Studiu de fezabilitate a investitiei la S.C. Embro S.R.L.

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiu de fezabilitate a investitiei la S.C. Embro S.R.L..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 58 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Drd. Violeta Săcui

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CUPRINS pag.03
PREFAŢĂ pag.05
CAP. 1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC pag.06
1.1.Prezentarea S.C. EMBRO S.R.L. pag.06
1.2.Scurt istoric al activităţii societăţii pag.09
CAP. 2. SINTEZA STUDIULUI pag.11
2.1. Descrierea proiectului pag.11
2.2. Organizarea studiului pag.12
2.3. Durata estimată a proiectului pag.12
2.4. Obiective propuse pag.13
2.5. Transferuri privind finanţarea proiectului pag.14
2.6. Rezultatele aşteptate şi impactul asupra mediului pag.14
2.6.1.Rezultate sociale pag.14
2.6.2.Rezultate economico - financiare pag.15
2.6.3.Impactul asupra mediului pag.15
2.7. Concluzii privind eficienţa investiţiei pag.15
CAP. 3. DOMENIUL DE ACTIVITATE pag.16
3.1. Conducerea şi personalul societăţii pag.16
3.2. Descrierea procesului tehnologic actual pag.17
3.3. Date tehnice privind principalele active imobilizate pag.18
3.4. Furnizori pag.19
3.5. Produsele şi serviciile oferite pag.20
3.6. Clienţi pag.20
3.7. Sistemul de distribuţie / livrare pag.21
3.8. Concurenţa pag.22
3.9. Poziţionarea produselor şi serviciilor firmei faţă de
concurenţă pag.22
CAP. 4. PREZENTAREA INVESTIŢIEI pag.25
4.1. Tipul investiţiei pag.25
4.2. Obiectul investiţiei pag.25
4.3. Mărimea şi originea investiţiei pag.26
4.4. Graficul de realizare a proiectului de investiţie
propus pag.26
4.5. Structura de management în implementarea
proiectului pag.28
4.6. Descrierea procesului tehnologic pag.28
4.7. Descrierea investiţiei propuse în contextul
procesului tehnologic pag.29
4.7.1.Maşina pag.29
4.7.2.Componente electronice pag.30
4.7.3.Tehnologia pag.30
4.8. Modificări necesare în structura şi numărul
personalului pag.32
4.9. Principalii furnizori de materii prime şi materiale
materiale pentru acest proiect pag.32
4.10.Produsele / serviciile care sunt de realizat / furnizat
prin implementarea proiectului pag.33
4.11.Date privind piaţa potenţială şi promovarea
produselor si serviciilor pag.34
4.11.1.Descrierea pieţei pentru produsele / serviciile
rezultate din implementarea proiectului pag.34
4.11.2.Concurenţii potenţiali pag.35
4.11.3.Produsele şi serviciile. Promovarea vânzărilor pag.36
4.12. Costuri şi planul de finanţare pag.37
CAP. 5. ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI
DE INVESTIŢII pag.38
5.1. Vânzări potenţiale pag.38
5.2. Cheltuieli anuale de producţie pag.39
5.3. Situaţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pag.40
5.4. Analiza pragului de rentabilitate pag.40
5.5. Estimarea cash - flow - urilor pag.43
5.6. Calculul VAN pag.45
5.7. Calculul Ip pag.47
5.8. Calculul TRA pag.48
5.9. Calculul RIR pag.49
Concluzii privind viabilitatea proiectului pag.51
Anexe pag.52
Bibliografie pag.58

Extras din document

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii unui câştig (schimbarea unei sume prezente, certe pe speranţa obţinerii unor venituri mai mari, dar probabile).

Într-un sens restrâns, contabil, investiţia reprezintă o cheltuială efectuată în vederea achiziţionării unor active cu valoare ridicată şi de folosinţă îndelungată.

În concepţia modernă a gestiunii financiare a întreprinderii, investiţiile sunt subordonate realizării obiectivului major al oricărei firme, şi anume, acela de a maximiza valoarea întreprinderii.

Într-o politică dinamică de investire, se va realiza întotdeauna selecţia proiectelor pe baza acestui criteriu (maximizarea valorii întreprinderii), fapt ce va duce la acţiuni de dezinvestire în proiectele ce afectează negativ această valoare.

În cadrul unui studiu de fezabilitate al unei investiţii sunt analizate aspecte economice, tehnice, organizatorice, comerciale, financiare referitoare la un proiect de investiţii.

