Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 24058
Mărime: 293.31KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Drd. Maria Palin

Cuprins

CAPITOLUL I.

ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC ÎN EVALUAREA ACTIVITĂŢII :NTREPRINDERII

1.1 Analiza diagnostic ca instrument managerial.

1.2 Obiectivele analizei diagnostic.

1.3 Direcţiile analizei diagnostic.

1.4 Necesitatea folosirii unui sistem complex de indicatori pentru urmărirea eficienţei activităţii de comerţ exterior.

CAPITOLUL II.

PREZENTAREA FIRMEI.

2.1 Date generale.

2.2 Caracterizarea generală a activitaţii pe baza analizei principalilor indicatori economico financiari pe anii 1997 -1998.

2.3 Analiza activităţii de export şi import.

CAPITOLUL III.

ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITĂŢII.

3.1 Conceptul cifra de afaceri.

3.2 Analiza dinamicii şi structura cifra de afaceri.

CAPITOLUL IV.

ANALIZA FACTORIALĂ A CIFREI DE AFACERI.

4.1 Modele de analiză.

4.2 Analiza cifrei de afaceri pe produse.

4.3 Analiza cifrei de afaceri pe clienţi.

4.4 Analiza pragului de rentabilitate.

CAPITOLUL V.

REFLECTAREA MODIFICĂRII CIFREI DE AFACERI ASUPRA PRINCIPALILOR INDICATORI AI PERFORMANŢEI ECONOMICO FINANCIARE AI FIRMEI

CAPITOLUL VI.

CĂI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII

ORIENTĂRI, OBIECTIVE ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE VIITOARE A SOCIETĂŢII.

Extras din document

Analiza diagnostic a fost iniţiată în ţările dezvoltate industrial după anii 60 ca o metodă de perfecţionare a managementului unei firme. Consecinţa acestui scop a fost faptul că metodologia de diagnosticare s-a centrat pe conceptul clasic de funcţionare a întreprinderii (cercetare - dezvoltare , producţie, comercială, financiar-contabilă şi de personal)

Fără a renunţa la această diagnosticare centrată pe structura internă a unei întreprinderi, ulterior analiza diagnostic a evoluat metodologic propunându-şi scopuri mai ample. Dezvoltările au avut ca bază concepţiile moderne asupra rolului analizei situaţiei financiare, influenţa poziţiei pe piaţă, factorului social uman într-o întreprindere, rolul unui management modern, rolului asigurării calităţii produselor şi serviciilor.

Deşi în prezent nu există o metodologie unitară analiza diagnostic a devenit un instrument curent folosit de bănci, investitori, parteneri de afaceri, acţionari şi manageri într-o anumită plajă ce reflectă diferenţele conceptuale şi mai ales obiectivele urmărite.

Analizând unele din modelele de efectuare a analizei diagnostic in CEE şi SUA constatăm că deşi oferă o bază conceptuală solidă nu pot fi aplicate fără adaptări importante la situaţia economiei româneşti. Acestă neadecvare este şi mai evidentă atunci când scopul analizei diagnostic îl constituie adaptarea unei decizii de restructurare industrială. Cauza acestei inadecvări este aceea că există o serioasă diferenţă între criteriile de diagnosticare într-o economie de piaţă stabilă - echilibrată - completă şi o economie în tranziţie şi în situaţie de criză.

Aplicarea mecanică a acestor modele poate genera erorile:

a). mai toate societăţile comerciale româneşti par a prezenta o situaţie identică

(după criterii occidentale de analiză - toate sunt în pragul falimentului şi ar trebui închise). Dar dacă un sistem de evaluare nu decelează diferenţele reale dintre subiecţi el nu este operant.

b). Fenomenele economice-social-manageriale specifice situaţiei industriei româneşti actuale nu sunt luate în considerare, ceea ce poate face metoda neoperantă sau operantă.

c). Acordarea unei importanţe exagerate situaţiei financiare actuale, ca obiectiv central al analizei diagnostic, nu este conform cu obiectivul restructurării specific unei etape de tranziţie.

Metoda de analiză diagnostic caută să introducă în practica de conducere a industriei româneşti un instrument care să permită:

1.elaborarea unor diagnoze comparabile pentru toate domeniile activităţii industriale şi cu un nivel de încredere acceptabil, prin aplicarea analizei multicriteriale şi a unui sistem unitar de evaluare şi clasificare.

2.elaborarea unor analize diagnostic care să ofere informaţii pentru fundamentarea deciziilor privind restructurarea şi pregătirea privatizării, precum şi pentru controlul modului de gestionare al societăţii.

3.posibilitatea creării pe termen scurt a mai multor centre de competenţă, capabile să formeze experţi neutri având în vedere numărul mare de analize diagnostic ce vor trebui realizate.

