Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 20301
Mărime: 124.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL 1. Munca –factor activ şi determinant al producţiei 1

1.1 Încheierea , executarea , modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

individual de muncă 3

1.2 Timpul de muncă şi odihnă 5

1.3 Salarizarea şi alte drepturi salariale 8

CAPITOLUL 2. Diagnosticul utilizării potenţialului uman 20

2.1 Scurt istoric. Obiectul de activitate 20

2.2 Asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă 22

2.2.1 Asigurarea cu personal 22

2.2.2 Analiza circulaţiei , fluctuaţiei şi a stabilităţii forţei de muncă 33

2.2.3 Analiza calificării şi justa repartizare a muncitorilor în producţie 39

2.3 Analiza utilizării timpului de muncă 44

CAPITOLUL 3. Analiza productivităţii muncii 54

3.1 Situaţia generală a productivităţii 54

3.2 Legătura dintre productivitatea muncii şi timpul de muncă pe de o parte şi

volumul producţiei 57

CAPITOLUL 4. Analiza costurilor salariale 58

4.1 Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 63

4.1.1 Analiza eficienţei cheltuielilor salariale 63

4.1.2 Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica

salariului mediu 66

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 67

Anexe 72

Bibliografie 74

Extras din document

CAPITOLUL 1.

MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI

Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop prin care omul îşi defineşte interesul îşi caută şi îşi construieşte mijloacele adecvate atingerii scopului propus pentru satisfacerea interesului. Dintotdeauna munca a fost factorul activ şi determinant al producţiei, al activităţii economice în general. În muncă se afirmă capacităţile de transformare şi anticipare ale omului, are loc combinarea, utilizarea şi perfecţionarea celorlalţi factori de producţie. Orice progres al individului şi societăţii, al factorilor de producţie, al activităţii economice este legat de muncă. În muncă omul îşi foloseşte aptitudinile, capacităţile şi experienţa, consumă energie fizică şi intelectuală. Efortul intelectual presupune ordonarea şi folosirea uneltelor, respectarea unor reguli care cer o anumită concentrare, solicită gândirea. Istoria umanităţii reprezintă îndeosebi un lung proces de afirmare al efortului intelectual, creator şi imaginativ bazat pe experienţă, dar mai ales pe asimilarea progreselor cunoaşterii prin intermediul sistemului de învăţământ şi de formare profesională.

Munca este factor de producţie activ şi determinant deoarece antrenează ceilalţi factori de producţie care nu pot funcţiona singuri. Acest factor de producţie poate fi privit sub aspect cantitativ (număr), calitativ (grad de instruire) şi structural.

Munca reprezintă o activitate specific umană, prin muncă se transformă şi se adaptează natura potrivit nevoilor umane.

Dacă privim populaţia activă disponibilă sub aspect cantitativ trebuie să ţinem seama de nivelul de cultură generală şi de gradul de instruire profesională, la care se adaugă şi tradiţiile, experienţa acumulată pentru diferite profesii.

Pentru a utiliza raţional resursele umane de care dispunem este necesar să urmărim populaţia activă disponibilă şi sub aspect structural, adică gruparea ei, conform necesităţilor la un moment dat, pe ramuri, subramuri de activitate, pe profesii, pe grade de calificare, pe mediu (urban, rural), pe vârste, sex.

Pe plan internaţional este mult folosită pentru analize şi comparaţii, gruparea populaţiei active pe sectoare şi anume :

- sectorul primar (agricultură şi silvicultură) ;

- sectorul secundar (industrie şi construcţii) ;

- sectorul terţial (servicii)

Munca privită cantitativ se referă la populaţia în vârstă de muncă şi aptă de muncă (populaţia activă desponibilă) aşa cum se arată în figura 1 :

La nivelul economiei unei ţări se poate determina :

Fondul naţional de timp de muncă potenţial care depinde în esenţă de factorii :

- populaţia activă disponibilă ;

- numărul de ore (zile) săptămânal de muncă ;

- timpul luat în calcul (an)

Volumul muncii efectiv prestate în care înlocuim populaţia activă disponibilă cu populaţia ocupată.

Populaţia totală

Populaţia în afara vârstei Populaţia în vârstă de

de muncă: 0-16 ani, muncă: 16-60 (65) ani

peste 60 –65 ani

Populaţia inaptă Populaţia aptă

de munca de munca

Populaţia activă disponibilă Populaţia inactivă

- populaţie ocupată - elevi şi studenţi

în timpul studiilor

- şomeri - femei casnice

Figura 1 “ Populaţia activă disponibilă”

1.1.ÎNCHEIEREA,EXECUTAREA MODIFICAREA,SUSPENDAREA

ŞI ÎNCETAREA CONTACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

A.Încheierea contractului individual de muncă

Selecţionarea şi pregătirea cadrelor, repartizarea lor pe ramuri de activitate, se face în concordanţă cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.

Încadrarea în muncă a unei persoane se face în raport cu nevoile unităţii, ţinându-se seama de aptitudinile, pregătirea profesională şi preferinţele sale, precum şi de îndeplinirea altor cerinţe specifice muncii pe care urmează să o presteze, în condiţiile legii.

Încadrarea în muncă se face pe baza verificării aptitudinilor şi a pregătirii profesionale, prin probă practică, examen, concurs ori termen de încercare, în condiţiile prevăzute de lege.Termenul de încercare este de cel mult 15 zile, iar pentru funcţiile de conducere, de cel mult 90 zile.

Preview document

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 1
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 2
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 3
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 4
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 5
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 6
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 7
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 8
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 9
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 10
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 11
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 12
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 13
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 14
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 15
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 16
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 17
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 18
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 19
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 20
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 21
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 22
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 23
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 24
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 25
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 26
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 27
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 28
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 29
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 30
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 31
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 32
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 33
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 34
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 35
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 36
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 37
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 38
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 39
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 40
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 41
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 42
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 43
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 44
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 45
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 46
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 47
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 48
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 49
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 50
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 51
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 52
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 53
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 54
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 55
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 56
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 57
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 58
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 59
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 60
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 61
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 62
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 63
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 64
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 65
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 66
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 67
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 68
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 69
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 70
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 71
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 72
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 73
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 74
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 75
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 76
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 77
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 78
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 79
Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Resurselor Umane la o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Raport evaluare SC Electromagnetica SA

-- Capitolul I -- SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE PREZENTAREA EVALUATORILOR Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri: Scurt...

Managementul Resurselor Umane

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în...

Eficienta Investitiilor - Studiu de Caz - Analiza Diagnostic la SC Fructo-Juice SRL

INTRODUCERE Eficienta economica a investitiilor este o disciplina fundamentala care ofera un spectru larg de metode si tehnici decizionale cu...

Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Analiza Diagnostic în Domeniului Resurselor Umane

1 Prezentarea Societatii comerciale 1.1 Scurt istoric si date de identificare SC Humanset SRL este o societate cu capital privat, cu raspundere...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

Ai nevoie de altceva?