Agresivitatea în Etica Actului Economic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20971
Mărime: 7.65MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raul Sorin Fantana
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE BRAŞOV SPECIALIZAREA: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1. ASPECTE TEORETICE 3

1.1 DELIMITĂRILE CONCEPTUALE ALE ETICII 3

1.1.1 Terminologie: etica şi morala 3

1.1.2 Funcţiile eticii 5

1.1.3 Responsabilitatea socială a firmei 6

1.2 ETICA ÎN AFACERI 8

1.2.1 Clasificarea eticii în afaceri 9

1.2.2 Formarea conștiinței morale și etica afacerilor 11

1.2.4 Concepte şi nivele ale eticii afacerilor 13

1.3 ETICA AFACERILOR INTERNAŢIONALE 14

1.3.1 Necesitatea eticii în afacerile internaţionale 15

1.3.2 Principii de bază ale eticii în afacerile internaţionale 16

1.3.3 Problema etică fundamentală în afacerile internaţionale 16

1.3.4 Dileme etice în afacerile internaţionale 18

2. AGRESIVITATEA ÎN ETICA ACTULUI ECONOMIC 20

2.1 DEFINIREA AGRESIVITĂŢII 20

2.1.1 Diferite moduri de a explica agresivitatea 21

2.2 AGRESIVITATEA ÎN DOMENIUL ECONOMIC 24

2.3 ABUZUL VERBAL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR 25

2.3.1 Agresivitatea verbală şi genul 26

2.3.2 Agresivitatea verbală şi bărbaţii 28

2.3.3 Agresivitatea la locul de muncă 29

2.3.3.1 Tipuri de abuzuri la locul de muncă 31

2.4 PRACTICI COMERCIALE AGRESIVE 31

2.4.1 Publicitatea practică comercială agresivă 33

2.4.2 Campanii publicitare agresive 33

2.4.3 Publicitatea practică comercială agresivă 34

2.4.4 Samsung versus iPhone 5 34

2.4.5 Campaniile publicitare agresive ale producătorilor pepsi 35

2.4.6 Campanii agresive ale organizaţiei Peta 36

2.5 AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL VIRTUAL 39

2.6 FALSA PUBLICITATE 41

2.6.1 Modalităţi de prezentare a falsei publicităţi 42

2.7 Fapte reale de publicitate falsă 45

2.7.1 New Balance 45

2.7.2 Iaurtul Activia 45

2.7.3 Crema de ochi Definity 46

2.7.4 Caii putere ai automobilelor Hyundai şi KIA 46

2.7.5 Reclamele de turism de pe Groupon 47

2.8 CONCURENŢA NELOIALĂ 49

2.9 MIJLOACE DE DEZORGANIZARE GENERALĂ A PIEŢEI 50

2.9.1 Lista neagră a practicilor comerciale neloiale 51

2.10 ACŢIUNI AGRESIVE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 53

2.11 VÂNZAREA PSIHOLOGICĂ ÎN PERIOADELE DE CRIZĂ ASOCIATĂ CU AGRESIVITATEA 56

3. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 59

B I B L I O G R A F I E 62

Extras din document

I N T R O D U C E R E

În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii fac un model de prim rang al valorii tuturor lucrurilor. Etica fiind un concept vechi având, ca obiect de studiu norme de comportament care reglementează relaţiile între oameni, în organizatii a fost introdus destul de recent sub denumirea de etică în afaceri.

Prezenta lucrare de licenţă „Agresivitatea în etica actului economic”, îşi propune să trateze câteva aspecte privind etica, de la noţiuni teoretice despre ceea ce este şi reprezintă, analizând originea cuvântului „etică” în sine, până la definiţii efective date de diferiţi filosofi. Se urmăreşte în lucrare descrierea cât mai exactă şi concisă a celor patru funcţi ale eticii: funcţia cognitivă, funcţia normativă, funcţia persuasivă şi funcţia educativă.

Au fost tratate aspecte legate de codurile etice prezente în diferite părţi ale lumii; responsabilitatea socială a unei firme plecând de la definiţia dată de Comisia Uniunii Europene, arătând importanţa acesteia în dezvoltarea şi atingerea obiectivelor propuse.

Noţiunea de etică în afaceri este relativ nouă, în lucrare se abordează acest subiect, analizând diferite definiţii ale eticii, pentru a înţelege ceea ce reprezintă cu adevărat acest subiect, care, pe cât de simplu pare pe atât este de dificil în punerea în practică în întreprinderile comerciale. Importanţa acestui subiect este dată de către indivizi în cadrul companiilor, cât şi formarea conştiinţei morale, ajungând la păreri pro şi contra în ceea ce priveşte abordarea unui comportament etic în afaceri.