1.2. OBIECTIVELE ANALIZEI DIAGNOSTIC

Orice acţiune de restructurare nu poate fi concepută fără o cunoaştere completă a stării actuale a societăţii comerciale vizate (abordarea de jos în sus ce completează informaţiile necesare unor decizii macroeconomice sau sectoriale )

Cu atât mai mult diagnosticarea societăţii comerciale este necesară într-o procedură de privatizare atunci când trebuie verificată viabilitatea societăţii şi adusă la cunoştiinta acţionarilor.

În condiţiile actuale ale economiei româneşti problemele restructurării au caracter specific fapt ce face ca restructurarea să fie abordată astfel

a). din punct de vedere al relaţiilor cu piaţa prin determinarea pe de o parte a unor noi domenii strategice de afaceri, iar pe de altă parte evaluarea potenţialului real tehnologic economic şi organizatoric de a pătrunde efectiv în aceste domenii

b). funcţie de organizarea internă a firmei având ca obiectiv principal creşterea flexibilităţii ei, a capacităţii de adaptare la schimbările de natura celor menţionate anterior într-un ansamblu de unităţi capabile să-şi asigure viabilitatea în mediu economic concurenţial prin iniţiativa şi disponibilitatea la schimbare.

Soluţiile de succes nu se găsesc aplicând mecanic modelele prestabilite ci numai prin evaluarea situaţiei firmei dintr-o multitudine de puncte de vedere.

Analiza multicriterială este necesară pentru a asigura convergenţa dintre strategie şi structura organizatorică.

c). în plan decizional, adoptarea unor măsuri cu luarea în considerare a avantajelor direct proporţionale cu talia întreprinderii, cum ar fi măsuri privind integrarea într-o viziune strategică şi de marketing cu orizont mai larg cu deviate din disponibilitatea accesului la prestaţii de cercetare dezvoltare sau oferite de un potenţial financiar care să susţină unitatea în momente dificile.

Luând în considerare cele menţionate anterior rezultă că analiza diagnostic este un prim pas al pregătirii pentru privatizare. Aceasta va reprezenta totodată o documentaţie strict necesară pentru trecerea la evaluarea patrimonială a societăţii comerciale precum şi pentru elaborarea unor studii de fezabilitate şi planuri de afaceri orientate asupra unor obiective punctuale.

Situaţiile de criză constituie un specific al situaţiei de tranziţie.

Analiza diagnostic trebuie realizată nu numai în momente de criză ci şi ca metode de control curent al modului în care este gestionată societatea comercială.

Obiectivele urmărite vizează, elaborarea sau modificarea strategiei firmei pe termen scurt / mediu pentru fundamentarea unor programe de acţiuni şi planuri de afaceri.

Numai prin realizarea unei analize diagnostic se pot stabili obiective şi criterii de performanţe realiste.

În concluzie aceasta analiză reprezintă o metodă de estimare a situaţiei economico financiare a unei firme, metodă cu spectru larg de aplicabilitate ea prezentând interes atât pentru managerii acelei firme cât şi pentru acţionari, potenţiali investitori, etc.

Bibliografie

1. M.Adochiţei -“Finanţele în economia de piaţă” Ed. Economică ,1996

2. P. Bran şi colaboratorii -“Relaţii financiare şi monetare internaţionale”Ed. E.D.P.,1997

3. M. Cristea -“Analiza eficienţei intreprinderii de comerţ exterior “

N. Niculescu Lito ASE, 1985

4 A. Constantinescu -“Mecanisme de stimulare a exportului”Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică , Bucureşti, 1988

5. S. Dumitrescu -“Economie mondială “Ed. Independenţa, 1998

6. M.Dobrotă -“ABC-ul economiei de piaţă moderne “ Casa de Editură şi Presă Românească, Bucureşti, 1991

7. C. Enescu - “Modele de analiză a activităţii de comerţ exterior” Ed. Academică , Bucureşti, 1996

8. Al. Gheorghiu - "Analiza economico-financiară a întreprinderilor

D. Mărgulescu Metde şi tehnici”, Ed. Tribuna Economică

şi colaboratorii Bucureşti, 1996

9.Al. Gheorghiu - “Caiet de lucrări aplicative în domeniul analizei de activităţi

