Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20453
Mărime: 3.06MB (arhivat)
Publicat de: Ariadna Crăciun
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINTA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR Specializarea: Ecologie şi protecţia mediului

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Generalităţi despre bolile plantelor 5
 3. 1.1. Clasificarea bolilor 5
 4. 1.2. Clasificarea bolilor din punct de vedere ecologic 7
 5. 1.2.1. Clasificarea ecologică a bolilor infecţioase 7
 6. 1.2.2 Bolile principale, bolile secundare şl alte boli 8
 7. 1.3. Pierderile provocate de boli şl principiile după care se produc 8
 8. 1.4. Epidemiologia 12
 9. Patogenii plantelor de cultură 14
 10. 2.1. Virusuri – viroze 14
 11. 2.2. Micoplasme - micoplasmoze 18
 12. 2.3. Bacterii - bacterioze 19
 13. 2.4. Ciuperci – micoze 24
 14. 2.5. Mixomicete (mixomicetoze); alge (ficoze); licheni (lichenoze); antofite (antofitoze) 27
 15. 2.6. Factori neparazitari ce produc boli la plante 29
 16. Metode de prevenire şi combatere a bolilor plantelor 32
 17. 3.1. Principiile de combatere a bolilor 32
 18. 3.2. Prognoza şi avertizarea 35
 19. 3.3. Metode agrofitotehnice 38
 20. 3.4. Metode fizice 42
 21. 3.5. Metode şi mijloace de luptă biologică 43
 22. 3.6. Combaterea integrată a bolilor 49
 23. 3.7. Selectivitatea pesticidelor pentru diferite organisme utile în protecţia integrată. 50
 24. Studiu de caz 52
 25. Principalele boli produse de ciuperci la plantele de cultura din familia gramineae din Moldova in anii 1997 si 1998 52
 26. 4.1. Bolile grâului 52
 27. 4.1.1. Făinarea grâului – Blumeria (Erysiphe) graminis f.sp. tritici 52
 28. 4.1.2. Mucegaiul de zăpadă-Micronectriella(Calonectria) graminicola 91 54
 29. 4.1.3. Tăciunele zburător al grâului – Ustilago tritici 56
 30. 4.1.4. Mălura comună - Tilletia sp. 57
 31. 4.2. Bolile orzului 60
 32. 4.2.1. Făinarea - Blumeria graminis f.sp. hordei 60
 33. 4.2.2. Sfâşierea frunzelor - Pyrenophora graminea 61
 34. 4.2.3. Tăciunele zburător - Ustilago nuda 63
 35. 4.3. Bolile porumbului 65
 36. 4.3.1. Înflorirea albă a boabelor - Gibberella fujikuroi 65
 37. 4.3.2. Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor - Gibberella zeae 67
 38. 4.3.3. Tăciunele comun - Ustilago maydis 69
 39. Concluzii 72
 40. Bibliografie 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional.

Orice tulburare care apare în structura şi funcţiile unui organism, sub influenţa unui agent patogen sau de altă natură, urmată de modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice, anatomice şi morfologice, poartă denumirea de boală. La plantele de cultură, noţiunea de boală are un sens practic, economic, determionat de procesul patologic care se concretizează în scăderea cantitativă şi deprecierea calitativă a producţiei.

Trecerea unei plante de la starea normală la cea patologică este greu de stabilit cu precizie, deoarece la început simptomele sunt imperceptibile dar mai târziu acestea se accentuează inducând schimbări evidente ce caracterizează starea de boală. Pentru diagnosticarea cu precizie a unei boli este necesară cunoaşterea detaliată a simptomelor, care reprezintă principalul criteriu macroscopic şi care îmbracă diferite forme în evoluţia bolii în timp.

Totalitatea modificărilor vizibile survenite în procesul de patogeneză, alcătuiesc tabloul simptomatologic al bolii.

Evoluţia procesului patologic trebuit privită în contextul interacţiunii dintre planta gazde - agentul patogen - factorii externi. În trecut bolile plantelor erau clasificate numai după simptomele pe care le provocau, fiind denumite: pătări, veştejiri, făinări, rugini, arsuri, putregaiuri etc.

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI DESPRE BOLILE PLANTELOR

Prin sănătate se înţelege funcţionarea normală a unui sistem viu, ale cărui procese oscilează în cadrul limitelor normale ale adaptabilităţii organismului şi care, în final, duc la realizarea potenţialului genetic, şi a ciclului biologic, precum şi la obţinerea unei recolte optime.

