Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 26299
Mărime: 4.27MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

Cuprins

CAP. 1. - SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII ZGURELOR

SIDERURGICE ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

CAP. 2. - CERCETAREA DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV ŞI CANTITATIV A DEŞEURILOR DIN ISPAT SIDEX CARE AJUNG LA HALDA DE ZGURĂ

2.1.Consideraţii generale

2.2. Studii şi cercetări privind cantitatea şi calitatea deşeurilor din C.S. ISPAT SIDEX S.A.Galaţi

2.2.1. Studiul cantitativ şi calitativ al deşeurilor din UOR

2.2.2. Studiul cantitativ şi calitativ al deşeurilor din UAF

2.2.3. Deşeurile rezultate la secţiile de laminare din cadrul ULP şi UPL

2.2.4. Deşeurile care rezultă de la UPSRS

2.2.5. Deşeurile care rezultă de la UPDES

2.3. Cercetări proprii privind compoziţia chimică a diferitelor tipuri de zgure de la HZ şi UAF

2.4. Situaţia în străinătate

2.5. Gestionarea şi monitoringul deşeurilor siderurgice

CAP.3. – TEHNOLOGII DE VALORIFICARE SPECIFICĂ ZGURELOR DE OŢELĂRIE

3.1. Elemente de ansamblu

3.2. Probleme care apar la prelucrarea zgurelor

3.3. Fluxuri de prelucrare a zgurelor

3.3.1. Sfărâmarea zgurelor în depozit

3.3.2. Flux cu prelucrare complexă

3.3.3. Tehnologie de valorificare a metalelor din zgure şi alte deşeuri

3.3.4. Prelucrarea zgurelor din exploatarea curentă şi din haldă

3.3.5. Tehnologie de prelucrare a zgurelor din exploatarea curentă şi din haldă cu capacitatea de 1.750.000 t/an

3.4. Instalaţia de valorificare a zgurei de oţelărie din exploatarea curentă de la C.S. ISPAT SIDEX S.A. GALAŢI

3.5. Propunere de flux tehnologic de prelucrare şi sortare a zgurei din exploatarea curentă şi din haldă pentru C.S. ISPAT SIDEX S.A. GALAŢI

CAP. 4. DOMENII DE UTILIZARE A ZGURELOR SIDERURGICE

4.1. Consideraţii generale

4.2. Materialele care pot fi recuperate din haldele de zgură

4.3. Domenii de utilizare a zgurelor de furnal

4.4. Domenii de utilizare a zgurelor de oţelărie

4.4.1. Generalităţi privind utilizarea zgurelor de oţelărie

4.4.2. Cercetări privind produsele LIDONIT- Agregate din zgura de oţelărie ale firmei DSU ROMÂNIA SRL Galaţi

4.5. Posibilităţi de diminuare a cantităţilor de zgură

4.5.1. Realizări şi perspective la C.S. ISPAT SIDEX S.A. Galaţi

4.5.2. Dispozitiv de reţinere a zgurei în convertizorul LD

4.6. Utilizarea zgurelor siderurgice în străinătate

CAP. 5. STUDIUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A HALDEI DE ZGURĂ DE LA C.S. ISPAT SIDEX S.A. GALAŢI

5.1. Descrierea activităţii propuse

5.1.1. Scop şi necesitate

5.1.2. Detalii de amplasament

5.2. Plasarea în mediu

5.2.1. Elemente de geologie

5.2.2. Solul

5.2.3. Resursele de apă

5.2.4. Clima şi calitatea aerului

5.2.5. Elemente de ecolgie acvatică şi terestră

5.2.6. Aşezările umane şi alte obiective de interes public

5.3. Sursele de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

5.3.1. Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor

5.3.2. Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului

5.3.3. Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

5.3.4. Gospodărirea deşeurilor

5.3.5. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

5.4. Impactul produs asupra mediului înconjurător

5.4.1. Impactul produs asupra apelor

5.4.2. Impactul produs asupra aerului

5.4.3. Impactul asupra factorilor biotici

5.4.4. Impactul produs asupra solului şi subsolului

5.4.5. Impactul produs asupra aşezărilor umane

5.5. Posibilităţi de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra mediului

5.6. Evaluarea impactului şi concluzii

CAP. 6. ASPECTE LEGISLATIVE

6.1. Legislaţia internă în domeniul deşeurilor

6.2. Norme de protecţia muncii

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII ZGURELOR SIDERURGICE ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE

Progresul tehnic în metalurgie a condus spre utilizarea aşa numitelor tehnologii curate, diferenţa dintre o astfel de tehnologie şi una obişnuită constând în scăderea până aproapa de zero a cantităţii de substanţe poluante, inclusiv cea a deşeurilor.

Conceptul de “haldă zero” reprezintă un scop abstract, scopul realist fiind minimizarea continuă a haldelor prin găsirea unei tehnologii de valorificare a deşeurilor neprelucrate în prezent precum şi reducerea permanentă la sursă a acestora.

Legislaţiile, standardele şi reglementările privind depozitarea deşeurilor, existente în alte ţări, cum ar fi de exemplu Germania, sunt extrem de riguroase impunându-se firmelor producătoare de oţel taxe ridicate pentru dispunerea acestora, fapt ce îi determină să găsească soluţii de utilizare într-o manieră ecologică a tuturor categoriilor de deşeuri.

În alte ţări ca Japonia şi SUA, la baza legislaţiilor proprii privind protecţia mediului, referitor la deşeuri, există două principii şi anume:

-deşeurile să nu circule (tratarea lor cât mai aproape de sursă)

-limitarea la sursă a cantităţii de deşeu generat.

Legislaţia ţărilor din CE acordă prioritate minimizării deşeurilor, urmată de utilizarea deşeurilor şi abia la sfârşit depozitarea deşeurilor.

