Toate licentele din domeniul Economie

 • Organizarea inventarierei in cadrul entitatii

  INTRODUCERE Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității. Necesitatea inventarierii patrimoniului unităților se explică prin importanță deosebită pe care o prezinta pentru activitatea practică a acestora. În primul rînd, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea și organizarea evidenței operative și contabile la unitățile patrimoniale nou...

 • Impactul investitiilor straine directe in Romania

  INTRODUCERE Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție fizică in construirea unei afaceri într-o altă țară. Investițiile directe în clădiri, mașini și echipamente sunt în contrast cu a face o investitie de portofoliu, care este considerată o investiție indirectă. În ultimii ani, având în vedere creșterea rapidă și schimbările în structura de investiții la nivel mondial, definiția a fost extinsă pentru a...

 • Rolul bancii centrale in procesul de pregatire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

  INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a României, împreună cu statutul său modificat ultima dată prin Legea nr. 312/2004. Pe o perioadă lungă de timp, s-ar părea că inflația a fost bine combătută odată cu creșterea independenței BNR. Nu este necesar a se menționa că în timpul comunismului toate prețurile au fost controlate, prin urmare inflația a fost aproape zero în acele vremuri. Trecerea...

 • Metair, o investitie pe termen mediu si lung

  Rezumat Lucrarea de față prezintă cazul Grupului Metair care acționează în industria auto in calitate de producător de componente auto, cu un focus special pe producerea de baterii. In lucrare este prezentată intenția Grupului Metair de a deveni un jucător mondial în industria de componente auto. Scopul final al Grupului este de a avea in portofoliu produsele cu pondere mare in fabricarea unei mașini electrice . Metair nu exclude insa si extinderea si dezvoltarea sa ca producător de mașini...

 • Integrarea economica regionala in Europa si America - realizari si iluzii

  INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de evenimente care au schimbat-o constant. În consecință, odată cu extinderea activităților economice, mai ales pe plan internațional a fost nevoie de o organizare a acestora sub forma unor uniuni regionale care să faciliteze relațiile dintre statele membre.Drept urmare a apariției acestor uniuni a luat naștere noțiunea de integrare economică regională. În...

 • Studiu privind atitudinea romanilor fata de comertul cu droguri in tara noastra

  Introducere “Din cauza dorinței de a scăpa din insipida viață cotidiană, din ce în ce mai mulți oameni caută evadarea în opiu, hașiș, marijuana, cocaină, heroină... Toți acei care folosesc aceste droguri obțin anumite senzații de clarvedere, de claraudiție etc... care le pot da iluzia de a atinge stări de conștiință superioare. Dar se înșală, și în timp își pierd chiar și propriile facultăți intelectuale și își ruinează sănătatea”.1 Ideea de la care a pornit acest studiu a fost o reacție la...

 • Inflatia - forma de manifestare a dezechilibrului monetar

  Introducere Inflația este un fenomen și un proces economico-social complex, reprezentând unul dintre cele mai nocive fenomene economice manifestate în economiile contemporane. Este caracterizată prin creșterea puternică și cumulativă a prețurilor și prin deprecierea monetară. De asemenea, ea provine din depășirea puterii de cumpărare a consumatorilor față de cantitatea de bunuri și servicii oferite. Politicile antiinflaționiste, pentru asigurarea unei stabilități monetare și menținerea...

 • Statul bunastarii sociale - Asteptari si deziluzii

  Din Antichitate și până în prezent, omul a fost educat, protejat și supus unor restricții și legi, care erau întreprinse de cei care și-au asumat responsabilitatea de menține pacea, de a aduce solidaritatea și dreptatea în țara proprie între cetățeni și de a le asigura un trai lipsit de dificultăți în a conviețui, care să corespundă cu eforturile depuse de-a lungul vieții fiecăruia. Responsabilii acestor obiective sunt grupul desemnat drept stat, guvern, în funcție de regimul politic al...

