Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18757
Mărime: 100.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Bacanu
lucrare de licenta, domeniul finante, contabilitate si management cu studiu de caz pt o agentie de turism tour-operatoare din Brasov. A fost prezentata o sg data in Brasov la Universitatea Transilvania, in 2009

Cuprins

INTRODUCERE.2

CAPITOLUL I : METODA RATELOR FINANCIARE.3

1.1. Caracteristici ale întreprinderii ca sistem.4

1.2. Utilizarea ratelor în aprecierea echilibrului financiar .13

CAPITOLUL II : UTILIZAREA RATELOR IN ANALIZA RISCURILOR IN PRACTICA INTERNATIONALA.15

2.1. Analiza riscului financiar .15

2.2. Analiza riscului de faliment prin metoda „scoring”. 21

2.2.1. Modelul Altman.25

2.2.2. Modelul Canon si Holder .27

2.2.3. Functia de scor .28

CAPITOLUL III : PRACTICA IN ROMANIA.32

3.1. Ratele privind rentabilitatea exploatării . 32

3.1.1. Ratele marjelor beneficiare .32

3.1.2. Ratele privind randamentul activelor . .37

3.2. Ratele de rentabilitate economică . 39

3.3. Ratele de rentabilitate financiară . .43

CAPITOLUL IV : SC BRASOV WALKING TOURS SRL – ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANTELOR PE BAZA RATELOR. 50

4.1. Istoric, forma juridica, constituire. 50

4.2. Structura organizatorica .51

4.3. Principalii indicatori economici . .53

4.4. Analiza performantelor.53

4.4.1. Ratele structurii financiare.54

4.4.2. Rata de rentabilitate economica.62

4.4.3. Ratele de rentabilitate financiara.63

4.4.4. Analiza riscului de faliment prin metoda „scoring” .63

CAPITOLUL V : CONCLUZII. .68

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în contextul crizei economice din 2009. Se cer analizaţi indicatorii financiari pentru a se şti ce măsuri trebuie luate în continuare pentru menţinerea pe piaţă a firmei.

Metoda ratelor financiare constituie o cale foarte bună de analiză a aspectelor financiare, fiind utilizate rate privind rentabilitatea exploatării – prin intermediul ratei randamentului activelor şi a marjelor beneficiare, rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară. Nu trebuie uitate metodele de analiză folosite în practica internatională precum modelul Altman, modelul Canon şi Holder şi functia de scor.

Analiza prin ratele financiare este folosită pentru a observa „sănătatea” financiară a firmei nu doar în context românesc, ci şi internaţional.

Societatea comercială analizată în prezenta lucrare activează în domeniul turismului din 2005, fiind concepută iniţial ca o firmă cu activitatea principală de prestare de servicii precum turul Braşovului istoric în 7 limbi diferite. De-a lungul timpului, datorită cererii, firma şi-a extins activitatea la Turul de 3 Castele, Turul Cetăţii Medievale Sighişoara, Turul Sibiului – Capitală Europeană. Anul acesta sunt implementate noi servicii, precum Turul Transilvaniei, Maramureşului şi Bucovinei (o excursie de cinci zile), Excursie la Capitala Dacică (3 zile), Turul Vinului (4 zile), Lacuri, Baraje şi Peşteri (2 zile).

Se pune acum întrebarea dacă din punct de vedere financiar, firma are motivele să implementeze aceste servicii şi dacă, din punct de vedere al riscurilor financiare şi de faliment, poate întradevăr să implementeze aceste servicii cu rezultate financiare pozitive.

O analiză similară s-a realizat în 2006 pentru anul 2005, şi în urma acestei analize s-a operat schimbarea contractelor de muncă ale angajaţilor – cei 10 ghizi turistici, în contracte de colaborare pe perioadă nedeterminată. Motivele principale au fost constituite de lipsa activităţii aproape completă în perioada noiembrie – martie şi lipsa activităţii zilnice, plata unor salarii fiind astfel nejustificată.

Scopul şi obiectivele acestei lucrări sunt de a analiza starea financiară actuală a firmei Brasov Walking Tours prin intermediul analizei ratelor financiare şi a implementării modelelor Altman, Canon şi Holder, şi metoda „scoringului.”