În România, actele normative privitoare la deşeuri (L 426/2001 şi HG 162/2002) şi alte reglementări privind protecţia mediului asigură baza legală pentru reducerea impactului de mediu al deşeurilor dar este necesar să fie elaborate reglementări juridice specifice sectorului siderurgic privind generarea, reciclarea, reutilizarea, depozitarea şi transportul deşeurilor în spiritul următoarelor idei:

-cel ce poluează trebuie să suporte costul poluării respectiv cel care a generat deşeul urmăreşte şi răspunde până la neutralizarea finală a acestora;

-combinatele au obligaţia de a-şi gestiona propriile deşeuri, dar fără a provoca prin aceasta daune mediului în afara perimetrului lor;

-abordarea, cercetarea şi aplicarea cu precauţie a soluţiilor de valorificare- depozitare.

În funcţie de condiţiile de prelucrare ale fiecărui combinat siderurgic şi de cererea pe piaţa locală (variabilă în timp) a fiecărui material utilizabil, generat în procesele tehnologice, deşeurile pot deveni subproduse, iar subprodusele pot deveni deşeuri.

În ţările cu o industrie siderurgică puternic dezvoltată, datorită ratei ridicate de valorificare a deşeurilor, acestea au fost transformate aproape în totalitate în subproduse pe când, în siderurgia românească deşeurile sunt preponderente comparativ cu subprodusele (dar ele sunt potenţiale subproduse).

De aceea, gestionarea deşeurilor trebuie să reprezinte o problemă de strategie în politica internă de protecţie a mediului, ţinând cont de următoarele obiective:

1. reducerea la sursă a cantităţii şi nocivităţii deşeurilor produse (aceasta reprezentând conceptul de “tehnologie curată”);

2. reciclarea cât mai avansată a deşeurilor rezultate prin reintroducerea lor în diverse etape ale fluxului tehnologic, asigurând astfel protejarea resurselor naturale de materii prime şi materiale;

3. creşterea gradului de reutilizare – transformarea deşeurilor în subproduse reprezentând materii prime pentru alte industrii;

4. stăpânirea (prin supraveghere şi control) a problemelor cu impact negativ asupra mediului ce pot apărea în momentul retratării, transportului şi depozitării deşeurilor.

Oţelul este produs de mai mult de 100 ani după diferite procedee. În prezent există aproape în toate ţările din Europa, oţelării. Zgurile de oţelărie care iau naştere, sunt cuprinse, împreună cu zgura de furnal, în noţuinea de zguri de uzină metalurgică.

În oţelării a existat în toate timpurile preocuparea pentru utilizarea eficientă a acestui produs. Aceste eforturi au condus la utilizarea aproape totală a zgurii de uzină metalurgică, ca material mineral în construcţii. Rata înaltă de valorificare a zgurelor de uzină metalurgică nu este atinsă de nici un alt produs secundar industrial.

Baza utilizării zgurelor de uzină metalurgică o reprezintă reglementările tehnice care stabilesc proprietăţile, cerinţele şi verificările pentru aceste materiale.

Utilizarea zgurelor este o practică curentă în ţările cu industria dezvoltată cum sunt: Japonia, SUA, Germania, Canada, Franţa, etc. În prezent, instalaţiile de prelucrare a zgurelor, atât de oţelărie cât şi de furnal (concasare, cernere, separare magnetică) reprezintă componente normale ale marilor unităţi siderurgice pentru:

-recuperarea metalului liber din zgure şi deşeuri metalice însoţitoare

-pregătirea granulometrică a zgurelor pentru valorificare (aglomerare, furnale sau alte direcţii de valorificare).

Preview document

Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 1
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 2
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 3
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 4
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 5
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 6
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 7
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 8
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 9
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 10
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 11
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 12
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 13
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 14
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 15
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 16
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 17
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 18
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 19
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 20
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 21
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 22
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 23
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 24
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 25
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 26
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 27
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 28
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 29
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 30
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 31
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 32
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 33
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 34
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 35
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 36
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 37
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 38
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 39
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 40
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 41
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 42
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 43
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 44
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 45
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 46
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 47
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 48
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 49
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 50
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 51
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 52
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 53
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 54
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 55
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 56
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 57
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 58
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 59
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 60
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 61
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 62
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 63
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 64
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 65
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 66
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 67
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 68
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 69
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 70
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 71
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 72
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 73
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 74
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 75
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 76
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 77
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 78
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 79
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 80
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 81
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 82
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 83
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 84
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 85
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 86
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 87
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 88
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 89
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 90
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 91
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 92
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 93
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 94
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 95
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 96
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 97
Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Studii si Cercetari Privind Imbunatatirea Parametrilor Instalatiei de Valorificare a Zgurei de Otelarie de la CS Ispat Sidex SA Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Proiectarea instalației de separare prin absorbția în apă a amoniacului și dintr-un amestec gazos aer - amoniac

Cap I. TEMA DE PROIECTARE 1.1. Prezentarea temei Sa se intocmeasca proiectul tehnologic de separare prin absorbtie a amoniacului dintr-un amestec...

Tratarea și Epurarea Apelor Uzate

Capitolul 1. ETAPA I 1.1.Determinarea gradului de epurare Gradul de epurare (GE) este definit ca procentul de reducere, ca urmare a epurarii, a...

Studiu asupra Reciclării și Valorificării Deșeurilor de Zgură și Cenușă

REZUMAT Problema gestionării deşeurilor se manifestă şi în România, tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum...

Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate

Să se proiecteze o staţie de epurare pentru o localitate cu 343000 de locuitori în care se desfăşoară următoarele activităţi economice: 1. O...

Ai nevoie de altceva?