 • Dinamica investitiilor straine directe in perioada 2007-2015 si rolul lor in economia nationala

  ARGUMENT În multe dintre țările în curs de dezvoltare, a celor cu piețe emergente și a țărilor în tranziție la economia de piață, creșterea economică obținută în ultimii ani se datorează în cea mai mare parte investițiilor străine directe. Impactul investițiilor străine directe variază în funcție de specificul țării gazdă care trebuie să îndeplinească anumite condiții la nivel politic, economic și social. În afara oricărui dubiu, întreprinderile multinaționale au un rol de necontestat...

 • Economia Romaniei Postbelice

  Istoria României, după al II-lea război mondial nu a fost lineară, iar măsurile de cântărire sunt diferite. Atât pe plan intern cât și pe plan extern România postbelică (1944-1947) cunoaște o evoluție proprie marcată de interesul pe care Uniunea Sovietică o arăta față de ea și de celelalte țări din sud-estul Europei. Acest interes al Uniunii Sovietice față de această parte a Europei este pecetluit prin înțelegerea de la Yalta, care incuba răspunderea U.R.S.S. pentru această parte a...

 • Diagnosticul activitatii economice

  INTRODUCERE Firmele puternice dețin în cadrul lor un compartiment de analiză economico-financiară a cărei responsabilitate este de a efectua analize economice pe probleme, studii utilizate în practica managerială curentă sau de a efectua diagnostice globale. În cadrul firmelor mici care nu dispun de compartimente specializate de analiză, activitatea de analiză economică este realizată de fiecare compartiment funcțional, pe problemele care intră în competența acestora. Activitatea desfășurată...

 • Consumatorul digital si analiza comportamentului lui pe platformele CRM

  Capitolul 1. Platformele CRM. Necesitate sau moft? În acest capitol vom aprofunda anumite informații despre gestiunea relațiilor cu clienții, vom introduce noțiunea de sistem CRM și vom încerca să răspundem la întrebari precum: - Ce este acesta? - De ce avem nevoie de el? - Cum funcționează? - De la ce a pornit totul? - Poate el satisface diferitele nevoi ale clienților? - Pe ce se bazează? 1.1.CR ce? Abrevierea CRM vine de la Customer Relationship Management. Este o tehnologie...

 • Aplicarea elementelor specifice in construirea unei strategii

  APLICAREA ELEMENTELOR SPECIFICE IN CONSTRUIREA UNEI STRATEGII DE EDIFICARE A IMAGINII UNEI ORGANIZATII ;REALIZAREA UNUI PLAN A ACTIUNILOR IMAGOLOGICE CAP I Imagologia s-a afirmat ca domeniu de cercetare dupa cel de-al doilea razboi mondial, avand ca obiect de studiu, la inceputurile sale, modul cum se "vad" natiunile unele pe altele. Din aceasta cauza, ea a fost considerata fie o ramura a literaturii comparate, fie o ramura a istoriei sau etnologiei. In extensiunea sa maxima, se...

 • Eficienta selectiei resurselor umane

  INTRODUCERE Selecţia resurselor umane reprezintă activitatea care constă în alegerea celui mai capabil candidat pentru desfăşurarea unei munci profesionale corespunzătoare unui anumit post sau loc de muncă. Cu cât avansăm în secolul XXI, este din ce în ce clar că gestionarea eficientă a resurselor umane ale unei organizații este un important avantaj competitiv și poate fi chiar cel mai determinant performanței pe termen lung a unei organizații. Selecția stă la baza performanței angajaților...

 • Analiza statistico economica la o societate comerciala

  Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în urma colectării şi interpretării datelor disponibile. Economia este o ştiinţă socială, ce se ocupă cu studiul producerii şi desfacerii, comerţului şi consumului de bunuri şi servicii. Se împarte în două domenii principale, şi anume: microeconomia care se referă la comportamentul agenţilor economici, o parte din acest domeniu este tratat în lucrare,...

Pagina 1 din 44