Toate licentele din domeniul Economie

 • Romania si Fondul Monetar International

  INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care dispune țara nostră. România este membră FMI, cu drepturi depline, din anul 1972. Din acel moment România a obținut o serie de drepturi și în același timp trebuie să respecte și anumite obligații ce derivă din aceste drepturi. Din punct de vedere personal, tema „România și FMI” a prezentat o prioritate ridicată, datorită interesului manifestat...

 • Investitiile straine directe in Romania

  INTRODUCERE Investițiile străine sunt indispensabile dezvoltării economice a unui stat, aducând un aport consistent la creșterea și susținerea durabilă a economiei naționale, completând, de cele mai multe ori, neajunsurile în ceea ce privește materia primă, resursele și produsele finite, în multe cazuri. Un străin poate să aducă inovație, metode noi de abordare și de cele mai multe ori, soluții prompte pentru ieșirea din impas. Se constată de foarte multe ori lipsa de intervenție a statului...

 • Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL

  INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic privind activitatea firmei și pe baza acesteia se pot elabora programe și strategii care duc la îmbunătățirea activității societăți în viitor. Analiza economică și financiară, prin modelele și procedeele sale, constituie un element indispensabil activității manageriale a societăților comerciale, întrucât oferă soluții practice în vederea...

 • Politica agricola comuna

  Introducere Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul 1962. Premisele apariției acesteia sunt combaterea problemelor alimentare care au avut loc după cel de al Doilea Război Mondial. Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al PAC, trăsăturile, obiectivele și principalele instrumente practicate în cadrul politicii agricole, pentru a ne familiariza cu noțiunea de politicăagricolă comună și a...

 • Studiu privind contabilitatea stocurilor de produse finite

  INTRODUCERE Datorită unui contex economic influențat de majore schimbări în ceea ce privește principalele domenii de activitate se impune cunoașterea fidelă a condițiilor în care entitatea își desfășoară activitatea. Aprecierea performanței societății a apărut ca urmare a unei activiăți economice dinamice, dominată de numeroase neajunsuri. Stabilirea performanței financiare a societății, precum și nivelul modificărilor ce au avut loc în cadrul acesteia au fost realizate prin fundamentarea...

 • Analiza comparativa privind performantele financiare in diversitatea universitatilor Uniunii Europene

  Chapter 1. Accounting Regulations and Financial Performance concepts Chapter 1 puts the emphasis on the accounting regulations, meaning the International Accounting Standards 1 for the Presentation of the Financial Statements, focusing on providing specific information related to the financial position, the performance and the modifications of the financial position of each entity, likewise the Order of the Ministry of Public Finance no. 3055/2009 (Law No.82/1991) that provides the format...

 • Organizatia Mondiala a Comertului

  Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția și circulația mărfurilor, în cadrul diviziunii internaționale a muncii, sub incidența și impactul progresului tehno-științific. În aceste condiții, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni și valențe noi. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial...

 • Studiul privind perceptia asocierii de catre producatorii agricoli din localitatea Barabant, judetul Alba

  REZUMAT Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba.” În urma cercetărilor efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a urmărit percepția pe care o au micii producători agricoli din localitatea Bărăbanț cu privire la asociațiile agricole. Așadar prima parte a lucrării prezintă istoricul și importanța cooperativelor agricole românești, felul în care aceastea au luat naștere în 1905 prin prisma...

 • Datoria publica

  INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului pe locuitor, care indică nivelul de bunăstare al populației. Un alt efect pe care creșterea economică îl are se referă la dezvoltarea în ansamblu a economiei, la final, putându-se observa progresul economic. O țară în curs de dezvoltare, cum este România nu poate să-și construiasă o democrație solidă, decât prin apelarea la alternative temporare,...

 • Structura unui sistem logistic - studiu de caz

  Introducere Am ales pentru proiectul de evaluare finală să dezbat tema ,,Structura unui sistem logistic” deoarece consider că un sistem logistic bine pus la punct duce la satisfacția deplină a clienților. Activitățile logistice au fost mereu vitale pentru organizații, logistica reprezentând sinteza pentru mai multe concepții, principii și metode din mai multe arii tradiționale, cât și din discipline ale matematicii aplicate, comportamentului organizațional și economic. Pentru o societate...

 • Efectele dezvoltarii economice durabile asupra nivelului de trai si calitatea vietii in contextul procesului de extindere a Uniunii Europene

  INTRODUCERE Întreaga evoluție istorică a dezvoltării economice, cu toate valențele ei pozitive, dar și cu insuccesele sale, a pregătit condițiile afirmării și apariției dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă exprimă nevoia de fundamentare a evoluțiilor mediului economic în corelație cu comportamentul general față de mediul natural și cel social. Dezvoltarea economică, așa cum s-a desfașurat secole de-a rândul, nu mai poate fi continuată fară a ține seama de condiționările și...

 • Rolul Fondului Monetar International in stabilizarea economica

  INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a efectelor crizei financiare actuale, dar și a imposibilității anticiparii declanșării crizelor și a implementării de măsuri cu efect anti-criză. Cu toate că sistemul de la Bretton Woods a pus bazele cooperarii internaționale a statelor în vederea stabilității monetare, dezvoltării relațiilor comerciale între statele membre, îmbunătățirii balanței de...

 • Organizarea inventarierei in cadrul entitatii

  INTRODUCERE Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității. Necesitatea inventarierii patrimoniului unităților se explică prin importanță deosebită pe care o prezinta pentru activitatea practică a acestora. În primul rînd, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea și organizarea evidenței operative și contabile la unitățile patrimoniale nou...

 • Impactul investitiilor straine directe in Romania

  INTRODUCERE Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție fizică in construirea unei afaceri într-o altă țară. Investițiile directe în clădiri, mașini și echipamente sunt în contrast cu a face o investitie de portofoliu, care este considerată o investiție indirectă. În ultimii ani, având în vedere creșterea rapidă și schimbările în structura de investiții la nivel mondial, definiția a fost extinsă pentru a...

 • Rolul bancii centrale in procesul de pregatire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

  INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a României, împreună cu statutul său modificat ultima dată prin Legea nr. 312/2004. Pe o perioadă lungă de timp, s-ar părea că inflația a fost bine combătută odată cu creșterea independenței BNR. Nu este necesar a se menționa că în timpul comunismului toate prețurile au fost controlate, prin urmare inflația a fost aproape zero în acele vremuri. Trecerea...

Pagina 1 din 45