Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 17859
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL. 1 COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 2

1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia 2

1.2. Clasificarea resurselor financiare publice 5

1.3 Evoluţii şi mutaţii în structura resurselor financiare publice pe plan internaţional 18

CAPITOLUL 2. ANALIZA STRUCTURII ŞI DINAMICII RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 26

2.1 Nivelul şi structura resurselor financiare publice în ţările Uniunii Europene 26

2.2 Perspective în evoluţia sistemelor de resurse financiare publice în ţările Uniunii Europene 37

CAPITOLUL 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE ÎN ŢĂRILE RECENT ADERATE 41

3.1 Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice în România 41

3.2 Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice în Bulgaria 41

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

CAPITOLUL 1. COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE

1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia

Resursele economice publice sunt privite ca un cumul ,,sui generis“ luând în considerare caracteristicile lor, dar şi conexiunile ce se formează între sistemele de succesiune şi de folosire ale lor, ce formează un tot apt să îndeplinească cererea de consum susținută de desfășurarea obișnuită a autorităților şi organizațiilor publice .

Acestea formează un sistem comun în cumulul resurselor financiare orientate către consumul intern, formării de capital sau justificării în afara granițelor şi au o contribuţie fundamentală la desfășurarea activităţii financiar – sociale.

Resursele reprezintă elemente ale avuţiei unei ţări ce derivă din produsul intern brut, la care se suprapune importul, şi sunt utilizate pentru consum, formare brută de capital şi export. Resursele financiare semnifică cumulul mijloacelor financiare dintr-o economie, utile pentru finanţarea scopurilor financiare şi sociale, într-o perioadă de timp dinainte stabilită şi la diverse etape organizatorice ale economiei .

“Resursele sunt elemente ale bogaţiei unei naţiuni” . Acestea pot fi materiale, umane, valutare şi informaţionale, un rol deosebit fiind deţinut de către resursele financiare.

Resursele financiare publice semnifică cumulul mijloacelor financiare pe care instituţiile publice le primeşte de la indivizi şi de la organizaţii, în ideea suveranităţii fiscale şi prin conexiuni financiare, având ca scop generarea cheltuielilor publice .

Resursele financiare publice se regăsesc în cumulul resurselor financiare, care sunt gestionate de către organizațiile publice în vederea atingerii scopului şi îndatoririlor ce le revin lor, susținând în același timp și buna desfășurare a entităților funcționale aferente organizațiilor publice centrale, organizațiilor publice locale şi companiilor cu capital de stat.

Resursele financiare publice aparţin statului, respectiv autorităţilor publice şi sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor de consum public .

Sub o altă perspectivă, resursele financiare publice semnifică acele resurse economice, de natură financiară, ce se determină de instituţiile publice şi se generează la dispoziţia autorităţilor şi organizaţiilor de stat, centrale sau locale, pentru a-şi îndeplini scopurile şi ţelurile acestora.

Spre deosebire de mijloacele băneşti care aparţin persoanelor fizice sau juridice şi care se administrează în baza proprietăţii private, resursele financiare publice satisfac nevoi de consum public. În acest mod, la temeiul economiei în ansamblul său ne putem referi la resursele economice ale statului în genere, în care sunt incluse atât resursele financiare ce se gestionează în cadrul segmentului de stat cât și cele administrate din sectorul privat. Producţia de resurse de stat şi raportul dintre ele şi resursele private sunt generate de hotărârile distribuirii banilor între palierul public şi cel privat . Este de adaugat faptul că distribuirea optimă a resurselor între sectorul public şi cel privat (distribuirea intersectorială perfectă) se desfăşoară în condiţii de folosire completă a banilor şi de susţinere a utilităţilor optime pentru cumparatorii de bunuri şi servicii .

Delimitarea conceptuală ce se întemeiază pe felul proprietății nu elimină interferența fenomenelor de folosire a celor două tipuri de resurse economice care devin nu numai obișnuite ci şi demne de implementat.