M. Palin economice a întreprinderilor industriale cu soluţii pe

şi colaboratorii probleme “ EDP , Bucureşti, 1994

10. A.Isfănescu - “Analiza Economico-financiară” Ed. Economică, 1996

C. Stănescu A. Băicuşi

11. D. Mărgulescu - “Analiza Economico-financiară”, Ed. Independenţa, 1996

12. D. Mărgulescu - "Analiza economico-financiară a întreprinderilor

şi colaboratorii Metde şi tehnici”-Ed. Tribuna Economică Bucureşti - 1996

13. D. Mărgulescu - “Diagnosticul economico-financiar. Concepte, Metode, Tehnici, Ed. Romcart, Bucureşti, 1994

14.Maria Niculescu -“Diagnostic global strategic”, Ed. Economică, Bucureşti,1997

15. O. Nicolescu -“Strategii manageriale de firmă”, Ed. Economică, 1996

16. I.Popa -“Tranzacţii economice internaţionale”, Ed. Economică, 1997

17. Al. Pora -“Managementul în afacerile internaţionale”, Ed.Independenţa, 1992

18. M. Palin -“Analiza economico-financiară în tranzacţiile internaţionale”, Ed. Era, 1999

19. M. Adochiţei -“Finanţele întreprinderii în economia de piaţă”, Ed. Mitrea, 1993

20. Marin Toma -“Ghidul pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii”, Ed. Corpul experţilor contabili, 1994

21. N.Sută şi colaboratorii -“Comerţul internaţional şi politicile comerciale

contemporane”, Bucureşti, 1999.

Preview document

Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 1
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 2
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 3
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 4
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 5
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 6
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 7
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 8
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 9
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 10
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 11
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 12
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 13
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 14
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 15
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 16
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 17
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 18
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 19
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 20
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 21
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 22
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 23
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 24
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 25
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 26
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 27
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 28
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 29
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 30
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 31
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 32
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 33
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 34
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 35
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 36
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 37
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 38
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 39
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 40
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 41
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 42
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 43
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 44
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 45
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 46
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 47
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 48
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 49
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 50
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 51
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 52
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 53
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 54
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 55
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 56
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 57
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 58
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 59
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 60
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 61
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 62
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 63
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 64
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 65
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 66
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 67
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 68
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 69
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 70
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 71
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 72
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 73
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 74
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 75
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 76
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 77
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 78
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 79
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 80
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 81
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 82
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 83
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 84
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 85
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 86
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 87
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 88
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 89
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 90
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 91
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 92
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 93
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 94
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 95
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 96
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 97
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 98
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 99
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 100
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 101
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 102
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 103
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 104
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 105
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 106
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 107
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 108
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 109
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 110
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 111
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 112
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 113
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 114
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 115
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 116
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 117
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 118
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 119
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 120
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 121
Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • tabele.doc
 • OPIS CU TABELE.doc
 • MODEL 2.doc
 • MODEL 1.doc
 • grafic2.doc
 • grafic1.doc
 • cap6.doc
 • BIBILOGRAFIE.doc
 • 5.doc
 • 4.1.doc
 • 4.doc
 • 3.doc
 • 2.1.doc
 • 2.doc
 • 1.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Cifrei de Afaceri la SC Vel Pitar SA

ANALIZA CIFREI DE AFACERI LA S.C. VEL PITAR S.A. Introducere Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata,...

Analiza cifrei de afaceri la Engie România SA

1.1. SCURTĂ PREZENTARE/ISTORIC Înființată în anul 2000, în urma restructurării Romgaz, Distrigaz Sud este o companie de distribuție în industria...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Analiză economică financiară la SC Biofarm SA

Nr. crt. Indicatori Valori ale perioadei Abaterea absolută (u.m.) Indice de evoluţie (%) 2007 2008 1. Cifra de afaceri Ca 62.344.059,00...

Analiza Cifrei de Afaceri

1.1Abordari conceptuale Ratiunea de a exista a oricarei firme presupune desfasurarea oricarei activitati durabile masurata prin nivelul...

Analiza diagnostic la SC LSG Interserv SRL

Capitolul I – Prezentare societate SC LSG Interserv S.R.L. Nume firmă: SC LSG Interserv S.R.L. Cod Unic de Înregistrare: RO 6904593 Nr. Înreg....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Analiza activității de desfacere la SC Aurora SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a contextului de piaţă 1.1. Scurt istoric al berii si caracteristicile organoleptice ale principalelor sortimente...

Politici și strategii de promovare în domeniul turismului cu exemplificare pe SC aurora SA Hotel Aurora

INTRODUCERE Sectorul privat hotelier din Satu Mare a înregistrat o dezvoltare şi modernizare, astfel, reunind tradiţia de mai multe secole a...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Departamentul logistic al firmei SC Aurora SA

DEPARTAMENTUL LOGISTIC IN FIRMA S.C.”AURORA S.A.”TARGU FRUMOS Denumirea: S.C.AURORA Tg. Frumos Forma juridică: societate pe acţiuni -S.A. Data...

Ai nevoie de altceva?