Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 12955
Mărime: 194.47KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghel Flavia
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar – Bancare Interne şi Internaţionale

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I - Analiza diagnostic - conţinut, concepte,obiective, importanţă 5

1.1 Conţinutul şi abordare conceptuală; 5

1.2 Obiectivele analizei diagnostic; 6

1.3 Importanţa analizei diagnostic 7

Capitolul II - Analiza diagnostic a rentabilităţii (concepte teoretice) 8

2.1 Analiza situaţiei pe baza contului de profit şi pierdere 9

2.2 Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii 15

Capitolul III – Studiu de caz 24

3.1 Prezentarea generala a societatii comerciale SC Flexa Truck SRL 24

3.2 Analiza diagnostic a rentabilităţii la SC Flexa Truck SRL pe perioada 2007-2009 27

Capitolul IV 52

1. Concluzii 52

2. Bibliografie 55

Extras din document

INTRODUCERE

Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau spiritual. Concurenţa reprezintă un fenomen foarte important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motiveză, atât afacerile, cât şi existenţa oamenilor.

Pentru a desfăşura o activitate rentabilă şi pentru a face faţă concurenţei, societăţile comerciale trebuie sa-şi monitorizeze permanent capacitatea sa de adaptare şi organizare, de inovaţie, de durabilitate, pentru obţinerea performanţelor economico-financiare, care trebuie să corespundă cu cerinţele riguroase ale pieţei.

O analiză economico-financiară a societăţilor comerciale se realizeză pe baza criteriilor rentabilităţii, a eficienţei şi competitivităţii, pe valorificarea maximă a resurselor materiale şi umane. Esenţialul în analiza economică îl constituie luare în considerare a relaţiilor structural-funcţionale şi a celor de cauză efect.

Diagnosticul economico-financiar are ca scop determinarea disfuncţionalităţilor şi repararea simptomelor, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, elaborarea şi aplicarea practică a unor soluţii pentru creşterea performanţelor. Pentru realizarea acestor obiective, diagnosticul implică: stabilirea problemelor supuse radiografierii; asigurarea informaţiilor ce urmează a fi folosite; analiza şi prezentarea rezultatelor într-un raport în care să se reflecte obiective, stări, aprecieri şi recomandări.

Analiza economică are ca obiectiv principal cunoaşterea modului de funcţionare a unui sistem şi stabilirea măsurilor pentru a-l regla, fiind necesar un sistem de informaţii care să reflecte stările funcţiunii întreprinderii.

Pentru prezenta lucrare ’’Analiza diagnostic a rentabilităţii la SC Flexa Truck SRL’’, au fost necesare următoarele surse de informaţii:

- Bilanţul pe anul 2007, 2008 şi 2009;

- Contul de profit şi pierdere pe anul 2007, 2008 şi 2009.

Motivul alegerii acestei teme a fost dorinţa de a studia modul în care această societate reuşeşte să obţină profit în fiecare an şi dacă desfăşoară o activitate rentabilă pe parcursul perioadei de timp studiată.

Lucrarea încearcă să scoată în evidenţă, prin analiza efectuată, o serie de factori interni sau externi, de cauze care au condus la înregistrarea unor situaţii favorabile sau nefavorabile, precum şi o diagnosticare a activităţii economice prin stabilirea punctelor forte, dar şi a punctelor slabe în această activitate.

Pornind de la concepţia că profitul şi rentabilitatea sunt indicatorii care constituie raţiunea de a fi a unei entităţi economice, voi încerca să prezint radiografia societăţii pe baza acestor indicatori.

Pentru determinarea rentabilităţii societăţii Flexa Truck, pe perioada 2007-2009, profitul va fi analizat atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere al factorilor care îl influenţează.

Capitolul I. Analiza diagnostic

1.1 Conţinutul şi abordare conceptuală

Determinarea realităţii economice necesită o metodă specifică care integrează abordarea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a legilor interne ale formării şi desfăşurării fenomenelor, cu cea sistemică axată pe studierea coerenţei acestora într-un mediu în continuă schimbare. O asemenea abordare permite o corectă evaluare a stării de fapt, cât şi identificarea vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare, indispensabilă deciziilor de management ale unei firme.

Diagnosticul economico-financiar este un instrument managerial care conduce la formularea unor judecăţi de valoare calitative şi/sau cantitative privind starea, dinamica şi perspectivele în afaceri ale unui agent economic. Diagnosticul întreprinderii se realizează de conducerea firmei, de cadre abilitate ale acesteia (din punct de vedere al pregătirii şi competenţei), de specialişti externi, de echipe mixte formate din specialişti interni şi externi.

Analiza diagnostic presupune diminuarea disfuncţionalităţilor unei firme, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor, elaborarea unor programe de acţiune prin a căror aplicare practică se asigură redresarea sau ameliorarea performanţelor.

Efectuarea unui diagnostic al firmei poate fi făcut atât în situaţia în care aceasta are dificultăţi, cât şi în situaţia în care se urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor ei. Din acest motiv, analiza diagnostic este deosebit de complexă deoarece în economie :

- acelaşi efect poate fi generat de cauze diferite ;

- efecte diferite se pot combina într-un mod complex de acţiuni sau forţe ;

- complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului dat, ci şi calitatea lui ;

- în fenomenul analizat pot apărea însuşiri pe care anterior nu le avusese nici unul din elementele fenomenului ;

- în realitatea obiectivă, însuşirile esenţiale se combină cu cele neesenţiale, secundare sau întâmplătoare

Se consideră că analiza diagnostic este indispensabilă atunci când:

- sunt iniţiate acţiuni de restructurare industrială/privatizare;

- se realizează asocieri, se constituie societăţi mixte, se iniţiază colaborări cu parteneri străini;

- se constată o situaţie de criză în cadrul unităţii;

- se urmăreşte îmbunătăţirea controlului preventiv;

- se încheie sau se reînnoiesc contracte manageriale;

- se solicita împrumuturi bancare sau subvenţii bugetare.

Diagnosticul, de un real ajutor în cunoaşterea situaţiei economico-financiare, furnizează informaţiile necesare aprecierii situaţiei trecute şi prezente şi care constituie totodată o bază pentru estimările viitoare, ajutând conducerea întreprinderii să determine acţiunile ce trebuie desfăşurate în viitor.

Preview document

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 53
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 54
Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Flexa Truck SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Diagnosticul rentabilității și riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A A. Elemente de identificare a) Denumire:...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Ai nevoie de altceva?