CAPITOLUL I

METODA RATELOR FINANCIARE

Pentru o firmă, o politică generală viabilă, cu adaptări operative şi curajoase la schimbările drastice ale pieţei reprezintă condiţia principală de supravieţuire. O astfel de politică generală se fundamentează pe baza unei analize dinamice a situaţiei prezente şi viitoare. Conducerea trebuie să obţină un echilibru financiar pe fondul unor procese de consum şi de producţie capabile să facă faţă concurenţei, fiscalităţii şi nivelului inflaţiei.

Punctul de plecare în revizuirea periodică a obiectivelor din politica generală a firmei este analiza stării economico – financiare a firmei la anumite date. Această analiză aduce informaţii referitoare la randamentul funcţionării structurii de producţie şi la modul în care piaţa recunoaşte valoarea înmagazinată în produse şi servicii de către procesele de consum şi de producţie organizate de respectiva unitate economică.

Ştiinţa economică a sintetizat procedee, instrumente şi metodologii care să facă din adoptarea de decizii financiare un proiect bine fundamentat, lipsit pe cât posibil de influenţe subiective şi de abateri de la cerinţele legilor economice. Acest moment important al procesului decizional cuprinde acţiuni precum Informarea, Analiza Informaţionala, Sinteza soluţiilor optime, Adoptarea soluţiei optime ca decizie.

Urmează implementarea deciziei economice în structura firmei. După trecerea la faza de realizare, misiunea serviciului financiar continuă cu urmărirea efectelor şi fundamentarea unor acţiuni de reglare operativă a procesului decizional.

Declanşarea măsurilor de corectare din mers a realizării deciziei economice este în principal, în grija serviciului financiar. Incheierea periodică a situaţiilor financiare, a situaţiei patrimoniului sau determinarea celor mai reprezentativi indicatori privind starea financiara a firmei dau serviciului financiar prilejul să simtă pulsul proceselor economice din firmă. Misiunea de a ţine sub control mersul activităţii economice e mult facilitată de realizarea unei bugetări operative şi pe centre de responsabilitate a activităţii.

Facilitarea unei activităţi economice de succes se poate realiza cu ajutorul bugetării. Ea trebuie privită ca o activitate continuă ce se derulează pe tot parcursul anului şi în legătură cu toate domeniile şi procesele care caracterizează firma.

Operaţiunea de control a activităţii economice prin bugete are un rol foarte important în cadrul activităţii firmei, iar forma cea mai operativă şi penetrantă de control este reprezentată de Depistarea si analiza diferenţelor (ecartului) dintre rezultatele previzionate şi cele reale.

Principiul folosit de analiză este cel al substituirilor în lanţ, determinându-se efectul fiecărui factor de influenţare, în timp ce ceilalţi factori rămân constanţi.

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii acţionarilor) poate avea loc numai în condiţiile unei activităţi profitabile şi de menţinere a echilibrului financiar.

Echilibrul financiar, într-o forma simplificată, este definit de egalitatea dintre venituri şi cheltuieli. Într-o determinare financiara însă, echilibrul financiar exprimă egalitatea dintre sursele financiare şi mijloacele economice necesare desfăşurării activităţii de exploatare şi comercializare pe termen lung şi scurt. În aceste condiţii realizarea şi menţinerea echilibrului financiar se manifestă ca o tendinţă, însoţită de momente de dezechilibru (discrepanţe în surse şi mijloace). Menţinerea echilibrului financiar este un obiectiv permanent al politicii financiare şi poate fi considerat atins, când exerciţiul financiar se încheie cu trezorerie pozitivă.

Preview document

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 53
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 54
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 55
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 56
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 57
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 58
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 59
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 60
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 61
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 62
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 63
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 64
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 65
Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Previziunea Principalilor Indicatori Economici la SC Omniasig SA până în Anul 2011

1. Consideraţii teoretice 1.1. Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de...

Informatii Bugetare si Financiare SC Cogal-Pan SRL Brasov

CAPITOLUL 1. PROFILUL FIRMEI 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea COGAL-PAN SRL este o societate de producţie. Activitatea societăţii se va axa...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Turism Banatul SA Timisoara

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR 1.1. Despre noţiunea de echilibru (în general) Într-o manieră generală,...

Studiu de Fezabilitate - SC Bucovina Turism SA

Capitolul 1. Descrierea SC Bucovina Turism SA OJT Suceava a luat fiinţă în baza Decretului nr. 78/1971 şi a HCM 330 din 1971 şi avea ca rază de...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Ai nevoie de altceva?