Analiza Concurenței prin Prețuri

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 22855
Mărime: 215.04KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. ANALIZA CONCURENŢIALĂ – ROL ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE.5

1.1 Premisele analizei concurenţiale.5

1.2 Analiza concurenţială a cererii.7

1.3 Analiza concurenţială a ofertei.14

1.4 Analiza SWOT.29

CAPITOLUL 2. ANALIZA CONCURENŢEI PRIN PREŢURI.33

2.1. Premizele analizei concurenţei prin preţuri.33

2.2. Obiectivele politicii de preţuri.42

2.3.Strategii de preţ.46

2.4. Reacţia concurenţilor prin preţ.54

CAPITOLUL 3. ANALIZA CONCURENŢEI PRIN PREŢ PE PIAŢA VOPSELELOR.56

3.1. Analiza dinamicii concurenţiale.56

3.2. Analiza concurenţială prin preţuri.65

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.72

BIBLIOGRAFIE.76

Extras din document

INTRODUCERE

Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa imprimată de fenomenul de globalizare la nivel social şi economic determină o creştere importantă a complexităţii acestuia.

Dacă în trecut condiţiile de piaţă erau mult mai stabile, permiţând utilizarea unor tehnici şi aplicaţii relativ simple, în prezent, firmele trebuie să-şi dovedească abilităţile într-un mediu adesea incert, greu de controlat, cu sensuri şi frecvenţe de evoluţie schimbătoare. Tactica de a urma pe „ceilalţi” în ceea ce trebuie realizat nu mai constituie o garanţie a succesului în condiţiile în care nu mai există o majoritate de acţiune, iar diferenţierea şi specializarea „bântuie” mentalităţile de afaceri. Singurul reper pe care îl pot avea firmele pentru a şti dacă au greşit sau nu direcţia, îl constituie consumatorii.

Prin această lucrare ne propunem să realizăm un studiu privitor la posibilităţile de cunoaştere a concurenţilor şi a potenţialului competitiv propriu, a strategiilor de punere în practică a intenţiilor concurenţiale şi a modalităţilor prin care putem să ne depăşim rivalii prin utilizarea inteligentă a tacticilor aferente stretegilor de preț

Lucrarea este structurată pe 3 capitole:

- primul capitol realizează o introducere teoretică în analiza concurenței din perspectiva cererii şi a ofertei.

- în capitolul doi se pune accent pe studierea concurenței prin preț, plecănd de la modalitatea de fundamentare a prețurilor, trecând prin obiectvele specifice și finalizând cu strategiile și reacțiile strategice prin preț.

- ultimul capitol constituie o analiza practică din punct de vedere concurențial a domeniului vopselurilor din România, prin selectarea a o serie de producători locali. Studiul practic se derulează pe două componente: analiza dinamicii concurențiale a pieței analizate și analiza concurenței prin prețuri în cadrul acesteia.

CAPITOLUL 1

ANALIZA CONCURENŢIALĂ – ROL ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE

1.1 Premisele analizei concurenţiale

Scopul oricărui participant la activităţi economice este de a obţine sau de a-şi apropia un avantaj de natură financiară, materială, socială, psihologică sau spirituală într-o măsură direct proporţională cu valoarea cedată în schimb. În acest proces de schimb, un rol important în raportul de forţe dintre ofertant şi consumator îl joacă gradul de intensitate concurenţială existent de fiecare parte. Acest grad de intensitate concurenţială este dat nu numai de numărul ofertanţilor sau consumatorilor existenţi ci mai ales de nivelul de importanţă a nevoii de satisfăcut pe de o parte şi de valoarea şi diversitatea produselor şi serviciilor menite a le satisface pe de altă parte. Din acest punct de vedere mediul concurenţial poate îmbrăca trei forme de manifestare :

a) mediul turbulent caracteristic pieţelor în care barierele de intrare şi de ieşire sunt foarte slabe, fapt ce permite schimbări extrem frecvente ale structurii şi clasamentului concurenţial, limitând aplicabilitatea planificării strategice de marketing la perioade scurte de timp.

b) mediul activ caracteristic majorităţii pieţelor şi produselor, având un grad normal spre ridicat de intensitate concurenţială, fapt care reclamă o atitudine dinamică şi o strategie concurenţială sensibilă la semnalele pieţei.

c) mediul pasiv caracteristic domeniilor aflate în ultima fază de maturitate sau în declinul ciclului lor de viaţă, unde gradul de intensitate concurenţială este foarte scăzut datorită diversităţii reduse de produse şi servicii şi datorită lipsei de evoluţie a structurii nevoilor de consum.

