Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 30779
Mărime: 219.24KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

 1. Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 3
 2. 1.1. Conţinutul serviciilor 3
 3. 1.1.1. Conceptul de serviciu 3
 4. 1.1.2. Coordonate şi caracteristici ale pieţei serviciilor 8
 5. 1.2. Categoria serviciilor pentru întreprinderi 13
 6. 1.2.1. Particularităţi ale serviciilor pentru întreprinderi 15
 7. 1.2.2. Tipologia serviciilor pentru întreprinderi 17
 8. Cap. 2. Principii economice şi tendinţe ale Uniunii Europene 23
 9. 2.1. Principii economice ale Uniunii Europene şi impactul acestora asupra serviciilor destinate pieţei afacerilor 23
 10. 2.2. Tendinţele conturate în cadrul pieţei unice a UE – cadru de referinţă pentru perfecţionarea serviciilor destinate întreprinderilor 43
 11. Cap. 3. Implicaţiile standardelor de calitate din domeniul serviciilor în crearea avantajului competitiv 52
 12. 3.1. Consecinţele calităţii în crearea avantajului competitiv 52
 13. 3.2. Standardele de calitate din domeniul serviciilor la nivelul Uniunii Europene 58
 14. Cap. 4. Studiu de caz: Necesitatea adaptării serviciilor pentru întreprinderi din România la standardele de calitate şi competitivitate din ţările Uniunii Europene 67
 15. Concluzii 77
 16. Bibliografie 82

Extras din licență

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor

1.1. Conţinutul serviciilor

Sectorul serviciilor este unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei naţionale, deţinând o pondere de peste 70% din Produsul Intern Brut al statelor dezvoltate. În acelaşi timp, întreprinderile prestatoare de servicii concentrează o parte importantă din forţa de muncă. Serviciile contribuie într-o mare măsură la creşterea standardului de viaţă al populaţiei, dar şi la buna desfăşurare a activităţilor la nivelul agenţilor economici din toate sectoarele de activitate.

1.1.1. Conceptul de serviciu

De-a lungul vremii, specialiştii au fost preocupaţi de definirea conceptului de serviciu, astfel încât serviciile să poată fi diferenţiate de bunuri şi să fie scoase în evidenţă anumite caracteristici definitorii ale acestora. Activităţile de servicii sunt foarte variate, motiv pentru care găsirea unei definiţii care să acopere totalitatea caracteristicilor serviciilor este foarte dificilă, dacă nu imposibilă.

În lucrarea sa Managementul Marketingului, Ph. Kotler defineşte serviciul ca fiind “orice activitate pe care un subiect o poate efectua pentru un altul, care este eminamente intangibilă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui lucru” .

Definiţia se concentrează pe caracterul intangibil al serviciilor care conduce la imposibilitatea transferării dreptului de proprietate, în lipsa unei existenţe materiale. Pentru acest motiv, în cele mai multe cazuri, prestarea serviciilor presupune contactul direct între consumator şi prestatorul serviciului (servicii turistice, servicii de înfrumuseţare, transport).

În cadrul Vocabularului practic de ştiinţe sociale din Franţa, serviciile sunt definite ca fiind “activităţile neproductive, care constituie sectorul terţiar al economiei, în cadrul căruia principalele branşe sunt comerţul, comunicaţiile şi transporturile” . Definiţia se bazează pe împărţirea sectorială a economiei în funcţie de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, determinate în general de progresul tehnic înregistrat la nivelul fiecărui sector. Conform acestei împărţiri, sectorul terţiar a fost considerat o lungă perioadă de timp ca fiind constituit din activităţi neproductive.

Principalele sectoare ale economiei sunt: sectorul primar – activităţi bazate pe exploatarea resurselor naturale, cu randamente descrescânde (agricultura, mineritul, exploatări forestiere etc.); sectorul secundar – activităţi de transformare a materiilor prime în bunuri materiale, prin procese industriale.