Adaptarea utilizării acestor resurse poate fi pozitivă, atât pentru cetățeni cât şi pentru economie în general, generând simultan o optimă utilizare a resurselor statului, în consens cu legislaţia caracteristică fiecărei țări în parte.

Realizarea sistemului resurselor economice semnifică crearea de PNB și avuţie de stat, ele putând fi generate și de surse din exteriorul statului, prin intermediul unor raporturi caracteristice, demonstrate prin anumite modalităţi fundamentale: împrumuturi, donaţii sau ajutoare terțe.

În raport cu modul distinct în care se evidențiază instituțiile publice, resursele economice publice se divid în două categorii :

• subsistemul resurselor publice bugetare;

• subsistemele resurselor companiilor cu capital de stat şi combinat.

Bibliografie

1. Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Risti Lucia, Gînguţă Alina, Finanţele publice ale României, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;

2. Brezeanu Petre, Macrofinante, Ed. Meteror Press, Bucuresti, 2006;

3. Cătinianu F, Donath L, Şeulean Victoria, Finanţe publice, Ed. Mirton, 1997;

4. Donath Liliana, Moldovan Nicoleta, Finanţe publice, Ed. Eubeea, Timişoara, 2001;

5. Filip Gh., Zugravu B., Finanţe, Ed. Junimea, Iaşi, 2001;

6. Hoanţă N., Evaziunea fiscală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2010;

7. Lefter Chirilă, Bănuţ Alexandru, Finanţe publice, contabilitate bugetară şi de trezorerie, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;

8. Manolescu G., Buget, abordare economică şi financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;

9. Matei Gheorghe, Drăcea Marcel, Drăcea Raluca, Mitru Narcis, Finanţe publice, Ed. Sitech, Craiova, 2007;

10. Moraru Dan, Finanţe – Ediţia a – II – a, Ed. Economică, Bucureşti, 2006;

11. Moraru Dan, Nedelescu Mihai, Stănescu Cristina, Preda Oana, Finanţe publice – Sinteze, aplicaţii, teste-grilă, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;

12. Moşteanu Tatiana, Câmpeanu Emilia, Panaite Alice Ileana, Stoian Andreea, Ţâţu Lucian, Cataramă Delia, Braşoveanu Iulian, Tudor Roxana, György Attila, Miricescu Emilian, Finanţe publice – Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005;

13. Moşteanu Tatiana, Vuţă Mariana, Câmpeanu Emilia-Mioara, György Attila, Cataramă Delia-Florina, Buget şi trezorerie publică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004;

14. Nedelcu Mihai, Stanescu Cristina, Plaiasu Neculae, Sindilaru Razvan, Moraru Dan, Finante publice si evaziune fiacala, Ed. Economica, Bucuresti, 2008;

15. Popescu D. Nicolae, Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;

16. Roman Daniela Lidia, Finanţe aplicate – Volumul 1, Ed. Economică, Bucureşti, 2001;

17. Stroe Radu, Dan Armeanu, Finanţe – Ediţia a – II – a, Ed. ASE, 2004;

18. Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007;

19. Talpoş I., Enache C., Fiscalitate aplicată, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001;

20. Tudorache Dumitru, Secăreanu Constantin, Finanţele publice. Finanţele firmei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006;

21. Vacarel Iulian, Finante publice, Editia a – IV – a, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

22. Văcărel Iulian, Bistriceanu Gheorghe D., Bercea Florian, Anghelache Gabriela, Moşteanu Tatiana, Bodnar Maria, Georgescu Florin, Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;

23. Business look, Economic Outlook Autumn 2012, Uncertainty Takes Its Toll On The Economy, http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?Pag eID=568&DocID=310 07;

24. Comisia Europeana, Structures of the Taxation Systems în the European Union”, 2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm;

25. Comisia Europeană, Investiţia în viitorul nostru comun – Bugetul Uniunii Europene, http://ec.europa.eu/archives/publications/index_en.htm;

26. Eurostat, Evolutiile impozitarii in Uniunea Europeana, 2013,http://ec.europa.eu/taxatio n_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2013/report.pdf;

