Analiza concurenței pe piața de retail din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 17379
Mărime: 457.79KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul 1 - Abordări teoretico-metodologice privind analiza strategică

1.1 - Strategia intreprinderii - concept, caracteristici și procese de fundamentare

1.2 - Analiza concurenței - importanță și conținut

1.3 - Instrumente, tehnici și metode utilizate în analiza concurenței

1.3.1 - Matricea competitivității

1.3.2 - Benchmarking

Capitolul 2 - Studiu aplicativ privind analiza strategică a pieței de retail

2.1 - Prezentarea generală a pieței

2.2 - Analiza strategică a pieței

2.3 - Studiu de caz

Concluzii și propuneri

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Comerțul a fost necesar încă de la începutul comunicării dintre oameni, realizându-se inițial prin schimbul produselor ce le erau necesare și modificându-se odată cu dezvoltarea civilizației și creșterea nevoilor oamenilor.

Noțiunea de comerț este una complexă, cercetătorii conferind diverse definiții: „ansamblul activităților ce asigură legătura dintre producție și consum în forme instituționalizate, în cadrul, economiilor naționale sau între acestea”. Termenul provine din latinescul „comercium”, care desemnează schimbul efectuat cu obiecte sau cu persoane. Dicționarul explicativ al limbii române definește comerțul ca fiind „ramură a economiei naționale în care se realizează circulația mărfurilor”.

În sens restrâns, comerțul reprezintă schimbul de mărfuri cu bani, mai exact se referă la îndeplinirea funcțiilor comerciale ale distribuției, în timp ce în sens larg, comerțul include, pe lângă schimbul amintit anterior, „toate operațiile sau activitățile legate de funcțiile logistice, de promovare și de susținere”, funcții care conferă valoare prin intermediul pachetului de utilități oferite consumatorului final.

Funcția economică principală a comerțului constă în „a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în același stadiu fizic, dar în condiții convenabile conumatorilor (locul, timpul, cantitățile, sortimentul, prețul)”.

Dezvoltarea comerțului depinde în mare măsură de creșterea nivelului de trai și a calității vieții, dar și de tendințele ascendente ale gradului de complexitate și de modernizare a activității comerciale. De asemenea, o importanță deosebită o are perfecționarea tehnică, automatizarea, perfecționarea continuă a personalului, extinderea serviciilor oferite consumatorilor, utilizarea mai intensă a studiilor de piață în vederea obținerii satisfacției clienților, toate acestea conducând la realizarea unui comerț modern.

În piață întâlnim o varietate de forme ale comerțului, de la comerț tradițional la comerț modern, de la comerț cu amănuntul la comerț cu ridicata, fiecare dintre aceste forme având particularități specifice, în concordanță cu economia națională. Piața desemnează „sfera economică în care producția de mărfuri apare sub formă de ofertă, iar nevoile de consum sub formă de cerere”.

Dintre diversele forme ale comerțului prezente în piață, piața comerțului cu amănuntul sau piața de retail este una dintre cele mai complexe și cele mai dezvoltate, în special în contextul extinderii lanțurilor mari de magazine. Comerțul cu amănuntul presupune o varietate semnificativă de forme (magazine, piețe deschise, comerț electronic, etc.), de mărimi (de la micii întreprinzători la supermarket), de produse (alimentare, nealimentare, medicamente), de localizări (în mediul urban, rural, în centru, la periferia orașului).

Comerțul și distribuția, sintagmă ce se referă la comerțul cu amănuntul per ansamblu, au un caracter transversal, fiind o punte între activitățile economice desfășurate în aval și cele în amonte. Pe piețele din aval, retailul are o puternică influență directă asupra calității vieții oamenilor, comercianții interacționând cu consumatorii. Comercianții, prin răspunsul la atitudinea consumatorilor și prin interacțiunea cu aceștia, pot deveni o forță motrice a modelelor de dezvoltare dustenabilă.

Capitolul 1 - Abordări teoretico-metodologice privind analiza strategică

Piețele internaționale, ca loc al activităților de marketing, se transformă constant cu efecte majore asupra unghiului de abordare. Întrucât piața se globalizează, viziunea de marketing trebuie să se adapteze pe măsură, marketingul global fiind cel mai recent stadiu al evoluției activității de marketing internațional.

Una dintre cele mai importante componente ale noilor modele de distribuție o reprezintă franciza. Franciza poate fi privită drept un sistem de marketing și distribuție care se bazează pe relațiile dintre două părți independente din punct de vedere legal: proprietarul francizei (francizorul) și concesionarul francizei (francizatul), cel din urmă beneficiind de marca produsului sau a serviciului oferit. Această nouă formă a operațiunilor de comerț a penetrat mediul de afaceri românesc, permițând dezvoltarea unor afaceri independente, cu multiple avantaje atât pentru francizor cât și pentru francizat. Franciza a intrat pe piața din România în anul 1995 cu 4 jucători, în 2018 pe teritoriul țării noastre fiind peste 450 de francize, pe o piață de 1 miliard de euro.

