Programul Operațional Sectorial de Mediu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 23557
Mărime: 85.84KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al anului 2006 a fost elaborată versiunea preliminară a POS Mediu, în paralel cu finalizarea primelor variante ale CSNR şi ale celor şapte PO. În luna martie 2006 a avut loc o întâlnire la nivel de Director/Secretar de Stat, între reprezentanţii Comisiei Europene şi ai administraţiei din România, prilej cu care autorităţile române au prezentat abordarea globală a CSNR şi PO. Aceste documente, CSNR şi PO, au fost transmise ulterior Comisiei, în data de 20 aprilie, după adoptarea lor de către Guvernul României. O nouă variantă a POS Mediu a fost transmisă în data de 11 octombrie 2006. această din urmă versiune a POS Mediu a luat în considerare comentariile primite în cadrul consultărilor privind CSNR, observaţiile făcute pe parcursul monitorizării Capitolului 21, care au vizat cu precădere cerinţele instituţionale referitoare la sistemele de implementare ale PO, comentariile exprimate cu ocazia întâlnirilor bilaterale organizate pentru discutarea diferitelor subiecte specifice POS Mediu şi recomandările primite în timpul misiunii de audit cu privire la pregătirea sistemului pentru implementarea POS. Versiunea revizuită a POS ia în considerare şi amplele discuţii purtate cu toţi partenerii relevanţi, în special cu privire la intervenţiile strategice, structura de implementare adecvată, ajutorul de stat, compatibilitatea producerii de achiziţii, etc.

În data de 31 ianuarie 2007, autorităţile române au transmis oficial POS Mediu la Comisia Europeana. Documentul a luat în considerare Documentul de Poziţie al CE din data de 13 decembrie, care a fost transmis autorităţilor române, recomandările făcute în urma procesului de evaluare ex-ante, precum şi comentariile primite din partea publicului interesat, pe parcursul procesului de Evaluare Strategică de Mediu.

Versiunea de faţă reprezintă varianta oficială a POS Mediu care ia în considerare diferitele clarificări cerute de CE în timpul procedurii de consultare interservicii. Principalele modificări se referă la mecanismul instituţional asociat proiectelor majore în context regional strategic.

CAPITOLUL I

POLITICI ŞI STRATEGII DE MEDIU ÎN ROMÂNIA

În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european" şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea Europeană.

Conform ultimelor date statistice publicate de Comisia Europeană, în ultimii ani România a înregistrat o îmbunătăţire notabilă a convergenţei reale în termeni de produs intern brut pe locuitor exprimat la standardul puterii de cumpărare, ajungând să reprezinte, în anul 2004, 28,8% din media UE-15 şi 31,1% din media UE-25, faţă de 23% şi respectiv 25,2% în 2000. Cu toate acestea, România continuă să se plaseze în urma tuturor noilor State Membre, decalajul pe care trebuie să-l recupereze fiind semnificativ.

I.1. PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Se impune sublinierea clară a caracterului specific al PND 2007-2013. Acesta nu substituie o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci reprezintă o componentă esenţială a acesteia. În accepţiunea politicii de coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe, etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne (ex. urban-rural, regiunea X faţă de media naţională etc.). De altfel, PND nu conţine aspecte de reglementare legislativă, construcţie instituţională sau reformă structurală, acestea fiind apanajul altor documente programatice, cum ar fi Programul Economic de Preaderare sau viitorul Program Naţional de Reformă.

Pornind de la discuţiile tehnice cu Comisia Europeană „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale", elaborarea PND 2007-2013 a demarat în anul 2004 pe baza ideii că acest document va fi orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Această abordare este justificată atât prin rolul PND de fundamentare generală a accesului la Fondurile Structurale şi de Coeziune, cât şi prin prisma faptului că politica de dezvoltare a României va trebui să se alinieze după anul 2007 la priorităţile comunitare de dezvoltare şi să fie bazată pe măsuri considerate stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă la nivel european. Conform viitorului acquis privind fondurile structurale şi de coeziune, Cadrul de Sprijin Comunitar va fi înlocuit de Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), document de programare care stabileşte domeniile strategice de intervenţie ale instrumentelor structurale în fiecare stat membru şi care se negociază cu Comisia Europeană. Programele Operaţionale de implementare a acestor fonduri derivă din CSNR.

În contextul reformei Politicii de Coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 şi a modificării subsecvente a reglementărilor privind managementul fondurilor structurale şi de coeziune, PND reprezintă documentul pe baza căruia va fi elaborat Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR)1, reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale.

Preview document

Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 1
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 2
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 3
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 4
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 5
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 6
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 7
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 8
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 9
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 10
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 11
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 12
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 13
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 14
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 15
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 16
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 17
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 18
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 19
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 20
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 21
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 22
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 23
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 24
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 25
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 26
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 27
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 28
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 29
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 30
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 31
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 32
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 33
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 34
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 35
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 36
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 37
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 38
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 39
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 40
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 41
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 42
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 43
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 44
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 45
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 46
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 47
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 48
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 49
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 50
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 51
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 52
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 53
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 54
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 55
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 56
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 57
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 58
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 59
Programul Operațional Sectorial de Mediu - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Programul Operational Sectorial de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Instrumente economico-fiscale privind protecția mediului

Introducere Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a...

Program operațional sectorial de mediu - cheile sohodolului

Titlul proiectului: Managementul european al ariei naturale protejate Cheile Sohodolului. Solicitantul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj...

Proiect practică - Ministerul Finanțelor Publice

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate Ministerul Finantelor Publice Ministerul...

Fonduri și Programe ale UE

Cap. 1 Politica de dezvoltare a Uniunii Europene 1.1 Introducere Fondurile europene reprezintă un element essential pentru dezvoltarea ţărilor ce...

Programul operațional sectorial mediu

INTRODUCERE Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), reprezinta documentul de programare a Fondurilor Structurale si de Coeziune care...

Ai nevoie de altceva?