27. International Financial Statistics, Govermment Finance Statistics Yearbook , August 2010;

28. International Monetary Fund, Statistiques Financieres internationals Annuaire, 2010;

29. United Nation, Monthly Bulletin of Statistics, Septembrie, 2010;

30. Organization for Economic Cooperation and Development, O.C.D.E. Economic Outlook, nr. 99, Decembrie 2010, www.oecd.com;

31. Statistiques Financieres Internationals Annuaire, 2010.

***

32. Codul fiscal al României, http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/ Cod_fiscal_norme_2012 .htm;

33. Legea privind finanţele publice nr. 500 / 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002;

34. Legea Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, http://discutii.mfinant e.ro/static/10/Mfp/ legislatie/Legea273_finpublocale.pdf.

***

35. www.buget-finante.ro;

36. www.businesseurope.eu;

37. www.ec.europa.eu/eurostat;

38. www.eur-lex.europa.eu.ro;

39. www.europa.eu;

40. www.eurostat.ec.europa.eu;

41. www.imf.org;

42. www.mfinante.ro;

43. www.seekingalpha.com;

44. www.uniuneaeuropeana.ro.

Preview document

Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 1
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 2
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 3
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 4
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 5
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 6
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 7
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 8
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 9
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 10
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 11
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 12
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 13
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 14
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 15
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 16
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 17
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 18
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 19
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 20
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 21
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 22
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 23
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 24
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 25
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 26
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 27
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 28
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 29
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 30
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 31
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 32
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 33
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 34
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 35
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 36
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 37
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 38
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 39
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 40
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 41
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 42
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 43
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 44
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 45
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 46
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 47
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 48
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 49
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 50
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 51
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 52
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 53
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 54
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 55
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 56
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 57
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 58
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 59
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 60
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 61
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 62
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 63
Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Sistemului Resurselor Financiare Publice in Tari Membre ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Sistemului de Resurse Financiare Publice și Factorii de Influență

Capitolul 1 Abordări ale noțiunii de sistem al resurselor financiare publice 1.1 Definirea sistemului de resurse financiare și conținutul...

Comparații fiscale ale țărilor din Uniunea Europeană

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Coordonate ale politicii fiscale în Uniunea Europeană - prezent și perspective

Capitolul 1 Conceptul de politica fiscala Politica fiscala , elaborata atat la nivel national cat si international, este bazata pe o mentinere a...

Analiza Evoluției Resurselor Financiare Publice în România în Perioada 2004-2009

ANALIZA EVOLUȚIEI RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2004-2009 Într-o economie modernă necesarul de resurse depășește...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Finanțe Publice

CAPITOLUL I CONŢINUTUL ECONOMIC AL FINANŢELOR PUBLICE 1.1. NEVOI INDIVIDUALE ŞI NEVOI SOCIALE Nevoi individuale şi nevoi sociale. Bunuri private...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Danemarca - Proiect Eurostat

1 ANALIZA CHELTUIELOLOR BUGETARE (COFOG) A. DATE ABSOLUTE Government expenditure by function (COFOG) indic_nat Total general government...

Studiul Privind Deficitul Bugetar al României în Perioada 1991-2007

Introducere Bugetul statului este reflectarea situaţiei economice a ţarii, de aceea constituirea, adoptarea şi executarea acestuia se gasesc nu...

Alternative de finanțare a educației și implicațiile acestora

1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat...

Studiu Comparativ privind Impozitul Persoanelor Juridice

INTRODUCERE Sistemul fiscal constă într-un ansamblu de măsuri şi acţiuni, întreprinse de stat printr-o politică fiscală adecvată, în ceea ce...

Economie financiară publică

1.Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Fără îndoială, bugetul, în general, este un instrument în mâna conducerii pentru a previziona...

Analiza impozitelor și taxelor în România și UE

INTRODUCERE Existenţa unor nevoi ce nu pot fi gestionate individual a condus la apariţia unor procese de mobilizare şi utilizare de către...

Ai nevoie de altceva?