Activitatea de Turism Intern din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12371
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I - PREZENTAREA PE SCURT A ACTIVITĂŢII DE TURISM INTERN DIN ROMÂNIA 5

1.1. Apariţia turismului ca fenomen economic şi social 5

1.2. Formele turismului şi factorii determinanţi ai dezvoltării turismului 6

1.2.1. Criterii de clasificare şi particularităţi ale formelor de turism 13

1.2.2. Factorii care determină evoluţia turismului. Clasificarea lor 16

1.2.3. Contribuţia turismului la creşterea economică 18

1.3. Prezentarea pe scurt a activităţii de turism intern din România 21

CAPITOLUL II – SEMNIFICATII CONCEPTUALE PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 22

2.1 Eficienţa economică 22

2.2 Eficienţa social 27

CAPITOLUL III – COORDONATELE EFICIENTEI ECONOMICO SOCIALE LA HOTEL HILTON SIBIU 30

3.1. Prezentarea generală a Hotel Hilton Sibiu 30

3.2. Analiza SWOT a Hotelului Hilton Sibiu 35

3.3. Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ 36

3.4. Formele de manifestare a echilibrului financiar la Hotel Hilton Sibiu 39

3.4.1. Solvabilitate 39

3.4.2. Lichiditate 40

3.4.3. Exigibilita şi capacitatea de plată 41

3.4.4. Alte rate ale echilibrului financiar 42

BIBLIOGRAFIE 43

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul poate deveni una din industriile de export puternice ale României, care poate concura efectiv cu a altor ţări. Aspectele negative (privitoare la standardele produsului turistic în ansamblul său şi ale serviciilor turistice) sunt rezultatul unei perioade de circa 15 ani de investiţii slabe sau inexistente în turism şi al schimbărilor legate de tranziţia la o economie de piaţă.

Lucrarea de faţă este structurată pe 3 capitole.

Primul capitol se referă la prezentarea activităţii de turism intern din România.

Capitolul doi cuprinde semnificaţiile conceptuale privind eficienţa economică şi social.

Cel de-al treilea capitol aici incluzând prezetarea generală a Hotelului Hilton Sibiu,un scurt istoric, aspectele generale, analiza swot,analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ, formele de manifestare a echilibrului financiar.

România este înzestrată cu un potenţial turistic deosebit de variat, diversificat şi concentrat, caracterizat prin:

- existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriu;

- o climă favorabilă practicării turismului în tot cursul anului;

- potenţial faunistic şi floristic bogat, cu specii şi ecosisteme unicate în Europa;

- factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă;

- patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional

România se poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lume.

România a fost o destinaţie căutată de turiştii externi şi a avut un turism intern dezvoltat care s-a derulat pe baza unui cadru legal (Legea turismului) încă din perioada interbelică.

În prima jumătate a anilor '60 ţara noastră a cunoscut o dezvoltare semnificativă a capacităţilor de cazare turistică, în special în zona litoralului Mării Negre. La începutul anilor '70 România era deja cunoscută pe piaţa principalelor ţări europene generatoare de turişti, în special în Germania, Marea Britanie, Ţările Scandinave, Franţa, Italia, Austria, Belgia ş.a.

Începând cu anii '80 ţara noastră a cunoscut un declin puternic al sosirilor de turişti străini, tendinţă care s-a menţinut, sub forma atenuată, şi în anii '90. Cauza principală o constituie lipsa de fonduri pentru investiţii destinate dezvoltării, modernizării şi reabilitării infrastructurilor specifice ca urmare a procesului lent şi complicat al privatizării, aplicării unei fiscalităţi neadecvate, inexistenţei unor facilităţi în domeniul creditelor bancare etc.

Delimitarea formelor de turism este deosebit de importantă din punct de vedere teoretic si practic şi oferă elemente de fundamentare ştiinţifică a deciziilor cu privire la dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice, alinierea ei la modificările intervenite în structura cererii.

Turismul joacă un important rol în economie şi prin faptul că generează noi locuri de muncă, având, din acest punct de vedere, o contribuţie majoră la atragerea excedentului de forţă de muncă din alte sectoare şi, implicit, la atenuarea şomajului. Relaţia dintre turism şi utilizarea forţei de muncă se manifestă în plan cantitativ şi calitativ, direct şi indirect.

Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelaşi timp şi ca sursă principală de redresare a economiilor naţionale ale acelor ţări care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător. În acest context, principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării turismului, rezultă din următoarele aspecte:

- resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung;

- exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice însoţite de o promovare eficientă pe piaţa externă, poate constitui o sursă de sporire a încasărilor valutare ale statului, contribuind astfel la echilibrarea balanţei de plăţi externe;

- turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizate din alte sectoare economice puternic restructurate;

- turismul, prin efectul său multiplicator, acţionează ca un element dinamizant al sistemului economic global, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora, contribuind în acest mod, la diversificarea structurii sectoarelor economiei naţionale;

Preview document

Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 1
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 2
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 3
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 4
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 5
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 6
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 7
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 8
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 9
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 10
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 11
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 12
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 13
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 14
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 15
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 16
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 17
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 18
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 19
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 20
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 21
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 22
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 23
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 24
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 25
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 26
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 27
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 28
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 29
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 30
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 31
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 32
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 33
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 34
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 35
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 36
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 37
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 38
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 39
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 40
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 41
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 42
Activitatea de Turism Intern din România - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Activitatea de Turism Intern din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Influenta Integrarii in UE asupra Turismului Romanesc

INTRODUCERE Turismul ca activitate economică se bazează pe o strânsă conlucrare a industriei turistice cu celelalte sectoare economice ca:...

Auditul de Marketing la Hilton Sibiu

Lista tabelelor • Tabelul 1.1. Implicaţiile marketingului şi gradul de tehnicitate a produsului; • Tabelul 1.2. Strategii de cuplu produs/piaţă ;...

Agentia de Turism - Noi Concepte in Dezvoltarea Turismului Romanesc

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului atât ca modalitate de petrecere într-un mod placut si instructiv a timpului liber, cât si ca activitati...

Teste Grilă Economia Turismului

1. Între formele derivate de turism se include: b. Turismul internaţional receptor; c. Turismul internaţional emitent; d. Turismul intern; e....

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Grile Turism International

1. Raportul dintre cerere și consum turistic se exprimă după cum urmează: a) cerere = consum; b) cerere = suma produselor turistice cumpărate;...

Grile ECTS

1. Între formele principale de turism includem : a. turismul intern de vară; b. turismul domestic; c. turismul internaţional receptor; d....

Ai nevoie de altceva?