Activitatea de investire în cadrul unei întreprinderi are la bază strategia de dezvoltare economică stabilită la nivelul acesteia şi se desfăşoară pe baza unor programe de investiţii.

Proiectul de investiţii este un program autonom şi complet de acţiune care implică realizarea unui obiectiv investiţional, alături de exploatarea acestuia de-a lungul duratei sale de viaţă.

Prezentul studiu de fezabilitate a fost întocmit la cererea beneficiarului în vederea reactualizării analizei economico - financiare a investiţiei privind dezvoltarea pe piaţa de vest a ţării, a unui produs cu grad de noutate mare, şi anume realizarea de broderii computerizate la S.C. Embro S.R.L.

La elaborarea studiului s-au avut în vedere următoarele:

- valoarea investiţiei a fost stabilită în preţuri valabile la 01.11.2000;

- durata de execuţie pentru lucrările de investiţii este de 11 luni;

- sursele de finanţare considerate sunt surse proprii şi credite nerambursabile.

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

1.1.Prezentarea S.C. EMBRO S.R.L.

Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este “EMBRO CENTER” S.R.L. având ca asociaţi pe Petitjean Adriana şi pe Petitjean Gerard Pierre Gaben; fiecare deţine 50% din capitalul social Pe toate actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea, sediul, urmate de menţiunea “Societate cu răspundere limitată” sau prescurtat S.R.L., capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi codul fiscal.

Forma juridică a societăţii

Societatea este persoană juridică română având formă juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile Statutului societăţii.

Sediul societăţii

- Adresa sediului înregistrat: Timişoara, str. Cometa, nr.7/A

- Adresa sediilor operaţionale: Timişoara, bd. Eroilor, nr. 71, telef. 056/292226, fax 056/292474

- Localizarea proiectului: Regiunea de vest nr. 5

Obiectul de activitate al societăţii

DOMENIUL DECLARAT: producţie, comerţ, import - export, servicii

DOMENIUL PRINCIPAL: 175 Fabricarea altor articole textile

ACTIVITATE PRINCIPALĂ: 1754 Fabricarea altor articole textile (inclusiv broderie computerizată etc. precum şi activitate de import - export şi lohn).

Activităţi secundare:

222 Tipărire şi activităţi anexe

2225 Alte activităţi anexe tipografiei (inclusiv serigrafie, termocolare etc.)

514 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare

5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile

5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor

5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare n.c.a. (inclusiv aţă)

516 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

5163 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă, maşinilor de cusut şi de tricotat (inclusiv de brodat)

5164 Comerţ cu ridicata al maşinilor şi materialelor de birou

5165 Comerţ cu ridicata a altor maşini utilizate în industrie, comerţ şi transport

524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor

5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei

5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi al articolelor din piele

526 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe (inclusiv ambulant)

5263 Alte tipuri de comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

631 Manipulări şi depozitare

6312 Depozitări

713 Închirierea maşinilor şi echipamentelor

7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou

7134 Închirierea altor maşini şi echipamente (inclusiv maşini automatizate de brodat)

722 Realizarea şi furnizarea de programe

7220 Realizarea şi furnizarea de programe (inclusiv programe de broderie)

748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

7484 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (respectiv servicii de design specializat în diverse domenii; servicii de promovare comercială )

Comercializarea produselor (inclusiv a celor din producţie proprie) precum şi efectuarea serviciilor se face în ţară şi străinătate prin sedii, magazine, depozite, puncte de desfacere şi de lucru, agenţii, unităţi proprii şi /sau închiriate, colaborări, în sistem de distribuţie, la sediile sau adresa indicată de beneficiar, în pieţe, târguri, expoziţii interne şi internaţionale, ca şi ambulant sau stradal în locuri publice, cu forme şi mijloace admise de actele normative, precum şi operaţiuni comerciale speciale: reprezentare, depozitare, reexport şi alte activităţi realizate prin contracte comerciale specifice (lohn, barter etc.) şi altele admise de legea română.

Fisiere in arhiva (2):

  • COPERTA.DOC
  • DIPLOMA.DOC

Bibliografie

1. Cocriş Vasile, Işan Vasile - „Economia afacerilor”, Ed. Grafix, Iaşi, 1995
2.Românu Ion - „Managementul investiţiilor”, Ed. Economică, Bucureşti, 1992
3.Zaiţ Dumitru - „Eficienţa economică a investiţiilor”, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1987