Sunt activităţi cu randamente crescânde şi productivitate ridicată, în special pe baza progresului tehnic şi tehnologic înregistrat în acest sector; sectorul terţiar – activităţi diverse prestate populaţiei sau întreprinderilor, care nu au ca rezultat un bun material. Sunt activităţi caracterizate printr-o productivitate redusă datorită necesităţii utilizării unui volum mare de forţă de muncă (servicii hoteliere, activităţi meşteşugăreşti, asigurări, transporturi etc.). Cu toate acestea, introducerea pe scară largă a progresului tehnic în activitatea de prestare a serviciilor a condus la o creştere a productivităţii (ex: transferul electronic de date şi bani, comerţul electronic etc.) .

Christian Grônroos consideră că în activitatea de servicii este foarte importantă relaţia directă dintre cumpărător şi furnizorul serviciilor. Astfel, “serviciile sunt considerate activităţi sau grupuri de activităţi mai mult sau mai puţin tangibile, care au de obicei loc în momentul interacţiunii dintre cumpărător şi prestator” .

Acelaşi autor consideră că principala caracteristică a serviciilor constă în faptul că acestea sunt procese, nu lucruri. Din această caracteristică derivă şi faptul că producţia şi consumul sunt aproape simultane, motiv pentru care este necesară interacţiunea directă dintre prestator şi consumator. În aceste condiţii, firma prestatoare de servicii nu vinde un produs, ci un proces.

Pentru realizarea acestui proces, este necesară imobilizarea unor resurse, cum ar fi: personal, bunuri de echipament, tehnologie, care să fie puse la dispoziţia cumpărătorului în momentul când acesta se hotărăşte să cumpere serviciul. Astfel, în cazul unor servicii hoteliere, o serie de camere mobilate, împreună cu personalul hotelului sunt puse la dispoziţia turiştilor care doresc să se cazeze în respectiva unitate. Dacă în cursul unei zile mai multe camere rămân neocupate, capacitatea de cazare neutilizată este pierdută în respectiva zi, ea neputând fi stocată. Prin urmare, procesul de prestare a serviciului turistic nu a putut avea loc în cazul camerelor rămase neocupate .

Preview document

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 1
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 2
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 3
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 4
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 5
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 6
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 7
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 8
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 9
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 10
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 11
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 12
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 13
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 14
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 15
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 16
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 17
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 18
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 19
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 20
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 21
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 22
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 23
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 24
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 25
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 26
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 27
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 28
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 29
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 30
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 31
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 32
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 33
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 34
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 35
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 36
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 37
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 38
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 39
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 40
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 41
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 42
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 43
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 44
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 45
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 46
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 47
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 48
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 49
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 50
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 51
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 52
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 53
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 54
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 55
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 56
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 57
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 58
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 59
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 60
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 61
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 62
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 63
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 64
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 65
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 66
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 67
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 68
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 69
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 70
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 71
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 72
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 73
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 74
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 75
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 76
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 77
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 78
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 79
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 80
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 81
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 82
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 83
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 84
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 85
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 86
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 87
Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Adaptarea Serviciilor Destinate Pietei Afacerilor din Romania la Standardele Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Tipuri de tarife utilizate în structurile de cazare turistică

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza pieței tarifelor utilizate în structurile de cazare turistică, și a modului în care aceasta se...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Economia Serviciilor

CAP.1. CONŢINUTUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR 1.1. Conceptul de serviciu 1.2. Caracteristicile serviciilor 1.3. Serviciile şi sectorul...

Cybermarketing

INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET Obiective - Definirea conceptului de marketing pe Internet; - Cunoaşterea formelor de prezenţă în mediul...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea durabilă

Subiectul 1. Concepte si principia de dezvoltare durabila 1.1. Inceputuri ale conceptului de dezvoltare durabila. Conceptul de dezvoltare...

Managementul performanței - competitivitatea

Creşterea competitivităţii a devenit, în ultimele decenii, o coordonată primordială a strategiilor de dezvoltare socio-economică ale majorităţii...

Ai nevoie de altceva?