Noţiunea de boală a fost definită ca ,,o alterare dăunătoare a unuia sau a mai multor procese ordonate ale unui sistem viu, cauzată de către un factor primar. Când sistemul viu este alterat în afara limitelor sale normale de toleranţă facilă, este bolnav, iar dacă este împins în afara limitelor sale de toleranţă absolută, el „moare"

Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală este un proces treptat, care presupune o situaţie intermediară care poate fi reversibilă, cu revenire spre sănătate, dacă factorii care au indus-o dispar sau îşi reduc intensitatea acţiunii. Starea intermediară are multe elemente comune cu starea de stress şi poate fi definită ca o situaţie între sănătate şi boală, care se caracterizează mai ales prin dereglarea proceselor informaţionale.

1.1. Clasificarea bolilor

În funcţie de natura factorilor care produc îrnbolnăviri, bolile plantelor se clasifică astfel:

Boli neparazitare, produse de acţiunea nefavorabilă a unor factori externi (temperatură, umiditate, lumină, substanţe poluante etc.) sau interni, proprii plantei (respiraţie, metabolism dereglat în general etc). Din punct de vedere populaţional al culturii agricole, există adesea o multitudine de manifestări de acest tip induse de tasare (strat de sol mai dens ce apare la arături repetate la aceeaşi adâncime), zone cu exces de apă, exces de săruri, zone cu reziduuri fitotoxice de erbicide etc.

Boli parazitare, provocate de diferiţi patogeni: virusuri, microorganisme, alge, plante superioare parazite (antofite), si în funcţie de cauza lor, astfel:

- viroze: boli produse de virusuri;

- micoplasmoze: boli produse de microorganisme asemănătoare micoplasmelor;

- bacterioze: boli produse de bacterii;

- rickettioze: boli produse de ricketsii;

- micoze: boli produse de ciuperci;

- antofitoze: boli produse de plante superioare (antofite);

- lichenoze: boli produse de licheni;

- ficoze: boli produse de alge;

- flageloze: boli produse de flagelate.

Preview document

Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 1
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 2
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 3
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 4
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 5
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 6
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 7
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 8
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 9
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 10
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 11
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 12
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 13
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 14
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 15
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 16
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 17
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 18
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 19
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 20
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 21
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 22
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 23
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 24
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 25
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 26
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 27
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 28
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 29
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 30
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 31
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 32
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 33
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 34
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 35
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 36
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 37
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 38
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 39
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 40
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 41
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 42
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 43
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 44
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 45
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 46
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 47
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 48
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 49
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 50
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 51
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 52
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 53
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 54
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 55
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 56
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 57
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 58
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 59
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 60
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 61
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 62
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 63
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 64
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 65
Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Prevenirea si Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultura.doc

Alții au mai descărcat și

Combatere Integrată

1. Definiţi organismele dăunătoare. Organismele daunatoare sunt acelea care afectează sănătatea omului sau se interpun pe traseul unor lanţuri...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Agenții patogeni la cultura grâu de toamnă

INTRODUCERE Agricultura a fost, este şi rămâne singura ramură care constituie sursa de hrană a omenirii, scopul esenţial al existenţei umane, cu...

Eficacitatea unor măsuri agrofitotehnice aplicate la mazărea tip afilă pentru sporirea producției de semințe și calității acesteia

Capitolul I 1. Introducere Unul dintre principalele mijloace de obţinere a unor producţii ridicate şi stabile la plantele agricole, se poate...

Agro-Ecosistemul Florii-Soarelui

INTRODUCERE Agroecosistemul florii soarelui sufera pierderi de biomasa vegetala utila datorita daunarii plantei de anumiti patogeni si daunatori...

Metode de combatere ecologică a bolilor

INTRODUCERE Prin boală se înțelege orice tulburare ce are loc în structura și funcțiile unui organism vegetal, care se manifestă prin modificări...

Boli și dăunători la soia

Istoric Originea si mai ales inceputurile culturii soiei unt atat de vechi incat exista foarte putine date care sa aduca precizari despre evolutia...

Bolile Spanacului

Patologia vegetală sau fitopatologia este ştinţa care se ocupa cu studiul bolilor plantelor, cu prevenirea şi combaterea lor. Fitopatologia este...

Procedee de fertilizare și de combatere a bolilor și daunatorilora în sistemul ecologic

Fertilizarea în agricultura ecologică Fertilizarea constituie veriga tehnologică cheie a agriculturii ecologice. În agricultura ecologică, baza...

Fitopatologie - Bolile Reventului

BOLILE REVENTULUI Rheum rhabarbarum L. Bacterioze PUTREGAIUL BACTERIAN AL COLETULUI DE REVENT Erwinia rhapontici (Mil.) Dows. (sin. Xantomonas...

Ai nevoie de altceva?