Toate licentele din domeniul Economie

 • Dezvoltarea economica a turismului sportiv in zona Cheile Turzii

  INTRODUCERE Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezența tot mai activă în viața economică și socială, cu o evoluție în ritmuri dintre cele mai înalte. Generator al unor transformări profunde în dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres și civilizație, ca promotor al relațiilor internaționale și, mai recent, ca argument al globalizării și dezvoltării durabile. Tipurile de turism de diferențiază de la țară la țară, asigurând...

 • Leasingul

  Introducere În epoca în care trăim, viața oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoașterea dreptului, înțeles ca îndreptar al convețuirii sociale. Astfel a cunoaște dreptul nu este un lux, ci o necesitate socială din ce în ce mai resimțită. Pentru aceasta se cere în primul rând cunoașterea legilor, adică a regulilor de drept stabilite de puterea legiuitoare. Esențială în încheierea contractului comercial este existența și concordanța manifestărilor de voință ale părților contractante,...

 • Consumul de servicii al populatiei

  Introducere Cu toții știm că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulțime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot aduce decesul acestuia. Împotriva acestor evenimente nedorite oamenii trebuie să întreprindă măsuri pentru evitarea acestora. În prezent nimic nu se imaginează fără servicii. Creșterea și diversificarea activității economice, și implicit, a schimburilor internaționale de valori au dus la crearea și dezvoltarea unor piețe de servicii. Serviciile,...

 • Multinationalele pe piata romaneasca - Unilever SA

  INTRODUCERE În prezent, în contextul economiei globale, companiile și corporațiile multinaționale sunt foarte importante. O companie multinațională, prin definiție, este o întreprindere sau un grup, de dimensiuni foarte mari, care își desfășoară activitatea în mai multe țări. Acestea, prin faptul că investesc și deschid filiale în țările gazdă ajută economiile statelor respective și astfel, toate părțile implicate au de câștigat și anume: companiile își desfășoară activitatea, lucru care...

 • Linia de credit, finantare si refinantare

  INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări subiectul tratat este intitulat „Linia de credit - finanțare și refinanțare”. Am ales această temă fiindcă sunt de părere că este una actuală, necesară și utilizată de către o mare majoritate dintre entități nu doar pe teritoriul României, ci peste tot în lume. La fel cred că înțelegerea și studierea mecanismului de creditare al băncilor este absolut necesară întrucât creditul reprezintă unul dintre cele mai aplicate instrumente ale băncilor și una...

 • Studii de caz privind paradisuri fiscale - exemple privind utilizarea paradisurilor fiscale in evaziunea fiscala internationala

  Introducere Orice contribuabil poate fi atras de un sistem fiscal care oferă cât mai multe avantaje, de aceea unele țări sau teritorii au creat un sistem fiscal unde impozitele sunt foarte reduse sau nu există nici un fel de impozit, scopul principal fiind atragerea investitorilor prin acordarea de facilități fiscale. În literatura de specialitate, aceste țări sau teritorii poartă numele de paradisuri fiscale. În lumea afacerilor se urmărește maximizarea profitului și reducerea...

 • Evolutii si tendinte ale pietei valutare in Romania

  CAPITOLUL 1: SFERA PIEȚELOR VALUTARE ȘI OPERAȚIILE DE PE PIEȚELE VALUTARE 1.1. Conceptul de piață valutară și participanții la tranzacții Piețele valutare au apărut ca efect al folosirii monedelor naționale în reglementările schimburilor internaționale. Acestea pot fi numite și centre ale comerțului cu valute. După numărul tranzacțiilor efectuate, piața valutară este cea mai mare piață internațională cu prețuri în mișcare și valute tranzacționate undeva în lume în fiecare oră din fiecare zi...

 • Romania si Fondul Monetar International

  INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care dispune țara nostră. România este membră FMI, cu drepturi depline, din anul 1972. Din acel moment România a obținut o serie de drepturi și în același timp trebuie să respecte și anumite obligații ce derivă din aceste drepturi. Din punct de vedere personal, tema „România și FMI” a prezentat o prioritate ridicată, datorită interesului manifestat...

 • Investitiile straine directe in Romania

  INTRODUCERE Investițiile străine sunt indispensabile dezvoltării economice a unui stat, aducând un aport consistent la creșterea și susținerea durabilă a economiei naționale, completând, de cele mai multe ori, neajunsurile în ceea ce privește materia primă, resursele și produsele finite, în multe cazuri. Un străin poate să aducă inovație, metode noi de abordare și de cele mai multe ori, soluții prompte pentru ieșirea din impas. Se constată de foarte multe ori lipsa de intervenție a statului...

 • Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL

  INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic privind activitatea firmei și pe baza acesteia se pot elabora programe și strategii care duc la îmbunătățirea activității societăți în viitor. Analiza economică și financiară, prin modelele și procedeele sale, constituie un element indispensabil activității manageriale a societăților comerciale, întrucât oferă soluții practice în vederea...

 • Politica agricola comuna

  Introducere Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul 1962. Premisele apariției acesteia sunt combaterea problemelor alimentare care au avut loc după cel de al Doilea Război Mondial. Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al PAC, trăsăturile, obiectivele și principalele instrumente practicate în cadrul politicii agricole, pentru a ne familiariza cu noțiunea de politicăagricolă comună și a...

 • Studiu privind contabilitatea stocurilor de produse finite

  INTRODUCERE Datorită unui contex economic influențat de majore schimbări în ceea ce privește principalele domenii de activitate se impune cunoașterea fidelă a condițiilor în care entitatea își desfășoară activitatea. Aprecierea performanței societății a apărut ca urmare a unei activiăți economice dinamice, dominată de numeroase neajunsuri. Stabilirea performanței financiare a societății, precum și nivelul modificărilor ce au avut loc în cadrul acesteia au fost realizate prin fundamentarea...

 • Analiza comparativa privind performantele financiare in diversitatea universitatilor Uniunii Europene

  Chapter 1. Accounting Regulations and Financial Performance concepts Chapter 1 puts the emphasis on the accounting regulations, meaning the International Accounting Standards 1 for the Presentation of the Financial Statements, focusing on providing specific information related to the financial position, the performance and the modifications of the financial position of each entity, likewise the Order of the Ministry of Public Finance no. 3055/2009 (Law No.82/1991) that provides the format...

 • Organizatia Mondiala a Comertului

  Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția și circulația mărfurilor, în cadrul diviziunii internaționale a muncii, sub incidența și impactul progresului tehno-științific. În aceste condiții, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni și valențe noi. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial...

 • Studiul privind perceptia asocierii de catre producatorii agricoli din localitatea Barabant, judetul Alba

  REZUMAT Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba.” În urma cercetărilor efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a urmărit percepția pe care o au micii producători agricoli din localitatea Bărăbanț cu privire la asociațiile agricole. Așadar prima parte a lucrării prezintă istoricul și importanța cooperativelor agricole românești, felul în care aceastea au luat naștere în 1905 prin prisma...

Pagina 1 din 45