În literatura de specialitate există mai multe criterii de clasificare a formelor de concurenţă, majoritatea având ca punct de plecare întreprinderea sau produsul. Considerând că maniera modernă de abordare a analizei concurenţiale este mai adecvată şi mai utilă supravieţuirii firmelor în mediul dinamic actual, prezintă interes convertirea tipologiilor existente în acest sens sau prezentarea celor care subscriu deja acestei optici.

Preview document

Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 1
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 2
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 3
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 4
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 5
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 6
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 7
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 8
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 9
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 10
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 11
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 12
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 13
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 14
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 15
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 16
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 17
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 18
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 19
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 20
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 21
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 22
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 23
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 24
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 25
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 26
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 27
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 28
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 29
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 30
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 31
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 32
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 33
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 34
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 35
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 36
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 37
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 38
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 39
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 40
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 41
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 42
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 43
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 44
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 45
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 46
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 47
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 48
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 49
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 50
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 51
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 52
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 53
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 54
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 55
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 56
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 57
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 58
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 59
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 60
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 61
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 62
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 63
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 64
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 65
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 66
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 67
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 68
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 69
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 70
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 71
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 72
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 73
Analiza Concurenței prin Prețuri - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Analiza Concurentei prin Preturi.doc

Alții au mai descărcat și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Formarea Prețurilor în Industria Alimentară

INTRODUCERE Şcoala clasică a economiei politice a corelat preţul cu valoarea obiectivă a mărfurilor, preţul a fost definit ca fiind expresia în...

Piața Asigurărilor din România

REZUMAT Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole, concluzii şi bibliografie. În primul capitol, Piaţa Asigurărilor din România, am...

Asigurarea Creditelor

Introducere Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la...

Orientări în Determinarea Nivelului Prețului pe Piața Bunurilor De Consum

INTRODUCERE Preţul a constituit, de-a lungul timpului, obiectul preocupărilor cercetătorilor din domeniul economiei, psihologiei, statisticii sau...

Strategii Competitive în Mediul Concurențial Actual

Capitolul I. Managementul strategic – sursă de obţinere a avantajului competitiv 1.1. Definirea componentelor strategiei Odată cu trecerea la...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului față de raportul calitate-preț la produsele lactate

Capitolul 1 Abordări teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing începe de la ideea că orice activitate...

Te-ar putea interesa și

Economie și Marketing

PLANIFICAREA STRATEGICA Satisfactia clientului presupune un efort total din partea tuturor compartimentelor firmei (si nu numai din partea...

Studierea Pieței

INTRODUCERE Obiectivul activităţii economice este obţinerea profitului. Acestuia i se subordonează toate demersurile întreprinzătorilor, deci şi...

Tehnici de comerț exterior - Murfatlar - Cehia

CAP. I REZUMAT EXECUTIV 1.1 Motivaţie „Exporturile de vinuri româneşti au atins, în primul trimestru din 2009, valoarea de 3,4 milioane de euro,...

Analiza și evaluarea operațiunilor logistice la nivelul firmei - SC Gabi's Pappa Reale

1.1 Date de identificare a grupului de firme Gabi’s & Pappa Reale Grupul de firme Gabi’s & Pappa Reale a luat naştere în 1991. Firma a pornit doar...

Concurența

Argument Am ales abordarea temei concurentei pentru ca aceasta parte a marketingului este foarte importanta in realizarea obiectivelor unei...

Ergonomia hârtiei creponate

S.C. ADALIS S.A. funcţionează din anul 1994 ,activitatea principală fiind producerea obiectelor de papetărie. Firma devine din anul 1996...

Analiza ergonomică a postului de secretară în departamentul de marketing

1. Descrierea organizatiei S.C. X S.R.L. funcţionează din anul 2004 ,activitatea principală fiind producerea obiectelor de papetărie. Firma devine...

Modalități de dezvoltare a turismului prin sisteme de management și marketing la nivelul țării noastre

In ziua de azi industria turismului si a calatoriilor reprezinta, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate si, în acelasi timp, cel...

Ai nevoie de altceva?