Prin studierea politicilor și strategiilor de marketing folosite pe piața de retail din România s-a urmărit îmbogățirea literaturii de referință din acest domeniu, deoarece tema cercetată nu a fost abordată intensiv în mediul academic și de afaceri din România. Scopul central al acestei teze îl reprezintă elaborarea unor politici și strategii de îmbunătățire a sistemelor de franciză de pe piața comerțului cu amănuntul din România.

Globalizarea a creat noi comportamente de marketing, noi oportunități și provocări făcând astfel marketingul internațional diferit de marketingul local. Datorită deregularizărilor și progreselor tehnologice în transport și comunicații, companiile pot comercializa și consumatorii pot cumpăra din aproape orice țară din lume. În această situație de concurență sporită, este important pentru companii să ofere acele produse și servicii pentru care există interes pe piața mondială și de a ajusta caracteristicile produselor și serviciilor în funcție de particularitățile locale.

Bibliografie

A. Constăngioară - Management logistic, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2008

Adăscăliței Virgil - Marketingul spațiilor de vânzare, Ed.Uranus, București 2000

Anton, C., 2007. Legea francizei comentată și adnotată. București: Editura Elsivaros

Baker, M.J., 1996. Marketing. București: Editura S.C. Știința și Tehnica S.A

Belciu, B., 2012. Provocările pieței de retail în 2012. Capital, 28 ianuarie

Bâgu C-tin(coord.), Strategia firmei, Editura Eficient, București 2000

Brătucu. G. și Boscor, D., 2008. Marketing internațional. Brașov: Editura Universității Transilvania

Doval E.,Analiza strategică a mediului concurențial , Editura Fundației România de Mâine , București, 2003

Kotler, P. și Armstrong, G., 1988/2004. Principiile Marketingului, ediția a 3-a. București: Teora

Kotler, P. și Keller, K., 2012. Marketing management, ediția a 14-a. Harlow, England: Pearson Education Limited

Meghișan Gheorghe - Marketingul vânzărilor- de la teorie la practică, Ed. Universitaria, Craiova, 2006

Năstase, M., 2001. Cultura organizaționala și managerială. București: Editura Economică

Niță V., Corodeanu D. - Merchandising, Ed. Tehnopress, Iași, 2005

O. Nicolescu, I. Verboncu - Managementul organizației, Editura Economica, București 2007

Verboncu, M. Zalman - Management și performanțe, Editura Universitară, București, 2005

www.magazinulprogresiv.ro

www.revista-piața.ro

www.wall-street.ro

www. real-supermarket.ro

Preview document

Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 1
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 2
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 3
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 4
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 5
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 6
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 7
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 8
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 9
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 10
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 11
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 12
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 13
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 14
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 15
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 16
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 17
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 18
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 19
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 20
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 21
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 22
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 23
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 24
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 25
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 26
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 27
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 28
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 29
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 30
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 31
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 32
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 33
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 34
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 35
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 36
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 37
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 38
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 39
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 40
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 41
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 42
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 43
Analiza concurenței pe piața de retail din România - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Analiza concurentei pe piata de retail din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul vamal al Uniunii Europene

Introducere Lucrarea de față reprezintă o soluție a problematicii vamale ce tratează sistemul vamal românesc în raport cu experiența europeană din...

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Aspecte contabile și fiscale privind leasingul

Introducere În ultimii ani, serviciile financiare au parcurs faze impunătoare datorate oportunităților furnizate de conjunctura economică. Este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Promovarea vânzărilor în cadrul Carrefour

INTRODUCERE In mediul economico-social, o firma nu se poate limita la producerea si distributia de bunuri si servicii. Ea trebuie sa creeze o...

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Strategii de marketing în mediul concurențial

CAPITOLUL I Elemente conceptuale Pentru a ilustra importanţa marketingului financiar-bancar şi amploarea tot mai mare a acestuia este necesarã o...

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din...

Evoluții și tendințe pe piața creditului ipotecar din România

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR Creditul ipotecar este principala formă de finanţare a proprietăţilor imobiliare alături de...

Analiza factorilor ce influențează alegerea unei tehnici promoționale

Capitolul 1 Sistemul comunicațional al interprinderii și factorii care influențează o tehnică promoțională 1.1 Comunicarea de marketing a...

Ai nevoie de altceva?