Toate licentele din domeniul Economie

 • Utilizarea produselor financiare derivate in cadrul activitatii bancare

  INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări. Pe măsura ce procesul de globalizare se intensifică, mediul economic este marcat de o tot mai mare volatilitate si incertitudine . În consecință, adesea, pe piață se tranzacționează “probabilități”. În ultimele două decenii, băncile comerciale, la nivel internațional, au fost marcate de transformările ce au avut loc în mediul financiar. Noile...

 • Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

  Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care este furnizat, emitentul și receptorul și protocolul de comunicație stabilit între producătorul și consumatorul de informație. Conform definiției DEX, tehnologia este ansamblul proceselor, metodelor și operațiilor utilizate în scopul obținerii unui anumit produs. Tehnologiile informatice reprezintă o evoluție a tehnologiilor în general, puterea...

 • Modalitati de crestere a vanzarilor la SC MATRIX ROM SRL

  CAPITOLUL I. POSIBILITĂȚI DE CREȘTERE A VÂNZĂRILOR 1.1. Promovarea vânzărilor Un instrument de comunicare tot mai des utilizat este promovarea vânzărilor. În Europa, acest mijioc promotional a fost considerat intotdeauna ,,ruda săracă" a publicității. Acesteia din urma i s-a acordat o atenție mai mare deoarece agențiile de specialitate aveau posibilități sporite de diferențiere a mărcilor prin intermediul unor campanii creative, ceea ce a contribuit de altfel și la extinderea...

 • Rolul socio-politic si economic al monedei euro

  INTRODUCERE La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat Grecia, iar în 2007, Slovenia. Experimentul european de creare a unei Uniuni Economice și Monetare, văzut de mulți cu câțiva ani înainte ca fiind de-a dreptul fantezist, a dus la crearea unei monede care acoperă o arie de peste 300 de milioane de consumatori, cu mai mult de 10% decât cea a SUA. Odată cu crearea monedei euro, statele membre au fost...

 • Contabilitatea remunerarii personalului si a impozitului pe salarii la SC Nico SRL

  I. SISTEMUL DE SALARIZARE ACTUAL DIN ROMANIA 1.1.Generalitati privind salarizarea Salarizarea personalului este un instrument important al managementului prin care se influenteaza eficienta activitatii unei firme. Trecerea de la economia centralizata la economia de piata necesita schimbari esentiale si in domeniul salarizarii resurselor umane. In prezent in Romania are loc o asimilare a elementelor sistemelor de salarizare din tarile cu economie de piata, pe fondul existentei unor...

 • Studiu privind salarizarea personalului militar intr-o unitate apartinand Ministerului Afacerilor Interne

  INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor personale cât și satisfacția fiziologică prin posibilitatea de a-și furniza toate cele indispensabile traiului de zi cu zi. Salariul poate fi considerat principalul element prin care se demonstrează respectul angajatorului față de munca depusă de angajat. Motivul pentru care am decis sa abordez această temă, și anume”Studiu privind salarizarea...

 • Impozitele indirecte si influenta lor

  Argument Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozitelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată care a fost determinat de evoluția vieții sociale. Impozitele apar o dată cu apariția statului pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor statului. Ele reprezintă preluarea...

 • Diversitatea culturala si stilurile de management

  Introducere În sfera literaturii de management se regăsesc diverse concepte precum: cultura organizațională, stil de conducere, diversitate culturală etc. ce sunt abordate de teoreticieni, iar prin prezenta lucrare voi analiza modul în care specialiștii evidențiază mecanismul diversității culturale precum și stilurile de management. Fiecare societate se identifică unic din punct de vedere cultural abordând și valoricând comportamente aparte în funcție de propriul sistem de valori....

 • Uniunea Europeana si globalizarea economica

  INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge țările membre să se deschidă la comerțul internațional și să conducă, mai degrabă decât să sufere, în sine. În ciuda acestor critici, nu putem însă uita rezultatele pozitive pe care globalizarea ne-a permis să le obținem. Într-adevăr, a creat o bogăție fără precedent în țările occidentale și, după căderea blocului sovietic și aderarea Chinei la OMC,...

 • Cardul si platile prin card

  INTRODUCERE Lucrarea de față iși propune să analizeze aspectele relevante ale cardurilor bancare, instrumente de plată care sunt asimilate tot mai mult in existența cotidiană și care tind să înlocuiască, într-o proporție covârșitoare, moneda efectivă. Am ales această temă atât din considerente de ordin teoretic, cât și practic, având în vedere și o oarecare lipsă a informației privind acest instrument de plată; literatura de specialitate economică nu este prea generoasă în tratarea...

 • Semnificatiile vestimentatiei feminine in afaceri

  Introducere Felul în care ne îmbrăcăm ne poate deschide o ușă; competența ne ajută să rămânem în încăpere. Indiferent de domeniul în care oamenii activează, un lucru este cert: modul în care se îmbracă și tipul de vestimentație adoptat la serviciu comunică informații despre ceea ce sunt, dar și despre ceea ce vor să pară că sunt. Motivația alegerii temei de studiu își are originea în curiozitea personală asupra vestimentației feminine de afaceri, a semnificațiilor acesteia, a felului în...

 • Piata asigurarilor non-viata in Romania

  CAPITOLUL I. CARACTERISTICI ALE PIEȚEI ASIGURĂRILOR 1.1. Trăsăturile generale ale piețelor de asigurări și reasigurări Operațiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfășoară într-un cadru denumit piața asigurărilor. Aici se întâlnesc cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice și juridice asigurabile, dornice să încheie diverse tipuri de asigurări, și oferta de asigurare, susținută de organizații specializate, autorizate să funcționeze în acest domeniu și...

 • Influenta brandului asupra comportamentului consumatorului din industria auto

  Introducere În această lucrare voi analiza influența brandului asupra comportamentului consumatorului din industria auto. Am ales să fac această analiză asupra mărcii de autoturism Dacia Logan deoarece este o marcă românească bine cunoscută de toți. În ziua de azi, în România, industria auto este una foarte amplă iar concurența este din ce în ce mai mare, făcându-și apariția pe piața auto o multitudine de autoturisme noi. În secțiunea practică a lucrării voi analiza influența brandului...

 • Asigurari de raspundere civila profesionala si modalitati de diversificare a acestora

  CAPITOLUL 1 PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 1.1 . Scurt istoric Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost puse în anul 1994, odată cu înființarea societății Asigurări "Ion Țiriac" SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privați de asigurări. Creșterea accelerată a volumului de afaceri derulate a adus ASIT, în numai șase ani de existență, până pe poziția secundă în topul celor mai importanți...

 • Tranzactii imobiliare

  Introducere Tranzacția imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept vizand un bun imobiliar de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de bani. Datorită caracterului specific al bunurilor imobiliare, transferul proprietății sau folosinței acestora nu implică și transportul efectiv al bunului, iar fiecare clădire vândută sau cumpărată este diferită de celelalte prin poziționare, alcătuire, infrastructură aferentă etc. Importanța...

Pagina 1 din 47