Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20453
Mărime: 3.06MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINTA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR Specializarea: Ecologie şi protecţia mediului

Cuprins

Introducere 3

Generalităţi despre bolile plantelor 5

1.1. Clasificarea bolilor 5

1.2. Clasificarea bolilor din punct de vedere ecologic 7

1.2.1. Clasificarea ecologică a bolilor infecţioase 7

1.2.2 Bolile principale, bolile secundare şl alte boli 8

1.3. Pierderile provocate de boli şl principiile după care se produc 8

1.4. Epidemiologia 12

Patogenii plantelor de cultură 14

2.1. Virusuri – viroze 14

2.2. Micoplasme - micoplasmoze 18

2.3. Bacterii - bacterioze 19

2.4. Ciuperci – micoze 24

2.5. Mixomicete (mixomicetoze); alge (ficoze); licheni (lichenoze); antofite (antofitoze) 27

2.6. Factori neparazitari ce produc boli la plante 29

Metode de prevenire şi combatere a bolilor plantelor 32

3.1. Principiile de combatere a bolilor 32

3.2. Prognoza şi avertizarea 35

3.3. Metode agrofitotehnice 38

3.4. Metode fizice 42

3.5. Metode şi mijloace de luptă biologică 43

3.6. Combaterea integrată a bolilor 49

3.7. Selectivitatea pesticidelor pentru diferite organisme utile în protecţia integrată. 50

Studiu de caz 52

Principalele boli produse de ciuperci la plantele de cultura din familia gramineae din Moldova in anii 1997 si 1998 52

4.1. Bolile grâului 52

4.1.1. Făinarea grâului – Blumeria (Erysiphe) graminis f.sp. tritici 52

4.1.2. Mucegaiul de zăpadă-Micronectriella(Calonectria) graminicola 91 54

4.1.3. Tăciunele zburător al grâului – Ustilago tritici 56

4.1.4. Mălura comună - Tilletia sp. 57

4.2. Bolile orzului 60

4.2.1. Făinarea - Blumeria graminis f.sp. hordei 60

4.2.2. Sfâşierea frunzelor - Pyrenophora graminea 61

4.2.3. Tăciunele zburător - Ustilago nuda 63

4.3. Bolile porumbului 65

4.3.1. Înflorirea albă a boabelor - Gibberella fujikuroi 65

4.3.2. Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor - Gibberella zeae 67

4.3.3. Tăciunele comun - Ustilago maydis 69

Concluzii 72

Bibliografie 74

Extras din document

INTRODUCERE

Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional.

Orice tulburare care apare în structura şi funcţiile unui organism, sub influenţa unui agent patogen sau de altă natură, urmată de modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice, anatomice şi morfologice, poartă denumirea de boală. La plantele de cultură, noţiunea de boală are un sens practic, economic, determionat de procesul patologic care se concretizează în scăderea cantitativă şi deprecierea calitativă a producţiei.

Trecerea unei plante de la starea normală la cea patologică este greu de stabilit cu precizie, deoarece la început simptomele sunt imperceptibile dar mai târziu acestea se accentuează inducând schimbări evidente ce caracterizează starea de boală. Pentru diagnosticarea cu precizie a unei boli este necesară cunoaşterea detaliată a simptomelor, care reprezintă principalul criteriu macroscopic şi care îmbracă diferite forme în evoluţia bolii în timp.

Totalitatea modificărilor vizibile survenite în procesul de patogeneză, alcătuiesc tabloul simptomatologic al bolii.

Evoluţia procesului patologic trebuit privită în contextul interacţiunii dintre planta gazde - agentul patogen - factorii externi. În trecut bolile plantelor erau clasificate numai după simptomele pe care le provocau, fiind denumite: pătări, veştejiri, făinări, rugini, arsuri, putregaiuri etc.

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI DESPRE BOLILE PLANTELOR

Prin sănătate se înţelege funcţionarea normală a unui sistem viu, ale cărui procese oscilează în cadrul limitelor normale ale adaptabilităţii organismului şi care, în final, duc la realizarea potenţialului genetic, şi a ciclului biologic, precum şi la obţinerea unei recolte optime.

