Toate licentele din domeniul Economie

 • Diversitatea culturala si stilurile de management

  Introducere În sfera literaturii de management se regăsesc diverse concepte precum: cultura organizațională, stil de conducere, diversitate culturală etc. ce sunt abordate de teoreticieni, iar prin prezenta lucrare voi analiza modul în care specialiștii evidențiază mecanismul diversității culturale precum și stilurile de management. Fiecare societate se identifică unic din punct de vedere cultural abordând și valoricând comportamente aparte în funcție de propriul sistem de valori....

 • Uniunea Europeana si globalizarea economica

  INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge țările membre să se deschidă la comerțul internațional și să conducă, mai degrabă decât să sufere, în sine. În ciuda acestor critici, nu putem însă uita rezultatele pozitive pe care globalizarea ne-a permis să le obținem. Într-adevăr, a creat o bogăție fără precedent în țările occidentale și, după căderea blocului sovietic și aderarea Chinei la OMC,...

 • Cardul si platile prin card

  INTRODUCERE Lucrarea de față iși propune să analizeze aspectele relevante ale cardurilor bancare, instrumente de plată care sunt asimilate tot mai mult in existența cotidiană și care tind să înlocuiască, într-o proporție covârșitoare, moneda efectivă. Am ales această temă atât din considerente de ordin teoretic, cât și practic, având în vedere și o oarecare lipsă a informației privind acest instrument de plată; literatura de specialitate economică nu este prea generoasă în tratarea...

 • Semnificatiile vestimentatiei feminine in afaceri

  Introducere Felul în care ne îmbrăcăm ne poate deschide o ușă; competența ne ajută să rămânem în încăpere. Indiferent de domeniul în care oamenii activează, un lucru este cert: modul în care se îmbracă și tipul de vestimentație adoptat la serviciu comunică informații despre ceea ce sunt, dar și despre ceea ce vor să pară că sunt. Motivația alegerii temei de studiu își are originea în curiozitea personală asupra vestimentației feminine de afaceri, a semnificațiilor acesteia, a felului în...

 • Piata asigurarilor non-viata in Romania

  CAPITOLUL I. CARACTERISTICI ALE PIEȚEI ASIGURĂRILOR 1.1. Trăsăturile generale ale piețelor de asigurări și reasigurări Operațiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfășoară într-un cadru denumit piața asigurărilor. Aici se întâlnesc cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice și juridice asigurabile, dornice să încheie diverse tipuri de asigurări, și oferta de asigurare, susținută de organizații specializate, autorizate să funcționeze în acest domeniu și...

 • Influenta brandului asupra comportamentului consumatorului din industria auto

  Introducere În această lucrare voi analiza influența brandului asupra comportamentului consumatorului din industria auto. Am ales să fac această analiză asupra mărcii de autoturism Dacia Logan deoarece este o marcă românească bine cunoscută de toți. În ziua de azi, în România, industria auto este una foarte amplă iar concurența este din ce în ce mai mare, făcându-și apariția pe piața auto o multitudine de autoturisme noi. În secțiunea practică a lucrării voi analiza influența brandului...

 • Asigurari de raspundere civila profesionala si modalitati de diversificare a acestora

  CAPITOLUL 1 PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 1.1 . Scurt istoric Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost puse în anul 1994, odată cu înființarea societății Asigurări "Ion Țiriac" SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privați de asigurări. Creșterea accelerată a volumului de afaceri derulate a adus ASIT, în numai șase ani de existență, până pe poziția secundă în topul celor mai importanți...

 • Tranzactii imobiliare

  Introducere Tranzacția imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept vizand un bun imobiliar de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de bani. Datorită caracterului specific al bunurilor imobiliare, transferul proprietății sau folosinței acestora nu implică și transportul efectiv al bunului, iar fiecare clădire vândută sau cumpărată este diferită de celelalte prin poziționare, alcătuire, infrastructură aferentă etc. Importanța...

 • Optimizarea structurii financiare

  CAPITOLUL 1. Conținutul structurii financiare a întreprinderii 1.1. Definirea structurii financiare a întreprinderii. Criterii ale optimizării Dacă ar fi să asociem o definiție termenului de ”structură„ putem spune că, reprezintă, alcătuirea internă a unui sistem, fiind caracterizată prin natura și dispoziția elementelor componente1. Totodată, structura financiară a întreprinderii reprezintă modul de combinare a resurselor acumulate la o anumită dată sau configurația pasivului din bilanț2....

 • The aftermath of non-taxation Costs vs Benefits

  INTRODUCTION History is hard to be understood, scientists discover almost every day something new that may or not change what we have known for that long, and this is valid in each domain. Origins are very hard to be comprehended, especially when we discus about tax havens. Tax haven represents a two-word structure that has a tremendous complexity. This concept has been misunderstood mainly to the fact that they have been under the radar for so long. The century of speed put an emphasis on...

 • Studiul cererii de consum a populatiei pe baza bugetului de familie, in Municipiul Craiova

  Introducere Veniturile populației sunt o componentă importantă a consumului, deoarece pe baza acestora sunt achiziționate toate produsele și serviciile. Consumul este puternic influențat de venituri, datorită volumului și caracterului lor dinamic. Astfel influența veniturilor asupra consumului se manifestă sub două forme, o formă care se referă la ansamblul veniturilor, iar cea de-a doua care vizează dinamica puterii de cumpărare a populației. Puterea de cumpărare se referă la ansamblul de...

 • Tendinte contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltarii businessului moldo-grec

  Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la etapa actuală. Aceasta este rezultatul dinamismului piețelor contemporane și a specificului dezvoltării relațiilor eonomice dintre agenții economici, internaționali și naționali. În prezent, sursele de obținere a venitueilor statului presupune exploararea tururor posibilităților și este rezultatul afacerilor economice derulate în afara granițelor...

 • Analiza capitalurilor proprii si a eficientei utilizarii lor

  MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII Am ales această temă, deoarece structura capitalurilor proprii și utilizarea eficienței lor a unei întreprinderi sunt două aspecte foarte importante și necesare în ceea ce priveste valoarea unei întreprinderi și nu numai. De asemenea aceste noțiuni au fost analizate de-a lungul timpului de o serie de specialiști care au evidențiat rolul acestora în maximizarea valorii întreprinderii. Astfel, pentru a realiza obiectivul primordial al fiecărui...

 • Contabilitatea salariilor

  Cap. I Introducere 1.1 Salariul - Prețul muncii Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forței de muncă”, „prețul forței de muncă”, „plata forței de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activități depuse”, „prețul muncii”, „plata muncii”. Prin legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se prevede: „Art. 154 - (1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. (2) Pentru munca ...

 • Impactul expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor două decenii. Numeroase studii ale fenomenului migrației au demonstrat impactul semnificativ pe care această deplasare a forței de muncă o are asupra situației economice și sociale din țară. În pofida importanței majore acordate relației dintre migrație și dezvoltare, politicile naționale de migrație deseori nu au reușit să obțină beneficiile...

Pagina 1 din 46