Toate licentele din domeniul Economie

 • Gestiunea riscului de rata a dobanzii in banci

  INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar- bancar sunt permanent supuse acțiunii unui ansamblu de factori de risc. În țările aflate în tranziție, piețele valutar-financiare și monetare sunt extrem de volatile, creste semnificativ expunerea bancilor la risc , oferind o complexitate mai mare gestionării riscului. Mediul în schimbare în care operează băncile generează noi oportunități de...

 • Practici neetice in comertul on-line

  Introducere În economia actuală informația este unul din cele mai importante bunuri ale unei organizații, probabil inferioară doar resurselor umane. Fiecare aspect al societății, inclusiv mediul de afaceri este influențat de informații, care sunt interconectate. Asta nu înseamnă că fiecare aspect al vieții este online, ci că, indiferent dacă cineva participă sau nu, el este afectat de acest aspect. Din perspectiva afacerilor, informația a devenit unul din cele mai importante bunuri....

 • Analiza statistica a populatiei operatorilor economico sociali - Comparatie Romania-Franta

  Introducere Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza dezvoltării economiei. Dinamismul, flexibilitatea, adaptabilitatea, potențialul inovator reprezintă câteva dintre caracteristicile pe care operatorii economico-sociali le au și care sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a economiei oricărui stat. Aceștia mereu au jucat un rol important în dezvoltarea economiei, prin crearea de...

 • Negocierea internationala in contextul globalizarii

  Introducere Negocierea este un dialog între două sau mai multe persoane sau părți destinate să ajungă la un rezultat benefic.Negocierea are loc în afaceri, organizații non-profit, sucursale guvernamentale, procedurile judiciare, între națiuni, precum și în situații personale, cum ar fi căsătoria, divorțul, creșterea copiilor și viața de zi cu zi. Negocierea nu este nouă în lumea afacerilor; chiar din zilele de la începutul practicării comerțului, negocierea a fost practicată. Cu toate...

 • Analiza concurentei

  Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului capitol și exemplificarea concretă a aspectelor teoretice în cadrul asigurărilor de locuințe, aspecte descrise în cel de-al doilea capitol. Analiza pieței este unul dintre factorii cheie utilizați în menținerea competitivității în raport cu concurenții. Cercetarea de piață oferă informații importante pentru a identifica și a analiza necesitatea pe...

 • Managementul carierelor profesionale la SC Helpan SRL

  Introducere Prin lucrarea de față, se urmărește prezentarea și analizarea elementelor și etapelor care sunt avute în vedere atunci când se realizează managementul carierei profesionale în cadrul unei organizații. În prim plan în managementul resurselor umane este asigurarea și dezvoltarea potențialului uman, cu scopul de a se obține performanțe maxime, folosind cele mai adecvate metode și mijloace de muncă. În viață, o persoană se confruntă mereu cu diferite dificultăți și trebuie să...

 • Utilizarea produselor financiare derivate in cadrul activitatii bancare

  INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări. Pe măsura ce procesul de globalizare se intensifică, mediul economic este marcat de o tot mai mare volatilitate si incertitudine . În consecință, adesea, pe piață se tranzacționează “probabilități”. În ultimele două decenii, băncile comerciale, la nivel internațional, au fost marcate de transformările ce au avut loc în mediul financiar. Noile...

 • Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

  Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care este furnizat, emitentul și receptorul și protocolul de comunicație stabilit între producătorul și consumatorul de informație. Conform definiției DEX, tehnologia este ansamblul proceselor, metodelor și operațiilor utilizate în scopul obținerii unui anumit produs. Tehnologiile informatice reprezintă o evoluție a tehnologiilor în general, puterea...

 • Modalitati de crestere a vanzarilor la SC MATRIX ROM SRL

  CAPITOLUL I. POSIBILITĂȚI DE CREȘTERE A VÂNZĂRILOR 1.1. Promovarea vânzărilor Un instrument de comunicare tot mai des utilizat este promovarea vânzărilor. În Europa, acest mijioc promotional a fost considerat intotdeauna ,,ruda săracă" a publicității. Acesteia din urma i s-a acordat o atenție mai mare deoarece agențiile de specialitate aveau posibilități sporite de diferențiere a mărcilor prin intermediul unor campanii creative, ceea ce a contribuit de altfel și la extinderea...

 • Rolul socio-politic si economic al monedei euro

  INTRODUCERE La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat Grecia, iar în 2007, Slovenia. Experimentul european de creare a unei Uniuni Economice și Monetare, văzut de mulți cu câțiva ani înainte ca fiind de-a dreptul fantezist, a dus la crearea unei monede care acoperă o arie de peste 300 de milioane de consumatori, cu mai mult de 10% decât cea a SUA. Odată cu crearea monedei euro, statele membre au fost...

 • Contabilitatea remunerarii personalului si a impozitului pe salarii la SC Nico SRL

  I. SISTEMUL DE SALARIZARE ACTUAL DIN ROMANIA 1.1.Generalitati privind salarizarea Salarizarea personalului este un instrument important al managementului prin care se influenteaza eficienta activitatii unei firme. Trecerea de la economia centralizata la economia de piata necesita schimbari esentiale si in domeniul salarizarii resurselor umane. In prezent in Romania are loc o asimilare a elementelor sistemelor de salarizare din tarile cu economie de piata, pe fondul existentei unor...

 • Studiu privind salarizarea personalului militar intr-o unitate apartinand Ministerului Afacerilor Interne

  INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor personale cât și satisfacția fiziologică prin posibilitatea de a-și furniza toate cele indispensabile traiului de zi cu zi. Salariul poate fi considerat principalul element prin care se demonstrează respectul angajatorului față de munca depusă de angajat. Motivul pentru care am decis sa abordez această temă, și anume”Studiu privind salarizarea...

 • Impozitele indirecte si influenta lor

  Argument Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozitelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată care a fost determinat de evoluția vieții sociale. Impozitele apar o dată cu apariția statului pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor statului. Ele reprezintă preluarea...

 • Diversitatea culturala si stilurile de management

  Introducere În sfera literaturii de management se regăsesc diverse concepte precum: cultura organizațională, stil de conducere, diversitate culturală etc. ce sunt abordate de teoreticieni, iar prin prezenta lucrare voi analiza modul în care specialiștii evidențiază mecanismul diversității culturale precum și stilurile de management. Fiecare societate se identifică unic din punct de vedere cultural abordând și valoricând comportamente aparte în funcție de propriul sistem de valori....

 • Uniunea Europeana si globalizarea economica

  INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge țările membre să se deschidă la comerțul internațional și să conducă, mai degrabă decât să sufere, în sine. În ciuda acestor critici, nu putem însă uita rezultatele pozitive pe care globalizarea ne-a permis să le obținem. Într-adevăr, a creat o bogăție fără precedent în țările occidentale și, după căderea blocului sovietic și aderarea Chinei la OMC,...

Pagina 1 din 47