Noţiunea de boală a fost definită ca ,,o alterare dăunătoare a unuia sau a mai multor procese ordonate ale unui sistem viu, cauzată de către un factor primar. Când sistemul viu este alterat în afara limitelor sale normale de toleranţă facilă, este bolnav, iar dacă este împins în afara limitelor sale de toleranţă absolută, el „moare"

Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală este un proces treptat, care presupune o situaţie intermediară care poate fi reversibilă, cu revenire spre sănătate, dacă factorii care au indus-o dispar sau îşi reduc intensitatea acţiunii. Starea intermediară are multe elemente comune cu starea de stress şi poate fi definită ca o situaţie între sănătate şi boală, care se caracterizează mai ales prin dereglarea proceselor informaţionale.

1.1. Clasificarea bolilor

În funcţie de natura factorilor care produc îrnbolnăviri, bolile plantelor se clasifică astfel:

Boli neparazitare, produse de acţiunea nefavorabilă a unor factori externi (temperatură, umiditate, lumină, substanţe poluante etc.) sau interni, proprii plantei (respiraţie, metabolism dereglat în general etc). Din punct de vedere populaţional al culturii agricole, există adesea o multitudine de manifestări de acest tip induse de tasare (strat de sol mai dens ce apare la arături repetate la aceeaşi adâncime), zone cu exces de apă, exces de săruri, zone cu reziduuri fitotoxice de erbicide etc.

Boli parazitare, provocate de diferiţi patogeni: virusuri, microorganisme, alge, plante superioare parazite (antofite), si în funcţie de cauza lor, astfel:

- viroze: boli produse de virusuri;

- micoplasmoze: boli produse de microorganisme asemănătoare micoplasmelor;

- bacterioze: boli produse de bacterii;

- rickettioze: boli produse de ricketsii;

- micoze: boli produse de ciuperci;

- antofitoze: boli produse de plante superioare (antofite);

- lichenoze: boli produse de licheni;

- ficoze: boli produse de alge;

- flageloze: boli produse de flagelate.

Preview document

Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 1
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 2
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 3
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 4
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 5
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 6
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 7
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 8
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 9
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 10
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 11
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 12
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 13
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 14
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 15
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 16
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 17
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 18
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 19
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 20
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 21
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 22
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 23
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 24
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 25
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 26
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 27
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 28
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 29
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 30
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 31
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 32
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 33
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 34
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 35
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 36
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 37
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 38
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 39
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 40
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 41
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 42
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 43
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 44
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 45
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 46
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 47
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 48
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 49
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 50
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 51
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 52
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 53
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 54
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 55
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 56
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 57
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 58
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 59
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 60
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 61
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 62
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 63
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 64
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 65
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Prevenirea si Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultura.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea cu Pesticide

ARGUMENT După cel de-al doilea război mondial, producţia industrială a pesticidelor înregistrează o creştere din ce în ce mai mare. Un număr enorm...

Contaminarea Agriculturii cu Pesticide

Introducere Contaminarea agiculturii cu pesticide rezulta din folosirea gresita a pesticidelor agricole si se manifesta prin efecte negative...

Bolile Spanacului

Patologia vegetală sau fitopatologia este ştinţa care se ocupa cu studiul bolilor plantelor, cu prevenirea şi combaterea lor. Fitopatologia este...

Combatere Integrată

1. Definiţi organismele dăunătoare. Organismele daunatoare sunt acelea care afectează sănătatea omului sau se interpun pe traseul unor lanţuri...

Boli si Daunatori

1.INFLUENTA FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA EVOLUŢIEI PATOGENILOR Totalitatea factorilor de mediu care condiţionează creşterea şi dezvoltarea...

Bolile Cauzate de Factorii Abiotici

Cresterea si dezvoltarea plantelor sînt conditionate si controlate de interactiunea dintre procesele fiziologice, iar acestea la rîndul lor sînt...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Ai nevoie de altceva?