Analiza Cheltuielilor cu Personalul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18304
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND FORTA DE

MUNCĂ ŞI REMUNERAREA ACESTEIA

1.1 Locul şi rolul forţei de muncă în cadrul factorilor de producţie 4

1.2 Conţinutul şi structura forţei de muncă la nivelul firmei 8

1.3. Cheltuielile cu personalul - expresie valorică a consumului de forţă de

muncă în procesul de producţie 12

CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA

CHELTUIELILOR CU PERSONALUL LA SC MAT SA CRAIOVA

2.1. Prezentarea generală a SC MAT SA Craiova 19

2.2. Analiza asigurării şi utilizării forţei de muncă la SC MAT SA Craiova 30

2.2.1. Analiza nivelului, dinamicii, structurii şi calificării forţei de muncă 30

2.2.2. Analiza utilizării timpului de lucru al muncitorilor 40

2.2.3. Analiza productivităţii muncii 45

2.3. Analiza cheltuielilor cu personalul la SC MAT SA Craiova 52

2.3.1 Analiza situaţiei generale a cheltuielilor cu personalul 53

2.3.2 Analiza eficienţei a cheltuielilor cu personalul 56

2.3.3 Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica

salariului mediu 58

CAPITOLUL 3. CĂI DE CREŞTERE A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ŞI

DE REDUCERE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL LA SC MAT

SA CRAIOVA

3.1. Căi de creştere a productivităţii muncii 61

3.1.1. Introducerea progresului tehnic 62

3.1.2. Introducerea unor metode modeme de management 64

3.1.3. Perfectionarea stimularii materiale a salariatilor 66

3.2. Căi de reducere a cheltuielilor cu personalul 67

3.3 Concluzii şi propuneri 70

BIBLIOGRAFIE 71

ANEXE 73

Extras din document

Capitolul 1

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ŞI

REMUNERAREA ACESTEIA

1.1. Locul şi rolul forţei de muncă în cadrul factorilor de producţie

Pe parcursul evoluţiei societăţii umane, a dezvoltării economice, s-auînregistrat mutaţii deosebite - cantitative şi calitative, atât în privinţa asigurăriiresurselor, factorilor de producţie necesari dar mai ales în modul de utilizare a lor,pentru a pune într-un anumit echilibru consumul de factori de producţie şisatisfacerea nevoii sociale şi individuale.

Punctul de plecare în analiza factorilor de producţie îl constituie resurseleeconomice (sau productive), ansamblul mijloacelor disponibile şi susceptibile de afi valorificate în producerea de bunuri materiale şi în prestarea de servicii.

Indiferent de felurile lor şi de modificarea continuă a acestora, resursele pot

fi analizate atât ca stocuri, cât şi ca fluxuri (ca existent la un moment dat şi ca

proces de atragere şi utilizare economică a lor într-o perioadă de timp).

Legătura permanentă dintre cele două stări ale resurselor se realizează prin

însuşi procesul economic, proces în care ele apar atât ca intrări în producţie, cât şi

ca ieşiri din aceasta. Producţia însăşi este apreciată prin soldul resurselor în

perioada de referinţă.

Privite în cadrul unei ţări, resursele stoc se prezintă ca avuţie naţională =totalitatea resurselor de care dispune un popor la un moment dat. Eacaracterizează starea economică a unei ţări, puterea ei economică şi în ultimă

instanţă gradul bunăstării poporului acesteia.

Fiind un indicator sintetic de apreciere a stării tehnico - economice şiculturale a unei ţări, avuţia naţională este o realitate vie (prin componenţa saumană, dar şi prin permanentele ei modificări sub incidenţa acţiunii umane).

Principalele elemente ale avuţiei naţionale sunt:

- resursele naturale ale solului şi subsolului cunoscute, utilizate şi utilizabile;

- resursele de muncă;

- bunurile materiale acumulate, aparatul tehnic de producţie;

- resursele spirituale sau potenţialul creativ al ţării.

Potentialul economic al unei tări constă din ansamblu elementelor avutiei naţionaleintrate sau care pot fi atrase în circuitul economic.

Factorii de producţieconstau din potenţialul de resurse economice, atraseîn circuitul economic. Deci, resursele economice disponibile şi valorificabile înmăsura în care sunt atrase şi utilizate în activitatea economică, apar ca fluxuri subformă de servicii ale factorilor de producţie. În condiţiile economiei de piaţamodeme, factorii de producţie, se află în proprietatea unor agenţi economici care,în mod liber, îşi asumă responsabilitatea utilizării lor în activităţi ale căror rezultatesunt cerute de piaţă cu respectarea reglementărilor în vigoare. Iniţial au existat doifactori: factori primari (originari): munca şi natura şi factorul derivat tradiţional:capitalul. În timp a avut loc multiplicarea şi diversificarea factorilor de producţie. Astăzi este greu de spus câţi factori de producţie există în societate.

Munca, ca principal factor de producţie, derivă din faptul că are rol activ încrearea, utilizarea tuturor celorlalte elemente ce concură la producerea de bunuri şi servicii.

Munca este o activitate specific umană, fizică şi / sau intelectuală, prin careoamenii îşi folosesc aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa ajutându-se în acestscop de instrumente corespunzătoare, mobilul ei fiind asigurarea bunurilornecesare satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivă .

Munca este factor de producţie primar, originar, deoarece odată cu apariţiaomului se impune în mod natural asigurarea mijloacelor de trai.

Preview document

Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 1
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 2
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 3
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 4
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 5
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 6
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 7
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 8
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 9
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 10
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 11
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 12
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 13
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 14
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 15
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 16
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 17
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 18
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 19
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 20
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 21
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 22
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 23
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 24
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 25
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 26
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 27
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 28
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 29
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 30
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 31
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 32
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 33
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 34
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 35
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 36
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 37
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 38
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 39
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 40
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 41
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 42
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 43
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 44
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 45
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 46
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 47
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 48
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 49
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 50
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 51
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 52
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 53
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 54
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 55
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 56
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 57
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 58
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 59
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 60
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 61
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 62
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 63
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 64
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 65
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 66
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 67
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 68
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 69
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 70
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 71
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 72
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 73
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 74
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 75
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 76
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 77
Analiza Cheltuielilor cu Personalul - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Analiza Cheltuielilor cu Personalul.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Te-ar putea interesa și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în cadrul SNP Petrom Galați

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune să abordeze un anumit domeniu al managementului resurselor umane şi anume activitatea de evaluare a...

Studiu privind beneficiile angajaților la SC Alabastru Serv SRL Ploiești

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Contabilitatea si Analiza Decontarilor cu Personalul la COST SA

PREZENTAREA GENERALA A C.O.S.T. SA DENUMIRE: Societatea Comerciala C.O.S.T. SA Targoviste INFIINATARE: Societatea Comerciala provine din...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Analiza cheltuielilor cu personalul la SC Mecanica SA Orșova

1.PREZENTAREA FIRMEI 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1.Denumirea: S.C. “MECANICA” S.A. ORŞOVA; 2.Sediul social: Str. Porţile de Fier, Orşova, jud....

Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială

INTRODUCERE Relația dintre cost și preț în economia de piață concurențială, tratează unul dintre cele mai complexe fenomene și procese economice....

Analiza Economică

Introducere Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt...

Ai nevoie de altceva?