Ultima parte a acestui capitol urmăreşte prezenţa şi rolul eticii în cadrul afacerilor internaţionale plecând de la recunoaşterea pe care tot mai mulţi oameni de afaceri o acordă în afacerile internaţionale eticii şi acceptarea necesităţii acesteia tot mai mult. Au fost prezentate principiile de bază şi argumente care justifică necesitatea unui comportament moral şi corect în afacerile internaţionale totodată şi o serie de probleme care apar în cazul în care organizaţia nu adoptă întru-totul un comportament etic.

Cel de al 2-lea capitol - „Agresivitatea în etica actului economic” - a debutat cu definirea agresivităţii din perspectiva unor autori diferiţi. S-au explicat diferite moduri de manifestare a agresivităţii în diferite situaţii, unde se pot întâlni modele de conduită agresivă, care pot fi cauzele apariţiei acestui comportament şi de la cine ia naştere.

În ceea ce urmează s-a urmărit analizarea unui subiect controversat şi de actualitate „Agresivitatea în actul economic”, cu toate implicaţiile acesteia, plecând de la abuzul verbal în organizaţii - acesta fiind modul cel mai evident şi uşor de pus în aplicare în organizaţii – ajungand până la exemplificarea diferenţelor de gen, arătând că femeia, deşi suntem în secolul XXI, este încă privită cu superioritate de către bărbaţi şi încă este considerată superficială şi lipsită de apărare.

Lucrarea prezintă una din formele importante ale agresivităţii economice, concurenţa neloială prin practicile agresive şi ilegale; au fost prezentate în lucrare aceste practici şi diferite modalităţi de dezorganizare generală a pieţei şi acaparare agresivă a clientelei.

În cadrul lucrării s-au tratat aspecte legate de publicitate ca practică agresivă, datorită faptului că aceasta are un rol important în sistemul economic, social, politic şi cultural al unei ţări.Într-un mod cât mai exact s-a arătat ce reprezintă falsa publicitate, care sunt modalităţile de prezentare a acesteia, cum se pot acestea observa din conţinutul publicităţii în paralel cu cazuri reale de falsă publicitate şi de agresivitate în publicitate.

În încheierea lucrării s-au prezentat legăturile dintre vânzarea psihologică şi agresivitate în perioadele de criză economică.

Ultima partea a lucrării subliniază concluziile şi propunerile autorului lucrării de licenţă.

1. ASPECTE TEORETICE

1.1 DELIMITĂRILE CONCEPTUALE ALE ETICII

„Pe măsură ce se descifrează tainele eticii, aceasta este tot mai des întrebuinţată şi devine din ce în ce mai utilă societăţii ”

De-a lungul timpului etica a fost definită în diferite moduri unele mai exacte altele mai lacunare, în funcţie de circumstanţe sau de domeniul de aplicabilitate practică. Etica a fost concentrată pe principii şi standarde care ar trebui să guverneze relaţiile sociale dintre indivizi şi organizaţii stârnind mereu interesul celor interesaţi să trăiască într-o lume mai bună, cu atenţia îndreptată către nevoile celor din jur, pentru a aprecia valori umane autentice şi pentru a promova modele de comportament exemplare .

Preview document

Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 1
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 2
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 3
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 4
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 5
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 6
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 7
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 8
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 9
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 10
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 11
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 12
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 13
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 14
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 15
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 16
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 17
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 18
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 19
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 20
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 21
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 22
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 23
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 24
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 25
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 26
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 27
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 28
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 29
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 30
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 31
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 32
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 33
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 34
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 35
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 36
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 37
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 38
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 39
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 40
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 41
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 42
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 43
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 44
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 45
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 46
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 47
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 48
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 49
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 50
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 51
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 52
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 53
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 54
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 55
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 56
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 57
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 58
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 59
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 60
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 61
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 62
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 63
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 64
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 65
Agresivitatea în Etica Actului Economic - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Agresivitatea in Etica Actului Economic.doc

Alții au mai descărcat și

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Morala și etica în afaceri - corupția în spațiul românesc

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trăi, ci este şi modul cel mai practic de a trăi. Adevăraţii profesionişti din afaceri nu doar...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etică și Leadership

Capitolul 1. Literature Review În urmă cu câțiva ani, sociologul Raymond Baumhart a cerut unor oameni de afaceri să spună ce cred ei că este...

Te-ar putea interesa și

Psihologia judiciară și agresivitatea

INTRODUCERE Prin ştiinţa psihologică se realizează o maximă apropiere de specificul uman şi sociouman, psihologia afirmându-se ca ştiinţă centrală...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Relativismul Cultural

Relativismul cultural reprezintă o egalitate între culturi. „În perpectiva filosofică, relativismul este acea atitudine intelectivă care declară că...

Calomnia

PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE A devenit deja comună afirmaţia că libertatea de expresie este unul dintre puţinele câştiguri certe ale societăţii...

Ai nevoie de altceva?