Poluarea datorată transporturilor aeriene - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Poluarea datorata transporturilor aeriene.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Analiza comparativă a două arii protejate - Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Dolomiti Bellunesi

În acest proiect urmărim realizarea unei analize comparative între două arii protejate. Cele două arii sunt asemănătoare în multe privințe, dar...

Politici de protecție a mediului - studiu comparativ România-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Poluarea atmosferei în localitățile urbane

CAPITOLUL I 1. MEDIUL URBAN Mediul urban indeplineste mai multe functii: de locuit,economica,cultural-administrativa,de comunicare ecologica,de...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Contribuția României la formarea și fundamentarea dreptului mării

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.INTRODUCERE 1.1.Definiţia dreptului marii Dreptul internaţional al mării face parte din dreptul internaţional...

Educarea elevilor din ciclul primar în spiritul apărării, protecției și refacerii mediului înconjurător

ARGUMENT “Poeţii au privit întotdeauna Pământul ca pe un cosmos al miracolelor infinite şi, încercănd să le descifreze, le-au sporit, adăugând ei...

Ecoteologia

INTRODUCERE Devine tot mai evident faptul că ceea ce numim "criză ecologică" este poate problema numărul unu cu care se confruntă societatea umană...

Poluarea atmosferică - surse de poluare - poluanți

Aerul atmosferic reprezinta,alaturi de ceilalti componenti ai biosferei,elementul de primordial importanta pentru mentinerea vietii.Protejarea...

Impactul Tehnologiei Asupra Mediului

Introducere: Problema raportului dintre om si natura nu este noua, ea aparand din cele mai vechi timpuri, odata cu primele colectivitati umane....

Biosorbția

INTRODUCERE Începutul acestui mileniu se caracterizează printr-un impact tot mai accentuat al activităţilor umane asupra Terrei, care determină...

Europa nordică

I.CADRUL GENERAL Europa Nordica are o suprafata de totala de 1.434.837 km² Europa Nordica este formata din doua componente : Scandinavia...

Ai nevoie de altceva?